Palkattomien rekrytointi

– Miten se kunnan/kaupungin maksuvelvollisuus pitkäaikaistyöttömän työmarkkinatuesta oikein menee, jos työtön osallistuu yhtenä päivänä viikossa tähän kuntouttavaan työtoimintaan? Onko väliä käykö kerran viikossa vai viitenä päivänä viikossa?

Kaveri tuossa kiroili, kun työuran katkettua joutuu nyt kuntoutumaan viitenä päivänä viikossa risu- ym. savotassa. Ei kerrottu palaverissa eikä itse tiennyt, että päivä viikossa riittää. 6 kk:n sopimusta vaan työnnettiin nenän eteen vieläpä uhkailujen säestämänä.

Tässä blogiini ilmestyneessä kommentissa kiteytyy koko kuntouttava työtoiminta pahimmillaan. Kyse on sekä kunnan säästöistä että palkattoman työvoiman hankkimisesta tekemään raskaimmat ja likaisimmat työt. Kuntoutttavasta työtoiminnasta annetussa laissa ei ole mitään muuta kuntouttavaa kuin sen nimi. Lain nimi pitäisi olla Laki pakkotyövelvollisuudesta.

Tuohon selkeään kysymykseen löytyy vastaus suoraan laista. Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 §:n 2 momentin mukaan yksi neljän tunnin työpäivä viikossa riittää vapauttamaan kunnan työmarkkinatuen maksuvelvollisuudesta:

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 3–24 kuukauden mittaiseksi jaksoksi kerrallaan. Jakson aikana henkilön tulee osallistua kuntouttavaan työtoimintaan vähintään yhden ja enintään viiden päivän aikana kalenteriviikossa. Yhden päivän aikana kuntouttavan työtoiminnan tulee kestää vähintään 4 tuntia.

Kunnan maksuvelvollisuuden osalta kyse on puhtaasti säästöstä. Kunta joutuu maksamaan yli 500 päivää työttömänä olleen työmarkkinatuesta puolet, jos se ei järjestä kuntouttavaa työtomintaa. Ensi vuoden alusta maksuvelvollisuus syntyy jo 300 päivän työttömyyden jälkeen.

Kunnan säästöjen kannalta olisi helpointa koota työttömät yhtenä päivänä viikossa vaikka hippasille tai täyttämään sanaristikoita, kunhan toiminta vain nimetään kuntouttavaksi työtoiminnaksi.

Kunnat ovat kuitenkiin oivaltaneet vanhan totuuden, jonka mukaan tekemätöntä työtä löytyy aina. Vain palkanmaksajista on ollut puutetta. Kuntouttavan työtoiminnan ansiosta tätäkään huolta ei ole, koska sen avulla saadaan palkatonta väkeä tekemään käytännössä ihan mitä tahansa.

Juuri siksi lain minimiä eli yhtä neljän tunnin päivää viikossa ei käytetä. Kysyjän kertoma 6 kuukauden täysipäiväinen pakkotyö on ihan normaali käytäntö. Työpäivän maksimipituus määrytyy työaikalainsäädännön mukaan eli käytännössä tehdään täyttä työpäivää työmarkkinatuella ja yhdeksän euron kulukorvauksella.

Oliko kommentoijan kaverille sitten valehdeltu, kun hänelle ei kerrottu mahdollisuudesta lyhyempään työaikaan? Tarkasti lain mukaan ei valehdeltu. Hänelle vain jätettiin kertomatta jotain sellaista, mitä hän ei itse tiennyt. Lain 9 §:n 2 momentin mukaan hänelle tarvitsee kertoa vain etuuksista ja korvauksista:

Ennen suunnitelman allekirjoittamista on työvoimatoimiston ja kunnan informoitava henkilöä kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisen perusteella maksettavista etuuksista ja korvauksista.

Palkattomien rekrytointi tapahtuu siis näin:

Yli 500 päivää työttömänä ollut kutsutaan TE-toimistoon laatimaan aktivointisuunnitelma. Jos hän ei tunne oikeuksiaan, niin hänet määrätään kuntouttavaan työtoimintaan jopa kahdeksi vuodeksi kokopäiväisesti viitenä päivänä viikossa. Sen jälkeen hänet ohjataan kunnan työvoimasuunnittelijan luo ja siellä eteen lyödän valmiiksi kirjoitettu sopimus. Samalla kerrotaan työstä saatavasta työmarkkinatuesta ja kulukorvauksesta.

Aktivointisuunnitelman laatimisesta ja kuntouttavasta työtoiminnasta ei voi kieltäytyä ilman tuen menettämistä. Puoliaan voi kuitenkin pitää sen verran, että vaatii noudatettavaksi lain minimityöaikaa.

On uskomatonta, että tällainen pakkotyöjärjestelmä on yleensä olemassa. Vielä uskomattomampaa on, että sen ylistäjiä löytyy niin paljon kuin löytyy.

Kommentit (24)
  1. Paljon muutakin jätetään kertomatta. Itse pitäis joka asiasta ottaa selvää, ja mistäpä otat, kun ei oo tietoo mistä ottaa selvää. Edes sosiaaliohjaaja ei informoinut minua että olisin oikeutettu toimeentulotukeen, kun elin työmarkkinatuella ja asumistuella. Vasta tutuntutuntutun infomaatiolla älysin hakea ja sain.

  2. Kukahan oikeesti rupeais ajamaan meidän työttömien asioita?

Kommentointi suljettu.