Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Taas tapaamme Suomisen perheen

Suomisen elokuvaperhe eli 1930-lukua. Virkamiesisä kävi töissä virastossa, äiti oli sosiaalisesta elämästä huolehtiva kotirouva ja kaikki työt teki Hilda. Hän oli kokki, siivooja ja lastenhoitaja, joka käytännöllisesti katsoen myös kasvatti lapset. Hän asui perheessä, mutta ei ollut perheenjäsen. Omaa elämää hänellä ei ollut. Hilda oli palvelija.

Nyt 30-luku on hyvää vauhtia tulossa takaisin ja TE-palvelujen nettisivu avustaa auliisti ajan pyörän kääntämisessä taaksepäin. Sosiaalisessa mediassa kummasteltiin tänään tällaista työpaikkailmoitusta:

kodinhoit

Nykyajan Hildan toimenkuva näyttää olevan samanlainen kuin edeltäjänsä sillä erolla, että nyt hänen täytyy osata kolmea kieltä ja hänellä olisi hyvä olla kokemusta hotellialalta ja kansainvälisistä tehtävistä. Palkkaa luvataan ruhtinaalliset 1 154 euroa kuukaudessa ja siitäkin osa maksetaan ruokana ja asumisoikeutena perheessä.

Ilmoituksessa sanotaan palkkauksen olevan Työttömyysturvalain 5 luvun 4 §:n mukainen. Niin se onkin, sillä kyseisessä lainkohdassa sanotaan näin: Palkkaa koskevat edellytykset täyttyvät, kun palkka on työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1 134 euroa kuukaudessa. 

Tällä lainkohdalla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä palkan määräytymisen kanssa, vaan se koskee työssäoloehtoa. Kun henkilö on ollut tuolla vähimmäispalkalla töissä viimeisen 28 kuukauden aikana 26 viikkoa, niin hän on työttömäksi joutuessaan oikeutettu peruspäivärahaan.

Lainkohdalla siis selvästi hämätään ja sen tarkoituksena lienee herättää luottamusta ja antaa kuva ihan laillisesta palkasta. Kodinhoitajan tai kenenkään muunkaan palkat eivät kuitenkaan määräydy Työttömyysturvalain työssäoloehdon minimin mukaan, vaan alan yleissitovan TES:n mukaan.

Koska selkeästi haetaan kodinhoitajaa yksityissektorille, niin silloin palkka määräytyy Yksitysen sosiaalipalvelualan TES:n mukaan. Siellä alin mahdollinen palkkaryhmä on G 11, jos työ ei edellytä ammatillista koulutusta ja tiedot ja taidot saadaan työssä annettavalla opastuksella. Myös työohjeiden ja rutiinien on oltava selvät. G-palkkataulukon mukaan ryhmän G11 palkka ilman työkokemusta on 1 650,32 euroa. Se näkyy selkeästi sopimuksen sivulta 36.

Ilmoituksessa siis tarjotaan 496,32 euroa alle alan yleissitovan työehtosopimuksen ja siitäkin osa aiotaan hyvittää asuntona ja ruokana. Tästä päästäänkin miettimään Rikoslain 47 luvun 3a §:ä, jossa sanotaan näin:

Jos työsyrjinnässä asetetaan työnhakija tai työntekijä huomattavan epäedulliseen asemaan käyttämällä hyväksi työnhakijan tai työntekijän taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä, ajattelemattomuutta tai tietämättömyyttä, tekijä on, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, tuomittava kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Palvelijayhteiskuntaa palautetaan röyhkeästi takaisin ja työvoimaviranomaiset näköjään auttavat lainvastaisessa palvelijoiden rekrytoinnissa.