Taas tapaamme Suomisen perheen

Suomisen elokuvaperhe eli 1930-lukua. Virkamiesisä kävi töissä virastossa, äiti oli sosiaalisesta elämästä huolehtiva kotirouva ja kaikki työt teki Hilda. Hän oli kokki, siivooja ja lastenhoitaja, joka käytännöllisesti katsoen myös kasvatti lapset. Hän asui perheessä, mutta ei ollut perheenjäsen. Omaa elämää hänellä ei ollut. Hilda oli palvelija.

Nyt 30-luku on hyvää vauhtia tulossa takaisin ja TE-palvelujen nettisivu avustaa auliisti ajan pyörän kääntämisessä taaksepäin. Sosiaalisessa mediassa kummasteltiin tänään tällaista työpaikkailmoitusta:

kodinhoit

Nykyajan Hildan toimenkuva näyttää olevan samanlainen kuin edeltäjänsä sillä erolla, että nyt hänen täytyy osata kolmea kieltä ja hänellä olisi hyvä olla kokemusta hotellialalta ja kansainvälisistä tehtävistä. Palkkaa luvataan ruhtinaalliset 1 154 euroa kuukaudessa ja siitäkin osa maksetaan ruokana ja asumisoikeutena perheessä.

Ilmoituksessa sanotaan palkkauksen olevan Työttömyysturvalain 5 luvun 4 §:n mukainen. Niin se onkin, sillä kyseisessä lainkohdassa sanotaan näin: Palkkaa koskevat edellytykset täyttyvät, kun palkka on työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1 134 euroa kuukaudessa. 

Tällä lainkohdalla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä palkan määräytymisen kanssa, vaan se koskee työssäoloehtoa. Kun henkilö on ollut tuolla vähimmäispalkalla töissä viimeisen 28 kuukauden aikana 26 viikkoa, niin hän on työttömäksi joutuessaan oikeutettu peruspäivärahaan.

Lainkohdalla siis selvästi hämätään ja sen tarkoituksena lienee herättää luottamusta ja antaa kuva ihan laillisesta palkasta. Kodinhoitajan tai kenenkään muunkaan palkat eivät kuitenkaan määräydy Työttömyysturvalain työssäoloehdon minimin mukaan, vaan alan yleissitovan TES:n mukaan.

Koska selkeästi haetaan kodinhoitajaa yksityissektorille, niin silloin palkka määräytyy Yksitysen sosiaalipalvelualan TES:n mukaan. Siellä alin mahdollinen palkkaryhmä on G 11, jos työ ei edellytä ammatillista koulutusta ja tiedot ja taidot saadaan työssä annettavalla opastuksella. Myös työohjeiden ja rutiinien on oltava selvät. G-palkkataulukon mukaan ryhmän G11 palkka ilman työkokemusta on 1 650,32 euroa. Se näkyy selkeästi sopimuksen sivulta 36.

Ilmoituksessa siis tarjotaan 496,32 euroa alle alan yleissitovan työehtosopimuksen ja siitäkin osa aiotaan hyvittää asuntona ja ruokana. Tästä päästäänkin miettimään Rikoslain 47 luvun 3a §:ä, jossa sanotaan näin:

Jos työsyrjinnässä asetetaan työnhakija tai työntekijä huomattavan epäedulliseen asemaan käyttämällä hyväksi työnhakijan tai työntekijän taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä, ajattelemattomuutta tai tietämättömyyttä, tekijä on, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, tuomittava kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Palvelijayhteiskuntaa palautetaan röyhkeästi takaisin ja työvoimaviranomaiset näköjään auttavat lainvastaisessa palvelijoiden rekrytoinnissa.

Kommentit (18)
 1. Mikael Lönnroth
  24.8.2014, 18:05

  Eikö tässä väitetä toisin? Eli, että kyseessä olisi kotitaloustyöntekijä, jolloin toimitaan kyseisen lain mukaan, eikä yleissitovaa sopimusta ole?

  http://www.hoitopaikka.net/Sivut.aspx/424

  1. Saku Timonen
   24.8.2014, 18:54

   Jos haettaisiin kotitaloustyöntekijää, niin suosituspalkka siivous- ja kodinhoitotyöstä olisi 1691 euroa. Jos työhön liittyy niiden lisäksi myös lastenhoitoa, niin suosituspalkka olisi 1935 euroa. http://www.jhl.fi/files/attachments/edunvalvonta/yksityiset_alat/suositus_sopimukseksi_kotitaloustt_01012012.pdf

   Tähän työhön sisältyy siivousta, kodinhoitoa ja lastenhoitoa, joten kotitaloustyöntekijää haettaessa mennään palkkauksen suhteen vielä enemmän metsään kuin noudatettaessa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Suosituspalkka ei tietenkään ole sitova, mutta mahdollisessa riitauttamisessa tuomioistuin kyllä palkan kohtuullisuutta harkitessaan ottaisi sen huomioon.

   Tässä haetaan kuitenkin ihan selkeästi kodinhoitajaa ja sen takia katson, että tulisi noudattaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

   1. Mikael Lönnroth
    24.8.2014, 19:48

    Eihän JHL:n suosituksia voi verrata yleissitovaan työehtosopimukseen?

    Syytät minusta julkisesti Mia Keinästä lain rikkomisesta asiassa, joka on tulkinnanvarainen. Mitä jos olet väärässä? 🙂

    1. Saku Timonen
     24.8.2014, 20:17

     Edellisen kommenttini perusteella katson, että kiskonnantapaisen työsyrjinnän tunnusmerkit saattavat täyttyä. Minä esitän epäilyksen, mutta en ole tuomari tässä asiassa.

 2. Maria Pettersson
  24.8.2014, 18:21

  Työnkuva kuulostaa pitkälti samalta kuin au paireilla.
  Suomessa työskentelevän au pairin vähimmäispalkka 260 euroa kuukaudessa ja enimmäistyöaika 30 tuntia viikossa. Hän maksaa verot Suomeen ja hänelle on tarjottava huone. Siihen nähden 1154 euroa on suorastaan ruhtinaallinen palkka!

  Ilmoituksessa tosin sanotaan, että 1154 euroa muodostuu rahasta, ruuasta ja mahdollisesta asumisesta. Näin ollen tuosta summasta vähennetään työntekijän asumis- ja ruokakulut. Siinä saatetaankin päästä tuohon 260 euron rahapalkkaan.

  1. Mahdollinen asuminen tarkoittaa, että orjalla on oltava oma asunto joka tapauksessa. Älkää viitsikö tosissanne puolustaa tuollaista palkkaa.

   1. Maria Pettersson
    24.8.2014, 22:01

    En missään tapauksessa puolusta tätä työpaikkailmoitusta.
    Huomautan vain, että vastaavia orjadiilejä on Suomessa enemmänkin, eikä niitä ainakaan toistaiseksi pidetä laittomina.

Kommentointi suljettu.