Kykypuolueen kaveripiiri

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädyltä vapautuneeseen Helsingin apulaiskaupunginjohtajan viransijaisuuteen riittää tarjolle Rädyn kavereita. Ensin tarjottiin kansanedustaja Lasse Männistöä ja kun touhu kävi liian läpinäkyväksi tuolileikiksi, niin nyt paikkaan tarjotaan toista Rädyn kaveria eli Pia Sutista. Vähemmän tunnettu Sutinen toimii tällä hetkellä Helsingin sosiaali- ja terveysviraston perhe- ja sosiaalipalveluiden osastopäällikkönä. Kaveruudesta kertoi  Helsingin Sanomat.

Jos HS:n lukukiintiönne on täynnä, niin referaatti uutisesta löytyy mm. Savon Sanomista.

Su­ti­nen ja Rä­ty siis tun­te­vat toi­sen­sa kun­ta­po­li­tii­kas­ta 2000-lu­vun al­ku­vuo­sil­ta. Ka­ve­ruus syn­tyi so­siaa­li­lau­ta­kun­nas­sa, jos­sa Su­ti­nen is­tui vuo­si­na 2001–2008. Vuo­si­na 2000 ja 2004 Su­ti­nen pyr­ki myös kau­pun­gin­val­tuus­toon, mut­ta tu­los jäi lai­hak­si: ää­niä ker­tyi kum­mal­la­kin ker­ral­la noin 300.

Tä­män jäl­keen Su­ti­nen osal­lis­tui muun muas­sa Rä­dyn kun­ta­vaa­li­kam­pan­jaan syk­syl­lä 2008.

”Hän oli pie­nen vaa­li­po­ruk­ka­ni ydin­jä­se­niä. Hän ja­koi muun muas­sa vaa­lie­sit­tei­tä”, Rä­ty ker­toi tors­tai­na HS:l­le.

Eihän siinä mitään, jos viran vakinainen haltija ja tuleva sijainen tuntevat toisensa ja ovat kavereita. Näin vaativaan tehtävään luulisi kuitenkin vaadittavan myös riittävää pätevyyttä ja sen kanssa taitaa taas olla vähän niin ja näin. Kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen mukaan Sutinen ei ollut valinnan hetkellä pätevä edes nykyiseen tehtäväänsä:

Sosiaaliviraston osastopäälliköksi Sutinen valittiin äänestyksen jälkeen. Hänellä ei tuolloin ollut sosiaalityön kokemusta eikä alan koulutusta, jota hän hankki vasta myöhemmin. Nykyiseen sosiaali- ja terveysviraston osastopäällikön tehtävään Sutinen valittiin Rädyn esityksestä.

Näin siis täytetään pääkaupungin korkeimpia virkoja kähminnällä, kaveruudella, ystävyydellä ja poliittisella sopivuudella. Pätevyydestä viis, kunhan on poliittisesti sopiva ja tuntee oikeita ihmisiä. Kokoomuksella taitaa mennä tosi huonosti, kun sijaista valittaessa ensimmäiseksi katsotaan lähipiiristä sopiva ehdokas.

Ilmeisesti Kokoomus luottaa siihen vanhaan viisauteen, että kun Herra antaa viran, niin Hän antaa myös järjen sen hoitamiseen. Tämän ajattelun seurauksenahan maatamamme on aina siunattu uskomattoman hyvllä herraonnella ja korkeimpiin asemiin on valittu aina ne kyvykkäimmät.

Kommentit (2)
  1. Meijän n.15 000 asukkaan kunnassa on nyt kunnallisvaaleissa ehdokkaana moderaatti-puolueesta (Suomen Kokoomus) viisi aviopuolisoa. Onkohan tämä jo nepotismia?

    http://fi.wikipedia.org/wiki/Nepotismi

  2. Minusta näihin tehtäviin pitäisi valita ihmiset normaalisti avoimen haun kautta, jolloin paikan saisi pätevin. Poliittisista nimityksistä pitäisi luopua kokonaan.

Kommentointi suljettu.