Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Kasvavaa kysyntää

Kolme päivää sitten kerroin miten Forssassa iloittiin siitä, että maatilat rupesivat saamaan palkattomia renkejä.

Ilman muuta palkaton työvoima kelpaa kaikille palkallista paremmin ja saman on ymmärtänyt myös Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen. Hän on tehnyt lakialoitteen kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta siten, että kuntouttavaa työtoimintaa voitaisiin hankkia myös osakeyhtiöiltä.

Nykyäänhän kunnan on mahdollista järjestää kuntouttavaa työtoimintaa itse tai hankkia sitä toiselta kunnalta tai kuntayhtymältä taikka rekisteröidyltä yhdistykseltä, rekisteröidyltä säätiöltä, valtion virastolta tai rekisteröidyltä uskonnolliselta yhdyskunnalta. Nyt mukaan pitäisi saada myös osakeyhtiöt.

Heinonen perustelee esitystään kuntalain muutoksella, joka velvoittaa kunnat yhtiöittämään kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan toimintansa. Esimerkiksi hän ottaa Päijät-Hämeessä toimivan Tuoterengas-kuntayhtymän, joka tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa Lahden kaupungille monivuotisella sopimuksella. Tuoterengas pitäisi uuden kuntalain kirjauksen mukaan muuttaa osakeyhtiöksi, mutta kuntouttavaa työtoimintaa ei voida järjestää osakeyhtiössä.

Tosiaan, muistellaanpa vähän maailmalle mölkkypelejä suoltavaa Tuoterengasta. Se käyttää palkatonta työvoimaa ja varmistaa näin, että sen kanssa ei pysty kukaan koko maailmassa kilpailemaan. Nyt Tuoterenkaan markkina-asema pitäisi vielä vahvistaa ihan lainsäädännöllä, jotta se edelleen voisi säilyttää asemansa tuottamalla kuntoutuspalveluja kunnille eli jatkamalla palkattoman työvoiman käyttöä.

Tämä lienee sitä kokoomuslogiikkaa raadollisimmillaan. Vaaditaan vapaata kilpailua, mutta kun itseä lähellä oleva yritys uhkaa menettää palkattomaan työvoimaan perustuvan kilpailuvalttinsa, niin lakia on muutettava.

Jos tämä lakialoite toteutuisi, niin se tarkoittaisi kuntouttavan työtoiminnan avaamista ihan kaikille osakeyhtiöille, ei pelkästään kuntien kokonaan omistamille. Se käy selvästi ilmi lakialoitteen sanamuodosta. Mikä tahansa osakeyhtiö voisi rakentaa toimintansa palkattoman työvoiman varaan.

Palkattoman työvoiman kysyntä kasvaa. Vielä toistaiseksi palkallisessa työssä olevia luulisi hirvittävän tämä orjamarkkinoiden jatkuva pyrkimys vahvistaa asemiaan. (Fb-kaverilleni Jani Fromille kiitos tämän lakialoitteen linkittämisestä.)