Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Vapaaehtoisesti vai pakolla?

Vähän väliä meille kerrotaan, että kuntouttava työtoiminta ei ole palkatonta orjatyötä, vaan erinomainen keino parantaa syrjäytymisvaarassa olevien työelämävalmiuksia. Kuntouttavan työtoiminnan avulla he saavat uutta potkua elämäänsä ja heille aukeaa ihan uusi ura työmarkkinoilla. Lisäksi julistetaan kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisen olevan täysin vapaaehtoista. Ketään siihen ei pakoteta, vaan asioista sovitaan yksissä tuumin TE-toimiston, kunnan ja työttömän kesken.

Jonkin verran asiaa tuntevien puheissa vilahtelevat sanat aktivointisuunnitelma ja työllistymissuunnitelma antamassa sellaisen kuvan, että puhuja olisi selvillä asioista.

Mitenkäs tämän terminologian ja täydellisen vapaaehtoisuuden kanssa oikein on? Katsotaanpa lakikirjasta.

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 3 §:n mukaan kuntouttava työtoiminta koskee työtöntä, joka on saanut työmarkkinatukea 500 päivää tai ansioidonnaisen kauden jälkeen 180 päivää tai jonka pääasiallinen elatus on muodostunut toimeentulotuesta viimeiset 12 kuukautta. Tämä koskee 25 vuotta täyttäneitä, nuoremmilla määräajat ovat lyhemmät.

Lain 5 §:n mukaan näiden määräaikojen täyttyessä on työttömälle laadittava aktivointisuunnitelma. Kuntoutuksen tarvetta siis ei tarvitse olla, vaan pelkkä työttömyys riittää. Lain 8 §:n 4 momentin mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeessa olevaa ei edes saa määrätä kuntouttavaan työtoimintaan, vaan hänet on ohjattava tarvitsemiensa palvelujen pariin.

Lain 5 §:n mukaan aktivointisuunnitelman laatimisen edellytys on, että työttömälle on laadittu julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 6 §:n mukainen työllistymissuunnitelma. Se on laadittu jokaiselle työnhakijalle jo ensimmäisen ilmoittautumisen yhteydessä ja se päivitetään jokaisen ilmoittautumisen yhteydessä. Jos työnhakija ei ole tarkkana, niin sinne ilmestyy jossain vaiheessa ihan varmasti kuntouttava työtoiminta yhtenä vaihtoehtona.

Palataanpa aktivointisuunitelmaan, josta kuntouttava työtoiminta siis aina alkaa. Lain 8 §:n 3 momentin mukaan TE-toimisto yksin arvioi aktivointisuunnitelmaa laadittaessa mahdollisuudet tarjota työnhakijalle työtä seuraavan kolmen kuukauden aikana. Jos työtä ei todennäköisesti pystytä tarjoamaan, niin suunnitelmaan on pakko ottaa kuntouttava työtoiminta.

Työllistymissuunnitelmaan on siis suunnilleen kysymättä merkitty kuntouttava työtoiminta. Kun työttömyys on jatkunut riittävän kauan, laaditaan aktivointisuunnitelma. Jos ja kun työtä ei voida lähiaikoina tarjota, niin kuntouttava työtoiminta on pakko ottaa aktivointisuunnitelmaan. Missä kohtaa tässä tulee kuvaan se mainostettu täydellinen vapaaehtoisuus?

Vastaus on, että ei missään. Jos työnhakija haluaa kokeilla sitä omaa vapaata tahtoaan, niin yrittäköönpä kieltäytyä kuntouttavasta työtoiminnasta. Se tietää työmarkkinatuen menetystä ja joutumista toimeentulotuelle. Sitä alennetaan 20 % kieltäytymisen takia ja jos kieltäytyminen toistuu, niin alennus on 40 %.

Puheet täydellisestä vapaaehtoisuudesta ovat hölynpölyä ja kertovat siitä, että puhuja ei tunne lakia. Tai sitten siitä, että halutaan maalata todellisuutta ruusuisempi kuva.