Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Kansanedustajan tietolähde

Eilen A-studiossa kansanedustaja Tom Packalén antoi ymmärtää saaneensa käsiinsä poliisin julkaisematonta, keskeneräistä tutkintaa koskevaa esitutkintamateriaalia. Sen sisältö on huomattavassa ristiriidassa poliisin virallisen tiedotuksen kanssa. Virallisen tiedotuksen mukaan Helsingissä tutkittavana olevat nuorten tekemät pahoinpitelyrikokset eivät ole kohdistuneet tarkoituksella kantasuomalaisiin rasistisin motiivein, mutta Packalén väitti saaneensa  päinvastaista tietoa.

Kysyttäessä Packalén ei kertonut tietojensa lähdettä, vaan vetosi esitutkinnan salassapitoon. Hänen mukaansa asia selviää sitten aikanaan, kunhan esitutkinta tulee julkiseksi.

Mistä Packalén itse on saanut salassa pidettävää esitukintamateriaalia vai onko saanut mistään? Onko joku poliisi salassapitovelvollisuuttaan rikkoen luovuttanut tietoja salassa pidettävästä aineistosta? Jos on, niin siinä tapauksessa Packalén on vastaavasti lakia rikkoen julkistanut tietoja, jotka on hänelle annettu salassapitosäännösten vastaisesti.

Lain mukaan Packalénilla ei voi eikä saa olla keskeneräisestä esitutkinnasta peräisin olevia tietoja. Hän ei ole enää poliisi, vaan kansanedustaja. Kansanedustajalla ei ole mitään asiaa päästä tonkimaan keskeneräisen esitutkinnan aineistoa eikä hänelle saa niitä tietoja edes hänen pyynnöstään kertoa.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta ennetun lain 24 §:n 3-kohta sanoo näin:

Salassa pidettäviä asiakirjoja ovat poliisille ja muille esitutkintaviranomaisille ja syyttäjälle sekä tarkastus- ja valvontaviranomaisille tehdyt ilmoitukset rikoksesta, esitutkintaa ja syyteharkintaa varten saadut ja laaditut asiakirjat sekä haastehakemus, haaste ja siihen annettu vastaus rikosasiassa, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa taikka kun syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai kun asia on jätetty sikseen.

Lain 22 §:n 2 momentti puolestaan kieltää yksiselitteisesti salassa pidettävän asiakirjan antamisen ulkopuolisille:

Salassa pidettävää viranomaisen asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi.

Nyt voidaan tietysti sanoa, että joku entinen työkaveri on ihan vain kahvipöytärupattelussa puolivahingossa kertoillut kaikenlaista salassa pidettävää. Jos näin on päässyt käymään, niin siinäkään tapauksessa tietoa ei saa levittää. Sen kieltää lain 23 §:n 1 momentti:

Viranomaisen palveluksessa oleva samoin kuin luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus.

Erityinen kielto käyttää salassa pidettäviä tietoja omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi löytyy 23 §:n 3 momentista.

Tämähän käy vakavaksi. Kansanedustaja levittelee omaksi poliittiseksi hyödykseen sellaisia tietoja, joita hänellä ei laillisesti saa olla ja jos laittomasti onkin, niin hän ei saa kertoa niitä kenellekään.

Toinen vaihtoehto on tietenkin nolompi, mutta ainakin laillinen. Pitää myöntää, että koko juttu tekojen motiivista oli tuulesta temmattu.