Katurauhan turvaajat

– Aktivistit ja järjestön tukijat kiertelivät yön aikana Helsingin keskustan puistoissa: Baana, Kiasma, Hakasalmen puisto, Alppipuisto, Linnanmäki sekä Kaisaniemen puisto. Aktivistit keskustelivat rikosaallosta paikallisten suomalaisten kanssa ja jakoivat Vastarintaliikkeen esitteitä. Ilta sujui suhteellisen rauhallisesti, mikä johtui osaltaan varmasti maahanmuuttajajengin viikolla saamasta valtavasta mediahuomiosta. Illan loppupuolella äärivasemmistolaisten joukko uhkaili heille juttelemaan mennyttä aktivistiryhmää. Kun partio oli poistumassa paikalta, lähtivät aggressiiviset vasemmistolaiset seuraamaan heitä, mikä johti pieneen nujakkaan. Tämän jälkeen tilanne rauhoittui ja partio pääsi jatkamaan matkaansa.

Näin raportoi Suomen Vastarintaliike aloittamastaan katupartiotoiminnasta Helsingissä. Jos nyt joku ei vielä tiedä, niin Suomen Vastarintaliike on tunnustuksellinen natsijärjestö.

Sen tavoitteena on perustaa uusi kansallissosialistinen valtio, joka muodostuu Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista sekä mahdollisesti Baltian maista. Nämä alueet muodostavat luontevan rodullisen ja kulttuurillisen alueen, jonka olemassaolon uusi valtio turvaa. Uusi valtio nojaa valtansa voimaan, armeijamalliseen hierarkiaan, kurinalaisuuteen, uskollisuuteen ja ennen kaikkea Johtajaan, jota tavallinen ihminen ei pysty kyseenalaistamaan. Tulevaisuudessa on yksi valtapuolue, Nationalsocialistisk Orden NSO, jonka johtavat jäsenet tulevat muodostamaan korkeimman senaatin, joka valitsee Johtajan ja toimii hänen neuvonantajanaan. Edustuksellista demokratiaa ei tässä valtiossa tunneta ja vaikka isänmaallisuuden nimeen vannotaan, niin tulevassa valtiossa Suomi on vain yksi maakunta.

Tämä joukko aloitti yön pimeydessä toimivana tarranliimaajaporukkana. Sittemmin he ovat aktivoituneet toimimaan rikollisesti. Pride-kulkueen kaasuhyökkäyksen takana oli Suomen Vastarintaliike. Myös Dan Koivulaakso joutui kaasuhyökkäyksen kohteeksi ja tekijä oli Suomen Vastarintaliikkeeseen kuuluva mies. Hänet otettiin kiinni suoraan oikeudenkäynnistä, jossa hänet tuomittiin eduskuntavaalien alla tapahtuneesta väkivallanteosta kokoomuksen vaalikojulla. Jyväskylän kirjastohyökkääjät olivat Suomen Vastarintaliikkeen jäseniä.

Nyt tämä sama joukko on julistautunut kantaväestön katurauhan turvaajaksi. Raportista päätellen he ovat tapansa mukaan ainoastaan joutuneet sanaharkkaan “äärivasemmiston” kanssa.

Heille jokainen heidän sanomansa kyseenalaistava tai jopa pelkästään sille kintaalla viittaava on äärivasemmistolainen. Turvattomaksi on maailma päässyt, kun yleistä järjestystä ja turvallisuutta rupeavat omin päin turvaamaan tyypit, joihin voitaisiin milloin tahansa soveltaa seuraavia lainkohtia:

Suomen Vastarintaliike pyrkii kumoamaan väkivaltaisesti laillisen yhteiskuntajärjestyksen ja siitä Rikoslain 13 luvun 3 §:n 3 momentti sanoo näin:

Valtiopetoksen valmistelusta tuomitaan myös se, joka perustaa tai organisoi yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on Suomen valtiosäännön tai valtiojärjestyksen väkivaltainen kumoaminen tai muuttaminen, osallistuu johtavassa asemassa tai muuten merkittävällä tavalla sellaisen yhteenliittymän toimintaan tai tietoisena yhteenliittymän tarkoitusperästä antaa sille merkittävää taloudellista, järjestöllistä tai muuta vastaavaa tukea. Rangaistus on vähintää neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta.

Jos tämä tuntuu liian järeältä aseelta, niin otetaan seuraava pykälä. Järjestö on korostetun sotilaallisesti organisoitunut, joten RL 13 luvun 4 § olisi käyttökelpoinen:

Joka laittomasti perustaa, organisoi tai varustaa sotilaallisesti järjestäytyneen yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin, toimii sellaisessa yhteenliittymässä johtavassa asemassa, taloudellisesti tai muutoin merkittävällä tavalla tukee sitä tai siinä toimeenpanee tai antaa sotilaallista koulutusta, on tuomittava laittomasta sotilaallisesta toiminnasta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Nämä sankarit haluavat tietenkin tulla kohdelluiksi poliittisesti vainottuina, joten ehkä sittenkin olisi viisainta kohdella heitä tavallisen rikollisryhmän jäseninä RL 17 luvun 1a §:n mukaisesti:

Se, joka:

1) perustamalla tai organisoimalla järjestäytyneen rikollisryhmän taikka värväämällä tai yrittämällä värvätä väkeä sitä varten,

2) varustamalla tai yrittämällä varustaa järjestäytynyttä rikollisryhmää räjähteillä, aseilla, ampumatarvikkeilla tai niiden valmistamiseen tarkoitetuilla aineilla tai tarvikkeilla taikka muilla vaarallisilla esineillä tai aineilla,

3) toimeenpanemalla, yrittämällä toimeenpanna tai antamalla järjestäytyneelle rikollisryhmälle koulutusta rikollista toimintaa varten,

[…]

osallistuu järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan, jossa tavoitteena on tehdä yksi tai useampi rikos, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta, taikka yksi tai useampi 11 luvun 10 §:ssä tai 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettu rikos, ja jos tällainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, on tuomittava järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

indianajonesnazis

Kommentit (34)
  1. Jari Kähkönen
    12.10.2014, 19:23

    Ja sitten takaisin maan pinnalle. Oli aikanaan puserolaki, mutta ei sen voimin koskaan iikollilta lähtenyt paita päältä. Oli myös työrauhalaki, mutta senkin nojalla vain suojeluskuntaan tai porvarilliseen puolueeseen kuuluminen oli suojattu työympäristön painostukselta ja väkivallalta. Sekä kun ne “isänmaalliset voimat” väärinkäyttivät univormujaan, aseitaan ja muita virallisesti täysin toisiin toimenpiteisiin varattuja välineitä vallankumousuhkailuun, yhteiskunnan valtavirta vastasi suostumalla heidän vaatimuksiinsa lakkauttamalla vasemmiston järjestöjä, kieltämällä kommunismin lailla ja niin edelleen. Rohkenen siksi epäillä, että ei se Helsingin poliisin yjt-pro:n nimellä tunnettu porukka(kansainvälisessä poliisijargonissa että flex-squad) nytkään näitä vastarintamiehiä nappaa ja kopita, mikäli on enää edes olemassakaan. Vai olisiko oikeampi responssi tasan yksi maija, jonka takakoppiin molemmat “partion jäsenet” mahtuvat? 😀 Mutta vältettäköön vakavalla asialla leikinlaskemista, sillä jo yksin ruotsalaista arkitasoa vastaava poliittinen extremismi on sellaisen kuumuus- ja kovuusasteen urheilulaji, että meillä Suomessa ei mahda olla enää hengissäkään mitään vastaavaa omakohtaisesti kokeneita veteraaneja. Päädyn siis, Sakari, jälleen kysymään että mitä sitten? On se siis ilmeisesti kovastikin laitonta kuten kirjoitat, mutta maammehan on aina ollut sen sortin oikeusvaltio että laittomuuden havaitsemisen ja minkään sille tekemisen kanssa on aina ollut…vähän niin sun näin.

  2. Niin, tuo järjestyksen yms ylläpito kuitenkin vielä poliisin työaluetta, vaikka säästöpaineet ainaiset. Onko todellista uhkaa edes olemassa? Asioita yleensä paisutellaan ja liioitellaan omien tarkoitusperien takia.

Kommentointi suljettu.