Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Sentin tähden

Netissä leviää kuva perintäkirjeestä, jonka mukaan yhden sentin saatava on muuttunut perintätoimistossa 19,70 euroksi. Asiasta uutisoi myös ainakin MTV.

sentin-lasku

Arkijärjellä laskua on mahdoton käsittää. Tavallisessa elämässä yhdellä sentillä ei ole käytännössä mitään merkitystä, koska kaikki summat pyöristetään lähimpään viiteen senttiin. Jos kaupassa olisi yhden sentin tuote, niin ainoana ostoksena se olisi ilmainen.

Tilisiirroissa sentitkin lasketaan, joten sinä mielessä tuo lasku saattaa olla perusteiltaan oikea. Sanoin saattaa, koska en tiedä mistä sentti on tullut. Asiakas itse ainakin jutun mukaan epäilee näppäilyvirhettä.

Perintätoimistot iskevät ahneesti kiinni tällaisiin näppäilyvirheisiin. Pienistä puroista koostuvat ne suuret virrat, joita tämäkin toimisto siirtää voittoina veroparatiisiin. Lasku saattaa olla perusteiltaan oikea, mutta määrältään se näyttää laittomalta.

Saatavien perinnästä annetun lain mukaan perintä etenee näin: Ensin velalliselle on lähetettävä muistutus. Aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua muistutuksesta saa lähettää maksuvaatimuksen, jossa laskutetaan myös muistutuksesta ja perinnästä aiheutuneet kulut. Muistutuksesta saa laskuttaa enintään viisi euroa.

Maksuvaatimuksen perimiskulut on porrastettu saatavan pääoman mukaan ja enintään sadan euron saatavasta saa periä kuluina enintään 14 euroa. Jos perimiskulut ovat tavallista suuremman työmäärän takia laissa säädettyjä suuremmat, niin silloin saa periä todelliset kulut. Velalliselle on tällöin esitettävä erittely vaadituista perintäkuluista ja niiden perusteista sekä ilmoitettava kulujen määrän olevan muutoin sovellettavia enimmäismääriä suurempi.

Tässä tapauksessa saisi periä muistutusmaksun viisi euroa ja perimiskuluina 14 euroa. Yhteensä laillinen summa olisi siis enintään saatava 0,01 euroa + muistutus 5 euroa + maksuvaatimus 14 euroa  eli 19,01 euroa. Perintätoimisto siis laskuttaa liikaa 0,69 euroa.

Joku voisi väittää tuota summaa erääntyneen saatavan koroksi, mutta jos yksi sentti kasvaa korkoa puolessatoista vuodessa 68 senttiä, niin silloin korkoprosentti täyttää kiskonnan tunnusmerkistön.

Lasku ei täytä lain vaatimuksia myöskään erittelyn osalta. Laskussa pitäisi eritellä muistutuksen hinta 5 euroa, maksuvaatimuksen hinta 14 euroa ja korot. Tässä laskussa kaikki nämä on niputettu yhteen. Ilmeisesti ajatuksena on, että ei kukaan noin pienten summien perään kysele.

Asiakas suhtautui laskuun huumorilla, mutta se tulee maksamaan hänelle lisää. Paitsi ehkä siinä tapauksessa, että hän lähettää laskun kuluttaja-asiamiehen tutkittavaksi. Ei näitä perintätoimistoja saada kuriin ennen kuin ne saavat markkinaoikeudesta uhkasakolla tehostetun kiellon jatkaa lainvastaista toimintaansa.