Virkistysrahat ja yleiskattavuus

Marraskuun alussa kerroin, että osa valtion kunnallemme maksamista työllistämiskorvauksista oli vanhan päätöksen nojalla käytetty vakituisen henkilökunnan  virkistystoimintaan ja motivointiin.Kyse on siis niistä rahoista, joita työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevat palkattoman työn tekijät tuottavat kunnalle. Korvaus on 10,09 euroa/päivä/henkilö.

Viime maanantaina kunnanhallitus päätti yksimielisesti täsmentää aiempia päätöksiään siten, että kaikki kunnalle työllistämiskorvauksena tilytyvät rahat kirjataan omalle kustannuspaikalleen ja rahat kokonaisuudessaan tulevat kunnan kassaan. Vastaavasti henkilökunnan virkistystoimintaan käytettävät rahat löytyvät talousarviosta omalta kustannuspaikaltaan. Siis näin:Näyttökuva (37)_snip Yleisessä tiedossa on, että päätös tehtiin minun aloitteestani. Henkilökunnalta saamani palaute on pääosin positiivista, mutta joukkoon mahtuu niitäkin, joiden mukaan motivaatio opastaa ja valvoa kuntouttavassa työtoiminnassa olevia laskee.

Voisin sanoa paljonkin vakituisen työpaikan ja säännöllisen palkan motivoivasta vaikutuksesta verrattuna palkatta virkistysrahoja toisille ansaitsevien motivaatioon, mutta jääköön toiseen kertaan. Jokainen tietysti näkee ja kokee oman työympäristönsä ihan omien kokemustensa kautta, joten siinä mielessä ymmärrän myös kritiikin. Kyse on kuitenkin oikeudenmukaisuuden, tasapuolisuuden ja moraalin lisäksi myös kirjanpidosta ja juridiikasta. Kuntalain 65 § sanoo näin:

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kaikki kunnan rahat kulkevat talousarvion kautta. Kunnan kassa on yleiskattava, joten kunnalle ei koskaan tule korvamerkittyä rahaa. Kaikki kunnalle tulevat rahat näkyvät talousarviossa, jatkuvasti juoksevassa kirjanpidossa ja kirjanpidon perusteella tehtävässä tilinpäätöksessä. Valtuusto päättää vuosittaisessa talousarviossa kunnalle tulevien rahojen käyttämisestä eri tarkoituksiin.

Selkokielellä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki kunnalle tulevat rahat menevät yhteiseen kassaan tulolähteestä riippumatta. Rahat käytetään valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Johonkin tiettyyn tarkoitukseen korvamerkittyä rahaa ei kuntaan tule koskaan, vaan tuloja käytetään valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti eri tarkoituksiin.

Asia erikseen ovat sitten jatkuvasti tehtävät vertailut. Voidaan hyvin vertailla kiinteistöveron tuottoa suhteessa teiden kunnossapitoon käytettäviin rahoihin tai vaikkapa vuodeosastolla vaippoihin käytettyjä summia suhteessa omiin kunnallisveroihin. Tällaisia vertailuja tehdään jatkuvasti ja ne ovat ihan järkevä osa poliittista keskustelua. Keskustelun tuloksena kunnanvaltuusto sitten päättää vuosittain tulevan vuoden talousarviossa miten kunnan tuloja käytetään menoihin.

Avainsana on siis yleiskattavuus. Ne henkilökunnan työkyvyn edistämiseen ja virkistystoimintaan käytettävät rahat tulevat löytymään ensi vuoden talousarvion kustannuspaikasta 1042.

Kommentit (2)
  1. HYVÄ SAKU!!!!

  2. simpleNewz - Uuninpankkopoika Saku Timonen RSS Feed for 2014-12-06
    7.12.2014, 10:43

    […] Virkistysrahat ja yleiskattavuus […]

Kommentointi suljettu.