Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Viidakon laki

Olen ennenkin sanonut, että laki kuntouttavasta työtoiminnasta lienee yksi maamme eniten rikotuista säädöksistä. Alan vähitellen epäillä, että sitä ei noudateta missään eikä asia edes kiinnosta ketään. Tärkeintä tuntuu olevan, että työttömät saadaan tungettua jonnekin joko tekemään jotain tai sitten vain pois tilastoista.

Nokian kaupunki ilmoittaa kotisivullaan, että kaupungin työpajoja ylläpidetään perusturvakeskuksen ja Verte Oy:n yhteistyösopimuksen pohjalta. Perusturvakeskus vastaa asiakasohjauksesta ja  asiakkaiden sosiaalisesta tuesta, Verte Oy työpajojen työohjauksesta ja siihen liitetyistä työllistymisen edistämisen toimenpiteistä. Jatkosuunnitelmat  laaditaan yhteistyössä asiakkaan, lähettävän tahon ja työpajan kanssa.

Tällainen yhteistyösopimus on tehty vuonna 2009 ja sitä on jatkettu vuosi kerrallaan ilmeisesti viranhaltijapäätöksillä. Sopimuksen mukaan Nokian kaupungin perusturva osoittaa työpajatoimintaan 130 henkilöä vuodessa. Mikäli aktivointitoimenpiteiden piiriin kuuluvien henkilöiden nettomäärä kasvaa yli 130 henkilön, niin asiasta sovitaan erikseen Nokian kaupungin perusturvan ja Verten välisin neuvotteluin. Tästä palvelusta kaupunki on vuonna 2010 sitoutunut maksamaan Verte Oy:lle 365 000 euroa.

Verte Oy on yritys eikä siltä lain mukaan saisi hankkia kuntouttavaa työtoimintaa. Asiaa ei muuta se, että Verte Oy:n omistavat Tampereen ja Nokian kaupungit ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Se on silti osakeyhtiölain mukaisesti toimiva liikeyritys. Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaan kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä.

Sopimus on siis lähtökohtaisesti lainvastainen ja sellaisena mitätön. Silti sitä on noudatettu TE-toimiston siunauksella. Lain 6 §:n 1 momentin mukaan kunnan tulee antaa tieto työvoimatoimistolle kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä tekemästään sopimuksesta, joten TE-toimisto on koko ajan tiennyt tai ainakin sen olisi pitänyt tietää sopimuksen olemassaolosta.

Eivät laittomuudet vielä tähän lopu. Kaupungin verkkosivujen mukaan jatkosuunnitelmat  laaditaan yhteistyössä asiakkaan, lähettävän tahon ja työpajan kanssa. Jatkosuunnitelma tarkoittaa tilannetta, jolloin kuntouttavan työtoiminnan jakso on päättynyt ja on laadittava uusi aktivointisuunnitelma. Lain mukaan aktivointisuunnitelman laatimiseen osallistuvat asianomainen henkilö, kunta ja TE-toimisto. Nokialla on TE-toimisto pessyt kätensä ja jättäytynyt jatkosuunnitelmien tekemisestä kokonaan pois. Suunnitelman tekevät lähettävä taho eli kaupunki, asiakas eli työtön ja kuntouttavasta työtoiminnasta hyötyvä yritys eli Verte Oy.

En viitsi toistaa mitä minulle kerrottiin Verte Oy:n tavasta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa käytännön tasolla, koska sitä en voi todistaa. Viestin lähettäjä lupasi kuitenkin kertoa siitä itse Eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassaan kantelussa. Siteeraan lopuksi viestin lähettäjän arviota välityömarkkinoiden laillisuustilanteesta:

Välityömarkkinoilla ei ole voimassa Suomen laki, vaan viidakon laki. Kun työläiseltä ei voi muuta riistää, niin riistetään hänen työpanoksensa ja itsekunnioituksensa. Riistäjänä ei ole kapitalisti, vaan yhteiskunta instituutioineen.