Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Näitähän riittää

Mikäli kunta hankkii kuntouttavaa työtoimintaa yritykseltä, se ei toimi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaisesti.

Näin selkeästi vastasi peruspalveluministeri Susanna Huovinen Anna Kontulan ja Aino-Kaisa Pekosen kirjalliseen kysymykseen kuntouttavan työtominnan järjestämisestä. Koko kysymys ja siihen annettu vastaus löytyvät Anna Kontulan blogista.

Laki ja ministeri kieltävät selkeästi kuntouttavan työtoiminnan hankkimisen yrityksiltä. Kuitenkin kunnat rikkovat ja ovat koko ajan rikkoneet lakia kenenkään siihen puuttumatta. Nostetaanpa taas tästä pohjattomasta suosta yksi esimerkki.

Alavuden kaupunki kertoo verkkosivullaan, että kuntouttavaa työtoimintaa voi olla esim. avustavat tehtävät rakennus, purku- ja remonttikohteissa, puistotyössä, mattopesulassa, kierrätyskeskuksessa, koululaisten iltapäiväkerhossa, päiväkodissa, suurtalouskeittiössä, vanhustyössä sekä kehitysvammatyössä.

Mattopesulassa? Kyllä vain. A-Pesu Oy on kaupungin omistama sosiaalinen yritys, jonka toimintana on pesulatoiminta, palvelujen myynti ja työvoiman välitys. Liiketoiminnan lisäksi yritys tuottaa kuntoutuspalveluja heikossa työmarkkinatilanteessa oleville henkilöille. A-Pesu Oy on osa kaupungin työllistämispalveluja. Se on myös osa kaupungin organisaatiota. Markkinoilla toimiva pesula tuottaa kuntoutuspalveluja heikossa työmarkkinatilanteessa oleville, joten lakia rikotaan selkeästi.

Asia ei muuksi muutu vaikka kyseessä onkin kaupungin omistama sosiaalinen yritys. Sosiaalinen yritys ei yrityksenä poikkea muista yrityksistä. Se tuottaa tavaroita ja palveluja markkinoille ja tavoittelee voittoa kuten muutkin yritykset. Sosiaalinen yritys voi toimia millä toimialalla tahansa. Se maksaa kaikille työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaisen palkan ja se on aina merkitty kaupparekisteriin. Niin sanoo työ- ja elinkeinoministeriö.

Jos tällaisessa yrityksessä on yksikin palkatonta työtä tekevä kuntouttavassa työtoiminnassa oleva, niin lakia on rikottu. Mitäpä luulisitte, kuinka monta heitä mahtaa olla yrityksessä, joka on osa kaupungin työllistämispalvelua, jonka tehtävänä on järjestää kuntouttavaa työtoimintaa?

Ministeri Huovinen vastasi vielä näin:

Sosiaali- ja terveysministeriö lähettää joulukuussa 2014 kuntiin infokirjeen koskien kuntouttavan työtoiminnan lakiin vuoden 2015 alussa tulevia muutoksia. Infokirjeessä tullaan korostamaan kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä lain edellyttämällä tavalla. Kirje lähetetään tiedoksi myös sosiaalihuollon ohjauksesta ja valvonnasta vastaaville aluehallintovirastoille sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ja työ- ja elinkeinotoimistoille.

Monissa kunnissa taitaa kirjeen saavuttua iskeä melkoinen paniikki. Jo oli aikakin.