Kuntouttava kilpailuntappaja

Ihan viattomalta näyttävä työpaikkailmoitus saattaa paljastaa sen takana olevan pitäaikaistyöttömien hyväksikäyttöorganisaation.

Tampereen työvalmennussäätiö Syke hakee It-pajalle työvalmentajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Hän tulee siis saamaan palkkaa, mutta Sykkeessä kuntouttavassa työtoiminnassa olevat 123 ja työkokeilussa olevat 90 henkilöä eivät saa. Kuitenkin he tekevät työt.

Tässä vielä kuva ilmoituksesta:Näyttökuva (66)_snip Työvalmentajan tehtävänä on siis perehdyttää, neuvoa ja opastaa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita It-pajan työtehtävien tekemiseen. Työvalmentaja myös hankkii pajalle asiakastyöt, hinnoittelee palvelut, markkinoi ja tekee tarjoukset.

Hankkii asiakastyöt, hinnoittelee palvelut ja markkinoi? Miten tämä on mahdollista?

Ei sen pitäisikään olla, mutta näin nyt kuitenkin tässä maassa tehdään ja on tehty jo kauan. Kun tuon ilmoitukseeen upotetun linkin avaa, niin sieltähän löytyy varsinainen orjatyöleiri. Sykkeen esittely on sitä tavallista hynttäntyytä, mutta peremmälle käydessä  paljastuu karu todellisuus.

Syke toimii avoimesti vapailla markkinoilla vääristäen kilpailua. Sen toiminta ei rajoitu It-pajaan, vaan mukana on eri toimintojen kirjo. Puupaja valmistaa ja myy vajoja, aitoja, penkkejä ja roskakatoksia. Kiinteistönhuolto- ja kuljetuspaja myy työvoimaa kymmenen euron tuntihintaan leikkaamaan nurmikot ja pensaat sekä tekemään muut pihatyöt. Mediapaja suunnittelee verkkosivuja ja hoitaa erilaisia graafisia suunnittelu- ja painatustehtäviä.

Hinnoista voidaan sopia vapaasti ja sopijoina ovat tuon työpaikkailmoituksen perusteella työvalmentajat. Samojen alojen yrittäjät kiristelevät voimattomana hampaitaan, kun markkinoilla toimii tällainen kilpailuntappaja. Kaiken tämän työn tekevät palkattomassa työssä olevat työkokeilijat ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevat niin sanotusti elämänhallintansa menettäneet tai sen menettämisvaarassa olevat pitäaikaistyöttömät.

Käytännössä heidän ainoa ongelmansa on työttömyys. Rahat myytävistä tuotteista kerää säätiö ja niillä rahoilla palkataan lisää työvalmentajia heiluttamaan piiskaa. Mylly pyörii ja sen vauhti kiihtyy.

Tällainen markkinoilla toimiva säätiö ei lain mukaan saisi järjestää työkokeilua ollenkaan. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta säädetyn lain 4 luvun 7 §:n 2 momentin 2-kohta sanoo sen selkeästi:

Henkilöasiakasta ei ohjata työkokeiluun, jos: 2) työkokeilusta aiheutuisi sen järjestäjälle sellaista etua, joka vääristäisi yritysten tai yksityisten elinkeinonharjoittajien välistä kilpailua.

Ei siellä saisi olla kuntouttavassa työtoiminnassa oleviakaan. Tuossa yllä olevassa lainkohdassa säädetty kilpailun vääristämiskielto koskee myös kuntouttavaa työtoimintaa. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta on yleislaki ja siksi kielto koskee myös lakia kuntouttavasta työtominnasta.

Mitenkäs ministeri Laura Räty reilu kuukausi sitten tv-haastattelussa sanoikaan? Hän sanoi näin:

1507016_1496391800627889_6849110763391439737_n Miten nämä orjatyöleirit saataisiin uskomaan ministeriä?

Kommentit (45)
  1. tauno lehtonen
    22.12.2014, 15:59

    Ei kiinnosta Lauri Lylyä (SAK) eikä muita AY- pomoja vaikka heille palkan maksavat jäsenet joutuvat kilpailemaan alipalkattujen kanssa. Ei kiinnosta Lauri Ihalaista (TEM) vaikka tapahtuu selvää lain rikkomista. Ei kiinnosta Matti Vanhasta (Perheyritysten liitto) vaikka hänen edustamansa rehelliset pienyrittäjät häviävät kilpailussa näille veijarisäätiöille ja -yhdistyksille.

    Alkaa tuntumaan siltä, että tässä on meneillään projekti jossa tavoitteena on kaikkien työvoimakustannusten siirto valtion ja kuntien maksettavaksi.

  2. Seuraavaksi työntekijöiltä varmaankin aletaan periä maksua siitä, että he ”saavat” tehdä töitä.

Kommentointi suljettu.