Työttömyyden kierrätystä

Olen näissä jutuissani jo kauan varoitellut vakituisessa työssä olevia siitä, että heidän työpaikkansa ei ole turvattu. Heidät tullaan korvaamaan halvemmilla tai ilmaisilla työntekijöillä ja jo ylihuomenna se alkaa. Eduskunta on nimittäin hyväksynyt joukon lakimuutoksia, jotka eräissä tapauksissa mahdollistavat irtisanottujen ja lomautettujen korvaamisen palkkatuetulla työvoimalla.

Tärkein muutos on Työsopimuslain 3 luvun 6 §:n väliaikainen muutos. Ajalla 1.1.2015 – 31.12. 2016 se tulee kuulumaan näin:

Edellä 2 luvun 5 §:ssä, 5 luvun 2 §:ssä sekä 6 luvun 6 §:ssä säädetyn työntarjoamisvelvollisuuden estämättä rekisteröity yhdistys tai säätiö saa ottaa palvelukseensa muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 7 luvun 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun työttömän henkilön. Sama oikeus poiketa edellä tarkoitetusta työntarjoamisvelvollisuudesta on kunnalla sen täyttäessä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:ssä säädettyä työllistämisvelvoitetta. Työllistämisvelvoitetta täyttäessään kunta ei saa sopia työllistettävän kanssa tehtävästä, josta se on samaan aikaan lomauttanut työntekijänsä tai josta se on antanut työntekijälleen lomautusilmoituksen.

Mitäs tämä sitten tarkoittaa? Yksityisten työnantajien kohdalla ei yhtään mitään. Ne eivät edelleenkään saa korvata tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanottuja tai lomautettuja työntekijöitään palkkatuetulla työvoimalla tarjoamatta työtä ensin näille entisille työntekijöilleen.

Rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt saavat. Ne voivat irtisanoa vaikka kaikki vakituiset työntekijänsä ja ottaa heidän tilalleen sellaisia työttömiä, joiden palkan tai valtaosan siitä maksaa valtio palkkatukena. Kun mietiite mitä kaikkea yhdistykset ja säätiöt tässä maassa tekevät ja miten paljon niillä on väkeä töissä eri tehtävissä, niin tajuatte kohta alkavan työttömyyden kierrätyksen laajuuden. Työttömyyttä pääsevät kokeilemaan monet sellaiset, jotka ovat tähän asti kuvitelleet olevansa turvassa.

Myös kunnissa alkaa kierrätys. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:n mukaan työttömälle työnhakijalle turvataan mahdollisuus työllistymistä edistävään kuntoutukseen tai työvoimakoulutukseen, jos hänen oikeutensa työttömyyspäivärahaan päättyy enimmäisajan johdosta hänen täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60 vuotta.

Jos 57-60 -vuotias työtön työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille eikä hänelle voida järjestää soveltuvaa työttömyysturvalaissa tarkoitettua työllistymistä edistävää palvelua, kuntoutusta tai palkkatuettua työtä muun kuin kunnan palveluksessa, hänen kotikuntansa on työ- ja elinkeinotoimiston osoituksesta järjestettävä hänelle työntekomahdollisuus kuuden kuukauden ajaksi (työllistämisvelvoite).

Nyt kunnat siis voivat irtisanoa tai lomauttaa tuotannollisin ja taloudellisin perustein henkilökuntaansa ja korvata heidät 57-60 -vuotiailla pitkäaikaistyöttömillä. Heidän palkkaamiseensa kunta saa palkkatukea, joten kustannukset maksaa taas pääosin valtio.

Lakimuutos kieltää lomautetun henkilön korvaamisen työllistetyllä, mutta käytännössä tätä on mahdotonta valvoa. Työt on helppo jakaa uudelleen niin, että kenenkään kaikkia töitä ei suoraan korvata työllistetyllä, vaan korvataan vähän sieltä ja vähän täältä.

Jos näitä säädöksiä ihan suurennuslasilla lukee, niin palkatun henkilöstön näyttäisi voivan korvata myös palkattomilla eli kuntouttavassa työtoiminnassa olevilla. Lain 11 luvun 1 § puhuu työllistämistä edistävästä kuntoutuksesta ja se tunnetaan myös kuntouttavan työtoiminnan nimellä.

Kuten tiedetään, niin monissa kunnissa on käynnissä tai suunnitteilla yt-neuvottelut. Se tietää sitä, että työttömyyden herkkua pääsevät maistelemaan monet sellaisetkin, jotka tähän asti ovat kahvipöydässä puhuneet työttömistä “niinä semmoisina tyyppeinä”. Nyt sinne kahvipöytään saattaa vaihtua väki.

Tämä kuulostaa tietysti niin hurjalta, että ette usko minua. Lukekaa aiheesta MTV:n uutinen. Yksityiskohtaista tietoa haluavat voivat tutustua hallituksen esitykseen, jonka eduskunta täysin yksimielisesti hyväksyi ihan äskettäin vähin äänin. Asiasta ei edes keskusteltu saati että joku olisi sitä vastustanut.

Kommentit (52)
 1. Joni Pelkonen
  30.12.2014, 10:16

  Mitähän tämä mahtaa tehtä työilmapiirille työpaikoilla. Jo nyt työllistettyjä kohdellaan usein huonosti, jo siksikin että heidän tiedetään olevan vain väliaikaisia työntekijöitä joihin ei tarvitse millään tavalla sitoutua tai kohdella edes kunnolla työkaverina. Voin vain kuvitella kuinka työpaikassa kohdellaan sellaista väliaikaista työntekijää joka saapui korvaamaan vuosikymmenien ajalta tutun työtoverin?

  1. Olen ollut samassa työpaikassa jo pitkään eri jaksoja juurikin työllistettynä ja minulla ei ole muuta kuin hyvää sanottavaa siitä paikasta. Kaikkia työntekijöitä kohdellaan samanarvoisina, EI ole nokkimisjärjestystä. Asiat ovat monesti kiinni omista asenteista.

   1. Olet siis poikkeus, joka vahvistaa säännön. Good for you?

 2. Arto Laattala
  30.12.2014, 10:41

  Tulee mieleen hölmöläisten peiton jatkaminen. Toiseksi tämä ( laki ) antaa mahdollisuuden puliveivaukseen. Vaikutus työmoraaliin ?

Kommentointi suljettu.