Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Päältä kaunis kakku

Uudellamaalla kokeillaan uusia tapoja löytää töitä työttömille. Pilotissa yksityisille työnvälitystoimistoille maksetaan korvaus sen mukaan, kuinka hyvin ne pystyvät hankkimaan työpaikkoja työttömille.

Näin kertoi Yle uudesta, vähin äänin valmistellusta pilottihankkeesta, jolla taas kerran pyritään saamaan työtä työttömille. Äkkiä katsoen hanke vaikuttaa hyvältä, mutta sen sisälle kurkistaminen pistää taas kerran ihmettelemään. Käytännössä ELY-keskus on lahjoittanut työttömät yksityisille työnvälitysfirmoille ja antanut vapaat kädet tehdä heille ihan mitä tahansa. Uutisen sanoin:

– Me ei olla määritelty sitä mitä he tekevät asiakkaan kanssa ja millä tavalla he tulevat työllistämään. Olemme halunneet antaa toimijoille vapaat kädet ja palkkio maksetaan työllistymisestä ja ainoastaan siitä, sanoo Uudenmaan ELY-keskuksen erikoissuunnittelija Kirsi Piispanen.

Tähän pilotointiin osallistuminen on työttömille vapaaehtoista, mutta kerran siihen vapaaehtoisesti suostunut ei enää pääse tästä yksityistetystä palvelusta eroon ilman sanktiota. Tämä käy selvästi ilmi hankkeen tarjouskilpailuun lähetettyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista.

Kas näin: pilotti 2 Työtön siis menettää oikeutensa käyttää TE-toimiston lakisääteisiä palveluja heti suostuttuaan vapaaehtoiseksi tähän pilotointiin. Miten se on mahdollista? Ei sen lain mukaan pitäisi ollakaan. Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia.  Pilottihankkeessa on siirretty TE-toimistolle kuuluvia viranomaistehtäviä yksityisille yrityksille, vaikka tällaista lupaa ei lainsäädännössä ole annettu. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 §:ssä turvataan asiakkaan oikeus saada näitä viranomaispalveluja:

Julkisilla työvoima- ja yrityspalveluilla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla osaavan työvoiman saatavuutta ja tarjoamalla työtä hakeville mahdollisuuksia saada työtä sekä edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja kehitetään yritysten toimintaedellytyksiä ja työelämän laatua.

Julkisena työvoima- ja yrityspalveluna tarjotaan työnvälityspalveluita, tieto- ja neuvontapalveluita, osaamisen kehittämispalveluita sekä yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalveluita. Julkiseen työvoima- ja yrityspalveluun kuuluvat myös henkilöasiakkaan palveluprosessiin liittyvät asiantuntija-arvioinnit sekä tämän lain mukaiset tuet ja korvaukset.

Yhdellä ainoalla tarjouskilpailulla on sivuutettu asiakaan oikeus julkisiin viranomaispalveluihin ja pilotointiin suostunut työtön on menettänyt tämän oikeuden määräämättömäksi ajaksi. Myös työttömyysturvalain mukaisten kieltäytymisestä seuraavien sanktioiden määrääminen siirtyy TE-toimistolta yksityiselle palveluntuottajalle.

Ei voi olla totta, niinkö sanotte? On se:

pilotti 1

Näyttökuva (90)_snip

Miten tällainen perustuslain ja tavallisen lain ohittaminen yhdellä tarjouskilpailulla on mahdollista? Sitä minä en tiedä, mutta julkista sektoria yksityistettäessä näköjään kaikki on mahdollista. Erityisen mahdollista se on silloin, kun työttömyystilastoja siivotaan kauniimmiksi. Pilotointiin osallistuvat eivät enää ole tilastoissa työttömiä, vaan työvoimapoliittisen toimenpiteen kohteita. Lisäksi heidät yksityiselle lahjoittanut viranomainen pesee etukäteen kätensä sanomalla, että se ei ota kantaa miten yritys asiakasta motivoi.

Rahahan tässä on takana. ELY-keskus lahjoittaa vapaaehtoiset työttömät yksityiselle työnetsijälle ja vielä maksaa siitä.

Entä sitten ELY-keskuksen väite siitä, että vain työllistymisestä maksetaan? Sekään ei pidä paikkaansa. Myös pelkästä aloittamisesta maksetaan, vaikka työtä ei löytyisikään ja laskuttaa saa kuukauden välein.

pilotti 3 raha

Työttömän kannattaa katsoa millaista kakkua haukkaa. Moni on kakku päältä kaunis, mutta silkkoa sisältä.