Moniammatillista osaamista

Matala kynnys toi toimintaan mukaan myös mökkiytyneitä.

Näin otsikoi sanomalehti Karjalainen osallistavan sosiaaliturvan kokeilusta kertovan juttunsa, josta eri otsikolla oleva lyhennetty versio löytyy täältä. Vähintään puolet osallistuneista oli siis sellaisia, joita ei olisi saatu lähtemään kotoaan minnekään ilman tätä kokeilua. He ovat uusiokielen mukaan ”mökkityneitä” tai ”huoneistuneita”.

Mihin heidät sitten saatiin kiskottua mukaan? Aivan oikein, pääsääntöisesti kuntouttavaan työtoimintaan eli palkatta tehtävään työhön. Paltamossa, Raumalla, Loimaalla, Rovaniemellä, Varkaudessa ja Äänekoskella toteutetussa kokeilussa oli kaikissa mukana kuntouttava työtoiminta. Houkuttimena ja alkuverryttelynä käytettiin erilaisiin ryhmiin osallistumista. Oli ohjattua luonnossa liikkumista, sienestystä ja marjastusta, elokuvakeskustelua ja vertaistukiryhmää.

Kun nämä ”huoneistuneet” saatiin alustavasti sosiaalistettua, niin heidät sysättiin työpajoihin. Nykyisin ihminen saa olla viralliselta statukseltaan työtön, mutta työtä pitää silti tehdä. Sehän tämän osallistavan sosiaaliturvan tarkoitus on. Työstä ei ole pienintäkään aikomusta maksaa palkkaa nyt eikä tulevaisuudessa. Tärkeintä on saada työtön kontrolloitavaksi, jatkuvan ”moniammatillisen osaamisen” tarkkailuun.

Moniammatillinen osaaminen on toimintaan kiinteästi liittyvä muoti-ilmaisu. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että Kelan, kunnan sosiaalitoimen ja TE-toimistojen ammattilaisten lisäksi näiden huoneistumisvaarassa olijoiden ympärillä pyörii kaiken maailman puoskareita, joista jokainen sohii työttömiä jonkinlaisella tikulla. Joukossa on itse itsensä asiantuntijoiksi nostaneita töihinpotkijoita, joiden ainoa ammatillinen osaaminen näyttäisi muodostuvan syyllistämisestä, haukkumisesta ja ilkeilystä.

Moniammatillista osaamista korostaa myös vuoden alussa voimaan tullut Laki työllistämistä edistävästä yhteispalvelusta. Sen 1 §:n mukaan työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.

Kuten näkyy, niin se työtön itse on unohtunut arvioijien luettelosta pois. Ei häntä tarvitakaan, sillä hän on vain se 300 päivän työmarkkineuen jälkeen mökkiytynyt ja huoneistunut syrjäytynyt, jonka elämän muut osaavat järjestellä häntä paremmin.

Häntä kontrolloidaan ja hänestä kerätään lain 9 §: mukaan seuraavia tietoja:

1) työttömän yksilöinti- ja yhteystiedot;

2) monialaisen yhteispalvelun asiakkuuteen ja asiointiin sekä asioinnin mahdollisesti edellyttämiin erityisjärjestelyihin liittyvät tiedot;

3) työttömän ammatillista osaamista koskevat tiedot;

4) sellaiset työttömän sosiaalista tilannetta koskevat tiedot, joilla on vaikutusta hänen työllistymiseensä;

5) sellaiset työttömän terveydentilaa ja työ- ja toimintakykyä koskevat tiedot, joilla on vaikutusta työttömän työllistymiseen ja jotka ovat välttämättömiä palvelujen tarjoamiseksi työttömälle;

6) työttömän palvelutarvetta koskevat tiedot; sekä

7) monialainen työllistymissuunnitelma ja sen toteutumista, seurantaa ja tarkistamista koskevat tiedot.

Nämä tiedot merkitään lain 11 §:n mukaan työttömän suostumuksesta riippumatta ja niitä saavat käyttää Työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan tai Kansaneläkelaitoksen palveluksessa olevat, joille on myönnetty käyttöoikeus. Ei tarvinne erikseen sanoa, että se käyttöoikeus ihan varmasti myönnetään myös töihinpotkijoiden kaltaisille työvalmentajille.

Melkoinen moniammatillinen kaarti siis rekisteröi, aktivoi, motivoi, kiskoo, vetää ja työntää työttömiä työpajoihin tekemään palkatonta työtä.

Koska tästä moniammatillisesta joukosta puuttuu yksi, niin lisään itse Raamatun näkemyksen:

Voi sinua, joka rakennat talosi vääryydellä, yläsalisi ilman oikeutta, joka panet miehiä töihin, mutta et maksa heille palkkaa. Hänet kuopataan kuin aasi, hänen ruumiinsa raahataan pois ja paiskataan Jerusalemin porteista ulos. (Jer. 22:13 ja 20)

Kommentit (74)
 1. Tulevissa vaaleissa yksi teema tulee aivan varmasti olemaan työllisyys-työllistäminen-työttömyys. Vaalikampanjat ovat jo käynnissä. Vain kaksi eduskuntapuoluetta on selkeästi perustulon puolella (Vasemmistoliitto, Vihreät ), lisäksi Kepun Sipilä on suhtautunut varovaisen myönteisesti perustulomallin kokeilemiseen.

  Kaikki muut puolueet vaikenevat tai vastustavat perustulomalleja.
  Sosiaaliturvasta esitetään kyllä runsaasti kannanottoja ja mielipiteitä. Kannanotot liittyvät aina pienituloisten, maahanmuuttajien, työttömien ja köyhien saamaan sosiaaliturvaan, ja ovat useimmiten vahvasti liioiteltuja tai täydellisen tietämättömyyden vallassa lausuttuja mielipiteitä.

  Kokoomus on tullut tunnetuksi Risikon-mallista: osallistavasta sosiaaliturvasta. Arkielämän tasolla se toisiaan tarkoittaa, että työtön velvoitetaan kuittaamaan yhteiskunnalle takaisin palkattomalla työnteolla oma sosiaaliturvansa. Laillisia orjatyömarkkinoita.

  Eduskunnan täysistunnossa viime syksynä kokoomuksen Ben Zyskowicz piti kiihkeän puheenvuoron työttömien velvollisuudesta tehdä orjatyötä. Häntä tuki tässä ajatuksessa innokkaasti perussuomalaisten Timo Soini. Kuntouttava työtoiminta nähdään niin kokoomuksessa kuin perussuomalaisissa hyvänä ratkaisuna. Perussuomalaisten kansanedustajaehdokas kirjoittaa: ”Sosiaaliturvajärjestelmää tulisi kehittää muiden Euroopan valtioiden tavoin asumisperusteisesta työperusteiseksi.” (en laita linkkiä kuka ja missä, mutta tämä juuri on todella kovan oikeistolaisen talouspolitiikan ajamista).

  Tälle oikeistolaiselle talouspolitiikalle puetaan vaalien alla naamio: ”Me olemme köyhien ja pienituloisten puolella.”

  SDP:n kansanedustajat esittävät nyt julkista huolipuhetta työttömyydenkasvusta. Demokraatissa on nyt useita juttuja pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta, mutta ratkaisukeinot ovat hukassa. Sentään tunnetaan edes jonkunasteista myötätuntoa työttömiä kohtaan. Demareissa on paljon perustulon vastustajia, perusteluna on se ”ettei tuloa pidä saada ellei tee töitä”. Argumentti on huono, koska työttömien tekemää työtä on arjen tasolla paljon, mikäli on perillä asioista. Argumentti on huono myös siksi, että samaan aikaan työttömiä velvoitetaan tekemään työtä ilman palkkaa.

  Uudet työttömiin kohdistuvat lait ovat nykyisen eduskunnan siunaamia, soraääniä ei ole paljonkaan ollut. Ainoat soraäänet ovat eduskunnassa tulleet Vasemmistoliitosta ja Vihreiltä. Työllisyystilanne ei tule seuraavien muutamien vuosien aikana muuttumaan paremmaksi. TEM on ennustanut, että tänä vuonna työttömyys vain jatkaa kasvuaan.

  Erityisen suureksi työttömien joukoksi on kasvanut yli 50-vuotiaat. Koulutetut ja ammattitaitoiset, työkykyiset ja työhaluiset ihmiset. Pommi, joka tässä ikäryhmässä tykyttää on köyhyyteen pudotettujen suuri eläkeläisten joukko, joka tulee tarvitsemaan todella niukan eläkkeensä lisäksi tulevaisuudessa muutakin sosiaaliturvaa.

  Työttömyys koskee suoraan noin puolta miljoonaa suomalaista, välillisesti vähintään 1,5 miljoonaa. Voi jättää äänioikeutensa käyttämättä, mutta jos aikoo tätä oikeutta käyttää, kannattaa olla tarkkana poliittisten valheiden suhteen. Niiden aika on nyt. Työttömänkin ääni nimittäin kelpaa, aika monille, kun taistellaan hyväpalkkaisesta työpaikasta eduskunnassa ja asemasta polittisessa eliitissä.

  1. Tuossa ei ole nyt perussuomalaisten kansanedustaja selvillä siitä mitä tarkoittaa ”asumis- tai työperusteinen sosiaaliturva”. Termit aivan sekaisin. Mutta mitäpä voi vaatia kansanedustajilta.
   Yksi merkittävä ero on se, että sinulla on oltava sairausvakuutus, että voit saada terveyspalveluita, joka liittyy usein työsuhteeseen, ei asumiseen kuten Suomessa, jossa kunnan velvollisuus on järjestää terveyspalvelut – asumisperusteisesti. Jos sitten jäät työttömäksi, niin sinun on täytynyt maksaa työsuhteen kautta 1-2 vuotta järjestelmään vakuutusmaksuja ennen kuin sinulla on oikeus sosiaalietuuksiin. Sama asia kuin ansiosidonnaisen päivärahan kanssa.
   Tämä koskee lähinnä vain maahanmuuttajia, jotka tulevat toisesta maasta tähän järjestelmään. Jos olet esim. ranskalainen ja syntynyt Ranskassa, niin käytännössä mitään eroa ei ole Suomen järjestelmään, jolloin yhteiskunta maksaa sinun puolestasi nämä vakuutukset, vaikkei sinulla olisikaan työhistoriaa.

   1. Juu, Suomen sosiaaliturva ja sairasvakuutus poikkeaa monista eurooppalaista järjestelmistä. Yhdysvalloissa ei ole valtiollista sairasvakuutusjärjestelmää, kuten meillä. Työtönkin maksaa verotuksessaan sairasvakuutusmaksua. Tuo perussuomalainen on vasta pyrkimässä eduskuntaan, jossa tästä aiheesta on käyty keskusteluja.

    Mutta, myös esimerkiksi Paula Risikko (kok) puolustaa asumisperustaista sosiaaliturvaa. On kuitenkin niitä voimia, jotka haluaisivat romuttaa meidän hyvin toimivan järjestelmän.

    http://puheenvuorot.kansanmuisti.fi/istunnot/103-2013/17744-hallituksen-esitys-eduskunnalle-laiksi-tyottomyysturvalain-muuttamisesta/132802

    1. Suomen sosiaali- ja terveysjärjestelmä on oma keskustelunaiheensa, mutta ei ole olemassa mitään ”työperusteista sosiaaliturvajärjestelmää” vaan muissa maissa maissa Pohjoismaiden ulkopuolella on käytössä vakuutusperusteinen sosiaaliturvajärjestelmä. Työllisyyspolitiikan tai sosiaaliturvan vastikkeellisuuden kanssa tällä asialla ei ole mitään tekemistä.

 2. Susanna Rissanen
  18.1.2015, 13:43

  Haluan oikaista edellistä kommentoijaa. SKP on ajanut perustuoa jo edellisissä eduskuntavaaleissa. Näissä vaaleissa perustulo on myös ajettavien asioiden listalla. Tästä kirjoitti juuri esimerkiksi toveri Oulusta http://www.oululehti.fi/etusivu/7279894.html#.VLrAbu1PB8E.facebook

  1. Hei joo, kiitos huomautuksesta! Käytin ilmaisua ”eduskuntapuolue” , mutta SKP kuuluu ilmanmuuta puolueisiin, jotka ovat perustulon puolella.

  2. Siis mitä ihmettä nuo ”työhönpotkijat” tekevät? Aivan sairasta.

   Tulee ihan mieleen tämä erään maan ”työtoiminta” 70 vuoden takaa.
   ”Arbeit macht frei”.

   Filmi on sitten progandaa ja valhetta, mutta on ”työpajaa” ja ”aktivointia”:

Kommentointi suljettu.