Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Moniammatillista osaamista

Matala kynnys toi toimintaan mukaan myös mökkiytyneitä.

Näin otsikoi sanomalehti Karjalainen osallistavan sosiaaliturvan kokeilusta kertovan juttunsa, josta eri otsikolla oleva lyhennetty versio löytyy täältä. Vähintään puolet osallistuneista oli siis sellaisia, joita ei olisi saatu lähtemään kotoaan minnekään ilman tätä kokeilua. He ovat uusiokielen mukaan ”mökkityneitä” tai ”huoneistuneita”.

Mihin heidät sitten saatiin kiskottua mukaan? Aivan oikein, pääsääntöisesti kuntouttavaan työtoimintaan eli palkatta tehtävään työhön. Paltamossa, Raumalla, Loimaalla, Rovaniemellä, Varkaudessa ja Äänekoskella toteutetussa kokeilussa oli kaikissa mukana kuntouttava työtoiminta. Houkuttimena ja alkuverryttelynä käytettiin erilaisiin ryhmiin osallistumista. Oli ohjattua luonnossa liikkumista, sienestystä ja marjastusta, elokuvakeskustelua ja vertaistukiryhmää.

Kun nämä ”huoneistuneet” saatiin alustavasti sosiaalistettua, niin heidät sysättiin työpajoihin. Nykyisin ihminen saa olla viralliselta statukseltaan työtön, mutta työtä pitää silti tehdä. Sehän tämän osallistavan sosiaaliturvan tarkoitus on. Työstä ei ole pienintäkään aikomusta maksaa palkkaa nyt eikä tulevaisuudessa. Tärkeintä on saada työtön kontrolloitavaksi, jatkuvan ”moniammatillisen osaamisen” tarkkailuun.

Moniammatillinen osaaminen on toimintaan kiinteästi liittyvä muoti-ilmaisu. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että Kelan, kunnan sosiaalitoimen ja TE-toimistojen ammattilaisten lisäksi näiden huoneistumisvaarassa olijoiden ympärillä pyörii kaiken maailman puoskareita, joista jokainen sohii työttömiä jonkinlaisella tikulla. Joukossa on itse itsensä asiantuntijoiksi nostaneita töihinpotkijoita, joiden ainoa ammatillinen osaaminen näyttäisi muodostuvan syyllistämisestä, haukkumisesta ja ilkeilystä.

Moniammatillista osaamista korostaa myös vuoden alussa voimaan tullut Laki työllistämistä edistävästä yhteispalvelusta. Sen 1 §:n mukaan työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.

Kuten näkyy, niin se työtön itse on unohtunut arvioijien luettelosta pois. Ei häntä tarvitakaan, sillä hän on vain se 300 päivän työmarkkineuen jälkeen mökkiytynyt ja huoneistunut syrjäytynyt, jonka elämän muut osaavat järjestellä häntä paremmin.

Häntä kontrolloidaan ja hänestä kerätään lain 9 §: mukaan seuraavia tietoja:

1) työttömän yksilöinti- ja yhteystiedot;

2) monialaisen yhteispalvelun asiakkuuteen ja asiointiin sekä asioinnin mahdollisesti edellyttämiin erityisjärjestelyihin liittyvät tiedot;

3) työttömän ammatillista osaamista koskevat tiedot;

4) sellaiset työttömän sosiaalista tilannetta koskevat tiedot, joilla on vaikutusta hänen työllistymiseensä;

5) sellaiset työttömän terveydentilaa ja työ- ja toimintakykyä koskevat tiedot, joilla on vaikutusta työttömän työllistymiseen ja jotka ovat välttämättömiä palvelujen tarjoamiseksi työttömälle;

6) työttömän palvelutarvetta koskevat tiedot; sekä

7) monialainen työllistymissuunnitelma ja sen toteutumista, seurantaa ja tarkistamista koskevat tiedot.

Nämä tiedot merkitään lain 11 §:n mukaan työttömän suostumuksesta riippumatta ja niitä saavat käyttää Työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan tai Kansaneläkelaitoksen palveluksessa olevat, joille on myönnetty käyttöoikeus. Ei tarvinne erikseen sanoa, että se käyttöoikeus ihan varmasti myönnetään myös töihinpotkijoiden kaltaisille työvalmentajille.

Melkoinen moniammatillinen kaarti siis rekisteröi, aktivoi, motivoi, kiskoo, vetää ja työntää työttömiä työpajoihin tekemään palkatonta työtä.

Koska tästä moniammatillisesta joukosta puuttuu yksi, niin lisään itse Raamatun näkemyksen:

Voi sinua, joka rakennat talosi vääryydellä, yläsalisi ilman oikeutta, joka panet miehiä töihin, mutta et maksa heille palkkaa. Hänet kuopataan kuin aasi, hänen ruumiinsa raahataan pois ja paiskataan Jerusalemin porteista ulos. (Jer. 22:13 ja 20)