Mamut, perustuslaki ja ihmisoikeudet

Perussuomalaisten maahanmuuttopoliittisen ohjelman ilmestyttyä kirjoitin ohjelman olevan vastoin perustuslaissa säädettyä ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä ja liikkumisvapautta. Laitetaan ohjelman kohta vielä näkyviin:

mamupol ohjelma Tekstini ei tietenkään vakuuttanut. Sinnikkäin ohjelman kannattaja jaksoi jankuttaa kaksi vuorokautta ohjelman olevan perustuslain mukainen, koska onhan mm. merimiehille säädetty oma lakinsa.

Niin on ja niin on säädetty monelle muullekin ammattikunnalle. Ihan ensimmäiseksi tulee mieleen vaikkapa sosiaalialan ammatillisista pätevyysvaatimuksista säädetty laki. Tällaiset lait eivät kuitenkaan puutu millään tavalla ihmisten perusoikeuksiin. Niistä voitte lukea lisää Suomen perustuslain  2 luvusta.

Jo parin päivän kuluttua ohjelman pääasiallisesti kirjoittanut Jussi Halla-aho totesi jossain fb-keskustelussa, että puolueohjelmassa saa vaatia myös vastoin perustuslakia olevia asioita ja perustuslakia pitää voida tarvittaessa muuttaa. Ihan samaa sanovat nyt myös perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jari Lindström ja puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo. Iltalehden mukaan Slunga-Poutsalo on sanonut, että lakeja tehdään ja muutetaan, myös perustuslakia. Hän huomauttaa, että pystyihän sdp-vetoinen sote-valmistelutyöryhmäkin jättämään esityksensä, joka on perustuslain vastainen.

Niin pystyi, mutta sote-esitys juuttui perustuslakivaliokuntaan juuri perustuslainvastaisuutensa takia ja niin kävisi myös liikkumisvapautta rajoittavalle lakiesitykselle. Slunga-Poutsalo vastaa kysymykseen vastakysymyksillä, jotka eivät kuitenkaan liity valtiosääntöoikeuteen. Mikään laki ei estä kotikunnassaan laitoshoidossa olevaa vanhusta muuttamasta toiseen kuntaan lähemmäs omaisiaan. Mikään laki ei estä kantasuomalaista sosiaaliturvan varassa olevaa henkilöä muuttamasta toiselle paikkakunnalle ilman työ- tai opiskelupaikkaa. Käytännön hankaluudet nämä muutot saattavat estää, mutta perussuomalaisten ohjelman mukaan maahanmuuttajien liikkuminen estettäisiin lailla.

Ohjelma on siis tältä osin vastoin perustuslakia. Perussuomalaiset ovat ihan oikeassa siinä, että perustuslakia voidaan muuttaa ja sitä on muutettukin. He eivät kuitenkaan halua myöntää, että ihmisten perusoikeuksiin puuttuminen olisi perustuslain lisäksi myös vastoin Suomen solmimia kansainvälisiä sopimuksia.

YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 12 artikla sanoo, että jokaisella laillisesti valtion alueella olevalla on oikeus liikkua siellä vapaasti ja valita vapaasti asuinpaikkansa.

EU:n ihmisoikeussopimuksen 4 pöytäkirjan 2 artikla sanoo, että jokaisella, joka on laillisesti jonkin valtion alueella, on oikeus liikkumisvapauteen tällä alueella ja vapaus valita asuinpaikkansa.

Molemmissa sopimuksissa on samansisältöinen mahdollisuus rajoittaa liikkumisvapautta vain sellaisilla perusteilla, jotka ovat lain mukaisia ja välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen tai yleisen turvallisuuden takia, yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi, rikosten ehkäisemiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi tai muiden yksilöiden oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi.

Kyllä mitä tiedän mitä nyt sanotaan. Jotkut riemastuvat, että siinähän se maahanmuuttajien liikkumisvapauden rajoittaminen on selvästi sallittu. Jos joku oikeasti kuvittelee tuon kirjauksen mahdollistavan kaikkien maahanmuuttajien tai edes jonkin maahanmuuttajaryhmän pakkosiirrot, niin hän erehtyy.

Tuo kirjaus mahdollistaa vain yksilöiden liikkumisvapauteen kohdistuvat rajoitukset. Sen perusteella voidaan säätää lakeja, jotka rajoittavat mm. rikoksiin syyllistyneiden ja vaarallista tarttuvaa tautia sairastavien yksilöiden liikkumisvapauden rajoitukset. Sitä ei voi soveltaa mihinkään ennalta määrättyyn ihmisjoukkoon leimaamatta heitä kansanryhmänä vaikkapa rikollisiksi, moraalittomiksi tai tarttuvaa tautia sairastaviksi. Sellaista leimaamista sanotaan rasismiksi ja kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan.

Perussuomalaisten ohjelmassa on muitakin vastoin perustuslakia olevia kohtia, kuten vaikkapa vaatimus ulkomaalaisen puolison muita korkeammasta avioliittoiästä ja mahdollisuudesta peruuttaa kerran myönnetty kansalaisuus. Näistäkin asioista tarkka lukija löytää kirjaukset ihmisoikeussopimuksista.

Kun perussuomalaiset nyt tarkistavat ohjelmaa tai miettivät perustuslain muuttamista, niin suosittelisin pysyttelemään vain siinä ohjelman viilaamisessa. Muuten pitää sanoutua irti myös kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista.

Kommentit (8)
  1. Tämä kaikki noudattaa jo tutuksi tullutta perussuomalaisten linjaa: tehdään ensin, ajatellaan sitten.

  2. Joo, persujen kannattaisi ennemmin keskittyä schengenin sopparin kaatamiseen ja pakolaisavun keskittämiseen lähemmäksi ongelmamaita. Erään poliittis-uskonnollisen kulttuuritaustan pakolaisten rahtaaminen länsimaihin ei ratkaise mitään ongelmia, vaan aiheuttaa niitä lisää.

Kommentointi suljettu.