Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Otetaan köyhiltä!

Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitean mukaan Suomen sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistaso on riittämätön ja Suomi joutuu neuvoston sosiaalisen peruskirjan rikkomisesta järjestön tarkkailulistalle. Samalle listalle päätyivät mm. Armenia, Bulgaria, Moldova, Romania ja Venäjä.

Näin kertoi City-lehti neljä päivää sitten. Eilen kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz julkaisi oman leikkauslistansa, jonka toteuttaminen kurittaisi köyhiä lisää ja varmistaisi tuolla listalla pysymisen. Häveliäästi leikkauslista on Zyskowiczin omissa nimissään tekemä, mutta ei tarvitse olla kummoinen ennustaja arvatakseen sen noudattelevan keskeisiltä osiltaan koko puolueen linjaa.

Zyskowicz on ainakin johdonmukainen. Hän on jo vuosikausia julistanut, että Suomessa ei oikeastaan ole rikkaita ja jos onkin, niin heillä ei ole rahaa. Siksi heidän verotustaan ei voi kiristää, vaan on otettava köyhiltä.

Ensimmäisenä listalla komeilee kaikkien kotitalouksille menevien Kelan maksamien suorien tulonsiirtojen jäädyttäminen vaalikaudeksi. Tämä toisi 870 miljoonan euron säästöt.
Kaikkien pienituloisimpien asemaan tämä ei vaikuttaisi, koska kunnalliseen toimeentulotukeen tehtäisiin täydet indeksitarkistukset.

Zyskowicz siis säästäisi näppärästi Kelan myöntämistä tuista ja siirtäisi tästä aiheutuvat kustannukset suoraan kuntien maksamaan toimeentulotukeen. On ihan selvää, että saamatta jäävä Kelan etuuden indeksikorotus näkyisi lisääntyvinä toimeentulotukihakemuksina ja tarveharkintaisen toimeentulotuen kasvuna. Valtio säästäisi, mutta kunnat kärsisivät.

Seuraavaksi Zyskowicz käy työttömien kimppuun vaatimalla ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentämistä 400-500 päivästä 250 päivään.Tämä kannustaisi työttömiä aktiiviseen työnhakuun. Sitä Zyskowizc ei tietenkään kerro miten maan 363 000 työtöntä työnhakijaa saadaan survottua 15 080 avoimena olevaan työpaikkaan, mutta eipä sitä ole osannut kertoa kukaan mukaan. Tärkeintä on syyllistää työttömät omasta tilanteestaan ja antaa heille keppiä.

Sitten ovat kuritusvuorossa opiskelijat. Heidän opintotukeaan pitäisi muuttaa kannustavammaksi ja lainapainotteimmaksi. Kannustavuus tarkoittanee tukien tiukkaa sitomista opintojen etenemiseen ja lainapainotteisuus sitä, että köyhien jälkikasvu ei velkaantumisen pelossa veisi opiskelupaikkoja rikkaiden tolloimmiltakaan jälkeläisiltä.

Yksityisen hammashuollon Kela-korvausten poistamisella Zyskowicz säästäisi 100 miljoonaa euroa. Minun on vaikea ymmärtää miksi juuri yksityisen hammashoiden Kela-korvauksista pitäisi säästää samaan aikaan kuin saman puolueen ministeri Laura Räty ajaa pontevasti koko terveydenhoidon yksityistämistä veronmaksajien rahoilla. Rädyn korostama asiakkaan oikeus valita joko yksityinen tai julkinen terveydenhoito tarkoittaa juuri sitä, että hintaeron maksaisi yhteiskunta verovaroista. Ehkä ajatuksena on, että ei köyhä hampaita tarvitse, koska ei hänellä kohta ole varaa syödäkään.

Ja lista jatkuu, lukekaa itse. On joukkoon mahtunut huumoriakin, kuten vaikkapa julkisen sektorin työaikojen pidentäminen 15 minuutilla ja tupakoinnin kieltäminen lailla. Kaiken kaikkiaan Zyskowicz ansaitsee kiitoksen tällaisen listan julkaisemisesta. Toivottavasti Kokoomus ottaa sen sellaisenaan vaaliohjelmaansa ja varmistaa rökäletappion vaaleissa.