Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Työtä ilman ansiotarkoitusta

Palkatonta työtä tarkoittavalla kuntouttavalla työtoiminnalla alkaa olla jo niin ikävä maine, että terminä siitä ollaan luopumassa. Itse toiminta tietenkin tulee jatkumaan entisestään laajentuneena ja näitä palkattomia työntekijöitä tullaan nykyisestä poiketen antamaan myös yrityksille.

Työttömät rupevat tekemään ilman ansiotarkoitusta suoritettavia työtehtäviä osana työelämävalmiuksia edistävää sosiaalista kuntoutusta. Näin tulee tapahtumaan, kunhan  23.10.2014 jätetty Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistustarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti lainsäädäntöehdotuksineen saadaan runnottua päätökseen.

Raportti lakiesityksineen lähtee siitä, että kaikki heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt niputetaan yhteen ja esim. vammaisia, vajaakuntoisia, kehitysvammaisia ja pitäaikaistyöttömiä koskeva erityislainsäädäntö kumotaan. Tilalle tehdään uusi laki nimeltään Laki heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden sosiaalisesta kuntoutuksesta.

Tälle työmarkkinoiden ylijäämälle ruvetaan järjestämään sosiaalista kuntoutusta, jonka tavoitteet ovat periaatteessa ihan hyvät. Hyvää on erityisesti se, että enää ei pitäaikaistyöttömiä automaattisesti laiteta sanktioilla uhaten sosiaalipalveluna tehtävään palkattomaan työhön, vaan heidän tilanteensa pyritään selvittämään oikeasti.

Sosiaalista kuntoutusta tarvitsemattomat menevät TE-toimiston asiakkaiksi ja sitä tarvitsevat ohjataan kuntoutukseen. Tätä sosiaalista kuntoutusta on kahta lajia.

Osallisuutta edistävään sosiaaliseen kuntoutukseen ohjataan ne, joiden kohdalla ei tämänhetkisenä tavoitteena ole sijoittuminen avoimille työmarkkinoille. He ovat niitä, joilla on käytännön työllistymistä oikeasti estävä vamma, sairaus tai sosiaalinen ongelma. Heille on tarkoitus ihan oikeasti järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja. Juuri näin sosiaalipalvelun pitääkin toimia.

Työelämävalmiuksia edistävään sosiaaliseen kuntoutukseen sitten ohjataan ne työttömät, joiden ei katsota voivan sijoittua välittömästi työmarkkinoille itse tai TE-toimiston palvelujen kautta.

Tämä jako vuohiin ja lampaisiin tulee varmasti olemaan vaikea.  Käytännössä jako tehtäneen vanhan tavan mukaan pitkäaikaistyöttömyyden perusteella, vaikka kauniisti muuta puhutaankin. Tämä kuntoutettava porukka rupeaa sitten tekemään niitä ilman ansiotarkoitusta tehtäviä työtehtäviä. Kuntouttavasta työtoiminnasta poiketen näitä työtehtäviä voidaan tehdä myös yrityksissä. Raportista se löytyy tarkalla lukemisella sivuilta 40-41. Laitetaanpa tästä löydöstä oikein kuva:

sosiaalinen kuntoutus

Pitäaikaistyöttömiä ruvetaan siis ohjamaan palkattomaan työhön myös yrityksiin enintään kolmen kuukauden ajaksi 12 kuukauden aikana. Toiminnan tavoitteena on taas kerran siirtyminen jakson jälkeen palkkatuettuun työhön tai avoimille työmarkkinoille.

Ihan sama lakiin kirjattu tavoite on ollut kuntouttavalla työtoiminnallakin, mutta käytännössä siitä on tullut kuntien ja yhdistysten ilmaistyöntekijöiden automaatti. Nyt tämä automaatin päivitettävä versio rupeaa suoltamaan palkatonta työvoimaa myös yrityksille.

Oikeastaan vähemmällä olisi päästy, jos olisi nimetty kuntouttava työtoiminta uudelleen ilman joutavia lätinöitä. Ilman ansiotarkoitusta tehtävä työ kuulostaa ihan rehelliseltä orjatyöltä, mutta ei sen toteamista varten olisi tarvinnut myllätä koko alaa koskevaa lainsäädäntöä.