Laitonta aktivointia

Kunnat ja TE-toimistot pitävät kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia pilkkanaan tai sitten se on niiden mielestä vain ylimalkainen elämänohje, josta ei tarvitse juuri piitata. Erityisesti tämä piitaamattomuus lain kirjaimesta ilmenee aktivointisuunnitelmien surkeana tasona. Sinne huitaistaan mitä sattuu ja luotetaan siihen, että ei näistä kukaan mitään sano. Tärkeintä on saada työttömyystilastot kaunistumaan ja kunnalle palkattomia työntekijöitä korvaamaan lainvastaisesti palkkatyötä. Kerrataanpa taas lain sisältöä. Lain 8 §:n mukaan aktivointisuunnitelmaan on merkittävä seuraavat asiat:

1) henkilön koulutusta ja työuraa koskevat tiedot;

2) arvio aikaisempien julkisten työvoimapalvelujen vaikuttavuudesta;

3) arvio aikaisempien työllistymissuunnitelmien ja kunnan tekemien henkilöä koskevien suunnitelmien toteutumisesta; sekä

4) toimenpiteet, jotka voivat olla työtarjouksia, muita julkisia työvoimapalveluja, kuntouttavaa työtoimintaa, muita sosiaalipalveluja sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja.

Jos aktivointisuunnitelmaa ladittaessa yhdessä TE-toimiston, kunnan sosiaalitoimen ja asiakkaan kesken päädytään viimeisijaiseen vaihtoehtoon eli kuntouttavaan työtoimintaan, niin suunnitelmaan on lain 9 §:n mukaan kirjattava edellä olevan lisäksi

1) kuntouttavan työtoiminnan kuvaus ja toiminnan järjestämispaikka;

2) kuntouttavan työtoiminnan päivittäinen ja viikoittainen kesto;

3) kuntouttavan työtoiminnan jakson alkamisajankohta ja pituus;

4) henkilölle kuntouttavan työtoiminnan ohella tarjottavat muut sosiaalipalvelut sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalvelut; sekä

5) ajankohta, jolloin viimeistään arvioidaan kuntouttavan työtoiminnan vaikutuksia henkilön työllistymismahdollisuuksille ja päätetään jatkotoimista sekä aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman uudistamisesta.

Ei tämän pitäisi olla kovin vaikeaa itseään alan ammattilaisiksi sanoville. Kuitenkin se näyttää olevan ihan mahdottoman vaikeaa. Tässä taas yksi esimerkki aktivointisuunnitelman irvikuvasta:ktt elena

Lain 8 §:n edellyttämät tiedot puuttuvat ihan kokonaan. Niitä ei tässä tapauksessa lisätty edes asiakkaan vaatimuksesta, koska kuulemma kaikki ”näkyy kyllä TE-toimiston koneella”. Saattaa hyvinkin näkyä, mutta laki vaatii ne kirjattavaksi myös aktivointisuunnitelmaan.

Lain 9 §:n edellyttämistä tiedoista on kirjattu päivittäinen ja viikottainen kesto, mutta itse toiminnan kesto on merkitty oudolla tavalla. Suunnitelman mukaan toiminta jatkuu automaattisesti suunnitelmaa päivittämättä.

Tämä hamaan tulevaisuuteen jatkuminen ilman päivitystä kertoo selkeästi, että tarkoitus on saada pitkäaikainen palkaton työntekijä. Jos tarkoitus olisi oikeasti toimia lain mukaan, niin silloin olisi ilman muuta kiinnitetty erityishuomiota 9 §:n 5-kohdan mukaiseen arviointiin ja jatkosuunnitelmiin. Nyt ne on jätetty kokonaan pois.

Toiminnan kuvaus on kuitattu sanomalla sen olevan kuntouttavaa työtoimintaa. Niin tietysti on, koska kyseessä on kuntouttava työtoiminta. Sen sanominen ei kuitenkaan kerro yhtään mitään toiminnan sisällöstä. Suunnitelmaan ei myöskään ole kirjattu mitään muista tarjottavista sosiaalipalveluista. Tämäkin ”unohdus” pistää epäilemään, että tarjolla ei ole mitään muuta kuin palkatonta työtä.

Tässä tapauksessa asiakas tunsi lain ja sekä kunta että TE-toimisto pääsevät vastaamaan Aluehallintovirastolle tehtyyn kanteluun. Ehkä siinä vaiheessa nämä alan ammattilaiset hoksaavat lukea sen lain, jota väittävät koko ajan noudattavansa.

 

Kommentit (44)
  1. Eipä riitä yksinomaan se lukeminen, pitäisi vielä ymmärtääkin lukemansa!

  2. Sirkka kokkonen
    5.3.2015, 15:32

    Jes! Näitä lisää kehiin! Meidän pitää itse tutustua aktiivisemmin lakiin ja pitää puolemme!

Kommentointi suljettu.