Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Hilpeää orjatyötä

– Pomppulinnoja, potkulautoja, pieni sählykenttä, hulavanteita, keppihevosia, trampoliini. Listaa Kaarinassa joka tiistai järjestettävän Mini Lasten lystikkään tarjonnasta voisi jatkaa vielä vähintäänkin toisella mokomalla puuhavälineitä. Lapsia tarjonta tuntuu miellyttävän, mikäli iloisista äänistä ja edestakaisin viipottavista pikkuihmisistä voi jotakin päätellä.

Näin aloitti Turun Sanomat lasten viikoittaisesta tapahtumasta kertovan juttunsa, joka oli otsikoitu työttömien mielekkääksi työllistämiseksi. Mistään työllistämisestä ei kuitenkaan ole kysymys, koska juttu kertoo selvin sanoin kyseessä olevan kuntouttava työtoiminta eli palkatta tehtävä työ:

– Mini Lasten lystikäs on Kaarinan kaupungin järjestämää maksutonta toimintaa alle kouluikäisille lapsille. Sen käytännön järjestelyistä huolehtii neljä kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa pitkäaikaistyötöntä.

Tämäkään toimittaja ei ole perehtynyt aiheeseen yhtään. Hän on keskittynyt iloisen toiminnan kuvaamiseen, mutta ei ole kiinnostunut tippaakaan toimintaa pyörittävien työttömien asemasta. Toimittaja on kirjannut uskollisesti kansalaistoiminnan johtajan ja vt. palvelujohtajan sanat.

– Idea sai alkunsa, kun mietimme, miten saisimme lisää maksuttomia ja matalan kynnyksen toimintoja lapsiperheille. Halusimme järjestää liikuntapalvelun, koska lasten liikuntaharrastukset voivat olla kalliitakin, Kaarinan kansalaistoiminnan johtaja Tuuli Salospohja kertoo.

– Lisäksi halusimme antaa työttömille aidosti merkityksellistä työtä, joka hyödyttää kuntalaisia, Kaarinan vt. palvelujohtaja Katja Reiman lisää.

Kaarinan kaupunki on siis päättänyt tarjota maksuttomia toimintoja lapsiperheille ja käyttää toiminnan pyörittämiseen maksuttomia työntekijöitä. Palkatta työtä tekeviä työttömiä haluttiin auttaa tekemään merkityksellistä työtä. Sitä työtä ei kuitenkaan katsota niin merkitykselliseksi, että siitä kannattaisi maksaa palkkaa. Siitä maksetaan vain työmarkkinatuki ja yhdeksän euron päivittäinen korvaus. Työsopimusta ei ole eikä palkattomasta työstä kerry eläkettä eikä lomaoikeutta.

Itse hyvää palkkaa saavien virkamiesten mielikuvitus on rajaton, kun he pelastavat kuntataloutta ja kehittävät palveluja kuntalaisille. Nykyisin kaikki uusi tunnutaan teetettävän palkattomilla työntekijöillä, koska heitähän riittää. Kun sopivasti vielä puhutaan työllistämisestä, niin laiska toimittaja kuvittelee automaattisesti kyseessä olevan palkkatyö. Saahan hän itsekin työstään palkkaa, joten hänen mieleensä ei juolahda sellainen ajatus, että joku toinen joutuu tekemään omaa työtään palkatta ja tukien menettämisen uhalla.

Oikea toimittaja olisi osanut vähän kysellä. Kuka on vastuussa mahdollisista vahingoista? Kuka on kuntouttavassa työtoiminnassa olevien työnohjaaja ja missä hän on? Vai ovatko neljä kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa paikalla ihan keskenään, ilman mitään lain edellyttämää työnohjausta?

Osaava toimittaja olisi myös saattanut lukea sosiaali- ja terveysministeriön ohjekirjeen, jossa sanotaan näin:

Kuntouttava työtoiminta ei ole tarkoitettu niille työttömille, jotka kykenisivät osallistumaan julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Heidän kohdallaan aktivointisuunnitelmaan tulee sisältyä laissa ensisijaisiksi määriteltyjä julkisia työvoimapalveluita kuten esimerkiksi työkokeilua ja palkkatuettua työtä, ellei suora työllistyminen avoimille työmarkkinoille ole mahdollista. Kuntouttavalla työtoiminnalla ei saa korvata virkasuhteessa tai työsuhteessa tehtävää työtä.

Tämän mukaan noiden neljän toimintaa pyörittävän pitkäaikaistyöttömän on oltava sellaisia, jotka eivät kykene työhön tai julkisiin työvoimapalveluihin. Kuitenkin Kaarinan kaupunki jättää vilkkaat lapset heidän valvottavakseen ja vieläpä suunnittelee tämän toiminnan laajentamista.

Viis laista ja joutavista ohjekirjeistä. Tärkeintä on, että toiminta ei maksa mitään. Hilpeää orjatyövoimaa saadaan kutsumalla sopivia työttömiä laatimaan aktivointisuunnitelma.