Luottamustoimesta karenssia?

Työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen eli kuntouttavaan työtoimintaan ja työkokeiluun osallistuville voi demokratia tulla kalliiksi. Jos he osallistuvat kunnalliseen päätöksentekoon luottamushenkilönä, niin heidän voidaan ihan lain nojalla katsoa kieltäytyneen työvoimapoliittisesta toimenpiteestä. Seurauksena on karenssi, työttömyysetuuden menettäminen ja joutuminen alennetulle toimeentulotuelle.

Asiaan ovat kiinnittäneet huomiota kansanedustajat Anna Kontula ja Aino-Kaisa Pekonen kirjallisessa kysymyksessään.

Nyt joku sanoo, että eihän tämä oikeasti voi olla mahdollista. Kunnallisen luottamustoimen hoitamiseen on lakisääteinen oikeus saada vapaata ja kunta maksaa kokouspalkkion myös työttömälle.

Kyllä se voi olla mahdollista. Kuntalain 32b §:n mukaan kunnan luottamushenkilöllä on oikeus saada vapaata työstään kunnan toimielimen kokoukseen osallistumista varten, jos vapaasta sovitaan työnantajan kanssa. Työnantaja ei voi ilman työhön liittyvää painavaa syytä kieltäytyä sopimasta työntekijän osallistumisesta kunnan toimielimen kokoukseen.

Tämä koskee kuitenkin vain palkkatyössä olevia. Kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa olevat eivät ole työ- tai virkasuhteessa. Heitä varten on ihan omat lakinsa ja niissä ei tunneta muuta kuin rangaistuksia luvattomasta poissaolosta.

Työttömyysturvalain 10 luku 3 § oikeuttaa poissaolon vain näin:

Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen työnhakuvalmennuksen, uravalmennuksen, kokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan aikana niiltä päiviltä, joina hän ei osallistu palveluun, ellei poissaolo johdu:

1) työkyvyttömyydestä;

2) kerrallaan enintään neljän työpäivän ajalta alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta; tai

3) työhaastattelusta tai muusta tähän rinnastettavasta työllistymiseen liittyvästä syystä.

Kuten näkyy, niin kunnallisen luottamustoimen hoitaminen ei oikeuta poissaoloon. Ei oikeuta myöskään yli 10-vuotiaan lapsen sairaus eikä mikään muukaan syy, ellei se liity työkykyyn tai työllistymiseen. Osallistuminen voidaan kieltää ja luottamustoimeen jääräpäisesti osalistuvaa voidaan rangaista.

En tiedä onko jossain oikeasti näin tapahtunut, mutta se on lain mukaan täysin mahdollista. Silloin kyseessä alkaa olla rikoslain 14 luvun 5 §:ssä säädetty poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen.

Melkein arvaan mitä Kontulan ja Pekosen kirjalliseen kysymykseen vastataan. Vastaus tulee olemaan, että käytännössä kenenkään osallistumista ei estetä, vaan vapaata luottamustoimen hoitamiseen myönnetään samoin perustein kuin työsuhteessa oleville.

Säännöt eivät kuitenkaan ole samat. Työssä olevilla on oikeus saada kunnalta kokouspalkkion lisäksi myös korvausta ansionmenetyksestä. Kuntalain 42 §:n mukaan luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkiota, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä; sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.

Luottamustoimeen osallistuva työmarkkinatoimenpiteessä oleva menettää kokouspäivän osalta työmarkkinatuen ja päivittäisen kulukorvauksen. Hän saa kokouspalkkion, mutta menetettyä työttömyysetuutta ei lain mukaan tarvitse korvata. Työttömyysetuus ei ole ansiota.

Työttömät ovat alempaa kastia myös osallistuessaan kunnalliseen päätöksentekoon.

 

 

Kommentit (25)
 1. tauno lehtonen
  8.3.2015, 10:14

  Pitää huomioida myös se, että työtön (tai työssä oleva) pienituloinen joka saa toimeentulotukea tai asumistukea menettää tuista sen määrän minkä hän saa luottamustoimestaan. Asumistuen osalta tämä tapahtuu vielä siten, että Kela arvioi paljonko vuodessa saa luottamusmiespalkkiota, se jaetaan 12 ja summa lasketaan kuukausituloksi, vaikka palkkiot maksettaisiin (kuten yleinen käytäntö lienee) kaksi kertaa vuodessa.

  Luottamustoimissa siis työssäkäyvä tai muuten hyvätuloinen saa luottamustoimipalkkiot tulojensa päälle. Köyhä maksaa itse osallistumisensa.

  Ihmetyttääkö, että niin harva köyhä on kiinnostunut osallistumaan tehtävään joka tuo enemmän taloudellista vahinkoa kuin onnistuneita elämyksiä?

 2. Henry Björklid
  8.3.2015, 10:23

  Tämähän estää Suomen kansalaisia osallistumasta yhteiskunnan kehittämiseen, joka on vuorostaan täysin perustuslain vastaista.

  1. Työttömien perusoikeudet eivät ole monissa asioissa samat kuin muilla kansalaisilla.

  2. Eero väisänen
   8.3.2015, 22:14

   Meillä kävi juuri näin,pääsi erittäin hyvä henkilö valituksi viime kunnallisvaaleissa,ei voi toimia kun pienenee asumistuki ja muutenkin tulotaso heikkenee,arvatkaapas onko ehdokkaita tulossa,näissä olisi potentiaalista tietoa ja ymmärrystä pienen ihmisen arjesta ja elämästä

Kommentointi suljettu.