Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Pysyvästi syrjäytetyt

Britannian konservatiivivetoinen hallitus on soveltanut kovaa kuria työttömiin työnhakijoihin vuoden 2012 lokakuusta asti. Jos työnhakija ei etsi aktiivisesti töitä tai saavu vaikkapa sovittuun tapaamiseen työvoimatoimistoon, niin hän menettää sosiaalitukensa. Etuuden menettäminen kestää rikkeen laadusta riippuen neljästä viikosta kolmeen vuoteen. Näin kertoo päivän Helsingin Sanomat.

Britit ovat amatöörejä meidän kyykyttävän työvoimapolitiikkamme rinnalla. Meillä luotiin vuosina 2006 – 2012 ikuisessa karenssissa olevien joukko, jonka suuruutta ei kukaan tiedä. He ovat karenssissa edelleen aina vuoden 2016 loppuun saakka. Käytännössä heidät siirrettiin pysyvästi pois palkkatyömarkkinoilta pelkälle toimeentulotuelle.

Työttömyysturvalaki määräsi ennen 1.7.2012 mistä tahansa työvoimapoliittisesti moitittavaksi katsottavasta menettelystä työttömyysetuuden menettämisen. Etuuden sai takaisin vasta viiden kuukauden työssäolovelvoitteen täytyttyä. Yksi ainoa virhe riitti käytännössä ikuiseen karenssiin, koska samalla työnhakija luokiteltiin joukkoon ei toimenpiteitä.

Tähän joukkoon pudotetun piti olla viisi kuukautta töissä tai työvoimapoliittisessa toimepiteessä päästäkseen takaisin työmarkkinatuelle. Käytännössä paluu työmarkkinatuelle tehtiin mahdottomaksi jättämällä tuelta pudotettu myös kaikkien työvoimapoliittisten toimenpiteiden ulkopuolelle.

Laki muuttui 1.7.2012. Työttömyysturvalain 2a luvussa on lueteltu erilaisia työvoimapoliittisesti moitittavia menettelyjä ja niistä seuraavia karensseja. Työstä eroamisesta seuraa 90 päivän ja työstä kieltäytymisestä 60 päivän työttömyysetuuden menettäminen.  Työllistymistä edistävästä palvelusta eli vaikkapa työkokeilusta tai kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytymisestä menettää työttömyysetuuden 60 päiväksi.  Työllistymissuunnitelmasta kieltäytyminen johtaa 30 päivän ja suunnitelman laatimistilaisuuteen saapumatta jättäminen 15 päivän karenssiin.

Toistuvasta virheestä määrätään työssäolovelvoite. Jos työnhakija syyllistyy kuuden kuukauden sisällä toisen kerran työvoimapoliittisesti moitittavaan menettelyyn, niin hän pääsee takaisin työmarkkinatuelle oltuaan 12 viikkoa töissä tai työvoimapoliittisessa toimenpiteessä.

Laki siis muuttui huomattavasti lievemmäksi 1.7.2012. Suomen rikosoikeudessa on käytössä lievemmän lain periaate. Jos laki teon ja tuomion välillä on muuttunut, niin silloin sovelletaan sen ajankohdan lakia, jonka seuraamus on tekijälle lievempi.

Näin rikosoikeudessa, mutta työttömille on ihan oma lainsäädäntönsä. Heihin sovelletaan ankaramman lain periaatetta. Lakimuutoksen hyväksyessään eduskunta päätti lain siirtymäsäännöksissä pysyttää kaikki ennen 1.7.2012 annetut karenssit entisellään. 30.6. 2012 tapahtunut moitittava menettely johti ikuiseen karenssiin, mutta seuraavana päivänä vain määräaikaiseen.

Nämä aikoinaan syrjäyteyt jäivät unholaan vailla oikeuksia. Heille jäi vain velvollisuus ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi sekä osallistua määrättäessä työvoimapoliittisiin toimiin. Laiminlyönnistä toimeentulotukea leikataan 20 % ja toistuvasta menettelystä 40 %.

Eurooppa uskoo vakaasti nälässä pitämisen ja nöyryyttämisen jalostavaan vaikutukseen ja tässä Suomi on ollut edelläkävijä.