Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Kuntouttavan työtoiminnan automaatti

– Voiko kuntouttavaa työtoimintaa jatkaa yksipuolisella sopimuksella, vaikka kuntoutettava ei enää haluaisi? Kuntoutusjakso on sovittu ajalle 22.01.2015- 22.04.2015 eikä muuta sopimusta ole vielä tehty. Ilmassa on nyt vain sellainen tunnelma, että ne aikovat jatkaa sitä sopimusta tuon määräajan jälkeen halusinpa tai en.

Tätä minulta kysytään usein eikä siihen vastaaminen ole helppoa, koska kunnat ja TE-toimistot eivät noudata lakia. Jos ne noudattaisivat, niin vastaus kuuluisi näin: Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaan työ- ja elinkeinotoimisto ja kunta ovat velvolliset laatimaan aktivointisuunnitelman yhteistyössä 3 §:ssä tarkoitetun henkilön kanssa. Tämä 3 §:ssä tarkoitettu henkilö on tietenkin työnhakija.

Saman lain 8 §:n 2 momentin mukaan aktivointisuunnitelmaa laadittaessa on ensiksi selvitettävä mahdollisuus tarjota työtä tai julkisia työvoimapalveluja. Suunnitelma voi näiden toimenpiteiden ohella sisältää myös työllistymismahdollisuuksia parantavia sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja.

Lain 8 §:n 3 momentin mukaan jos työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja henkilö yhdessä arvioivat, että henkilö ei työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön, aktivointisuunnitelmaan tulee sisältyä kuntouttava työtoiminta.

Kuntouttava työtoiminta on siis viimesijainen vaihtoehto ja siitä on sovittava yhdessä. Sama pätee myös suunnitelman uudistamiseen kuntoutusjakson päättyessä. Lain 13 §:n 4 momentin mukaan jakson päättyessä aktivointisuunnitelma on uudistettava noudattaen täsmälleen samaa menettelyä.

Vastaus siis olisi, että yksipuolinen sopimus ei ole mikään sopimus, vaan se on vastoin lakia olevaa sanelua. Kenenkään ei tarvitse alistua tällaiseen saneluun.

Käytännössä siihen on kuitenkin pakko alistua, koska TE-toimisto katsoo lainvastaisen sopimuksen allekirjoittamisesta kieltäytyneen samalla kieltäytyneen myös aktivointisuunnitelman laatimisesta ja kuntouttavasta työtoiminnasta.

Lain 10 §:n 2 momentin mukaan aktivointisuunnitelman laatimistilaisuuteen saapumatta jäämiseen sekä kieltäytymiseen osallistumasta aktivointisuunnitelman laatimiseen ja aktivointisuunnitelmaan tai monialaiseen työllistymissuunnitelmaan merkittyyn kuntouttavaan työtoimintaan sovelletaan, mitä työttömyysturvalain 2 a luvun 9–14 §:ssä ja toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n 1, 3 ja 4 momentissa säädetään.

Noissa lainkohdissa säädetään työttömyysetuuden menettämisestä määräajaksi ja toimeentulotuen alentamisesta. Vastauksen antaminen menee siis vaikeaksi, koska TE-toimistoilla on käytössään suunnilleen tällainen Teppo Palmroosin parodioima automaatti.

suunnitelma-automaatti

Olen pahoillani, mutta en osaa antaa parempaa vastusta. Se johtuu ihan vain siitä, että viranomiset eivät noudata lakia. Usein on käynyt ilmi, että he eivät edes tunne sitä lakia, jota väittävät noudattavansa. Laissa säädetty sanktion mahdollisuus antaa heille sellaisen vallan, että sitä lakia ei tarvitse yhtään sen enempää tunteakaan.

Paras neuvoni on, että lähetätte näitä automaatin suoltamia suunnitelmia aluehallintovirastoon vapaamuotoisen kantelun liitteenä.