Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Pilkkeitä orjatyönä

Kaksi kuukautta sitten kerroin Ylivieskan kaupungin uudesta ns. työllistämisprojektista. Kaupunki palkkasi projektipäällikön ja kaksi ohjaajaa teettämään palkattomalla työvoimalla polttopuita myyntiin. Työ oli tarkoitus teettää kuntouttavana työtoimintana ja työkokeiluna.

Nyt kaupunki ilmoittaa myyvänsä polttopuita valmiiksi kotiin kuljetettuna, kuten luvattu oli. puita

Hinta näkyy olevan poikkeuksellisen edullinen, kun sitä vertaa vaikkapa halkoliiteri.comista löytyviin saman alueen yksityisiin puukauppiaisiin. Tässä vielä vertailukuva

puita 2

Kaupunki siis myy palkattomalla työvoimalla teettämiään kuivia koivupilkkeitä 36 eurolla heittokuutiolta, kun saman alueen yrittäjillä hinta on noin 20 euroa enemmän. Näin kannattaa tehdä, koska kaikki saatu raha on puhdasta voittoa. Se olisi voittoa sittenkin, vaikka kaupunki antaisi puut ilmaiseksi. Jokainen pilkkeiden tekijä säästää kaupungin maksuosuuden työmarkkinatuestaan ja tuo lisäksi kaupungin kassaan 10,09 euroa päivässä työllistämiskorvausta. Itse hän saa työmarkkinatuen ja yhdeksän euron päivittäisen kulukorvauksen.

Palautetaanpa mieleen mitä sosiaali- ja terveysministeriön ohjekirje 31.12. 2014 sanoo asiasta:

Kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä. Tällä pyritään siihen, että kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden työpanosta ei käytetä taloudellisen voiton tuottamiseen. Myös yhdistys tai säätiö voidaan katsoa yritykseksi, jos se harjoittaa elinkeinotoimintaa. Sama pätee avoimilla markkinoilla toimiviin liikelaitoksiin.

Nyt kaupunki käyttää selvästi näiden sosiaalipalvelun asiakkaiden työpanosta voiton tuottamiseen ja rikkoo samalla julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta säädetyn lain 4 luvun 7 §:n 2 momentin 2-kohtaa:

Henkilöasiakasta ei ohjata työkokeiluun, jos: 2) työkokeilusta aiheutuisi sen järjestäjälle sellaista etua, joka vääristäisi yritysten tai yksityisten elinkeinonharjoittajien välistä kilpailua.

Tämä lainkohta tarkoittaa työkokeiluun osallistuvia, mutta yleislakiin sisältyvänä se pätee myös erityislakina säädettyyn lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta. Paikalliset polttopuunmyyjät voisivat nostaa kaupunkia vastaan kanteen kilpailun vääristämisestä markkinaoikeudessa.

Myydessään polttopuita kaupunki toimii selkeästi markkinoilla kilpailutilanteessa eikä kukaan voi kilpailla palkattomia työntekijöitä käyttävän kanssa. Lisäksi asiasta voisi kuka tahansa tehdä kantelun aluehallintovirastoon.

Lienette joskus tehneet polttopuita ja tiedätte, että kyllä se työstä käy klapikoneellakin. Ylivieskassa sitä tekevät sellaiset henkilöt, jotka STM:n mukaan eivät kykene osallistumaan työhön tai edes julkisiin työvoimapalveluihin:

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena tulee olla asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn parantaminen siten, että he voisivat osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Kuntouttava työtoiminta ei ole tarkoitettu niille työttömille, jotka kykenisivät osallistumaan julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön.

Nämä polttopuut pitäisi varustaa varoitusmerkinnällä: Pilkottu orjatyövoimalla.