Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Näin rikotaan lakia

Olen monesti kertonut, että TE-toimistot ja kunnat eivät tiedä tai eivät välitä tietää mitä laki sanoo kuntouttavaa työtoimintaa edeltävän aktivointisuunnitelman sisällöstä. Asiakas jyrätään ja hänet painostetaan allekirjoittamaan täsmälleen halutunlainen suunnitelma. Tärkeintä on allekirjoittaa paperi, jolla kunta saa palkattoman työntekijän.

Jos asiakas sattuu tuntemaan lain ja tietämään oikeutensa, niin viranomaisten  tietämättömyys paljastuu.

Jos teillä on 37 minuuttia aikaa, niin kuunnelkaa tämä autenttinen nauhoitus aktivointisuunnitelman laatimistilaisuudesta, jonka tuloksena asiakas ohjattiin jatkamaan kuntouttavaa työtoimintaa. Työ on entiseen tapaan työskentelyä kunnan mielenterveysyksikön päivätoimintakeskuksessa jopa yksin ja ilman paikalla olevaa työnohjaajaa. Ei tarvinne erikseen mainita, että se on vastoin palkkatyötä korvaavan työn kieltoa.

Aktivointisuunnitelmaa laatimassa ovat siis sosiaalipalvelun asiakas, TE-toimiston virkailija ja kunnan edustaja. Asiakkaan pitäisi lain mukaan olla alentuneesti työkykyinen ja kuntouttavan työtoiminnan lisäksi muuta sosiaalipalvelua tarvitseva, koska työ ei saa olla kuntouttavan työtoiminnan ainoa sisältö. Kuitenkin hän on ainoa, joka tuntee lain ja yrittää turhaan selittää sitä muillekin. Kunnan edustaja pääsee ääneen vasta lopussa ja hän ilmaisee selkeästi närkästyksensä asiakkaaseen. Se on hänen osuutensa suunnitelman laadintaan.

Katsotaanpa mikä korvaavan työn kiellon rikkomisen lisäksi meni vastoin lakia:

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 8 §:n mukaan aktivointisuunnitelmaan on merkittävä seuraavat asiat:

1) henkilön koulutusta ja työuraa koskevat tiedot;

2) arvio aikaisempien julkisten työvoimapalvelujen vaikuttavuudesta;

3) arvio aikaisempien työllistymissuunnitelmien ja kunnan tekemien henkilöä koskevien suunnitelmien toteutumisesta; sekä

4) toimenpiteet, jotka voivat olla työtarjouksia, muita julkisia työvoimapalveluja, kuntouttavaa työtoimintaa, muita sosiaalipalveluja sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja.

TE-toimiston virkailija kieltäytyyy suorin sanoin merkitsemästä näitä lain vaatimia asioita aktivointisuunnitelmaan, koska ne näkyvät tietokoneella olevista asiakkaan tiedoista. Lisäksi hän kuvittelee olevansa tekemässä julkisesta työtoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista suunnitelmaa, joka lienee lain 2 luvun 6 §:n mukainen työllistymissuunnitelma. Hän siis soveltaa ihan väärää lakia ja vetoaa joihinkin epämääräisiin ohjeisiin, joiden sisältöä ei asiakkaalle kerro.

Lisäksi tämä virkailija tiedustelee onko henkilö kunnan sosiaalitoimen asiakas, vaikka kuntouttava työtoiminta on nimenomaan kunnan sosiaalitoimen alaan kuuluvaa sosiaalipalvelua.

Jos aktivointisuunnitelmaa ladittaessa yhdessä TE-toimiston, kunnan sosiaalitoimen ja asiakkaan kesken päädytään viimeisijaiseen vaihtoehtoon eli kuntouttavaan työtoimintaan, niin suunnitelmaan on lain 9 §:n mukaan kirjattava edellä olevan lisäksi

1) kuntouttavan työtoiminnan kuvaus ja toiminnan järjestämispaikka;

2) kuntouttavan työtoiminnan päivittäinen ja viikoittainen kesto;

3) kuntouttavan työtoiminnan jakson alkamisajankohta ja pituus;

4) henkilölle kuntouttavan työtoiminnan ohella tarjottavat muut sosiaalipalvelut sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalvelut; sekä

5) ajankohta, jolloin viimeistään arvioidaan kuntouttavan työtoiminnan vaikutuksia henkilön työllistymismahdollisuuksille ja päätetään jatkotoimista sekä aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman uudistamisesta.

Näistä asioista suurinta osaa TE-toimiston virkailija ei suostu merkitsemään suunnitelmaan, koska ne hänen mielestään kuuluvat asiakkaan ja kunnan välillä tehtävään sopimukseen. Mitään tällaista sopimusta ei laki tunne, vaan juuri aktivointisuunnitelmaan on kirjattava toiminnan sisältö, kesto ja muut tarjottavat palvelut.

TE-toimiston virkailijalla ei tunnu olevan aavistustakaan siitä, mitä hän on tekemässä ja mitä lakia soveltamassa. Aluehallintovirasto kuuntelee varmasti kiinnostuneena kantelun yhteyteen liitetyn nauhan.