Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Viattoman näköinen lause

Hallitusneuvottelijoiden eilen julkaisema maahanmuuttolinjaus pisti ensi näkemältä hymyilemään. Siellä sanotaan, että maahanmuuttajat vahvistavat Suomen innovaatiokykyä ja osaamista tuomalla oman kulttuurinsa vahvuuksia osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja että edistämme suvaitsevaista ja ihmisarvoa kunnioittavaa keskustelulttuuria.

Vuosikausia tässä on itse kukin saanut kuulla olevansa mokuttaja, suvakki ja kulttuurin rikastajien suosija, mutta nyt niiden puheiden pitäisi loppua tai ainakin laajentua koskemaan myös Perussuomalaisia.

Ohjelma sinänsä on maltillinen. Sinne on kuitenkin kätketty yksi viattoman näköinen lause, joka saattaa merkitä perheiden yhdistämisen huomattavaa vaikeuttamista. Siellä lukee näin:

Perheenyhdistämisen kriteereitä tarkennetaan EU:n perheenyhdistämisdirektiivin mukaisesti.

Luetaanpa vähän tätä direktiiviä, joka ei koske varsinaisen pakolaisstatuksen saaneita eikä Suomen tai muun EU-maan kansalaisia, mutta koskee kaikkia muita ns. kolmansista maista tulleita ja vaikkapa humanitaarisin perustein oleskeluluvan saaneita.

Direktiivi määrittelee vähimmäistason, mutta jokainen valtio voi noudattaa halutessaan myös lievempää käytäntöä. Direktiivin IV luvun 7 artiklan mukaan jäsenvaltio voi vaatia perheenyhdistämistä hakevalta asunnon ja sairausvakuutuksen lisäksi myös vakaita ja säännöllisiä tuloja ja varoja, jotka riittävät perheenkokoajan ja hänen perheenjäsentensä ylläpitoon. Lisäksi saman luvun 8 artiklan mukaan perheen kokoajalta voidaan vaatia kahden vuoden asumista maassa.

Direktiivin II luvun 4 artiklan 5-kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat vaatia, että perheenkokoaja ja hänen aviopuolisonsa ovat täyttäneet tietyn vähimmäisiän, joka voi olla enintään 21 vuotta, ennen kuin aviopuoliso voi tulla perheenkokoajan luokse.

Työryhämän puheenjohtajana toimineen Juho Eerolan (PS) mukaan näin saadaan laadukkaampaa maahanmuuttoa:

eerola maahanmuuton laatu

Voihan asia tietysti niinkin olla, mutta valtiovallan tehtäviin ei yleensä kuulu perheiden laaduntarkkailu. Jos kuuluu, niin sillä saralla olisi tehtävää ilman maahanmuuttajiakin.

Varsinkin Jussi Halla-aho on puhunut perheehyhdistämisen porsaanreiästä, jonka kautta maahamme virtaa väkeä vyörymällä. Mikä on totuus? Se selviää tilastoista:

migri perhyhd 2014

(Lähde: Maahanmuuttovirasto)

Vuonna 2014 kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäseniä pääsi maahan 1094 henkilöä ja kielteisiä päätöksiä oli lähes saman verran eli 1035. Tämä johtuu siitä, että perheenyhdistämien lainsäädäntöä tiukennettiin muutama vuosi sitten.

Tuhat ihmistä on joillekin paljon ja joillekin vähän. Numerot ovat numeroita, mutta tässä tapauksessa jokaisen numeron takana on ihmisiä. Viattoman näköiseen lauseeseen voi siis kätkeytyä yllättävän paljon asioita ja ihmiskohtaloita.

Sinänsä on kyllä vähän hassua, että kaikista puolueista juuri EU-kriittisyydestään tunnettu PS pitää EU-direktiivin saamista mukaan hallitusohjelmaan suurena torjuntavoittona.