Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Haluton vai kyvytön?

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps) epäröi edellisen eduskunnan hyväksymän tasa-arvoisen avioliittolain esittelyä hallituksessa. Lindströmin mukaan asia on vaikea sekä hänelle itselleen että perussuomalaisille puolueena. Puolue vastusti aloitetta lähes yksituumaisesti viime vuoden marraskuussa.

Kun maan suurimmasta päivälehdestä saa lukea tällaista, niin alkaa tosissaan epäillä sekä toimittajan että ministerin osaamista. Mistä lähtien ministeri on muka ruvennut esittelemään eduskunnalle lakia, jonka eduskunta on jo hyväksynyt, presidentti vahvistanut ja jonka voimaantulosta on jo päätetty?

Vastaus on, että ei mistään. Vieläkään ei näytetä ymmärtävän, että tasa-arvoisen avioliiton mahdollistava lakimuutos vahvistettiin helmikuussa 2015 ja se tulee voimaan 1.3.2017. Avioliittolain muutoksen toimivuus edellyttää seurannaismuutoksia useisiin muihin lakeihin ja juuri niiden lakimuutosten esittelystä on nyt kysymys. Siteerataan vielä oikeusministeriötä:

Laaditaan tasa-arvoisen avioliittolain edellyttämät muutokset muuhun lainsäädäntöön kuten rekisteröityjä parisuhteita koskevaan lakiin sekä vanhempain- ja perhevapaiden määräytymistä ja muita sosiaalietuuksia koskeviin säädöksiin.

Jos näitä lakimuutoksia ei esitellä ja hyväksytä, niin ollaan vaikeuksissa.

Jos parisuhdelakia ei muuteta, niin samaa sukupuolta olevat voivat 1.3.2017 alkaen solmia sekä rekisteröityjä parisuhteita että avioliittoja. Samoin rekisteröity parisuhde mainitaan muutamassa muussakin laissa, kuten esim. sukunimilaissa. Jos adoptiolakia ei muuteta, niin samaa sukupuolta olevat aviopuolisot voivat jatkossa adoptoida myös perheen ulkopuolelta, mutta rekisteröidyssä parisuhteessa olevat eivät voi.

Kyse on siis eri lakien saattamisesta sopusointuun keskenään. Jos näin ei tehdä, niin voimaan jää auttamattoman epäloogista lainsäädäntöä. Tämä epäloogisuus ei kuitenkaan vaikuta millään tavalla avioliittolakiin hyväksytyn muutoksen voimaantuloon. Lakeja soveltavien viranomaisten työtä se kuitenkin vaikeuttaa huomattavasti.

Jos asiassa halutaan ottaa takapakkia ja kumota avioliittolakiin tehty muutos, niin se vaatii asian uuden valmistelemisen alusta lähtien. Tällaista aikomusta ei hallitusohjelmaan kuitenkaan sisälly.

Ministeri ei näytä tietävän mitä hänen tehtäviinsä kuuluu ja sen lisäksi hän aikoo ilmeisesti kieltäytyä työstä. Koska Lindström on myös työministeri, niin katsotaanpa mitä työstä kieltäytymisestä seuraa kansalaiselle.

Työttömyysturvalain 2a luvun 4 §:n mukaan työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta työstä kieltäytymisestä lukien, jos hän ilman pätevää syytä kieltäytyy vastaanottamasta työ- ja elinkeinotoimiston tarjoamaa tai hänelle muuten yksilöidysti tarjottua työtä.

Vakavasti puhuen näen tässä parikin suurta ongelmaa. Ministeri ei näytä tietävän mitä asioita hänen pitäisi esitellä. Vaikka se hänelle varmasti kerrotaankin, niin hän epäröi ihan puoluepoliittisista syistä jo hyväksyttyyn ja vahvistettuun lakimuutokseen liittyvien lakien esittelemistä, vaikka pääministerin mukaan ne etenevät normaalilla tavalla.

Tällainen osaamattomuus ja päättämättömyys vakuuttaa yhtä vähän kuin toimittajien valitettavan yleinen laiskuus uutisoida tätä avioliittolain muutosta oikein.