Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Harvinaisen laitonta aktivointia

Kun kirjoitan kuntouttavasta työtoiminnasta, niin saan aina vastaani epäuskoisten suuren joukon. Valhetta, propagandaa tai ainakin liitoittelua, he sanovat. He eivät voi uskoa, että TE-toimistot ja kunnat toimivat jatkuvasti ja johdonmukaisesti vastoin lakia. Toivottavasti tämä juttu saa edes jonkun epäuskoisen avaamaan silmänsä. Kuntouttavasta työtominnasta annetun lain 5 §:n mukaan työttömälle laadittavan aktivointisuunnitelman laativat työvoimaviranomainen, kunta ja asiakas yhteistyössä. Lain 8 §:n mukaan aktivointisuunnitelmaan on merkittävä seuraavat asiat:

1) henkilön koulutusta ja työuraa koskevat tiedot;

2) arvio aikaisempien julkisten työvoimapalvelujen vaikuttavuudesta;

3) arvio aikaisempien työllistymissuunnitelmien ja kunnan tekemien henkilöä koskevien suunnitelmien toteutumisesta; sekä

4) toimenpiteet, jotka voivat olla työtarjouksia, muita julkisia työvoimapalveluja, kuntouttavaa työtoimintaa, muita sosiaalipalveluja sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja.

Jos aktivointisuunnitelmaa laadittaessa päädytään yhdessä viimeisijaiseen vaihtoehtoon eli kuntouttavaan työtoimintaan, niin suunnitelmaan on lain 9 §:n mukaan kirjattava edellä olevan lisäksi

1) kuntouttavan työtoiminnan kuvaus ja toiminnan järjestämispaikka;

2) kuntouttavan työtoiminnan päivittäinen ja viikoittainen kesto;

3) kuntouttavan työtoiminnan jakson alkamisajankohta ja pituus;

4) henkilölle kuntouttavan työtoiminnan ohella tarjottavat muut sosiaalipalvelut sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalvelut; sekä

5) ajankohta, jolloin viimeistään arvioidaan kuntouttavan työtoiminnan vaikutuksia henkilön työllistymismahdollisuuksille ja päätetään jatkotoimista sekä aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman uudistamisesta.

Näin sanoo laki ja kaikessa viranomaistoiminnassa on ehdottomasti noudatettava lakia. Tämä on sitten se käytäntö. Lain 8 §:n voisi juuri ja juuri hyvällä tahdolla katsoa täyttyvän, mutta jos löydätte tästä suunnitelmasta kaikki nuo lain 9 §:n edellyttämät merkinnät, niin kertokaa minullekin. Minä löydän vain työtoiminnan alkamisajankohdan ja keston:

laiton aktivointi