Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Nuorten syrjäyttämisautomaatti

Kuvitellaanpa tilanne, että on kaksi alle 25-vuotiasta kaverusta, joilta molemmilta puuttuu peruskoulun tai lukion jälkeinen ammatillinen koulutus. Toinen ei ole kouluun hakenutkaan ja toinen on aloittamisen jälkeen sen keskeyttänyt. He kuulevat työvoimaviranomaisilta, että heitä uhkaa odotusaika eli heillä ei ole viiteen kuukauteen oikeutta saada työmarkkinatukea.

Työvoimaviranomainen neuvoo heitä osallistumaan työvalmennuskurssille, jonka ajalta maksetaan työmarkkinatuki ja yhdeksän euron päivittäinen kulukorvaus odotusajasta huolimatta. He toimivat neuvon mukaan ja jonkin aikaa molemmat saavat työmarkkinatuen ja kulukorvauksen.

Sitten Kela ilmoittaa yllättäen tälle koulun keskeyttäneelle, että hänellä ei olekaan oikeutta saada työmarkkinatukea ja jo maksettu tuki on välittömäti palautettava. Se kouluun hakematta jättänyt saa edelleen tukea. Näin sanoo laki.

Luulisi, että ei näin älytöntä ja epäoikeudenmukaista lakia voi olla olemassa. Samanikäiset kaverit, sama elämäntilanne ja sama työvalmennuskurssi, joten eihän heitä voi kohdella näin eri tavalla. Näin kuitenkin tapahtuu ihan lain mukaan, kuten tämä uutinen kertoo.

Kouluun hakematta jättänyt menettää työttömyysetuutensa vasta sen jälkeen, kun tämä työvoimapoliittinen koulutus on päättynyt. Koulun keskeyttänyt menettää sen heti keskeyttämisesta lukien.

Kummallisinta on, että työmarkkinatukea maksava Kela ei tiedä moneen viikkoon, että odotusajan määräävä samainen Kela on sen odotusajan määrännyt. Kun asia viimein selviää Kelalle, niin jo maksetut tuet peritään takaisin. Kelan uuden linjauksen mukaan perusteettomasti maksettuja tukia ei voi palauttaa pitemmän ajan kuluessa osissa, vaan saatava menee ulosottoon. Seurauksena on maksuhäiriömerkintä ja sen aiheuttamat monet hankaluudet. Ihminen on tehokkaasti syrjäytetty.

Tämä eriarvoisuus lisättiin lakiin 30.12.2014 ja se kuuluu näin:

Koulutusta vailla oleva nuori, joka on menetellyt 2 momentin 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja on työllistymistä edistävässä palvelussa syyslukukauden alkaessa, menettää oikeutensa työttömyysetuuteen 2 momentista poiketen työllistymistä edistävän palvelun päättymisestä lukien.(Työttömyysturvalaki 13 § 3 mom.)

Tämä lainkohta kertoo, että kouluun hakeutumaton tai oman menettelynsä takia kouluun valitsematta jäänyt saa työttömyysetuutta työvalmennuskurssin ajan ja vasta kurssin päättymisen jälkeen alkaa viiden kuukauden odotusaika. Lakimuutos on sinänsä hyvä ja antaa armoa kouluun hakemattomille.

Siitä kuitenkin unohtui armo niille, jotka syystä tai toisesta keskeyttävät jo aloittamansa koulun. Heitä varten on edelleen 2 momentissa oma armoton lainkohtansa:

Koulutusta vailla olevalla nuorella ei ole oikeutta työttömyyden perusteella maksettavaan työttömyysetuuteen:

3) keskeyttämisestä lukien, jos hän on ilman pätevää syytä keskeyttänyt peruskoulun tai lukion jälkeisen, tutkintoon johtavan ammatillisia valmiuksia antavan koulutuksen tai 10 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetut lukio-opinnot taikka vastaavat opinnot ulkomailla.

Tämä meni nyt taas juridiikan yksityiskohtien pohdinnaksi, mutta valitettavasti lainvalmistelijat ja -säätäjät eivät laatimiensa yksityiskohtien seurauksia näytä itse miettivän. Ne selviävät sitten aikaan karvaalla tavalla kansalaiselle ja Kelakin ihmettelee, että mitenkäs tässä nyt näin pääsi käymään.

Työttömyysturvalain 13 § on kokonaisuudessaan varsinainen syrjäyttämisautomaatti. Halutessanne voitte lukea sen täältä ja miettiä samalla miten lainsäätäjä voi edes kuvitella, että jokainen nuori ymmärtää millaisessa viidakossa rämpii.

Eiväthän lainsäätäjät ymmärrä itsekään säätämiään lakeja ja niiden seurauksia.