Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Tiedättekö mistä puhutte?

Netissä käytetään valtavan paljon aikaa ja tarmoa toimeentulotuesta puhumiseen. Innokkaimmin puhuvat ne kauhistelijat, jotka eivät siitä ja yleensä koko kunnallistaloudesta mitään tiedä. Heidän mielestään juuri toimeentulotuki romuttaa kuntien talouden. Köyhät syövät kunnat vararikkoon ja sitten ovat tietysti maahanmuuttajat, jotka heinäsirkkaparven lailla tulevat syömään maan tyhjäksi.

Tässä ei ole mitään uutta. Ilmari Kianto tiesi jo 30-luvulla ihan varmaksi, että monet köyhäinapua saavat syövät salassa sellaisia herkkuja, joista köyhä korpikirjailija voi vain haaveilla.

Kyse on oikean tiedon puutteesta ja laiskuudesta hankkia sitä. Kun kansalainen kuulee sanan sosiaalitoimi, niin hän ajattelee automaattisesti toimeentulotukea. Se on se sossu, joka maksaa tukena hirveät määrät rahaa ja romuttaa kuntien talouden.

Osasyyllinen on myös media. Kun uutisoidaan laman ja työttömyyden aiheuttamasta toimeentulotukimenojen kasvusta, niin yleensä kerrotaan vain menojen kasvuprosentti ja maksettujen tukien kokonaissumma. Isojen kaupunkien talousarviossa summa voi näyttää hyvinkin suurelta, mutta suhteutettuna kunnan kokonaismenoihin se ei enää niin suuri olekaan. Se ole suuri edes suhteessa sosiaalitoimen kokonaismenoihin.

Miettikää itse mitä kaikkea muuta kuin toimeentulotuki niihin sosiaalitoimen menoihin sisältyy. Niihin sisältyvät esimerkiksi kehitysvammahuolto, vanhuspalvelut ja lastensuojelu, jotka eivät liity millään tavalla toimeentulotukeen. Sisältyy niihin paljon muitakin sellaisia pienempiä menoeriä, joita en tässä jaksa luetella. Niitä voitte opiskella kuntien talousarvioista.

Monessa kunnassa sosiaali- ja terveystoimi on yhdistetty omaksi hallinnonalakseen. Silloin mukaan tulevat todella kalliit palvelut kuten terveydenhoito ja erikoissairaanhoito. Sosiaali- ja terveystoimi yhdessä haukkaavat helposti yli 60 % koko kunnan menoista.

Se toimeentulotuki on vain pieni osa sosiaalitoimen kokonaismenoista. Etsikää netistä oman kuntanne talousarvio tai tilinpäätös ja tutkikaa. Toimeentulotuen osuus minkä tahansa kunnan kokonaismenoista on suunnilleen 1-2 prosentin luokkaa ja sosiaali- ja terveystoimen menoista se on 3-4 %.

Ne asiakkaan saamat toimeentulotuet ovat tänä vuonna tällaiset:

totu 2015

Noilla summilla ei totisesti eletä herroiksi. Itse asiassa niillä ei eletä ollenkaan, niillä pysytään vain hengissä. Jos joku neropatti taas tulee vänkäämään niistä harkinnanvaraisista tuista, niin hän tutkikoon ensin oman kuntansa talousarvion. Hän tulee huomaamaan, että ennaltaehkäisevään ja täydentävään toimeentulotukeen on varattu summa, joka on muutaman promillen luokkaa kunnan kokonaismenoista. Joissain kunnissa on ohjeistettu, että näitä lisätukia ei myönnetä ollenkaan ja kaikkialla ne ovat todella tiukassa.

Tämän jälkeen voitte ruveta miettimään mitä kaikkea muuta kunnat tekevät ja kuinka paljon niihin toimintoihin rahaa käyttävät.