Alkeet hukassa

Nykyinen avokätiseen rahanjakoon perustuva integraatiopolitiikka on tullut tiensä päähän, minkä johdosta turvapaikanhakijoille maksettavat rahalliset tuet tulee lakkauttaa.

Näin vaatii Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja ja koko puolueen kolmas varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen.

Myös puolueen puheenjohtaja Timo Soini on heilutellut samaa täkyä.

Näin vaaditaan siitä huolimatta, että vasta toissapäivänä sisäministeri Petteri Orpo (kok) sanoi perustuslain suojelevan turvapaikanhakijan saamaa vastaanottorahaa.

Orpon mukaan kun tuen leikkaamisesta päätettiiin viitisen vuotta sitten, asiasta pyydettin perustuslakivaliokunnan lausunto. Valiokunta arvioi tuolloin, että tukea ei voida leikata enempää ellei perustuslakia muuteta.

Vastaanottorahan nykyiset määrät löytyvät täältä.

Voidaanko vastaanottorahaa leikata tai poistaa se kokonaan Tynkkysen vaatimalla ja Soinin väläyttämällä tavalla vai estääkö perustuslakivaliokunnan lausunto tuen lisäleikkaukset? Sehän selviää katsomalla valiokunnan lausuntoa 59/2010, joka löytyy täältä.

Lausunnossa todetaan mm. näin:

Sääntely on merkityksellistä perustuslain 19 §:n 1 momentin kannalta. Sen mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Tässä on huomattava, että perustuslaki ei puhu Suomen kansalaisista, vaan se puhuu ihmisistä. Perusoikeuksia ei siis voi rajata vain maan kansalaisiin.

Oikeus koskee kaikkia, ja sen tarkoituksena on turvata ihmisarvoisen elämän edellytysten vähimmäistaso. Säännöksellä jokaiselle on perustettu subjektiivinen oikeus, jolla on läheinen yhteys toimeentulotukeen. Perustuslakivaliokunta on muun muassa katsonut, että toimeentulotukea voidaan käytännössä pitää perustuslain 19 §:n 1 momentissa tarkoitetun ihmisarvoisen elämän edellyttämän välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon takuuna siltä osin kuin turvaa annetaan rahamääräisinä suorituksina.

Perustuslakivaliokunta siis katsoi, että toimeentulotuen suuruinen summa on ihmisarvoisen elämän vähimmäisedellytys. Miksi sitten valiokunta kuitenkin salli turvapaikanhakijoiden vastaanottorahan alentamisen alle toimeentulotuen minimin? Siihenkin löytyy vastaus lausunnosta:

Ehdotetun vastaanottorahan määrä vastaa esityksen perustelujen mukaan toimeentulotuesta annetun lain mukaista toimeentulotuen perusosaa kuitenkin niin, että siitä on vähennetty vastaanottokeskuksen hyödykkeinä järjestämä osuus. Ehdotus täyttää tältäkin osin perustuslain 19 §:n 1 momentin vaatimukset, sillä valiokunta on pitänyt mahdollisena huolehtia kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien toimeentulon turvasta osittain muutenkin kuin rahana.

Valiokunnan lausunnon ydin tiivistettynä kuuluu näin:

Toimeentulotuki on ihmisarvoisen elämän minimi. Tukea pienemmän vastaanottorahan määrä vastaa kuitenkin toimeentulotuen perusosaa, koska siitä on vähennetty vastaanottokeskuksen hyödykkeinä järjestämä osuus.

Suomeksi sanottuna vastaanottorahaa sai alentaa nykyisiin määriin koskematta perustuslakiin, mutta ei yhtään enempää.

Jos asia vietäisiin uudelleen perustuslakivaliokunnan ratkaistavaksi, niin vastaus olisi selkeä: Asia on tutkittu viisi vuotta sitten eikä vastaanottorahaa nytkään voida alentaa enempää muuten kuin perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Orpo on oikeassa ja Soini ja Tynkkynen väärässä. On noloa, että hallituspuolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät tunne edes lainsäädännön alkeita. Eivät niitä tunne muutkaan tukien poistamista vaativat, joten heillä on ansaitsemansa kellokkaat. Vaikka heille kertoo faktaa, niin silti kuuluu kuin lapsen jankutus: Mutku pitäis…

***

Kaikille kommentoijille tiedoksi, että tämä blogi ei ole mikään MV tai muu rasistinen roskasivu. Kaikki rasistiset ja muuten epäasialliset kommentit tullaan poistamaan armotta.

Kommentit (26)
  1. Markku T Koivisto
    22.8.2015, 08:40

    Sebastian Tynkkynen pitäisi lakkauttaa.

  2. Minna Remes-Sievänen
    22.8.2015, 11:21

    Kiitos taas, Saku! Hienoa, että jaksat vääntää rautalankaa. Kai sitä aina jonkun epäuskoisen saa ajattelemaan asiaa tarkemmin.

Kommentointi suljettu.