Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Meillekö muukalaisia?

– Vain valkoihoisia kristittyjä – eikä tarvita niitäkään!

Tällaisen evästyksen sain kylänraitilla tapaamaltani kuntalaiselta pari viikkoa sitten, kun pakolaisten Juukaan ottamista koskeva valtuustoaloite oli menossa sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyyn.  Eilen asia käsiteltiin kunnanhallituksessa ja sanomalehti Karjalaisen sähkeuutinen kertoi siitä yhteen kuvaan mahtuvan lyhyesti näin:

Näyttökuva (393)_snip

Tämän pohjalta asiaa varmaan puidaan parasta aikaa kiivaasti huoltoaseman parlamentissa ilman että kukaan on lukenut kunnanhallituksen päätöstä saati sitten esityslistatekstiä. Ne löytyvät täältä, mutta koska niitä ei kukaan nytkään lue, niin päätös kuului näin:

khs 7.9.15

Mitä tämä sitten tarkoittaa? Se selviää esityslistatekstistä, mutta lyhyesti sanottuna tilanne on tällainen:

Kuntaan ei olla perustamassa vastaanottokeskusta, vaan sekä aloite että sen pohjalta valmisteltu päätös tarkoittavat oleskeluluvan jo saaneita turvapaikanhakijoita. Jos heitä tulee, niin he tulevat kuntalaisiksi kuntalaisten joukkoon ja asumaan ihan normaalisti yksittäisissä asunnoissa. Ei ole pienintäkään aikomusta sijoittaa vieraista oloista tulevia ihmisiä asumaan joukolla jonnekin syrjäkylän tyhjään kouluun ilman liikenneyhtyksiä ja ilman järkevää tekemistä.

Oleskeluluvan saaneiden uusien kuntalaisten kunnalle aiheutuneista kuluista vastaa valtio ensimmäiset kolme vuotta, mutta vain siinä tapauksessa, että kunnalla on kotoutumisohjelma. Jos sitä ei ole, niin valtio ei osallistu kustannuksiin. Siksi ohjelma on laadittava ensin. Oikeastaan se olisi pitänyt laatia jo aiemmin, koska kunnassa asuu jatkuvasti muista maista muuttaneita. He ovat kuitenkin tulleet kukin omia aikojaan ja omasta halustaan eri puolelta maapalloa ja järjestäneet itse oman elämänsä. Siksi heille ei ole katsottu tarpeelliseksi laatia erillistä kotoutumisohjelmaa.

Valtuustoaloite tehtiin vuosi sitten ja sen allekirjoitti 19 valtuutettua eli valtuuston enemmistö. Minun kun aina epäillään vain moittivan perussuomalaisia, niin nyt kehun. Allekirjoittaneissa oli mukana lähes koko perussuomalaisten valtuustoryhmä. Saattoivat olla kaikkikin, en sitä niin tarkkaan ole tutkinut.

Sen jälkeen pakolaistilanne on nopeasti muuttunut ja on viisasta toimia tilanteen mukaan. Siksi nyt on sopiva aika tehdä tämä periaatteessa lakisääteinen kotoutumisohjelma. Siinä samalla tulee kartoitettua täällä jo olevien maahanmuuttajien tilanne.

Ohjelman laadinnassa tulee esille ongelmia, jotka on selitetty jo esityslistatekstissä. Yksi pahimpia puutteita on tarpeellisten valtion palvelujen puuttuminen. Juuasta on lakkautettu muutaman vuoden sisällä poliisi, Kela, TE-toimisto ja maistraatti. Juuri nämä ovat niitä keskeisiä palveluja, joita oleskeluluvan saanut tarvitsee päästäkseen alkuun. Myös kunnan oma sosiaalitoimi potee tällä hetkellä alimiehitystä, joten se ei mitenkään pysty selviytymään kaikista kotoutumisen vaatimista tehtävistä ilman lisäresursseja. Ennen kaikkea pitää tietää mitä ollaan tekemässä. Pahin virhe olisi ottaa kuntaan kerralla iso joukko oleskeluluvan saaneita ja miettiä vasta sitten, että mitäs me nyt oikein ruvetaan heidän kanssaan tekemään.

Kunnanhallitus suhtautuu aidon myönteisesti pakolaisten auttamiseen. Juuri siksi kotoutumisohjelmaa ruvetaan laatimaan ja samalla selvitetään yhteistyömahdollisuuksia lähikuntien kanssa. Kontiolahdelle avataan uudelleen pari vuotta sitten suljettu Paiholan vastaaottokeskus ja jos oleskeluluvan  saaneita jostain tulee, niin todennäköisesti juuri sieltä. Siksi yhteistyötä on suunniteltava jo valmiiksi.

Huoltoaseman parlamentin ei tarvitse kurkkia ikkunasta huolestuneena. Maahanmuuttajia ei ole tulossa bussilasteittain tänään, huomenna, ensi viikolla eikä koskaan. Jos ja toivottavasti kun tänne ihmisiä muuttaa, niin he muuttavat kukin omaan tahtiinsa ja kotoutuvat aikanaan heille laaditun suunnitelman mukaan.

Sille korkeintaan valkoihoisia kristittyjä hyväksyvälle juukalaiselle siteeraan Raamattua:

Kun maahanne tulee muukalaisia asumaan keskuudessanne, älkää sortako heitä. Kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat heimolaisianne ja rakastakaa heitä kuin itseänne, sillä te olette itsekin olleet muukalaisina Egyptissä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. (3.Moos. 19:33-34)