Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Samaan liemeen

Kun yöpakkaset ovat sopivasti jäädyttäneet pudonneet lehdet, niin kuntouttavassa työtoiminnassa olevat aktivoidaan taas niitä haravoimaan. Jostain syystä näitä palkattomia töitä ei koskaan voi tehdä ennen kuin olosuhteet ovat kurjat. Risusavottaan mennään räntäsateella ja lehdet haravoidaan vaikka ensilumen alta mieluummin kuin sulasta maasta.

Muistutan taas, että kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua ja tarkoitettu vain niille, jotka ovat kykenemättömiä palkkatyöhön tai muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Se on siis viimesijainen keino, jota voidaan käyttää aktivoitaessa pitkäaikaistyöttömiä.

Tätä lakia ei noudateta, vaan kunnat käyttävät kuntouttavaa työtoimintaa lainvastaisesti korvaamaan palkkatyötä ja paikkaamaan kuntataloutta. Kun työtön on kuntouttavassa työtoiminnassa, niin häntä ei enää tilastoida työttömäksi ja kunta vapautuu ns. sakkomaksusta. Tämä sakkomaksu on oikealta nimeltään kunnan osuus työmarkkinatuesta ja määrältään puolet työmarkkinatuesta.

Lisäksi kunta saa valtiolta työllistämiskorvausta 10,09 euroa/päivä/kuntouttavassa työtoiminnassa oleva. Lakia siis kannattaa rikkoa ja niin tehdään avoimesti. Sen huomaatte, kun luette vaikka omasta paikallislehdestänne kohta siellä olevia juttuja kunnan ensi vuoden budjetista. Niissä kerrotaan ihan varmasti, että sakkomaksusta vapautukseen kunta työllistää satsaamalla pitkäaikaistyöttömien aktivointiin. Suomeksi se tarkoittaa palkattomaan työhön määräämistä.

Se varsinaisen työn tekijä eli aktivoitava saa työmarkkinatuen ja yhdeksän euron päivittäisen kulukorvauksen.

Tämä oli vanhan kertausta. Pakolaisten määrän lisäännyttyä kaikille on tullut kiire työllistää heidät mahdollisimman nopeasti. Työllistäminen ei tässäkään yhteydessä tarkoita palkkatyötä. Työllistämispolitiikan sanasto on lainsäädäntöä myöten laadittu sellaiseksi, että palkkatyöstä ja palkattomasta työstä puhutaan aina työllistämisenä.

Tämän muuten saisivat oppia vaikkapa toimittajat, joiden ensimmäinen kysymys työllistämistä hehkuttavaa projektinvetäjää tai työvalmentajaa haasteteltaessa pitäisi kuulua: Maksetaanko työstä palkkaa muille kuin sinulle itsellesi?

Nyt niistä pakolaisista. Työ- ja elinkeinoministeriössä on herännyt suuri huoli siitä, että pakolaiset kotoutuvat liian hyvin ja laiskistuvat sohvalle makaamaan samalla tavalla kuin omat pitkäaikaistyöttömämme. Niinpä lakeja pitää muuttaa, jotta heidät saadaan nykyistä nopeammin työllistettyä lumitöihin, risusavottaan ja marjametsään ilman palkkaa:

Karenssiaikoja voisi lyhentää ja samalla etsiä uusia keinoja välittää heille sellaista tekemistä, johon on vaikea saada tekijöitä. Tällaista voisi olla esimerkiksi kevyt metsänraivaus tai marjanpoiminta, lumenluonti tai jotkin kiinteistöhuollon työt.

Kukaan työllistettävistä pakolaisista ei tule saamaan palkkaa sen enempää kuin muutkaan työllistettävät. Tämä on tietenkin siinä mielessä oikein, että ihmiset ovat lain edessä yhdenvertaisia. Itse näkisin kuitenkin mieluummin ihan kaikki työllistettävät palkkatuetussa työssä kuin katselisin palkatonta jäisen maan jälttämistä lehtiharavalla, tekipä sitä kuka tahansa.

Ainakaan aktivointitoimenpiteiden kohteena olevien ei kannata kadehtia pakolaisten työllistämistä, sillä pakolaiset joutuvat täsmälleen samaan liemeen jossa aktivoitavat itse jo ovat. Kyllä palkatonta työtä riittää kaikille.

vievät meidän työtoiminnan

Kuva: Teppo Palmroos