Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Alkeita osaamaton ministeri

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä (ps) sanoi tänään puoluetoimistolla pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että kotouttamistuen tasosta tulee pienempi kuin nykyinen työmarkkinatuki ja se olisi vastikkeellista.

– Tulemme hakemaan tason, että se on varmasti alhainen, Mäntylä sanoo.

Sivumennen sanoen olen ihmetellyt miksi perussuomalaiset ministerit pitävät tiedotustilaisuutensa oman ministeriön sijaan puoluetoimistossa, mutta syy alkaa selvitä. Ministerit eivät ymmärrä omasta hallinnonalastaan edes perusasioita ja ministeriössä tuppaa olemaan paikalla asioista tietäviä virkamiehiä, jotka voisivat asettaa esimiehensä kiusallisiin tilanteisiin korjaamalla heidän tekemiään asiavirheitä.

Mäntylä selvästikin vasta opettelee suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää ja sen soveltamista kotoutettaviin. Mitä ilmeisimmin hän tarkoitti tänään pääasiallisesti oleskeluluvan saavia pakolaisia eikä tullut ajatelleeksi, että Laki kotoutumisen edistämisestä koskee ihan kaikkia maahanmuuttajia, ei pelkästään oleskeluluvan saavia turvapaikanhakijoita.

Lain 1 § sanoo näin:

Tämän lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

Tämä tosiasia nostaa huomattavasti niiden määrää, joiden kotouttamistukea ministeri aikoo leikata rajusti.

Mikä sitten on se kotouttamistuki?

Sillä tarkoitetaan kotoutumisen edistämisestä annetun lain 19 §:ssä säädettyä kotoutumissuunnitelman aikaista toimeentuloa. Siitä säädetään lainkohdassa näin:

Maahanmuuttajalle maksetaan kotoutumissuunnitelman ajalta työttömyysetuutta tai toimeentulotukea. Oikeus työttömyysetuuteen määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti ja oikeus toimeentulotukeen toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti.

Työttömyysetuus tarkoittaa Kelan maksamaa työmarkkinatukea ja toimeentulotuen maksaa kunta. Ne ovat samansuuruisia kaikille niihin oikeutetuille perustuslain nojalla. Sen 6 §:n 1 momentti sanoo näin:

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Perustuslaki ei puhu mitään suomalaisista, pakolaista, turvapaikanhakjoista eikä maahanmuuttajista. Se puhuu ihmisistä. En tiedä mitä Tanskan perustuslaki asiasta sanoo, mutta Suomessa noudatetaan Suomen perustuslakia.

Ministeri Mäntylä lyö taas kerran päätään perustuslain kulmaan aikomalla alentaa tuntuvasti joidenkin ihmisryhmien saamaa työttömyysetuutta ja toimeentulotukea. En tiedä onko kyseessä tietämättömyys perustuslain ja sosiaaliturvajärjestelmän sisällöstä vai silkasta paniikista katoavien kannattajien pitelemiseksi, mutta suoranaiselta kiusaamiselta se kyllä vaikuttaa.

Entäpä sitten tuo Mäntylän lupaama vastikkeellisuus?

Hän ei ilmeisesti tiedä sitäkään, että kotouttamistukena saatu työttömyysetuus tai toimeentulotuki ovat jo nyt vastikkeellisia ja sanktioituja ihan samalla tavalla kuin syntyperäisten saamat vastaavat etuudet. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain 17 §:n 4 momentti sanoo asiasta näin:

Jos maahanmuuttaja kieltäytyy ilman pätevää syytä kotoutumissuunnitelman laatimisesta, sen tarkistamisesta tai osallistumasta kotoutumissuunnitelmassa yksilöidysti sovittuun toimenpiteeseen, hänen oikeuttaan työttömyysetuuteen voidaan rajoittaa siten kuin työttömyysturvalaissa säädetään tai toimeentulotukea alentaa siten kuin toimeentulotuesta annetussa laissa säädetään.

Työttömyysturvalaissa sanotaan, että kieltäytymisestä seuraa etuuden menettäminen määräajaksi ja toimeentulotukilain mukaan kieltäytyvän tukea voidaan alentaa 20 % ja toistuvasta kieltäytymisestä 40 %. Jos Mäntylä tarkoittaa vastikkeellisuudella työn tekemistä tuen saamisen ehtona, niin sitten hän on luomassa täydellistä pakkotyöjärjestelmää kaikille etuuksia saaville. Perustuslaki kun vaatii kohtelemaan ihmisiä yhdenvertaisesti.

Voiko asiaa enää selvemmin sanoa? Mitenhän saisimme sosiaali- ja terveysministerimme oppimaan tällaiset perusasiat?

Ehkä hänen kannattaisi joskus kysyä oman ministeriönsä virkamiehiltä ennen tiedotustilaisuuden pitämistä.