Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Härskiä säästämistä 2

Pesula on osa Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden toimintaa. Koivukylässä sijaitsevan pesulan kanssa samoissa tiloissa on myös kuljetusalan työpaja. Pienimuotoista pesulatoimintaa on lisäksi Korsossa sijaitsevassa Valon työvalmennusyksikössä.

Tärkein syy pesulatoiminnalle on pitkäaikaistyöttömien vantaalaisten työllistäminen. Toinen tärkeä syy on kaupungin pesulakulujen vähentäminen.

Näin kertoo Vantaan Sanomat uudesta suurpesulasta, joka siis ”työllistää pitkäaikaistyöttömiä”.

Ei työllistä sanan varsinaisessa merkityksessä. Jutussa sanotaan selvästi, että palkkaa saavia työntekijöitä on vain kolme vakituista ja yksi palkkatuettu. Työllisyyspalveluiden asiakkaiden tarkkaa määrää ei edes kerrota, mutta heitä sanotaan olevan kymmenkunta.

Juuri nämä kymmenkunta työllisyyspalvelun asiakasta tekevät työt, mutta he eivät saa siitä palkkaa. He ovat kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa. He saavat työmarkkinatuen ja yhdeksän euron päivittäisen kulukorvauksen. Palkkaa saavat vain heidän esimiehensä.

Koko pesulan perimmäinen tarkoitus on selvästi kaupungin menojen säästäminen, vaikka asia virallisesti käännetäänkin työttömien auttamiseksi takaisin työelämään. Puhtausalveluiden kustannukset ovat haastatellun esimiehen mukaan olleet muihin pääkaupunkiseudun kuntiin verrattuna suuret.

Eivät ole enää. Palkaton työntekijä saa Kelan työmarkkinatuen ja yhdeksän euron päivittäisen kulukorvauksen. Kaupunki säästää osuutensa työmarkkinatuesta ja saa lisäksi 10,09 euroa/palkaton työntekijä/päivä työllistämiskorvausta.

Kerroin tästä pesulasta viime marraskuussa, kun asia oli kaupunginhallituksen esityslistalla.

Asia tuntui silloin tulevan yllätyksenä kaupungin päättäjille, mutta kukaan ei puuttunut siihen. Suunnitelmat olivat edenneet liian pitkälle, koko asiaan perehtyminen olisi ollut liian vaikeaa ja ennen kaikkea kyse oli kuulemma työllistämisestä eli työttömien omasta edusta. Virallinen liturgia oli opittu hyvin.

Vantaan kaupunki rikkoo nyt lakia neljällä eri tavalla.

Kuntouttava työtoiminta on lain mukaan sosiaalipalvelua ja viimeisijainen toimenpide niille, jotka eivät kykene palkkatyöhön tai muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Työkykyistä ei saa sijoittaa kuntouttavaan työtoimintaan. Jos Vantaan toiminta nyt on lain mukaista, niin siinä tapauksessa vaativaa pesulatyötä tekevät työhön kykenemättömät henkilöt. Selittäkööt Vantaan päättäjät miten tämä on mahdollista.

Laki kieltäää kuntouttavan työtoiminnan käyttämisen säästötarkoituksessa. Kaupunki kertoo ihan avoimesti toiminnan tarkoituksena olevan säästöjen saamisen, joten lainvastaisuus on ihan itse todettu.

Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä ei lain mukaan saa korvata palkkatyönä tehtävää työtä. Mitä muuta säätötarkoituksessa tehtävä palkaton pesulatyö on kuin palkkatyön korvaamista?

Laki kieltää myös  kilpailun vääristämisen. Muilla pesuloilla ei ole enää mitään asiaa näille markkinoille, koska kukaan ei voi kilpailla sellaisen kanssa, joka käyttää palkatonta työvoimaa ja jolle jokainen palkaton työntekijä vieläpä tuo tullessaan 10,09 euroa päivässä rahaa valtiolta.

Onneksi olkoon, Vantaan kuntapäättäjät. Teitte eräänlaisen ennätyksen lain rikkomisessa ja vielä rehvastelette sillä julkisesti.