Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Näin narrataan

Perussuomalaisten ministerit ja kansanedustajat satuilevat kannattajilleen joko tietämättömyyttään tai tahallaan. Sekä Mika Niikko että Hanna Mäntylä teeskentelevät kovasti vaativansa Ruotsista tulevien turvapaikanhakijoiden pikakäännytystä.

Tosiasiassa he eivät ole näin tehneet eivätkä todennäköisesti tule tekemäänkään. Se vaatisi aloitetta sekä ulkomaalaislain että eräiden kansainvälisten sopimusten muuttamisesta tai kokonaan kumoamisesta. Pelkkä rajojen sulkeminen ilman sopimusmuutoksia ei estäisi yhdenkään turvapaikanhakijan saapumista Suomeen niin kauan kuin lait ja sopimukset ovat voimassa. Kaikkien muiden tulemisen se kyllä estäisi tai ainakin hidastaisi, mutta turvapaikanhakija voisi silti tulla maahan hakemaan turvapaikkaa.

Ei Ruotsikaan rajojaan ole sulkemassa turvapaikanhakijoilta, vaan edellyttää heidän rekisteröityvän turvapaikanhakijaksi Ruotsissa. Sitä varten siellä tilapäiset rajatarkastukset aloitettiin. Norja puolestaan sulki omat rajansa niiltä Venäjältä tulevilta, joilla on voimassaoleva oleskelulupa Venäjälle. Heille Venäjä on turvallinen maa ja heidät on jo rekisteröity siellä. Samoin Suomi voi käännyttää Ruotsiin vain ne turvapaikanhakijat, jotka on jo rekisteröity Ruotsissa, mutta heidänkin asiansa on tutkittava ennen palauttamista.

Tavallisin ja liian usein toistuva virhe on väittää, että Dublin-sopimus velvoittaisi turvapaikanhakijan ilmoittautumaan sen sopimusmaan viranomaisille, johon hän ensimmäiseksi saapuu. Ei velvoita. Kansainväliset sopimukset velvoittavat vain sopimusmaita ja niiden viranomaisia. Sopimuksilla määritellään eri maiden viranomaisten välinen vastuunjako ja toimivalta, mutta kansallisesta lainsäädännöstä poiketen sopimukset eivät aseta yksittäisille ihmisille mitään velvollisuuksia.

Jos henkilö ei ilmoittaudu sen ensimmäisen maan viranomaisille, niin hän voi matkustaa vaikka halki Euroopan ja pyytää turvapaikkaa missä tahansa. Schengen-alueella ei rajavalvontaa ole, joten matkustusasiakirjoja ei tutkita. Dublin III-asetuksen mukaan hakemuksen käsittelystä vastaa se ensimmäinen jäsenvaltio, jossa pakolaisen sormenjäljet on tallennettu tai jossa hän on jättänyt turvapaikkahakemuksen.

Sen maan viranomaisten tehtävänä sitten on selvittää mitä reittiä hän on tullut ja kuuluuko hänen hakemuksensa käsitteleminen mahdollisesti jollekin toiselle maalle. Jos jäsenvaltio katsoo asian kuuluvan toisen maan viranomaisille, niin se voi pyytää ottamaan hakijan vastaan. Vastaanottopyynnön yhteydessä on tarkasti esitettävä ne aihetodisteet, joiden perusteella velvollisuus käsitellä hakemus kuuluu mulle maalle kuin sille, jossa hakija on. Koko vastaanottopyynnön käsittelyn ajan hakijalla on oikeus oleskella maassa.

Ruotsista Tornioon tulevaa ja siellä turvapaikkaa hakevaa ei voida palauttaa rajalta tutkimatta minkä maan viranomaisille hakemuksen käsittely kuuluu.

Samaa kannattajiensa sumuttamista harrastaa Laura Huhtasaari, joka myös vaati rajojen pikaista sulkemista kansainvälisistä sopimuksista piittaamatta.

Tapansa mukaan hän ei itse edes yritä selittää sanomisiaan, vaan laittaa asialle kaverinsa. Kansanedustaja ja varatuomari Leena Meri puhuu blogissaan seikkaperäisesti totta, mutta täysin ohi asian yksityisoikeudellisista, perheoikeudellisista ja rikosoikeudellisista rajoitussäännöksistä.

Kohtuutonta sopimusta voidaan tietenkin kohtuullistaa, mutta sitä ei tehdä lopettamalla sopimuksen noudattaminen, vaan neuvottelemalla. Neuvottelujen ajan sopimus on voimassa sellaisenaan ja sen rikkomisesta seuraa sanktio. Jos ette usko, niin kokeilkaapa ruveta muuttamaan jotain teitä sitovaa sopimusta ja aloittaa neuvottelut lopettamalla ensin kokonaan sopimuksen noudattaminen.

Muiltakin osin Meren blogi on totta, mutta yksityis- ja rikosoikeudelliset rajoitussäännökset eivät liity mitenkään asiaan eli kansainvälisten sopimusten voimassaoloon. Varatuomarina Meri tietää tämän varmasti, mutta ei piittaa siitä. Olaus Petrin tuomarinohjeisiin viittaaminen tekee aina hyvän säväyksen ja myöntää täytyy, että olen sitä itsekin tehnyt.

Yhteenvetona vielä kerran. Jos Perussuomalaiset oikeasti haluaisivat sulkea Suomen rajat, niin heidän pitäisi vaatia ulkomaalaislain, Schengen-sopimuksen ja Dublin-sopimuksen muuttamista tai kumoamista. Kertokaa minulle sitten, kun he lopettavat omille kannattajilleen valehtelemisen ja esittävät tällaisen vaatimuksen.