Näin narrataan

Perussuomalaisten ministerit ja kansanedustajat satuilevat kannattajilleen joko tietämättömyyttään tai tahallaan. Sekä Mika Niikko että Hanna Mäntylä teeskentelevät kovasti vaativansa Ruotsista tulevien turvapaikanhakijoiden pikakäännytystä.

Tosiasiassa he eivät ole näin tehneet eivätkä todennäköisesti tule tekemäänkään. Se vaatisi aloitetta sekä ulkomaalaislain että eräiden kansainvälisten sopimusten muuttamisesta tai kokonaan kumoamisesta. Pelkkä rajojen sulkeminen ilman sopimusmuutoksia ei estäisi yhdenkään turvapaikanhakijan saapumista Suomeen niin kauan kuin lait ja sopimukset ovat voimassa. Kaikkien muiden tulemisen se kyllä estäisi tai ainakin hidastaisi, mutta turvapaikanhakija voisi silti tulla maahan hakemaan turvapaikkaa.

Ei Ruotsikaan rajojaan ole sulkemassa turvapaikanhakijoilta, vaan edellyttää heidän rekisteröityvän turvapaikanhakijaksi Ruotsissa. Sitä varten siellä tilapäiset rajatarkastukset aloitettiin. Norja puolestaan sulki omat rajansa niiltä Venäjältä tulevilta, joilla on voimassaoleva oleskelulupa Venäjälle. Heille Venäjä on turvallinen maa ja heidät on jo rekisteröity siellä. Samoin Suomi voi käännyttää Ruotsiin vain ne turvapaikanhakijat, jotka on jo rekisteröity Ruotsissa, mutta heidänkin asiansa on tutkittava ennen palauttamista.

Tavallisin ja liian usein toistuva virhe on väittää, että Dublin-sopimus velvoittaisi turvapaikanhakijan ilmoittautumaan sen sopimusmaan viranomaisille, johon hän ensimmäiseksi saapuu. Ei velvoita. Kansainväliset sopimukset velvoittavat vain sopimusmaita ja niiden viranomaisia. Sopimuksilla määritellään eri maiden viranomaisten välinen vastuunjako ja toimivalta, mutta kansallisesta lainsäädännöstä poiketen sopimukset eivät aseta yksittäisille ihmisille mitään velvollisuuksia.

Jos henkilö ei ilmoittaudu sen ensimmäisen maan viranomaisille, niin hän voi matkustaa vaikka halki Euroopan ja pyytää turvapaikkaa missä tahansa. Schengen-alueella ei rajavalvontaa ole, joten matkustusasiakirjoja ei tutkita. Dublin III-asetuksen mukaan hakemuksen käsittelystä vastaa se ensimmäinen jäsenvaltio, jossa pakolaisen sormenjäljet on tallennettu tai jossa hän on jättänyt turvapaikkahakemuksen.

Sen maan viranomaisten tehtävänä sitten on selvittää mitä reittiä hän on tullut ja kuuluuko hänen hakemuksensa käsitteleminen mahdollisesti jollekin toiselle maalle. Jos jäsenvaltio katsoo asian kuuluvan toisen maan viranomaisille, niin se voi pyytää ottamaan hakijan vastaan. Vastaanottopyynnön yhteydessä on tarkasti esitettävä ne aihetodisteet, joiden perusteella velvollisuus käsitellä hakemus kuuluu mulle maalle kuin sille, jossa hakija on. Koko vastaanottopyynnön käsittelyn ajan hakijalla on oikeus oleskella maassa.

Ruotsista Tornioon tulevaa ja siellä turvapaikkaa hakevaa ei voida palauttaa rajalta tutkimatta minkä maan viranomaisille hakemuksen käsittely kuuluu.

Samaa kannattajiensa sumuttamista harrastaa Laura Huhtasaari, joka myös vaati rajojen pikaista sulkemista kansainvälisistä sopimuksista piittaamatta.

Tapansa mukaan hän ei itse edes yritä selittää sanomisiaan, vaan laittaa asialle kaverinsa. Kansanedustaja ja varatuomari Leena Meri puhuu blogissaan seikkaperäisesti totta, mutta täysin ohi asian yksityisoikeudellisista, perheoikeudellisista ja rikosoikeudellisista rajoitussäännöksistä.

Kohtuutonta sopimusta voidaan tietenkin kohtuullistaa, mutta sitä ei tehdä lopettamalla sopimuksen noudattaminen, vaan neuvottelemalla. Neuvottelujen ajan sopimus on voimassa sellaisenaan ja sen rikkomisesta seuraa sanktio. Jos ette usko, niin kokeilkaapa ruveta muuttamaan jotain teitä sitovaa sopimusta ja aloittaa neuvottelut lopettamalla ensin kokonaan sopimuksen noudattaminen.

Muiltakin osin Meren blogi on totta, mutta yksityis- ja rikosoikeudelliset rajoitussäännökset eivät liity mitenkään asiaan eli kansainvälisten sopimusten voimassaoloon. Varatuomarina Meri tietää tämän varmasti, mutta ei piittaa siitä. Olaus Petrin tuomarinohjeisiin viittaaminen tekee aina hyvän säväyksen ja myöntää täytyy, että olen sitä itsekin tehnyt.

Yhteenvetona vielä kerran. Jos Perussuomalaiset oikeasti haluaisivat sulkea Suomen rajat, niin heidän pitäisi vaatia ulkomaalaislain, Schengen-sopimuksen ja Dublin-sopimuksen muuttamista tai kumoamista. Kertokaa minulle sitten, kun he lopettavat omille kannattajilleen valehtelemisen ja esittävät tällaisen vaatimuksen.

Kommentit (98)
 1. Jankutetaan nyt…. EU tasolla ihan virallinen taho on erimieltä blogi isännän kanssa tästä aiheesta. Turvapaikanhakijan pitää ilmoittautua ensimmäisessä maassa johon saapuu.

  Tätä tulkintaa, kuten Timosenkaan tulkintaa ei ole oikeudessa mitattu. Hyvään tapaan kait kuitenkin kuuluu, että kolikon toinenkin puoli muistetaan kertoa niin kauan kuin yksiselitteinen tulkinta saadaan.

  Se, että persut on erimieltä kuin Timonen ja samaa mieltä kuin valtion päämiehet ei mielestäni oikeuta haukkumaan persuja.

  Eurooppa-neuvoston (eli valtion päämiesten) vahvistama lausunto:

  ”As part of an information strategy geared at reducing pull factors, it should be clearly explained that migrants must register in their first Member State of arrival; that, under EU law, asylum seekers have no right to choose the Member State responsible for examining their application; and that migrants without a need of protection will be swiftly returned.”

  Lähde: [http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/09-jha-council-conclusions-on-measures-to-handle-refugee-and-migration-crisis/]

  1. Tuossa sanotaan siis, että vetovoimatekijöiden vähentämiseksi pitäisi julkisesti tiedottaa olevan pakollista hakea turvapaikkaa ensimmäisestä kohdalle osuvastasta jäsenmaasxta.

   Jos yksityishenkilöiden ei kuitenkaan tarvitse noudattaa kansainvälisiä sopimuksia samalla tavalla kuin valtioiden, niin tuo ylläoleva ei velvoita ketään. Kyse on toiveesta ja tiedotuksesta joka pyrkii vaikuttamaan ihmisten liikkeisiin.

  2. Hemuli, toi on lausunto, ei laki. Sillä ei ole lainvoimaa, eikä sen rikkomisesta tule sanktioita. Ja se mitä siinä sanotaan suomeksi on tämä:

   ”Osana informaatiostrategiaa jonka tarkoituksena on vähentää houkuttavia tekijöitä olisi selkeästi selitettävä, että siirtolaisten täytyy rekisteröityä ensimmäisessä tulomaassaan, ja että EU:n alla turvapaikanhakijoilla ei ole mahdollisuutta valita sitä maata joka vastuussa heidän hakemuksensa tutkimisesta, ja että siirtolaiset jotka eivät tarvitse turvapaikkaa palautettaan [lähtömaahansa] ripeästi. ”

   Eli tässä puhutaan EU:n viestintästrategiasta ja siitä, että EU:n kannan mukaan turvapaikanhakijan pitäisi ilmoittautua turvapaikanhakijaksi siihen EU-maahan mihin saapuu ensimmäisenä. Ei tässä puhuta mitään siitä, että turvapaikanhakija joka matkustaa useamman maan läpi ennen kuin hakee turvapaikkaa tekisi jonkinlaisen rikoksen, eikä EU:n viestintästrategia sido EU:n alueella oleskelevia ihmisiä millään tavalla, elleivät he työskentele Euroopan komissiolle ja vastaa työssään EU:n sisäisestä tai ulkoisesta viestinnästä.

   1. Sanna,

    Osaan toki englantia. Jätitkö tarkoituksella vai vahingossa tuon ”under EU law” kohdan pois suomennoksestasi?

    Tulkitsenko sinua oikein, että väität Eurooppa-neuvoston tuossa tiedoitteessaan aloittavan valehtelemisen? Jos väite, että jokaisen turvapaikanhakijan on ilmoittauduttava ensimmäisessä Shengen maassa pitää paikkansa niin Timonen on ymmärtänyt jotakin väärin.
    Jos taas väite ei pidä paikkaansa niin Eurooppa-neuvosto valehtelee tiedotteessaan joko tarkoituksella tai tyhmyyttään.

    Sanna,
    Mikä kolmesta vaihtoehdosta on mielestäsi oikea tulkinta?

    1. En jättänyt sitä tahallani pois, mutta käytännössä lauseen merkitys ei muutu: ”EU:n lain alla turvapaikanhakijoilla ei ole mahdollisuutta valita sitä maata joka on vastuussa heidän hakemuksensa tutkimisesta…” Laki tässä viittaa EU-maita VALTIOiNA koskeviin lakeihin ja asetuksiin jotkä määrittävät turvapaikanhakua koskevat EU:n sisäiset yhteiset pelisäännöt, EI turvapaikanhakijoita yksilöinä koskeviin lakeihin tai asetuksiin.

     ”Tulkitsenko sinua oikein, että väität Eurooppa-neuvoston tuossa tiedoitteessaan aloittavan valehtelemisen?” Mitä? Missä mä niin väitän? :DDD Aika kaukaa haet nyt.

     Mä en enää ymmärrä sun logiikkaa yhtään.
     Yritetäänpä vielä kerran. Oma linkkisi on viestintästrategia, ei laki, eli se ei ole kansalaisia laillisesti sitova. Se kertoo vain siitä, mitä EU haluaa tiedottaa asiasta, millaisia painopisteitä tiedotuksessa on, jne.

     Jos tämä on vaikea ymmärtää, yritetään vielä rautalankaa: Suomen valtio luo viestintästrategian jossa sanotaan, että koska Suomessa ovat virallisia kieliä suomi ja ruotsi, kaikki tiedotteet pitää julkaista yhtäaikaa molemmilla kielillä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kansalaisia olisi kielletty käyttämästä muita kieliä kuin suomea ja/tai ruotsia kommunikaatiossa. Viestintästrategia siis viittaa lakiin jossa puhutaan virallisista kielistä Suomessa, mutta se ei määritä sitä, mitä kieltä yksityisen kansalaisen tulisi käyttää, niinkuin ei määritä laki virallisista kielistäkään.

     Jos ei tällä asia aukene, niin ei voi mitään. Etsi vähän paremmat perusteet, ja tule sitten vääntämään uudestaan. Tällä kertaa aiheutit lähinnä huvittuneisuutta. 😀

     1. Missä kohtaa olen sanonut että tiedote on laki? Olen sanonut, että Eurooppa-neuvoston mukaan turvapaikanhakijan on ilmoittauduttava ensimmäisessä maassa.
      Sitä miksi eurooppa-neuvosto on moiseen päätökseen päätynyt on epäselvää (tarina ei kerro) mutta oletan moisen perustuvan johonkin lakiin tai sopimukseen.

      Sanna,

      Jos virallinen taho alkaa levittämään informaatiota, jossa väitetään jotakin (tässä tapauksessa ilmoittautumis velvollisuus). Niin levitettävä tieto on luonnollisesti oikein tai väärin.

      Onko eurooppa-neuvoston tiedoite ilmoittautumisvelvollisuudesta mielestäsi oikein vai väärin (kyllä vai ei)?

     2. Väärin se on sikäli, ettei mikään velvoita turvapaikanhakijoita noudattamaan valtioiden välisiä sopimuksia vaikka niin tiedotettaisiinkin.

      Saahan sitä tietty kaikenlaista kokeilla.

     3. No, otetaan vielä kerran:

      Koska kyseessä on viestintästrategia, Eurooppa-neuvosto TIEDOTTAA, että turvapaikanhakijan TULISI ilmoittautua ensimmäisessä Euroopan maassa mihin hän saapuu. Kyse on tiedotuksesta, jossa kerrotaan, että näin turvapaikanhakijan OLISI toimittava, ei ihmisiä sitovasta määräyksestä koska tällaisen määräyksen valvonta olisi täysin mahdotonta. Kysessä on siis OHJE.

      Sen sijaan määräys turvapaikkahakemuksen käsittelystä siinä maassa mihin se jätetään SITOO jäsenmaita, ja päätös on tehty nimenomaan turvapaikanhakuprosessin yksinkertaistamiseksi ja nopeutamiseksi. Jos jäsenmaat kiistelisivät keskenään jokaisen turvapaikanhakijan kohdalla siitä, että minkä maan vastuulla hän on, se monimutkaistaisi ja hidastaisi turvapaikanhakuprosessia entisestään.

      ”Jos virallinen taho alkaa levittämään informaatiota, jossa väitetään jotakin (tässä tapauksessa ilmoittautumis velvollisuus). Niin levitettävä tieto on luonnollisesti oikein tai väärin.”

      Helsingin metro tiedottaa (=neuvoo, ohjaa), että liukuportaissa ihmisten tulisi seistä vasemmalla jotta kiireiset pääsevät ohi oikealta. Tämä ei tarkoita sitä, että oikealla seisojia tai koko portaan tukkijoita sakotettaisiin, tai sitä, että koska kaikki ihmiset eivät noudata ohjeita, Helsingin metron tiedote on epätosi tai väärin. Helsingin metro tiedottaa tällä tavalla nopeuttaakseen ihmisten liikkumista liukuportaissa ja ehkäistäkseen onnettomuuksia. Se, miten ihmiset käytäytyvät portaissa ei tee tiedouksesta oikeaa tai väärää, se ilmaisee vain sen, miten Helsingin metro TOIVOO, että ihmiset TOIMISIVAT.

      Euroopan neuvosto siis esittää toivomuksen, että maahantulijat toimisivat tietyllä tavalla, mutta EN:n tiedote/toivomus ei voi olla oikein tai väärin, tosi tai epätosi, koska se on vain toivomus.

      Noin. Oliko nyt tarpeeksi rautalangasta väännetty?

      Olen edelleen huvittunut. Vääntöhalu sulla on kova, mutta et ilmeisesti ymmärrä eri tekstityyppien funktioita. (Tiedote vs. laki)

     4. Sanna, kyseessä on EU:n korkeimman elimen, eli valtionjohtajien yhteispäätös. Valtionjohtajat yksimielisesti ovat tulkinneet lakeja ja sopimuksia niin, että EU:n sopimukset ja lait eivät anna turvapaikanhakijoille mitään oikeutta valita jäsenmaata, joka on velvollinen käsittelemään heidän anomuksensa. Tästä Saku Timonen on väittänyt päinvastaista.

      ”under EU law, asylum seekers have no right to choose the Member State responsible for examining their application”

      Kertoisitko Sanna, miksi valtionpäämiehet, siis pääministerit ja presidentit ovat niin pihalla EU:n sopimuksista ja laeista, että jopa suomalainen blogisti tietää heitä paremmin??? Usko pois Sanna, kyllä heillä on omat erittäin pätevät juridiset neuvonantajansa ja tuommoiset päätökset valmistellaan asiaankuuluvissa ministeriöissä perusteellisesti.

      1. Saku Timonen
       14.11.2015, 07:46

       Lopeta nyt viimeinkin se jankutus. Tästä lähtien poistan kaiki tähän aiheeseen liittyvät komenttisi. Et tuo tähän keskusteluun enää mitään uutta, vaan haluat vain päteä jankuttamalla yhtä ja samaa.

  3. Saku Timonen
   13.11.2015, 18:06

   EU:n valtionpäämiesten pohdiskelema viestintästrategia EI ole laintasoinen säädös. Jos vielä yrität jankuttaa samaa, niin lennät ulos. Tämä on vihonviimeinen varoitus.

   1. Eurooppaneuvosto viittaa lausunnossaan luonnollisesti voimassa oleviin lakeihin ja sopimuksiin. Ei ne ihan niin tyhmiä Saku ole, että kuvittelevat pystyvänsä lausunnoilla säätämään lakeja niin kuin Venäjän tsaari aikanaan. Sun tulkintasi sopimuksista on vaan yksi, ja tässä tapauksessa poikkeaa Eurooppaneuvoston tulkinnasta. Lue myös Schengen-sopimus. Se maa, joka päästää turvapaikanhakijan yhteiselle Schengen alueelle, vastaa turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Jos turvapaikanhakija haluaa mennä toiseen maahan turvapaikkaa hakemaan, on sen toisen maan annettava siihen edeltäkäsin lupa (tällainen tapaus olisi esim. perheenyhdistäminen).

    Oikeus vapaaseen matkustamiseen on vain Schengen alueen kansalaisilla ja niillä, joilla on jonkun Schengen alueen maan viisumi tai oleskelulupa. Ongelma koko pakolaiskriisissä on se, että jäsenmaat eivät noudata tällä hetkellä EU:n sopimuksia. Tämä ongelma esitetään toistuvasti mm. Ruotsin lehdistössä. Kannattaa Saku seurata sitä, sillä Ruotsissa asioista puhutaan jo paljon vapautuneemmin kuin Suomessa, jossa kritiikki avoimien ovien politiikkaa kohtaan leimataan esim. sinun palstallasi rasismiksi. Avoimien ovien politiikka vain on tullut tiensä päähän. Ps. Ruotsin Maltillisen kokoomuksen (Moderaterna) puheenjohtaja esitti maanantaina, että Ruotsin pitäsi ottaa rajavalvonta käyttöön ja käännyttää rajalta kaikki turvapaikanhakijat, jotka eivät ole rekisteröityneet toisessa jäsenmaassa. Sisään päästettäisiin vain ne, jotka ovat rekisteröityneet, mutta heidät palautettaisiin sitten pikaisesti siihen maahan, jossa olivat rekisteröityneet. Joten Persujen aloitteessa ei ole mitään ihmeellistä. Tällä hetkellä Ruotsi päästää maahan turvapaikanhakijoita sillä edellytyksellä, että he hakevat turvapaikkaa Ruotsista. Vapaata matkustusmahdollisuutta Ruotsin läpi ei enää ole. Rajalta on eilen ja tänään käännytetty ihmisiä, jotka ovat sanoneet, etteivät hae turvapaikkaa Ruotsista. Ja laivamatkustajilta edellytetään eilisestä lähtien passia tai ID-korttia. Paperittomia ei enää oteta laivalle.

    1. Saku Timonen
     13.11.2015, 20:05

     Se maa, jossa turvapaikanhakija jättää hakemuksen tai jossa hänen sormenjälkensä rekisteröidään, vastaa hakemuksen käsittelystä. Dublin-sopimus määrittelee miten tämä prosessi toteutetaan eli tutkitaan mille maalle hakemuksen käsittely kuuluu. Sen aikaa hakija saa olla siinä maassa, jossa jätti hakemuksen. Niinhän minä jutussani juuri selitin.

     1. ST: ”Se maa, jossa turvapaikanhakija jättää hakemuksen tai jossa hänen sormenjälkensä rekisteröidään, vastaa hakemuksen käsittelystä.”

      Ei vaan SE maa, joka päästää turvapaikanhakijan rajan yli, vastaa sopimusten mukaan käsittelystä. Sormenjälkien ottaminen on yksi osa sitä käsittelyä.

      1. Saku Timonen
       13.11.2015, 20:23

       Olet osittain oikeassa ja osittain väärässä. Lue Dublin-sopimus. Periaatteessa turvapaikanhakija pitäisi rekisteröidä ensimmäisessä maassa, mutta jos hän pääsee rajan yli ja jatkaa matkaa toiseen maahan rekisteröitymään, niin se toinen, kolmas tai ties kuinka mones maa eli se, jossa hän ilmoittautuu, on se maa, jossa hakemus tutkitaan.

     2. Dublinin sopimus:

      ”6 artikla
      Kun voidaan osoittaa, että turvapaikanhakija on luvattomasti ylittänyt jäsenvaltion rajan tullessaan jäsenvaltioon maitse, meritse tai lentoteitse Euroopan yhteisöihin kuulumattomasta valtiosta, on turvapaikkahakemuksen velvollinen käsittelemään se jäsenvaltio, johon turvapaikanhakija on näin tullut.

      Tämän valtion vastuu lakkaa kuitenkin, jos osoitetaan, että hakija on ennen turvapaikkahakemuksen jättämistä asunut ainakin kuusi kuukautta siinä jäsenvaltiossa, johon hän on turvapaikkahakemuksensa jättänyt. Tässä tapauksessa viimeksimainittu jäsenvaltio on velvollinen käsittelemään turvapaikkahakemuksen.”

      Ongelma on, kuten Ruotsin lehdistö kirjoittaa, kukaan ei tällä hetkellä noudata Dublinin sopimusta. Kreikka ei vartioi omia rajojaan, vaan päästää tuhansia ihmisiä päivittäin maahan. Kreikka myös laiminlyö velvollisuutensa rekisteröidä maahan tulleet. Aika harva Suomesta turvapaikkaa hakenut on asunut maassamme tuota Dublinin sopimuksessa mainittua kuutta kuukautta. Ja Schengenin sopimus ei todellakaan anna oikeutta turvapaikanhakijoille matkustaa vapaasti Schengen-alueella.

     3. Mutta henkilö ei ole turvapaikanhakija, ennen kuin hän hakemuksensa jättää… Eli jos EU-alueelle saapuva henkilö jatkaa kävelyään eteläisestä Euroopasta pohjoiseen, jättää turvapaikkahakemuksensa vasta jossain Pohjoismaassa, on hän turvapaikanhakija vasta tuolloin. Sitä ennen (matkalla halki Euroopan) hän on vain kulkenut kohti turvapaikan rekisteröintiä. Eli pitäisi pystyä aukottomasti seuraamaan turvapaikanhakijoiden kulkemaa reittiä halki Euroopan, ja osoittaa tämä todeksi. Kuinka ajattelit tämän toteutettavan, KT? Siis ilman, että turvapaikanhakijoiden oikeuksia poljetaan?

  4. kari ahonlinna
   13.11.2015, 22:23

   löysin nämä wikipediasta vähän sieltä ja täältä : wikipedia sanoo laittomasta maahan muuttajasta:
   on saapunut maahan laittomasti väärennetyillä matkustusasiakirjoilla tai kokonaan ilman passia . sekä: turvapaikkahakemus käsitellään siinä EU:n jäsenvaltiossa, johon turvapaikan hakija on ensimmäisenä tullut, lukuun ottamatta tilanteita, joissa toinen valtio on jo myöntänyt oleskeluluvan, viisumin tai kauttakulkuviisumin. Henkilö, joka asuu maassa, jossa häntä ei vainota ja joka noudattaa Geneven sopimusta ja Euroopan ihmisoikeussopimusta, ei voi vedota oikeuteensa matkustaa toiseen vastaanottajavaltioon. olisi myös suomen rikoslain 17 luku josta löytyy esto maahan tuloon. eli ei ole syytä odottaa käännytys päätöksiä mistään vaan heti pois sinne mistä tuli rajalle..kaikki muu on sponttaania spekulointua sekundäärisillä argumenteillä . tv kari

   1. Saku Timonen
    13.11.2015, 22:34

    Wikipedia ei ole mikään lakikirja eikä kansaivälisten sopimusten kokoelma. Lue mieluummin Dublin-sopimus alkuperäisenä suomeksi http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32013R0604&from=FI

    1. Dublin sopimuksissa sanotaan aivan selvästi, että vastuu käsittelystä on sillä maalla, johon turvapaikanhakija ensimmäisenä tuli. Vastuu loppuu vuosi rajanylityksen jälkeen.

     Siinä tapauksessa jos, ei pystytä osoittamaan, mikä tämä maa oli, niin silloin käsittelyvastuu siirtyy sille maalle, jossa turvapaikkahakemus ensimmäisen kerran jätettiin. Turvapaikanhakijoille ei missään sopimuksissa anneta oikeutta liikkua vapaasti EU:n sisällä ei anneta. Luepa Saku nyt tarkkaan äläkä levitä virheellistä tietoa!

     Dublin III
     ”13 artikla
     Maahantulo ja/tai oleskelu
     1. Jos tämän asetuksen 22artiklan 3 kohdassa mainituissa kahdessa luettelossa selostettujen todisteiden tai aihetodisteiden, myös asetuksessa (EU) N:o 603/2013 tarkoitettujen tietojen, perusteella voidaan todeta, että hakija on ylittänyt jäsenvaltion rajan luvattomasti maitse, meritse tai lentoteitse kolmannesta maasta käsin, on kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa se jäsenvaltio, johon hän on tällä tavoin tullut. Tämä vastuu päättyy 12 kuukauden kuluttua päivästä, jona luvaton rajan ylittäminen tapahtui.”

     3. artikla

     ”Jollei hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaa jäsenval­tiota voida määrittää tässä asetuksessa lueteltujen perusteiden mukaisesti, käsittelystä vastaa ensimmäinen jäsenvaltio, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätetty.”

     1. Tässä Ruotsin Maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan haastattelu. Puheenjohtaja ehdotti käytännössä Ruotsin rajojen sulkemista turvapaikanhakijoilta. Maahan pääsisivät vain kiintiöpakolaiset ja ne, jotka saapuvat kolmansista maista suoraan Ruotsiin, (mikä on käytännössä mahdottomuus.) http://www.expressen.se/nyheter/moderaterna-vill-infora-granskontroller/

      ”Dessutom vill partiet att den som kommer från ett annat EU-land men inte sökt asyl ska åka tillbaka till det EU-landet. Så som det är tänkt att Dublinförordningen ska fungera.
      – De här personerna ska nekas inresa till Sverige, säger Elisabeth Svantesson.
      Moderaternas förslag innebär i praktiken att alla asylsökanden som inte kommer direkt från ursprungslandet till Sverige, eller som kvotflykting, ska stoppas vid gränsen.”

      1. Saku Timonen
       14.11.2015, 07:45

       Saahan sitä ehdottaa kv-sopimusten vastaisia toimia. Niinhän ministeri Mäntyläkin teki. Niiden toteuttaminen vain on mahdotonta.

     2. Saku Timonen
      14.11.2015, 07:48

      Et lue sopimusta kokonaisuutena, vaan poimit sieltä itsellesi sopivia yksittäisiä lauseita.

  5. Hemuli, nythän oli ensisijaisesti kyse siitä väitteestä, että Dublin-asetuksen nojalla voitaisiin pikakäännyttää jo rajalta Ruotsiin, koska se on turvallinen maa ja koska ”turvapaikanhakijat tulevat Ruotsista”. Näin ei ole. Suomi on velvollinen tutkimaan, mikä olisi oikea palautusosoite. Ruotsi se ei ole.

   Dublin-asetus velvoittaa jäsenmaita, ei turvapaikanhakijoita. Linkkaamassasi päätösasiakirjassa on koko joukko muitakin kohtia eikä siinä vedota Dublin-asetukseen vaikka ”EU-lakiin” vedotaankin.

   Mikäli Dublin-sopimusta noudatettaisiin tiukasti, olisi esim. Kreikka vastuussa ainakin miljoonan turvapaikanhakemuksen käsittelystä. Sehän oli koko nykytilanteen lähtökohta – tilanteen kohtuuttomuus. Tällainen riski on EU:ssa jo tunnistettu ja siksi on pyritty rakentamaan mekanismeja, joilla tällaisissa tilanteissa voitaisiin toimia hallitusti. PS on ohjelmallisesti vastustanut näitä pyrkimyksiä ja on siis itse ollut rakentamassa nyt käsillä olevaa tilannetta. Sitä saa mitä tilaa.

   PS on myös toitottanut maahanmuuton hallitsemattomuutta vuosikausia tilanteessa, jossa turvapaikanhakijatilanne on ollut täysin hallinnassa. PS ei kuitenkaan ole vaatinut – eikä edelleenkään vaadi – ulkomaalaislain kumoamista ja Geneven sopimuksesta irtautumista, kuten blogistikin toteaa.

 2. Martti Alanen
  13.11.2015, 15:27

  Kaikkien tekemisissä on aina moittimista. Tällä palstalla harrastettava lakiapu ja syvällinen persunmoitinta on varmasti terapeuttista niin kirjoittajalle kuin osalle lukijoista, mutta ois kiva kuulla paljonko siirtolaisia, minkälaisia ja miten noin muuten kaikki hyvät ja huonot puolet suvaitsevainen älymystö hoitelisi.

  1. Saku Timonen
   13.11.2015, 18:02

   Sinut otan vakavasti vasta sitten, kun uskallat esiintyä omalla nimelläsi, Tomi. Olen tainnut sanoa sinulle asiasta ennenkin.

Kommentointi suljettu.