Amatöörin ongelma

– Lakiasiantuntijat ovat kertoneet, ettei edes murhatuomio riitä tällä hetkellä keskeyttämään turvapaikkaprosessia. Nämä asiat ovat kansainvälisten sopimusten takana. Asia on hyvin kummallinen. Miten tähän nykyiseen sitten pystytään puuttumaan – se on meille iso haaste.

Näin sanoo oikeusministeri Jari Lindström Suomen Uutisissa julkaistussa jutussa, joka käsittelee törkeän rikoksen tekemisen vaikutusta turvapaikkaprosessiin.

Lindström on tehnyt itselleen ison haasteen asiasta, jonka kuka tahansa juristi tai lakitekstiä lukemaan tottunut maallikko pystyy selvittämään hetkessä. Lindström tekee sen kaikkein tavallisimman virheen eli takertuu yhteen ainoaan löytämäänsä lakipykälään ymmärtämättä sen suhdetta muihin saman lain pykäliin.

On ihan totta, että edes murhasta annettu tuomio ei keskeytä turvapaikkaprosessia, joka on hallinnollinen hakemusasia. Lindström on keskittynyt tuijottamaan Ulkomaalaislain 87 §:n 2 momenttia, jonka mukaan turvapaikka jätetään automaattisesti antamatta vain seuraavissa tapauksissa:

Turvapaikka jätetään antamatta ulkomaalaiselle, joka on tehnyt tai jonka on perusteltua aihetta epäillä tehneen:

1) rikoksen rauhaa vastaan, sotarikoksen tai rikoksen ihmiskuntaa vastaan, sellaisia rikoksia koskevien kansainvälisten sopimusten määritelmien mukaisesti;

2) törkeän muun kuin poliittisen rikoksen Suomen ulkopuolella ennen kuin hän tuli Suomeen pakolaisena; taikka

3) Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisen teon.

Jos Suomesta turvapaikkaa hakeva ei täytä tämän pykälän määritelmää eli ei ole syyllistynyt näihin rikoksiin ennen Suomeen tuloaan, niin hänen turvapaikkaprosessinsa etenee normaalisti.

Nyt sitten se pykälä, joka Lindströmin olisi pitänyt lukea ja ymmärtää sen merkitys. Oleskeluluvan myöntämisestä säädetään eri lainkohdassa. Murhaan, raiskaukseen tai muuhun törkeään rikokseen syyllistynyt ei tule saamaan oleskelulupaa. Ulkomaalaislain 36 § sanoo näin:

Oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä, jos ulkomaalaisen katsotaan vaarantavan yleistä järjestystä tai turvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen kansainvälisiä suhteita taikka jos henkilön maahantulo ja kauttakulku tulee Suomea sitovan kansainvälisoikeudellisen velvoitteen tai Euroopan unionista tehdyn sopimuksen nojalla annetun neuvoston päätöksen mukaisesti estää.

Törkeästä rikoksesta annettu tuomio ei siis keskeytä hallinnollista turvapaikkaprosessia, mutta estää oleskeluluvan saamisen, koska tällainen henkilö vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Hänet tullaan käännyttämään lain 142 §:n mukaisesti:

Käännyttämisellä tarkoitetaan tässä laissa: […]

4) ilman oleskelulupaa maahan saapuneen ulkomaalaisen maasta poistamista, jos hänelle ei maahan saapumisen jälkeen ole myönnetty oleskelulupaa tai oleskelulupakorttia taikka jos hänen oleskeluoikeuttaan ei ole maahan saapumisen jälkeen rekisteröity tässä laissa säädetyllä tavalla.

Kyllä minä ymmärrän, että tavallinen kansalainen ei osaa lakitekstiä lukea. Kun oikeusministeri ei osaa ja nostaa olemattomasta ongelmasta poliittisen metelin, niin olen erittäin huolissani maan tilasta.

Kiitos kollega Ville Hoikkalalle, jonka Fb-seinältä sain ajatuksen tämän jutun kirjoittamiseen.

Päivitys 10.12. klo 20

Koska monilla on ilmeisiä ongelmia erottaa turvapaikka ja oleskelulupa toisistaan niin selvennetään vähän.

Blogijuttu kertoo pääsäännön, jonka mukaan turvapaikka jätetään myöntämättä UlkL 87 §:n nojalla ja millä perusteella myös turvapaikan saaneen oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä saman lain 36 §:n nojalla. Kuten Migrin tiedotekin sanoo, niin  ”oleskelulupa toissijaisen tai humanitaarisen suojelun perusteella voidaan jättää myöntämättä rikokseen syyllistyneelle”.Turvapaikka ja oleskelulupa ovat kaksi eri asiaa. Turvapaikan saaneellekin voidaan oleskelulupa jättää myöntämättä, jos hän on syyllistynyt Suomessa törkeään rikokseen.

Kokonaan toinen ja blogijutun varsinaisen aiheen ulkopuolelle jäävä asia on sitten se, että vakavaankaan rikokseen syyllistynyttä ei voida poistaa maasta, jos häntä uhkaisi kotimaassaan kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Tämän oletin olevan yleisessä tiedossa, mutta yllättävän monet olettavat minun olevan tästä tietämätön.

Kommentit (63)
 1. Miksi hän väittää saaneensa tällaista tietoa lakiasiantuntijoilta? Jopa minä osaan sen verran lukea lakitekstiä, että ymmärrän hänen tulkintansa olevan virheellinen.

  1. Kattoonsylkijä
   10.12.2015, 10:12

   Koska kun oikeusministeri puhuu, hänen äänestäjänsä uskovat sen. Eivätkä suotta asiaa itse tarkasta. Ja sehän riittää, sillä taataan maahanmuuttokriittisten äänet taas ensi vaaleissa.

  2. Lindström varmaan perustaa näkemyksensä tietoon, jonka takuumiehinä on 90 % lakiasiantuntijoista.

  3. Joko hän valehtelee tai pitäisi asiantuntija laittaa vaihtoon. Kohtahan tässä pitää laittaa samanlainen keräys käyntiin, kuin lastensairaalalle, että ministerille saadaan oikea asiantuntija.

  4. Se tuli minun omasta päästäni, vastaa ministeri Lindström. Sori.

  5. Onko se ”asiantuntija” eräs J. Halla-aho???

 2. Hyvä kirjoitus Saku. Uskon, että Lindström olis joten kuten pärjännyt pelkkänä työministerinä. Se, että oikeus- ja työministerin pestit yhdistettiin, johtuu taas Sipilän ja Soinin populismista viime oppositiokaudella, kun he esittivät hallituksen ministerien määrän vähentämistä. Se vähentäminen näkyy nyt siinä, että meillä on täysin osaamaton oikeusministeri. Se on todellakin huolestuttavaa.

Kommentointi suljettu.