Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Tekevälle palkatonta työtä

Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja on runsaasti Forssassa kaupungilla, yhdistyksillä, seurakunnalla ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymällä. Uusia paikkoja hankitaan tarpeen mukaan, sillä jokaiselle asiakkaalle pyritään löytämään yksilölliset ja henkilökohtaisesti räätälöidyt ratkaisut ja polut kohti työelämää. Työllistyminen on myös kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena.

Näin mainostaa työn runsautta Forssan kaupungin työllisyyspalvelut Työvoitto. Työ tehdään kuntouttavana työtoimintana eli siitä ei ole aikomustakaan maksaa palkkaa. Linkin sivuja ei tarvitse kauan availla, kun sieltä löytyy se vanha tuttu kuvio. Samaan työllistämisyksikköön kuuluvassa työvalmennuskeskus Aktiivissa tehdään erilaisia  alihankinta-, kokoonpano- ja pakkaustöitä.

työvalm

Sekin selviää nopeasti, että yritykset voivat tilata työvalmennuskeskuksesta näitä erilaisia kokoonpano- ja alihankintatöitä eikä tekijöistä ole pulaa. Päivittäin käytettävissä on yli sata henkilöä.

alih

Yritykset voivat siis teettää palkattomalla työvoimalla kokoonpano- ja alihankintatehtäviä, joten niiden ei tarvitse palkata omaa väkeä tekemään niitä töitä.

Tämä touhu haisee taas tutulle lain kiertämiselle. Kuntouttavasta työtoiminnasta annettu laki kieltää selkeästi hankkimasta toimintaa yrityksiltä. Laki kieltää myös ehdottomasti palkkatyön korvaamisen kuntouttavalla työtoiminnalla.

Lakia kierretään näin:

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäjä on kaupunki itse, kuten laki edellyttääkin. Kaupungilla ei kuitenkaan ole tarjota mitään järkevää tekemistä näissä yksiköissään, joten se pyytää yrityksiä lähettämään koottavia, pakattavia ja postitettavia hilavitkuttimia kaupungin työpajoihin. Pajoissa palkattomat kuntouttavassa työtoiminnassa olevat tekevät tämän työn, joka virallisen liturgian mukaan ehkäisee työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä ja ehkäisee syrjäytymistä. Korvaukseksi he saavat työmarkkinatuen ja yhdeksän euron päivittäisen kulukorvauksen.

kuty

Samalla kaupunki säästää maksuosuutensa työmarkinatuesta ja saa valtiolta työllistämiskorvausta 10,09 euroa/kuntouttavassa työtoiminnassa oleva/päivä. Lisäksi kaupunki laskuttaa yritystä alihankintatöistä.

Koska toiminnan järjestäjänä ei ole alihankintaa teettävä yritys, niin myöskään palkkatyötä korvaavan työn kieltoa ei rikota. Yritys on tilannut alihankinnan kaupungin työllistämisyksiköltä ja saa hyvän työllistäjän maineen. Onhan yritys epäitsekkäästi auttanut työttömiä saamaan työtä ja etsimään urapolkuaan vaikka palkattomana ruuvien pussittajana.

Tätä kuntien toimimista palkattoman työvoiman välittäjänä ei nykyisin pidetä ollenkaan omituisena. Omituinen on se, joka kehtaa kysellä tehdystä työstä maksettavan palkan perään.