Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Monen kerroksen väkeä

Hallituksen kärkihankkeen mukaan helpoimmin työllistyville taataan valtion työvoimahallinnon palvelut ja vaikeimmin työllistyvät pitkäaikaistyöttömät sysätään kuntien vastuulle. Näin kertoi Yle uutisessaan 29.12.2015.

Jako kahden kerroksen työttömiin on linjattu jo hallitusohjelmassa ja uudestaan hallituksen kärkihankkeissa: Paremmin työllistyville luvataan valtion työvoimapalvelut. Vaikeimmin työllistyvät pitkäaikaistyöttömät halutaan ohjata kuntien hoteisiin työssäkäyntialueittain Tanskasta mallia ottaen.

Yksityistämistäkään ei unohdeta. TE-toimistot ostavat henkilöstöpalveluyrityksilta ja muilta yksityisiltä työnvälitysfirmoilta palveluja helpoimmin työllistyville. Kurantti tavara siis lahjoiteaan yksityisten firmojen välitettäväksi ja TE-toimisto vielä maksaa siitä.

Olen jo kauan sanonut, että meillä on vähintään kahden kerroksen työttömiä. On helposti työllistyvät, joiden työttömyys kestää vain vähän aikaa. Sitten on vaikeasti työllistyviä pitkäaikaistyöttömiä, joita on jo vuosien ajan annettu kuntien, kuntayhtymien ja yhdistysten palkattomiksi työntekijöiksi. He tekevät työtä kuntouttavan työtoiminnan tai työkokeilun nimellä työmarkkinatuella ja yhdeksän euron päivittäisellä kulukorvauksella.

Hallituksen kärkihankkeena on siirtää kaikki pitäaikaistyöttömät kokonaan kuntien vastuulle keppiä unohtamatta. Keppi on tietenkin työvoimapolittinen sanktio eli karenssi. Kun työtön siirretään TE-toimiston kirjoilta kunnan vastuulle, niin kunnan pitäisi etsiä hänelle työtä. Kunnilla ei kuitenkaan ole rahaa palkata väkeä eikä valtioltakaan heru palkkatukea tarpeeksi. Niinpä kunnat teettävät entistä enemmän palkatonta työtä välttyäkseen maksamasta osuuttaan työmarkkinatuesta. Jokainen palkaton työntekijä vapauttaa kunnan oman työmarkkinatukensa maksuosuudesta ja tuo kunnan kassaan 10,09 euroa päivässä työllistämiskorvausta.

Tämä oli vanhan kertausta. Nyt pakkaa sotkemaan ovat tulleet oleskeluluvan saavat turvapaikanhakijat, jotka halutaan työllistää nopeasti ja halvalla. Heille suunnitellaan erilaisia oikoteitä ammateihin ja heille aiotaan maksaa huomattavasti työehtosopimuksia alempaa palkkaa.

Oleskeluluvan saaneita varten suunnitellaan jo nyt risusavotoita ja muita palkattomia töitä, joten siinä suhteessa he ovat täsmälleen samassa liemessä kuin syntyperäiset työttömät. Sen lisäksi heitä hyväksikäyttäen aiotaan tuhota ay-liike ja yleissitovat työehtosopimukset. Kun pikakoulutettuja ja työhön innokkaita oleskeluluvan saaneita on tarjolla jopa ehkä vain 500 eurolla kuukaudessa, niin moni työnantaja näyttää ovea TES:n mukaista palkkaa vaativalle työnhakijalle. Saattaapa näyttää sitä palveluksessaan olevalle työntekijällekin ja sanoa, että sinun palkallasi saan tilallesi neljä maahanmuuttajaa.

Jos vitsinä voidaan sanoa, että ne tulevat ja vievät meidän kuntouttavan työtoiminnan, niin palkka-ale ei enää ole vitsi. Sillä on tuhoisat yhteiskunnalliset seuraukset. Maahanmuuttaja ei elä saamallaan alepalkalla, vaan joutuu hakemaan yhteiskunnan tukea. Kun suomalainen ei saa työtä TES:n mukaisella palkalla, niin hänkin joutuu tyytymään alepalkkaan ja hakemaan yhteiskunnan tukea. Lisäksi tulevat vielä erilaiset yhteiskunnalliset levottomuudet, joita voitte ajatella ihan itse.

Tässä valossa korvaamattomiksi itsensä luulevat voivat taas kerran miettiä miten kauan heillä on työpaikka. Palkattomia työntekijöitä käytetään jo nyt surutta vastoin lakia korvaamaan palkkatyönä tehtävää työtä. Jatkossa elämiseen riittävää palkkaa saavia ruvetaan korvaamaan alepalkatulla väellä. Ensin maahanmuuttajilla ja sitten alepalkkaan pakotetuilla kotimaisilla.

Älkääkä sitten syyttäkö tästä turvapaikahakijoita. Palkkojen polkeminen on ollut jo kauan elinkeinoleämän ykköshanke ja nyt turvapaikanhakijat sopivat työkaluksi oikein hyvin. Tai sopivat, jos heille ei kerrota Suomen työelämän pelisääntöä numero yksi. Sehän on se, että työstä maksetaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Sille kaikkein alimmalle kastille eli palkattomaan työhön kepillä pakotetuille ei ole luvassa minkäänlaista lohtua. Heidän määränsä tulee kasvamaan, kunhan kunnat saavat vapaasti toteuttaa mielikuvistustaan heidän ”työllistämisensä” kanssa. Niitä hyhmän seasta haravoitavia lehtiä riittää ja jos ne loppuvat, niin sitten mennään risusavottaan. Jostain syystä se tuntuu tällä hetkellä olevan monien mielestä maailman parasta sosiaalityötä.