Katupartiot ja laki

Eilisillan A-studiossa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho oli sitä mieltä, että perustuslain takaamat kokoontumis-, liikkumis- ja ilmaisuvapaus suojaavat jopa rasistisin motiivein ja tunnuksin liikkuvia katupartioita. Toissailtana Timo Soini sanoi, että katupartiot voivat ihan hyvin liikkua tunnuksettomina kokoontumisvapauden nojalla. Jo aiemmin tätä muina miehinä liikkumista ehdotti kansanedustaja Juho Eerola.

muina miehinä

Eerola ehdotti tätä muina miehinä liikkumista jo sen jälkeen, kun Suomen Vastarintaliike hyökkäsi Jyväskylän kirjastossa pidettyyn kirjanjulkistamistilaisuuteen, mutta jääköön sen muisteleminen nyt tällä kertaa. Mieltymyksensä kullakin.

On ihan mukava kuulla, että perussuomalaisille kelpaa nyt perustuslaki. Tähän astihan se on ollut heille vain ikävä hidaste, joka Teuvo Hakkaraisen syksyisen lausuman mukaan estää heitä harjoittamasta haluamaansa politiikkaa turvapaikanhakijoihin. Kun puolueen maahanmuuttopoliittista vaaliohjelmaa viime talvena kritisoitiin perustuslain vastaisena, niin Jussi Halla-aho sanoi perustuslain olevan vain yksi muutettavissa oleva laki muiden joukossa.

Perussuomalaiset ovat väärässä, kuten valtiosääntöasiantuntijat jo ennen eilisillan A-studiota sanoivat Ylen uutisille. Perustuslaki ja Suomea sitovat kansainväliset sopimukset eivät ainoastaan oikeuta, vaan suorastaan velvoittavat kieltämään rasistiset katupartiot.

– Perustuslain näkökulmasta mitään ehdotonta estettä kieltämiselle ei ole. Sen sijaan meillä on YK:n rotusyrjintäsopimukseen perustuva velvollisuus kieltää tällaisten rasistisin motiivein toimivien järjestöjen toiminta, sanoo oikeustieteen professori Juha Lavapuro Turun yliopistosta.

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen arvioi, että perusoikeuksiin kuuluva ilmaisun- ja kokoontumisenvapaus ei tule asiassa vastaan.

– Se ei oikeuta sellaista toimintaa, että rasistisissa tarkoituksissa tuolla on joku joukko muka järjestystä ja turvallisuutta ylläpitämässä. Pikemminkin sellainen joukko toimii tavalla, joka tuottaa turvattomuutta ja haittaa yleistä järjestystä Suomessa, Ojanen sanoo.

Netin itseoppineet perustuslakiasintuntijat voivat halutessaan väitellä professoreiden kanssa. Minä jatkan tutkimalla poliisilakia, joka jo nykyisellään oikeuttaa poliisin hajottamaan liikkeellä olevat katupartiot. Hallituksen ei siis tarvitse erikseen edes kieltää mitään, vaan poliisilla on jo tarvittavat toimivaltuudet.

Poliisilain 1 luvun 1 §:n 1 momentti sanoo poliisin yleisistä tehtävistä näin:

Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.

Lain 2 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan poliisimiehellä on oikeus määrätä väkijoukko hajaantumaan tai siirtymään, jos kokoontuminen vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai on esteenä liikenteelle. Sama oikeus poliisimiehellä on, jos väkijoukossa olevat uhkaustensa tai muun käyttäytymisensä perusteella todennäköisesti syyllistyisivät henkeen, terveyteen, vapauteen, kotirauhaan tai omaisuuteen kohdistuvaan rikokseen. Jollei hajaantumis- tai siirtymismääräystä noudateta, poliisimiehellä on oikeus hajottaa väkijoukko voimakeinoin sekä ottaa niskoitteleva henkilö kiinni. Poliisin tulee mahdollisuuksien mukaan rajata toimenpiteensä koskemaan niitä henkilöitä, joiden menettelystä väkijoukon hajottamisen tai siirtämisen tarve aiheutuu.

Lain 2 luvun 10 §:n mukaan poliisimiehellä on oikeus poistaa paikalta henkilö, jos hänen uhkaustensa tai muun käyttäytymisensä perusteella on perusteltua syytä olettaa tai hänen aikaisemman käyttäytymisensä perusteella on todennäköistä, että hän syyllistyisi henkeen, terveyteen, vapauteen, kotirauhaan tai omaisuuteen kohdistuvaan rikokseen taikka aiheuttaisi huomattavaa häiriötä tai välitöntä vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.

Jos ja kun katupartion jäsenillä on yleisesti tiedossa oleva rikollinen tausta ja heidän itsensä avoimesti kertoma rasistinen motiivi, joka tarvittaessa sallii jopa väkivallan käyttämisen, niin poliisilla ei ole pienintäkään ongelmaa harkintansa mukaan käskeä partioita hajaantumaan tai ottaa niiden yksittäiset jäsenet kiinni.

Kuten ennenkin olen sanonut, niin yksikään laki, edes perustuslaki, ei ole tarkoitettu mahdollistamaan tai peräti suojelemaan rikollista toimintaa. Rikosten ennaltaehkäisyn luulisi kelpaavan myös perussuomalaisille vähintään yhtä hyvin kuin se kelpasi uutena vuotena, jolloin poliisi otti kiinni kuusi mahdollisesti rikoksia suunnittelevaa turvapaikanhakijaa, poisti yksinäisen papin mielenosoituksesta ja käytti joukkojenhallinta-aseita.

Kommentit (38)
  1. pekka pehkonen
    14.1.2016, 07:25

    ”Niin, mutku me halutaan, että se olisi niin… Me muutetaan lakia, perustuslain muuttamiseen menee pari päivää ja sit me pannaan haisemaan…”

  2. Merja Nurmi
    14.1.2016, 09:11

    Hienoa! Joku kivi vierähti sydämeltä, poliisi siis voi kuin voikin suoraan puuttua asiaan!

Kommentointi suljettu.