Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Turvas kelkassa istuu…

Lukekaapa ensin tämä Aamupostin pikku-uutinen oikein tarkkaan, niin sitten kerron mikä tässä asiassa on vialla.

12923256_1180968668580373_7014815609712452514_n

Riihimäellä on siis tehty kaksi varmaan ihan vilpitöntä aloitetta, jotka tekijöidensä mielestä ovat työllistämistä. Tosiasiassa kyse ei ole työllistämisestä, vaan ehdotuksesta rikkoa sekä lakia että sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita. Lisäksi on mahdollista, että Riihikodissa ja Rentukassa on lakia rikottu jo vuosia.

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 14 §:n 2 momentissa sanotaan, että kuntouttavalla työtoiminnalla ei saa korvata virkasuhteessa tai työsuhteessa tehtävää työtä. Jos Rentukassa ja Riihikodissa korvataan yhdenkään palkatun henkilön työtä kuntouttavalla työtoiminnalla, niin lakia on rikottu.

Toisen aloitteen mukaan pitäaikaistyöttömille tarjottaisiin mahdollisuutta työskennellä yksinäisten ja turvattomien vanhusten apuna ja työttömät tulisivat tehtäviin nimenomaan kuntouttavan työtoiminnan kautta. Toisessa sanotaan ainakin tuon uutisen mukaan suoraan, että työttömiä ruvetaan hyödyntämään.

Riihimäellä ei ilmeisesti ole koskaan luettu sosiaali- ja terveysministeriön jo 31.12.2014 kunnille lähettämää paimenkirjettä, joka on edelleen voimassa. Siellä sanotaan näin:

Kuntouttava työtoiminta ei ole tarkoitettu niille työttömille, jotka kykenisivät osallistumaan julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Heidän kohdallaan aktivointisuunnitelmaan tulee sisältyä laissa ensisijaisiksi määriteltyjä julkisia työvoimapalveluita kuten esimerkiksi työkokeilua ja palkkatuettua työtä, ellei suora työllistyminen avoimille työmarkkinoille ole mahdollista.  

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelua, ei työllistämistä. Kuten ohjekirjeessä sanotaan, niin se on myös viimesijainen sosiaalipalvelun muoto. Ensin on kokeiltava kaikkea muuta ja jos työtön ei oikeasti kykene palkkatyöhön tai muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, niin vasta sitten mahdollistuu kuntouttava työtoiminta.

Tätä ei kunnissa tunnuta ymmärtävän vieläkään. Riihimäellä aiotaan laittaa palkkatyöhön, palkkatuettuun työhön, työkokeiluun tai työvoimapoliittiseen koulutukseen kykenemättömät työttömät avustamaan yksinäisiä ja turvattomia vanhuksia. Heidän on pakko olla työhön kykenemättömiä, koska laki ja ministeriön ohje sitä edellyttävät. Ohjaajikseen he saisivat osatyökykyisiä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevia kaupungin työntekijöitä.

Jos – ja oletettavasti kun – työttömät ovat täysin työkykyisiä, niin silloinkin rikotaan lakia. Työkykyistä ei saa laittaa kuntouttavaan työtoimintaan.

Ilmeisesti Riihimäki aikoo tällä tavalla toteuttaa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta annetun lain 13 §:n säädöstä:

Kunnan on järjestettävä iäkkäälle henkilölle laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka ovat hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä.

Palvelut on toteutettava niin, että ne tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Muun palveluntarpeen ennalta ehkäisemiseksi on kiinnitettävä huomiota erityisesti kuntoutumista edistäviin ja kotiin annettaviin palveluihin.

Valitettavasti näin toimitaan yleisesti. Kunnissa ei tiedetä tai ei piitata siitä, että kuntouttava työtoiminta ei ole työllistämistä, vaan se on sosiaalipalvelua. Silloin päädytään tilanteeseen, jossa kyvyttömät auttavat avuttomia.

Pentti Haanpään teoksessa Jauhot vanha ruotiukko sanoi häntä kelkassa vetävälle ja ukon painoa harmittelevalle mökinakalle:

– Mitä huono huokaat, turvas kelkassa istuu.

Kommentit (34)

 1. Teemu Laitinen

  Kunnat ja kaupungit tarjoavat nykyään, taloustilanteesta johtuen työntekijöilleen mahdollisuutta pitää reilusti palkattomia vapaita. Työt täytyy kuitenkin tehdä, joten onko kuntouttava työtoiminta ratkaisu siihen?
  Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on nykyään kunnilla, joten ne arvioivat työttömien kuntouttavan työtoiminnan tarpeen ja jos haluaa maalata piruja seinille, niin moni pitkäaikaistyön saattaa tulevaisuudessa huomata olevansa kuntouttavan työtoiminnan piirissä.
  Kaksi kärpästä samalla iskulla: palkkamenot pienenevät ja pitkäaikaistyöttömien eteen tehdään näennäisesti töitä.
  Vai onko tulevaisuudenkuva sellainen missä töitä johtaa vakituinen työntekijä ja hänellä on apuna alan osaavia työttömiä orjapalkalla.

  • Tero Salonen

   Monilla tahoilla on suomessa vastuita monista eri asioista. Myöskin vastuulliset tehtävät kuuluu hoitaa suomen lakeja kunnioittaen.

 2. Anu

  Terveiset Riihimäeltä. Täällä eräskin yritys pyörittää kuntouttavalla työtoiminnalla käytännössä koko lafkaa, mikä näinä ”kalliin” työvoiman aikoina on varmaan melkoinen etu. Ammattikurssikeskuksesta saa lisäksi ilmaisia työharjottelijoita, jolloin kesätyöntekijöitä tai sijaisia ei joudu koskaan palkkaamaan. Koko valtakunnan tilanteesta on paha sanoa mitään, mutta kauhiasti ihmettelen, ettei kaupungin rajalla ole hirmuinen jono yrityksiä hinkumassa ilmaisen työvoiman Riksuun.
  Vakavasti ottaen saattaa olla laiminlyöntejä ja väärinkäytöksiä odotettavissa runsain mitoin, mutta ihmistä ja etenkään heikkoa ja vanhaa ihmistä ei vaan kertakaikkiaan enää arvosteta ollenkaan, vaan meininki (kokoomuslainen meininki siis) on, että jos et ole tuottava, on parempi, että kuolet pois kuluttamasta yhteiskunnan varoja.

 3. Merja Parkkila

  Itse hoivakodissakin työskennelleenä sanoisin, etten jaksaisi vielä ohjaajana toimia, kun muutenkin mitotukset ovat minimaaliset. Heillä sitten paikataan vakituista henkilökuntaa….. Liian rankkaa muutenkin vanhustyö, että vielä joutuu ohjaamaan täysin alalle kouluttamatonta tai vaikkapa soveltumatonta.
  Miksi tarkoituksella hoitotyöstä tehdään niin rankkaa, että työntekijöiden jaksaminen on sitten finaalissa ja tällä alalla se on tuhoisaa…… Annetaan vanhuksille ja hoitoa tarvitseville hyvää hoitoa niin, että tuetaan hoitajia vaativassa työssä!! Eikä viedä äärimmäisyyksiin niin, että siellä sairastutaan!

 4. Heikki Sormunen

  Tie helvettiin on silattu hyvillä aikomuksilla.

  Eilisissä uutisissa esiteltiin uutta ihmettä. Robottia, joka veti hoivakodissa asuville vanhuksille kuntojumppaa. Robottia vahtimassa oli pari hoivakodin työntekijää. Ihmettelin, miksi he eivät ohjanneet sitä kuntojumppaa, vaan seisoivat katsomassa robotin toimintaa.

  Kuntoutettavan työtoiminnan piiriin kuuluvat eivät toki ole robotteja, mutta he tarvitsevat kuntoutusta, osa ei kykene kunnolla selviytymään edes oman arkensa pyörittämisestä. Juuri siksi he sitä kuntoutusta tarvitsevat. Nyt heidät pitäisi sitten pistää töihin hoivakotiin ja hoiva-alan ammattilaiset ohjaamaan heitä.

  Tuolla systeemillä kaiketi kuvitellaan syntyvän säästöjä ja tehokkuuden lisääntyvän. Menetelmää voisi kokeilla laajemminkin. Pistetään työllä kuntoutettavat tekemään ammattitaitoa vaativia työtehtäviä ja laitetaan ammattinsa osaavat työntekijät ohjaamaan heitä.

  Jos tuota tehtäisiin vanhustenhoidon lisäksi kaikilla muillakin aloilla, niin kuntouttava työtoiminta loppuisi kuin seinään, kun esim. kuntoutettava ohjaisi junaa ja veturinkuljettaja kuntoutettavaa.

  Ennen kuin joku ryhtyy väittämään, ettei noin voi vertailla, niin muistutan, että hoiva-alan ammattilaiset ovat koulutettuja työntekijöitä, jotka tekevät vaativaa työtä.

 5. Tero Salonen

  Muistelisin että 2015 keväällä sosiaalihuollolle olisi tullut ohjeistus, jolla yritetään puuttua kuntouttavan työtoiminnan väärinkäytöksiin. Tämäkin juttu ilmoitetaan oikein lehdessä eikä kukaan koko lehden lukijakunnassa huomaa selvää väärinkäytöstä. Nuo työt ovat oikeita töitä ja jos kuntoutettavat siihen pystyvät, he ovat väärässä paikassa.

 6. Sari T

  Olen itse ollut kuntouttavan työtoiminnan piirissä vuosikausia, myös eräässä ryhmäkodissa. Siellä olin 9kk, ja virkistin sekä kuntoutin (!!) vanhuksia. Kaikki tämä työtä josta olisi pitänyt ansaita palkkaa, ja johon luulisi olevan jotain kelpoisuus/koulutusvaatimuksia. Olen parhaillaankin kuntouttavassa työtoiminnassa (kunnalla) 6h/pvä, tehden hommia jotka kuuluvat alan normaaleihin työtehtäviin.

 7. Tupu

  Minua kiinostaisi tietää kuka kantaa vastuun kun tapahtuu hoidettavien terveyteen vaikuttanut työtapaturma, kantaako vastuun työkokeilussa oleva kuntoutettava vai hänelle nimetty ohjaaja?

  Tässäkin nähdään, että tekemätöntä työtä kyllä riittää, mutta vain palkanmaksuhalu puuttuu. Jotenkin pitäisi saada suomen kansaedustajat vastaamaan tästä ihmisoikeusrikoksesta, koska aikamoinen venkula pitää olla, jos väittää palkattomaan työhön pakottamista muuksi kuin pakkotyöksi, jota täytyy tehdä sosiaaliturvan/työttömyyskorvauksen vastineeksi.

  Voisiko joku selventää, miksi tai miten ihminen voi kokea auttavansa toista ihmistä, kun pakottaa tämän toisen ihmisen tekemään työtä palkatta?

 8. Tero Salonen

  Jotkut kansanedustajat ovat yrittäneet auttaa ihmisiä näissä ihmisoikeusrikkomuksissa. Tehnyt kirjallisia kysymyksiä hallitukselle, miten puututaan kuntouttavan työtoiminnan väärinkäytöksiin. Mitenköhän tämä päättyy. Vuosien aikana on niin paljon ihmisiä joutunut uhriksi. Monet sanovat että nämä ovat vaikeita asioita. Niin varmaan on, koska jokainen isänmaallinen ihminen ei halua tällaista tapahtuvat omassa kotimaassa.

 9. Tomi Virtanen

  Tämä on juuri sitä mitä esim.Ben Zyzkovitsaus ajaa ja muu kokoomus myötäilee.

  Ei demaritkaan tässä viattomia ole.

  • töytön

   Itekki huomannu saman. Kannattaa ihan kuunnella Benin puheenvuoro viime vuodelta, löytynee jostain arkistoista. Joku edustelija oli Vasemmistoliitossakin huolissaan, kun nyt ei se työhön kyvytön voi olla kuin 4pvnä viikossa töitä tekemässä. Jääpi kuulemma se yks jättimäinen 9€ tili saamatta. Että ihan samassa rintamassa siellä taidetaan ”työllistää” puolueesta riippumatta. 😀

 10. Pekka Virtanen

  Montako kantelua on tehty oikeusasiamiehelle? Jos kukaan ei kantele niin ei kait tuossa sitten ole mitään väärää… Ihmettelen syvästi tätä suomalaista kahvipöytämutina kulttuuria. Kahvipöydässä (ja netissä) kyllä mutistaan ja puidaan nyrkkiä mutta kukaan ei viitsi tehdä asialle mitään. Oikeusasiamiehelle kantelun tekeminen kuitenkin on ilmaista ja vie aikaa alle tunnin. Perusteet löytyy vaikka tästä blogista….

  • Tero Salonen

   Kanteluja on tehty oikeusasiamiehelle. Olen niitä myös itse lueskellut. Sieltä saa kunnon vastauksia. Erityinen kiitos itsenäisyyspuolueen väelle, jotka ovat olleet oikein aktiivisia asian suhteen. Näitä vaan tarvisi tehdä todella paljon.

   • Pekka Virtanen

    Et viittis linkittää joitakin ratkaisuja? Yritin oikeusasiamiehen sivuilta etsiä mutten löytänyt ainuttakaan…

    • Tero Salonen

     Googleta nimellä henri autero, niin eiköhän noita löydy useita.

     • Tero Salonen

      Pidin varsinkin nokian tapauksesta. Suosittelen lukemaan. Jokaista kantelua en ole tainnut itsekkään lukea.

    • töytön

     http://henriautero.blogspot.fi/2016/03/tiedote-kolme-kantelupaatosta.html

     On kyllä Auterolle nostettava hattua. Taitas tosiaan kannattaa tehä noita, kun ei ylivoimaisen vaikeaa ole. Jokainen eiku oman alueensa hämäristä hommista kantelua menemään.


     IPUN Pohjanmaan piirissä kantelimme myös kahdesta muusta pohjanmaalaisesta työpajasta. Tällä viikolla tuli näihin päätökset aluehallintovirastosta. Löysimme pelkästään Pohjanmaalta kolme laitonta työvoimaa käyttävää työpajaa, joten voidaan miettiä paljonko niitä on koko Suomessa.”

     Näinpä. On varmaan ihan tuhottomasti koko maan mittakaavassa.

     • töytön

      Eikähä se oman alueenkaan tarvii olla.

 11. Mari mattila

  Puuttumatta ollenkaan työvoimapolitiikkaan tai työllistymiseen vaikuttaviin lakeihin, ihmettelen yhtä juttua. Miksei työttömäksi joutunut voisi antaa apua vanhustenhoitolaitoksessa? Moni puoliso tai vanhempi auttaa kotona muistisairasta tai muuten sairasta omaista kotona. En ole huomannut keskusteltavan siihen liittyvistä vastuu- tai virhekysymyksistä ollenkaan, vaikka jaksamisesta 24/7 on keskusteltu. Ja ihan asiasta viidenteen, mitä jos eläkeläistäti tekisi ”ystäväpalveluna” vapaaehtoispohjalla vanhustenhoitolaitoksessa tai päiväkodissa avustaja tehtäviä, saisiko hänkin 9 € päivässä? Voisi hänkin kuntoutua ja elää kauemmin ilman sairaanhoidon palveluja?

  • Pekka Rantamäki

   Entä oletko koskaan kuullut omaishoidon tuesta?

  • Heikki Sormunen

   Haemme palvelukseen hoitajaa vanhusten hoivakotiin. Pätevyysvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan tutkinto, tai kuntoutustoimintaan pitkäaikaistyöttömyys.
   Lisäksi arvostamme sitä, että hakija on hankkinut lisäpätevyyttä hoitamalla omaa lastaan, tai sairaana ollutta puolisoaan. Tai jotakin muuta, vaikka kissaa.
   Palkkatoivomuksia saa esittää ja kaikkea muutakin voi toivoa.
   Lisätietoja antavat sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä (PS), sekä oikeus- ja työministeri Jari Lindström (PS).

 12. Milaja Rantanen

  Ensinnäkin kiitos Saku Timoselle löytämäni pikku-uutisen levittämisestä laajempaan tietoisuuteen!
  Näissä kommenteissa kysellään kanteluiden tekemisestä oikeusasiamiehelle ja niitä on tehtykin, mutta jos selvästi rikotaan kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia, niin eikö kyseessä ole rikos, josta voi tehdä rikosilmoituksen? En ole oikeusoppinut, joten en tiedä. Ja jos voi, kuka sen voi tehdä, ketä vastaan ja millä rikosnimikkeellä?

  • Saku Timonen

   Kuka tahansa voi tehdä kantelun oikeusasiaiehelle tai aluehallintovirastolle. Kyseessä ei ole rikosasia, vaan hallinnollinen kantelu ja aiheena on kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain rikkominen. Kantelun perustelut ovat jo blogissani eli korvaavan työn kiellon rikkominen ja kuntouttavan työtoiminnan käyttäminen sosiaalihuoltolain ja kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain vastaisesti. Joko työkykyisiä henkilöitä laitetaan kuntouttavaan työtoimintaan tai tosiasiassa työkyvyttömiä laitetaan tekemään vanhustenhuoltotyötä.

   Kiitos tuosta uutisen kuvaamisesta ja postaamisesta. En tiennyt kuka sen alkujaan Facebookiin latasi, joten en voinut itse jutussa kiittää. Siispä kiitän nyt.

 13. Jyrki

  Toisaalta jos työtä ei sitten teetätettäisi kuntouttavana työnä. Niin aina löytyy joku toinen työvoimapoliittinen nimike. Jolla sama normaalisti palkkatyö voidaan teetättää ongelmitta työttömällä palkatta. Otetaan vaikkapa työkokeilu tai vaikka jonkun koulutuksen yhteyteen ujutettu työharjoittelu vai mikä nimi tuolla nykyään onkaan.

  Ja kas kuntouttavasta työstä poistunut onkin ehkä uudelleen tekemässä samaa työtä ilman palkkaa. Niin tätä vasten esimerkiksi tämä:


  Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 14 §:n 2 momentissa sanotaan, että kuntouttavalla työtoiminnalla ei saa korvata virkasuhteessa tai työsuhteessa tehtävää työtä. Jos Rentukassa ja Riihikodissa korvataan yhdenkään palkatun henkilön työtä kuntouttavalla työtoiminnalla, niin lakia on rikottu.

  On kyllä aivan turha laki, jota toki pitäisi noudattaa, mutta mitä väliä? Jos asiasta tulisi oikeasti ongelma, niin työvoimapoliittista nimikettä muuttamalla ongelma poistuu taas.
  Vaatisi toki kuntoutettavien häätämistä takaisin kortistoon ja takaisin ottamista toisella työvoimapoliittisella nimikkeellä. Niin uskomatonta kuin se onkin.

  • Pekka Rintamäki

   Toi on täysin totta. Että jos ei käytetä ”kuntouttavaa” niin sit voidaan käyttää vaikka koulutusta ja työharjoittelua.

   Eräs toimistopäällikkö mulle jo vuosia sitten sanoi, että nykyisistä harjoittelijoista hän palkkaisi heti jokaisen jos saisi. Ja että ilman harjoittelijoita hän joutuisi laittamaan toimiston luukulle lapun.

   Ei oikein vastaa mun käsitystäni ”harjoittelusta” milloin toimisto pyörii ”harjoittelijoiden” varassa ja harjoittelijat tekevät hommia joita kuuluisi tehdä virkavastuulla.

   • keke

    ”Itsekkin miellään maksaisin jollekkin siitä että tekisi töitä minun puolestani mutta just nyt ei ole varaa niin pakko ottaa ilmaiseksi”

 14. Ritva Korhonen

  Eräs kuntoutettava oli oman alansa työssä ja hoiti oikeita työtehtäviä sillä tukirahalla vanhusten hoitopaikassa. Kuntouttavan perusteena oli kuulemma käytetty vanhaa vammaa, joka estää raskaiden nostelun. Hyväksikäytetty olo, turvataan Jumalaan jotta jaksaa taas seuraavana päivänä mennä palkattomaan työhön.

  • Tero Salonen

   Itse työskentelin osuuskunnan kautta. Iltapäivällä kesken työpäivän kävelin 40 metriä töistäni sovittuun tapaamiseen te toimistoon. Te toimistossa pakotettiin osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan. Olin siis sen 40 metrin kävelyssä, jossa matkalla poltin myös tupakan, menettänyt työkykyni. Kyllä elämä on vaarallista 😉

   • töytön

    On kyllä niin koomista touhuu, että jää nuo Kummelin uusinnatki kakkoseks :). Juu.. osa-aikaset, sun muut omat ”pikkuhommat” ei tosiaan vapauta näistä puuhasteluista.

 15. Pekka Rintamäki

  Tuo uutinen on kuten nykyään on valitettavasti tapana kirjoitettu yltiöpositiiviseen sävyyn. Työttömille ”tarjotaan mahdolisuutta” ja niin edelleen.
  Voisivat kirjoittaa totuudenmukaisesti, että työttömiä tullaan karenssin uhalla käskemään ilmaistöihin. Ja että tuon jälkeen vanhustyöhön ei tarvitse palkata muita kuin työnjohtajia.

  Ja että Riihimäen työssäkäyntialueelta löytyy vanhustyöhön päteviä työttömiä. Jotka ovat työttömiä koska heitä ei olla palkattu. Eikä tulla enää palkkaamaankaan.

  Vaan kaikki uutiset kirjoitetaan siinä hengessä, että kiva kun saadaan työttömille luusereille kivaa ja hyödyllistä puuhasteltavaa, ettei heidän tarvitse maata sohvalla litkimässä kaljaa.

  Koskahan tämä korttitalo oikeasti kaatuu? Yllättävän sitkeästi tuntuu pysyvän pystyssä vaikka perustaa ei ole lainkaan.
  Keisarin uusien vaatteiden toteamiseen tarvittiin pikkupoika.
  Tässä tapauksessa näköjään tarvitaan Pankkopoika.

 16. Pekka Rintamäki

  Ai nii.

  Pankkopoika. Jos joskus päätät lähteä eduskuntavaaliehdokkaaksi, niin kerrothan siitä hyvissä ajoin. Minun pitää ehtiä siirtämään kirjani hetkeksi sinnepäin voidakseni äänestää sinua.

 17. Työtön Tyttö

  Erityisesti tuo työttömien hyödyntäminen nostattaa villat pystyyn 🙁 Pitäisihän meistä työttömistä nyt kaikki hyöty pusertaa irti yhteiskunnan yhteiseksi hyväksi hinnalla millä hyvänsä…niin tai siis ihan ilmatteeks, mieluummin rangaistuksen uhalla palkattoman orjatyön tekijöinä.

 18. keke

  ”Työttömät AUTTAMAAN vanhustyössä”

  No mitäpä tässä muuta sanomaan että ainakin diskurssi on kohdillaan kun puhutaan työttömien ”puuhastelusta” työpaikalla. Jospa vaikka kaikki alettaisiin kutsumaan työntekoa auttamiseksi tai vaikkapa kannusteeksi joka tuntuu olevan se normaalikieli työttömien kohdalla

 19. Pertti I. Ikonen

  ”Työttömät AUTTAMAAN vanhustyössä”

  Lukuisten vanhusten elämä päättyy liian aikaisin esim. sairaalassa tai vanhusten kodissa tapahtuneeseen tapaturmaan. Tapaturma tapahtuu usein sen takia, että oikaesti palkattua henkilökuntaa on liian vähän vanhusten lukumäärään nähden. Että monen vanhuksen elämä jatkuisi väliaikaisenkin hoidon jälkeen kotona useita vuosia, jos vaan ”käsiä” riittäisi laitoksissa tekemään rutiinityötä vanhusten parissa vaikka palkatta. Mutta kaiketi osaamattomille ja palkattomille ei voida vastuuta työntää vanhusten hoidossa lakiemme perusteellakin.

Kommentoi »

Comments are closed