Turvas kelkassa istuu…

Lukekaapa ensin tämä Aamupostin pikku-uutinen oikein tarkkaan, niin sitten kerron mikä tässä asiassa on vialla.

12923256_1180968668580373_7014815609712452514_n

Riihimäellä on siis tehty kaksi varmaan ihan vilpitöntä aloitetta, jotka tekijöidensä mielestä ovat työllistämistä. Tosiasiassa kyse ei ole työllistämisestä, vaan ehdotuksesta rikkoa sekä lakia että sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita. Lisäksi on mahdollista, että Riihikodissa ja Rentukassa on lakia rikottu jo vuosia.

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 14 §:n 2 momentissa sanotaan, että kuntouttavalla työtoiminnalla ei saa korvata virkasuhteessa tai työsuhteessa tehtävää työtä. Jos Rentukassa ja Riihikodissa korvataan yhdenkään palkatun henkilön työtä kuntouttavalla työtoiminnalla, niin lakia on rikottu.

Toisen aloitteen mukaan pitäaikaistyöttömille tarjottaisiin mahdollisuutta työskennellä yksinäisten ja turvattomien vanhusten apuna ja työttömät tulisivat tehtäviin nimenomaan kuntouttavan työtoiminnan kautta. Toisessa sanotaan ainakin tuon uutisen mukaan suoraan, että työttömiä ruvetaan hyödyntämään.

Riihimäellä ei ilmeisesti ole koskaan luettu sosiaali- ja terveysministeriön jo 31.12.2014 kunnille lähettämää paimenkirjettä, joka on edelleen voimassa. Siellä sanotaan näin:

Kuntouttava työtoiminta ei ole tarkoitettu niille työttömille, jotka kykenisivät osallistumaan julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Heidän kohdallaan aktivointisuunnitelmaan tulee sisältyä laissa ensisijaisiksi määriteltyjä julkisia työvoimapalveluita kuten esimerkiksi työkokeilua ja palkkatuettua työtä, ellei suora työllistyminen avoimille työmarkkinoille ole mahdollista.  

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelua, ei työllistämistä. Kuten ohjekirjeessä sanotaan, niin se on myös viimesijainen sosiaalipalvelun muoto. Ensin on kokeiltava kaikkea muuta ja jos työtön ei oikeasti kykene palkkatyöhön tai muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, niin vasta sitten mahdollistuu kuntouttava työtoiminta.

Tätä ei kunnissa tunnuta ymmärtävän vieläkään. Riihimäellä aiotaan laittaa palkkatyöhön, palkkatuettuun työhön, työkokeiluun tai työvoimapoliittiseen koulutukseen kykenemättömät työttömät avustamaan yksinäisiä ja turvattomia vanhuksia. Heidän on pakko olla työhön kykenemättömiä, koska laki ja ministeriön ohje sitä edellyttävät. Ohjaajikseen he saisivat osatyökykyisiä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevia kaupungin työntekijöitä.

Jos – ja oletettavasti kun – työttömät ovat täysin työkykyisiä, niin silloinkin rikotaan lakia. Työkykyistä ei saa laittaa kuntouttavaan työtoimintaan.

Ilmeisesti Riihimäki aikoo tällä tavalla toteuttaa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta annetun lain 13 §:n säädöstä:

Kunnan on järjestettävä iäkkäälle henkilölle laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka ovat hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä.

Palvelut on toteutettava niin, että ne tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Muun palveluntarpeen ennalta ehkäisemiseksi on kiinnitettävä huomiota erityisesti kuntoutumista edistäviin ja kotiin annettaviin palveluihin.

Valitettavasti näin toimitaan yleisesti. Kunnissa ei tiedetä tai ei piitata siitä, että kuntouttava työtoiminta ei ole työllistämistä, vaan se on sosiaalipalvelua. Silloin päädytään tilanteeseen, jossa kyvyttömät auttavat avuttomia.

Pentti Haanpään teoksessa Jauhot vanha ruotiukko sanoi häntä kelkassa vetävälle ja ukon painoa harmittelevalle mökinakalle:

– Mitä huono huokaat, turvas kelkassa istuu.

 

Kommentit (34)
 1. Teemu Laitinen
  5.4.2016, 09:37

  Kunnat ja kaupungit tarjoavat nykyään, taloustilanteesta johtuen työntekijöilleen mahdollisuutta pitää reilusti palkattomia vapaita. Työt täytyy kuitenkin tehdä, joten onko kuntouttava työtoiminta ratkaisu siihen?
  Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on nykyään kunnilla, joten ne arvioivat työttömien kuntouttavan työtoiminnan tarpeen ja jos haluaa maalata piruja seinille, niin moni pitkäaikaistyön saattaa tulevaisuudessa huomata olevansa kuntouttavan työtoiminnan piirissä.
  Kaksi kärpästä samalla iskulla: palkkamenot pienenevät ja pitkäaikaistyöttömien eteen tehdään näennäisesti töitä.
  Vai onko tulevaisuudenkuva sellainen missä töitä johtaa vakituinen työntekijä ja hänellä on apuna alan osaavia työttömiä orjapalkalla.

  1. Tero Salonen
   5.4.2016, 10:10

   Monilla tahoilla on suomessa vastuita monista eri asioista. Myöskin vastuulliset tehtävät kuuluu hoitaa suomen lakeja kunnioittaen.

 2. Terveiset Riihimäeltä. Täällä eräskin yritys pyörittää kuntouttavalla työtoiminnalla käytännössä koko lafkaa, mikä näinä ”kalliin” työvoiman aikoina on varmaan melkoinen etu. Ammattikurssikeskuksesta saa lisäksi ilmaisia työharjottelijoita, jolloin kesätyöntekijöitä tai sijaisia ei joudu koskaan palkkaamaan. Koko valtakunnan tilanteesta on paha sanoa mitään, mutta kauhiasti ihmettelen, ettei kaupungin rajalla ole hirmuinen jono yrityksiä hinkumassa ilmaisen työvoiman Riksuun.
  Vakavasti ottaen saattaa olla laiminlyöntejä ja väärinkäytöksiä odotettavissa runsain mitoin, mutta ihmistä ja etenkään heikkoa ja vanhaa ihmistä ei vaan kertakaikkiaan enää arvosteta ollenkaan, vaan meininki (kokoomuslainen meininki siis) on, että jos et ole tuottava, on parempi, että kuolet pois kuluttamasta yhteiskunnan varoja.

Kommentointi suljettu.