Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Sosiaalipalvelua pakolla

– Käyn yhtenä päivänä viikossa töissä ja ansaitsen sen, minkä työtön saa ansaita sen vaikuttamatta työmarkkinatukeen. Sain kutsun sosiaalitoimistoon aktivointisuunnitelman tekoon. Kerroin käyväni töissä, mutta minut velvoitettiin osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan yhtenä päivänä viikossa neljän tunnin ajan. Kun kysyin tulinko työpaikalta tänne kävellessäni työhön tai muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin kykenemättömäksi, niin minulle sanottiin suoraan, että kyse on kunnan halusta välttää Kelan sakkomaksu.  

Tämä oli yhden saamani pitkän sähköpostin sisältö tiivistettynä ja tässä nähdään miten väärin kuntouttavaa työtoimintaa kunnissa käytetään. Kunnat ajattelevat vain taloutta. Kunnissa seurataan Kelan ns. sakkolistaa niistä, joiden työmarkkinatuesta kunta joutuu maksamaan puolet tai 70 %. Kunnat pakottavat työkykyiset ja jopa osa-aikatyössä olevat puuhastelemaan jotain ja nimeävät sen kuntouttavaksi työtoiminnaksi. Näin ne välttyvät työmarkkinatuen maksuosuudelta eli tältä ”sakkomaksulta” ja saavat työllistämiskorvausta valtiolta 10,09 euroa/päivä.

Onko tämä sitten laillista?

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 luvun 6 §:n mukaan kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa silloin, kun henkilö on osa-aikatyössä yli kahdeksan tuntia viikossa. Ei siis ole velvollisuutta, mutta sitä ei kielletäkään. Osuutensa kunta joutuu maksamaan myös osa-aikatyötä tekevien työmarkkinatuesta – paitsi silloin, kun heidät laitetaan puuhastelemaan jotain neljäksi tunniksi viikossa kuntouttavaan työtoimintaan.

Lain 1 luvun 3 §:n mukaan kuntouttava työtoiminta koskee jokaista, joka on saanut työmarkkinatukea 500 päivää tai ansiosidonnaisen päivärahan päättymisen jälkeen 180 päivää tai jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

Sakkomaksua kunta joutuu maksamaan jo 300 päivän työmarkkinatuen jälkeen. Kela toimittaa kunnille listan työmarkkinatukea saavista henkilöistä ja listaa seuraten työttömiä kutsutaan laatimaan aktivointisuunnitelmaa. Suunnitelmassa päädytään lähes automaattisesti kuntouttavaan työtoimintaan.

Laki ei siis ihan suoraan kiellä tätä menettelyä, mutta nykyinen käytäntö kunnissa on valovuoden päässä lain tarkoituksesta. Lain 1 §:n mukaan kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään parantamaan edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistämään mahdollisuuksia osallistua koulutukseen ja työ- ja elinkeinoviranomaisen tarjoamaan julkiseen työvoimapalveluun.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 31.12. 2014 antanut kunnille ohjeen, jossa ei sanallakaan puhuta kuntouttavan työtoiminnan käyttämisestä kunnan säästötoimenpiteenä. Ohjeessa korostetaan, että kyse on  on sosiaalihuoltolain mukaisesta sosiaalipalvelusta, johon sovelletaan sosiaalihuoltolain lisäksi mm. lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Sen mukaan sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa. Laadultaan hyvä sosiaalihuolto tarkoittaa mm. sitä, että palvelun tarjoama tuki ja ohjaus tapahtuu sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön toimesta.

Lisäksi ohje painottaa, että kuntouttava työtoiminta ei ole tarkoitettu niille työttömille, jotka kykenisivät osallistumaan julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Heidän kohdallaan aktivointisuunnitelmaan tulee sisältyä laissa ensisijaisiksi määriteltyjä julkisia työvoimapalveluita kuten esimerkiksi työkokeilua ja palkkatuettua työtä, ellei suora työllistyminen avoimille työmarkkinoille ole mahdollista.

Kun lakia kunnissa soveltaa joku sosiaalityöntekijän pätevyyttä vailla oleva, joka kutsuu työttömiä puheilleen ja määrää heidät rutiininomaisesti kuntouttavaan työtoimintaan omilta esimiehiltään saamansa ohjeen mukaan, niin ollaan kaukana lain tarkoituksesta ja hengestä.

Neuvoni on, että menkää keskustelemaan ja laatimaan aktivointisuunnitelmaa, mutta ottakaa tuo linkittämäni STM:n ohjekirje mukaan. Jos olette osa-aikatyössä, niin kysykää oletteko muina kuin työpäivinä työkyvytön ja jos olette, niin lääkärin varmaan pitäisi tukia asia. Ohjekirjeen mukaan terveydenhuollon palveluiden järjestäminen niiden tarpeessa oleville työttömille on erityisen tärkeää, koska työttömillä ovat tutkimusten mukaan työssä olevia enemmän työ- ja toimintakykyä alentavia sairauksia. Terveystarkastuksen toteuttamisesta tulisi sopia aktivointisuunnitelmaa tehtäessä silloin, kun epäillään asiakkaan terveydentilan alentuneen, mutta asiaa ei ole selvitetty.

Kuntouttava työtoiminta on takuulla ainoa sosiaalipalvelun muoto, johon ihminen velvoitetaan taloudellisten sanktioiden uhalla. Siitä kieltäytyjä menettää työmarkkinatukensa ja joutuu hakemaan toimeentulotukea. Sitä alennetaan samaisen kieltäytymisen takia 20 % ja toistuvasta kieltäytymisestä alennus on 40 %.

Jos tätä pakollista sosiaalipalvelua teille järjestetään, niin muistakaa vaatia, että sitä järjestetään lain mukaan ja sen järjestäjät ovat sosiaalityön ja terveydenhoidon ammattilasia.

***

Tätä juttua voi poikkeuksellisesti kommentoida myös nimimerkillä, kunhan pysyy asiassa.

Kommentit (82)

 1. jamse

  ”Sakkomaksua kunta joutuu maksamaan jo 300 päivän työmarkkinatuen jälkeen.”

  Jos on ensin saanut 500 päivää ansiosidonnaista niin tuleeko kunnalle sakkomaksu
  vasta siinä vaiheessa kun työttömyyspäiviä on yhteensä 500+300?

  • Saku Timonen

   Enpä osaa varmaksi sanoa. Kuntouttava työtoiminta tulee mukaan silloin, kun ansiosidonnaisen jälkeen on saanut työmarkkinatukea 180 päivää. Olettaisin, että myös sakkomaksu alkaa juosta silloin.

   • Ville-Veikko Hirsi

    Sakkomaksu alkaa siinä vaiheessa kun TYÖMARKKINATUKEA on saanut 300 päivää. Eli ansiosidonnaista työttömyyskassan päivärahaa tai peruspäivärahaa ei siihen lasketa.

    Tässä nyt kuitenkin hautautuu se epäreiluus, että kunnat joutuvat maksamaan miljoonia valtiolle näinä sakkomaksuina, joka on suoraan kuntalaisten palveluista pois. Kunta ei kuitenkaan oikein työllisyystilanteelle mitään voi, joten sakkomaksun välttääkseen ei ole kertakaikkiaan muuta vaihtoehtoa kuin käyttää kuntouttavaa työtoimintaa väärään tarkoitukseen.

    Yhtä kaikki, työmarkkinatuen sakkomaksu rankaise kuntia väärällä tavalla, etenkään kun kunnollisia työllistämiskeinoja, jotka kunnan vallassa olisivat, ei juurikaan ole.

    • Tero Salonen

     Sakko maksu systeemiä ei varmaan kukaan puolusta, mutta surullista huomata että kunnan talouden mennessä tiukalle, kunnan kansalaisen oikeuksilla ei enää ole väliä. Kuntien työllistämis asiat eivät ole kunnossa, jos työllistettävän pääasiassa pitää heti kannella aluehallintovirastoon tai oikeusasiamiehelle saadakseen itselleen kuuluvaa oikeutta.

     • Tero Salonen

      Asiat eivät pitäisi olla siten että polkemalla heikossa asemassa olevien oikeuksia saadaan osittain rahoitettua hyvä osaisten kunnallispalveluja. En kuitenkaan lähde tässä ketään solvaamaan.

      • Ville-Veikko Hirsi

       Kunnallisia palveluja käyttävät kaikki, myös heikommassa asemassa olevat. Tai oikeastaab juuri he: monet saavat kunnan puoliksi maksamaa toimeentulotukea, jöyttävät terveyspalveluita, asuvat mahdollisesti kaupungin asuntoyhtiön omistamassa asunnossa jne. Työasäköyvillä on monessa kohdin mahdollisuus käyttää yksityisiä palveluita.

      • Tero Salonen

       Vastaan hieman erikoiseen paikkaan. Nuo ovat mitä palveluja heikko osaiset mahdollisesti käyttävät. Asun yksityisellä vuokralla. Asun yksin eli saan toimeentulotuen perusosaa, mutta osa aikaisilla työllä josta kannustinloukkujen takia peritään noin 90% kaupungin kassaan. On vuoden aikana osuuteni toimeentulotuki menoista kovin pieni. Olen ihminen joka käy lääkärissä silloin kun joku vaivaa, 10 vuoteen ei ole mikään vaivannut. Minulla ei myös ole lapsia joten lasten oppivelvoitteeseen ei kulu kunnan Euroja. En oikein muutenkaan käytä kunnan palveluja. Olenko nyt vapautettu kuntouttavasta työtoiminnasta?

     • Hulivilipoika

      Samahan tuo tuntuu olevan valtion kanssa. Kun homma pissii, ei kansalaisten – etenkään köyhien – oikeuksista välitetä. Tämä homma alkaa olla kovin villiä ja perustuslakia voisi tulkita niinkin, että kansalaisten yhdenvertaisuus ei toteudu.

    • töytön

     Itteeni ei hv vähää kiinnosta jotkut kunnan sakkomaksut. Pitäskö jotenki hattu kourassa nyökytellä, että voi kuntaparkaa. Jos ei palkkatyötä ole, niin pitäkööt puuhastelunsa. Ottaa ja myy vaikka tavaraa, jos meinaa nälkä tulla karenssissa.

    • 167-176

     ”Kunta ei kuitenkaan oikein työllisyystilanteelle mitään voi, joten sakkomaksun välttääkseen ei ole kertakaikkiaan muuta vaihtoehtoa kuin käyttää kuntouttavaa työtoimintaa väärään tarkoitukseen.”

     Huonosti on asiat jos kunnalla ei ole muuta vaihtoehtoa kun rikollinen toiminta.
     Kyseessä on kunnan rikollinen toiminta ja on RL 29:5§ mukainen avustuspetos tai RL 29:7§ mukainen törkeä avustuspetos. Tuo 10,09 €/päivä/”kuntottettava” ja ne ”sakkomaksut” pitäisi periä kunnalta takaisin. Tuosta pitäisi saada ennakkopäätös joten rikosilmoitus kunnan touhuista olsi syytä tehdä. Muös asiaaan liittyvät ihmisoikeusrikokset on syytä tutkia. Kun pakkotyö on kielletty ja pakkohoidon kriteerit ei täyty on keksitty pakkopalvelu jota missään ihmisoikeussopimuksissa ei ole älytty kieltää. Näppärää mutta varsin laitonta. Käytännössähän tuossa on kysymys pakkotyöstä. Ei se siitä mihinkään muutu jos jotain asiaaa kutsutaan toisella nimellä.

     PS Kiitokset Sakulle että saa kommentoida nimimerkillä, oikea nimi on sähköpostiosotteessa. Tosin tuo nimikin on sellainen että ainakin pari sataa saman nimistä löytyy Suomesta.

   • Sossu

    Aktivointisuunnitelma tulee silloin, ei kuntouttava työtoiminta. Suunnitelmassa voidaan taas sitten sopia esim. kuntouttavasta työtoiminnasta. Ensisijaisesti kuitenkin te-toimiston tarjoamista palveluista. Tiedän myös useita työttömiä työnhakijoita jotka ovat halunneet aktivointisuunnitelman laatimiseen ja sitä kautta kuntouttavan työtoimintaan. Työtoiminta ei siinä kohtaa ole juuri tällaisille aktiivisille henkilöille tarkoitettu eikä sinänsä tarkoituksemukaistakaan, mutta haluavat tekemistä ja rytmiä päivään ja ovat jotka saaneet sen ”jalan oven välin” ja työllistyneet ko. paikkaan. Käytänteet ovat valitettavasti monenkirjavia lainsäädännöstä huolimatta, mutta itselläni on työn kautta paljon positiivisia kokemuksia kuntouttavasta työtoiminnasta. Parhaimmillaan työtoiminta tukee ihmisen arjen elämää ja kohentaa elämänlaatua monilla eri tavoin.

    • Tero Salonen

     Vapaa ehtoisena tuo on hyvä asia. Ihmisellä on paikka mihin mennä esim kehittämään ammattitaitoansa, mutta pakotettuna varsinkin henkilön elämäntilanteeseen sopimattomalla hetkellä eli jos hän on esim osittain työelämässä. Kun tuota te toimistossa ehdotetaan heitä kiinnostaa vain kunnan talous eikä henkilön tilanne.

     • Tero Salonen

      Perustulon tullessa voimaan mahdollistuu puhuminen myös te toimistossa. Jos virkailija kysyy mitä teit eilen. Voi vapaasti sanoa että tein tarjouslaskentaa. Mietin kohteen työmäärää, hintoja yms. Jotta saisin itselleni sellaista työtä, josta saan rahaa. Nyt tuollaisia ei voi sanoa te toimistossa, koska siitä napsahtaa rahattomaksi

      • Silmänlumehuijaus

       Ei välttämättä. Risikkohan juuri jokunen päivä sitten kommentoi että perustulokokeiluun tarvitaan nyt ”osallistava elementti”; käytännössä kai tämä sitten siirrettäisiin myös vakinaiseen perustuloon, jolloin kyse ei enää ollenkaan olisi vastikkeettomasta (nykyistä sosiaaliturvan tasoa pienemmän suuruisesta) perustulosta. Näköjään siis sosiaaliturvaa koitetaan uudistaa vilunkikeinoin, perusturvan nimikkeellä, joka ei ainakaan Risikkojen sun muiden silmissä enää tule olemaan se ”perustulo” jollaisena se on aiemmin esitetty (vastikkeettomana).

      • Tero Salonen

       Ilmeisesti Risikon mielestä ei ole riittävän osallistava elementti että työntekijä hyötyy työstään.

    • AMK

     ”jalan oven välin” ja työllistyneet ”Moniko on työllistynyt???

     • AMK

      ”Parhaimmillaan työtoiminta tukee ihmisen arjen elämää ja kohentaa elämänlaatua monilla eri tavoin.”
      Rahallisestikko työtöntä vaiko kuntaa?9 euroo ei ole kohentamassa mitään jos matkat työtoimintaan pitää omasta pussista maksaa.

 2. Pekka Virtanen

  ”Laadultaan hyvä sosiaalihuolto tarkoittaa mm. sitä, että palvelun tarjoama tuki ja ohjaus tapahtuu sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön toimesta. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön koulutuksesta ja perehtyneisyydestä sosiaalihuollon tehtäviin säädetään laissa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005).”

  Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista:
  3 §
  Sosiaalityöntekijä

  Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

  11 §
  Muut sosiaalihuollon ammatilliset tehtävät

  Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon muihin ammatillisiin tehtäviin on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus.

  ———

  Mitä mahtaa tarkoittaa ”sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön toimesta”? Onko se sama asia kuin pykälän 3 sosiaalityöntekijä? Vai sama asia kuin pykälän 11 ”Muut sosiaalihuollon ammatilliset tehtävät”?
  Erityisesti tuo pykälän 11 vaatimuksiin voidaan jo lukea käytännössä mitä tähansa + kunnollinen perehdytys tehtävään…

  • Ville-Veikko Hirsi

   Esim. sosiaaliohjaajan tehtävään ja moniin muihin vastaaviin tehtäviin vaaditaan vähintään AMK-tasoinen, esim. sosionomin tutkinto.

   Uusi ammattipätevyyslaki selkeyttänee tätä.

 3. antti

  hei valottaisitko motiiviasi kirjoitukseesi. et elätä itseitseäsi niin joudut sopeutumaan maksajan sääntöihin. pikkunäppärästi kiihotat kontulaisia yliviiskyt vuotiaita seka ja sekopäitä jotka ovat vielä väärinkäyttäjiä. kovasti vaaditaan ja valitetaan. jos ei hae tukija niin ei tarvitse arvostellakaan. älymystöön kuuluvan esittäminen on raskasta jos siihen ei kuulu. luovuttaisit sinäkin jo hyvällä 🙂

  • Saku Timonen

   Päästin tämän kommentin moderoinnista läpi ihan vain näyttääkseni miten kauniisti minua kiitellään. Ja tämä on siisteimmästä päästä.

   • stunned

    Sakun pitää lakata käyttämästä hyvää suomea ja oikeita välimerkkejä, jottei lueta nomenklatuuraan. Vain ’älymystö’ osaa kirjoittaa huoliteltua ja helppolukuista suomea. Siispä Saku on älymystön edustaja.

   • liisa hirvonen

    Ei tiedä ”antti” Kontulasta yhtään mitään. Kuha trollaa.

    • Päivi Honkakoski

     Ehkä Antti tarkoittikin kontulaisilla Konnussa asuvia hobitteja. Kyllähän he hieman kuplassa elävät.

     • liisa hirvonen

      Fantasiahenkisiä.

   • Tupu

    Isket viesteilläsi työttömistä hyötyjien arimpaan kohtaan eli heidän kukkaroonsa. Jotenkin nämä työttömistä hyötyvät henkilöt ovat osanneet kääntää asian muille ja itselleen siten, että he muka auttavat työtöntä ja työttömät suostuvat vapaaehtoisesti tekemään palkatonta työtä. Nyt kun sinä pidät erinomaista blogia ja kerrot totuuden asioista asiallisesti ja faktaan perustuen, niin heidän näkökulmastaan vaarannat heidän rahavirtansa ja aiheutat painetta ilmaistyövoimajärjestelmän purkamiseen.

    Toivottavasti jatkat kirjoittamista, sillä loppupeleissä koko suomi hyötyy kun ilmaistyövoiman mätäpaise puhkaistaan.

    Tietenkin on mukava lukea myös asiatekstien takana olevan henkilön omia mielipiteitä, sillä kieltämättä ne tekevät blogista kuin blogista hieman inhimillisemmän.

    Mitenkähän tuon pahoinvoinnista kumpuavan vihan/asioiden korjauspaineen saisi kohdistettua oikeaa kohteeseen? Tuskin oikeakaan kohde on iloinen, jos koko suomen kansa yhteisenä rintamana menee heiltä vaatimaan epäkohtien korjaamista, joten pakosta menee aina jonkun mielestä kiihottamiseksi.

    Kiitos sinulle hyvästä blogista.

 4. Orja

  Kuntien velvollisuus järjestää kuntouttavaa päättyy…niin, kauankohan siellä isoilla herroilla mahtaa tuon käsittely kestää..?

  Kelan päähän tällä kaikella pelleilyllä ainakin on työllistävä vaikutus: minulla on maanantait näitä orjapäiviä, joten myös 28.3. oli orjapäivä, vaan kaikki näkevät (paitsi kelan tunarit) sen olevan arkipyhä pääsiöisen takia. No minäpä en laittanut korvaushakemukseeni siihen kohtaan tietenkään, että olisin ollut kuntouttavassa vaan pelkästään työtön. Kelan käsittelyssä tuota olivat päivän ihmetelleet ja saaneet aikaiseksi siitä YHDESTÄ ARKIPYHÄPÄIVÄSTÄ päätöksen, etten ole tuolta päivältä oikeutettu saamaan kulukorvausta, kun en ole ollut kuntouttavassa, sen lisäksi olivat raapustaneet päätöksen, jotta en ole oikeutettu koko päivältä saamaan työttömyyskorvaustakaan, koska en ole esittänyt hyväksyttävää syytä poissaolooni.

  Kukaan ei ole vielä vastannut, kun esitin sinne kysymyksen, että eikö kalenterissa oleva arkipyhä ole hyväksyttävä syy (eihän siitä muutenkaan korvausta tule, mutta ottaa päähän heidän raportointinsa ja paperinpyörittelynsä selvän pyhän kohdalla). Minulle on siis tuo päätös tulossa myös postitse, luin sen jo kelan sivuilta, kun ihmettelin, mikseivät ole tänään saaneet korvaustani maksettua.

  Sellaista tällä kertaa,
  t. Orja

 5. Pekka Rintamäki

  Minä siivoan vessoja, ajan autoa tai tarkastan veroja. Kaikkea tuota olen tehnyt ja tulen tekemään sillä pikku edellytyksellä että minulle maksetaan siitä palkkaa.

  Jos palkkaa ei ole aikomus maksaa niin makaan sohvalla räkien kattoon ja juoden galjaa.

  Houkuttelemiseni töihin on erittäin yksinkertaista. Kaikki järkevät työt kelpaavat.
  Edellytyksenä on se palkka. Jos sitä ei ole luvassa niin kiinnostukseni lopahtaa sekunnissa.

 6. Tanja

  Äitini, 90-luvun laman aikana saneerattu, oli pitkään ennen eläkkeelle pääsyään kuntouttavassa työtoiminnassa. Astmaattinen ihminen käsityökeskuksessa askartelemassa, pölyn ja allergisoivan pellavan keskellä, henki pihisten, silmät vuotaen ja nenän limakalvot rikki yhtä pitkään kuin työtoimintaa riitti ja vielä ylikin. Kaukana kuntouttavasta.

 7. markku

  Niin. Kysymyshän on periaatteessa aika selvä ja yksinkertainen. Lakeja joko kunnioitetaan tai sitten ei kunnioiteta.

  Jos lakeja ja säädöksiä EI kunnioiteta niin sitten ollaan muiden roistojen tavoin rikollisia ja arkinen elämä soljuu rikoksen tiellä vailla lain suojaa.

  Jotta rikoksen polulle ylipäätään kannattaa livetä ja sortua niin sitten ehkä kannattaa puntaroida hyvin tarkkaan ja perusteellisesti onko moinen rikollinen toiminta oikeasti loppujen lopuksi sittenkään niin mahdottoman tuottoisaa ja kannattavaa suhteessa lailliseen tiehen että rikoksen polulle kannattaa alkuunkaan sortua.

  Useinhan kyseessä on täysin tuottamaton yhtälö.

  Oman oikeusturvan nimissä Itse kyllä suosittelen kieltäymään kohteliaasti kaikesta laittomasta toiminnasta enkä omalla kohdallani suostu moiseen enkä missään nimessä myöskään hyväksy että rehellisyydestä ja lainkuuliaisuudesta joutuisin kärsimään mitään sanktioita.

  • Pekka Rintamäki

   Monilla vaan on semmoisia pikkujuttuja kuin asuntolaina tai lapsia elätettävänään. Muuten kyllä pysyy hengissä mitättömälläkin.

   Biologia keksittiin kauan ennen kommunismia tai kapitalismia. Jokainen elollinen olento pyrkii parhaalla tietämällään tavalla lisääntymään ja pyrkimään jälkelaistensä olemassaolon.

   Joten voit sanoa noin vain jos olet kaltaiseni jolle on ihavvitun yhdentekevää mitä maailmassa huomenna tapahtuu.

 8. Servitus

  Minulla on aktivointisuunnitelman laatiminen edessä parin viikon päästä, ellei jotain ihmettä tapahdu. Mutta jos edes osa-aikatyön saaminen ei välttämättä riitä, niin eiköhän edessä ole kuntouttavaa.

  Pelkästään sana aktivointisuunnitelma on loukkaava. Ai sitten vasta se aktiivisuus alkaa? Jos kuntouttavaa työtoimintaa käytettäisiin sen alkuperäiseen tarkoitukseen, eräänlaiseen pehmeään laskeutumiseen työelämään vaikeasta sairaudesta toipumisen jälkeen, niin sen käytön ymmärtäisi. Mutta näin työhaluisena ja -kykyisenä työttömänä koen tämän vain rangaistukseksi asiasta, jolle en voi mitään. Ja yrittämisestä se ei ole kiinni; olen hakenut monenlaista työtä siivouksesta alkaen, olen tehnyt täsmähakemuksia ja hionut CV:tä, mutta jostain syystä ei vain tärppää. Jos työnantajat hyljeksivät minua pitkän työttömyyden vuoksi, niin miten kuntouttava työtoiminta asiaa parantaa?

  • Päivin Pylkkerö

   Ei kai aktivointisuunnitelma automaattisesti kuntouttavaa työtoimintaa tiedä. Sano virkailijoille, että olet täysin työ- ja toimintakykyinen ja vaadi päästä ensisijaisiksi määriteltyihin julkisiin työvoimapalveluihin. Palkkatukityö olisi tietenkin se paras vaihtoehto, sillä silloin työstä maksetaan palkkaa. Palkkatukea penäisin ensimmäiseksi, sillä TE-palveluilla saattaa olla paikkoja tiskin alla tarjolla. Myös työvoimakoulutus tai työkokeilu voisivat olla vaihtoehtoja. Työvoimakoulutuksen kesto vaihtelee ja monesti siihen kuuluu palkaton työharjoittelujakso. Joistakin koulutuksista on ihan oikeasti mahdollista työllistyä, mutta sen varaan ei kannata todellakaan laskea mitään. Kuntouttavan työtoiminnan kautta et kuitenkaan tule varmasti työllistymään ja se on se huonoin vaihtoehto. Työkokeilun ei pitäisi kestää kuukautta paria enempää. Saatat päästä ”kokeilemaan” omaa alaasi, jos olet ollut tarpeeksi kauan työttömänä. Voit myös ihan oikeasti kokeilla jotain täysin uutta alaa. En ole asiasta täysin varma, mutta olen sellaisessa käsityksessä, että osallistumalla tällaiseen ensisijaiseen työvoimapalveluun nollaat tuon sakkomaksutarpeen ja saat olla rauhassa jonkin aikaa.

 9. Jari Kähkönen

  Osa-aikaisesta työstä huolimatta kiduttavaan työtoimintaan pakottaminen on looginen seuraus työttömyyden työttömälle aiheuttamasta ihmisarvokadosta, jota ei muka ole olemassakaan koska onhan nyt laillisuusperiaate, virkavastuu sekä syrjinnän kielto olemassa. Niin varmaan. Kun näkökantti on yksipuolisesti järjestelmästä, vallasta ja rahasta yksilöön päin, kuka muka sanoo että viimemainitulla on siinä kokonaisuudessa oikeus edes peruselintoimintoihin ja aineenvaihdunnan rajoituksettomaan sekä maksuttomaan harjoittamiseen? Tai ettei voisi vallankäyttösyistä joutua joko taloudellisluontoisten sanktioiden kohteeksi, ellei peräti virallisesti tulottomaksi vaikka ties millä hengissä heiluukin. Mutta pääsipä edes santsaamisesta.

  Jos ei siis ole heti nyt kokopäivätoimisessa työsuhteisessa palkkatyössä, on joku kummallisuus mitä järjestelmä, raha ja valta lähtevät heti normaalistamaan tai laittamaan kuriin. Mikäli on, suojaa itseään kuvitelmalla ainutlaatuisuudestaan ja heijastamalla kielteiset tuntonsa niihin ketkä eivät ole suoltaen heidän päälleen halveksuntaa/henkistä väkivaltaa. Kysymys ei ole työnteosta, työhalusta tai työkyvystäkään, aiemmin nämä kolme määritettä oli vain suhteellisesti helpompi täyttää. Eikä tämä ole uusikaan asia. Ennenaikaan viimeisijainen toimeentuloturva annettiin jauhojen, leivän tai perunoiden muodossa määräajaksi ja se piti maksaa takaisin, muuten joutui pakkotyölaitokseen ja tilanteen pitkittyessä vankilaan, kunnalliskotiin tai huoltolaan. Ja sitten oli se lapiolinja eli maanrakennustyötä työttömyysetuutta vastaavalla niin sanotulla palkalla.

  Kun on valtaa, on lähtökohtaisesti oikeassa ja voi tehdä mitä huvittaa. Sillä ei ole mitään merkitystä, että oikeassaolo perustuu ontuvaan käsitteistöön tai toinen toisensa tyhjäksi tekeviin ristiriitaisiin asioihin eikä silläkään, että tekeminenkin on silkkaa vahvemman valtaa tai väkivaltaa kuinka vain haluattekin sanoa. Heitä on riittävästi keiden hyväksynnän ja rahoituksen varassa moinen kansanvalta, oikeusvaltio sekä vapaa maa pysyvät. Ja nekin jotka eivät ole, haluavat olla, eli järjestelmän muuttamisen sijasta pyrkivät ensisijassa poistamaan puutteensa tai muuten sanan neuvostorikosoikeudellisessa mielessä rehabilitoimaan itsensä. Ulkopuolisuudessa eläviä ei edes viitsitä laskea, mutta ne syrjäytyneet joutuvat kaikki kuntouttavaan työpeehen vuoden sisällä havaituksi tultuaan.

 10. Mika Hietakangas

  Tämän takia Kela on siis hylännyt sairaspäivärahani, vaikka on myöntänyt minulle heidän puolestaan kuntoutusta.. Halvempaa maksattaa kaupungilla/ kunnalla osa työmarkkinatuestani, kuin maksaa sairaspäivärahaa…

 11. Tero Salonen

  Mistäköhän tulee määritelmä että 8 tuntia työtä viikossa niin olet työkykyinen? Monet ovat ottaneet karensseja asian takia ja joutuneet haukutuksi. Toiset tekevät aivan mahtavia ammattitöitä hiljaa itsekseen toivoen että ek tai markkinajärjestöt heräävät että kuka tuli samoille markkinoille työkykyisen korkeastikoulutetun orjalauman kanssa.

 12. Pekka Sorsa

  Kaikkien näiden työkkärin rahoittamien työllistymisyritysten edellytyksenä on vähintään asetusten ja lakien hyväksymisvaiheessa ollut vaatimus myös asiakkaan ”oikeasta” työllistymisestä oikeaan palkkatyöhön. 12 vuoden aikana olen näissä suhteissa ollut kahdeksan kertaa. Kunnat ja yksityiset yritykset säästävät tällä lain rikkomisella työvoimakuluja ja tietyllä aloilla työttömyys lisääntyy.

 13. Ilona Asp

  Tämä on työttömän elämän kurjuudessa vielä lisätaakkana: kaikessa pitää osata, jaksaa ja uskaltaa valvoa omia etujaan. Kun mitään muuta edunvalvontajärjestelmää meillä ei ole.
  Olen muuten juuri laittamassa avointa työhakemusta entiseen kuntoutuspaikkaani. Se oli nimittäin ihan oikea työpaikka, ja sieltä on vakituinen jäämässä eläkkeelle ensi syksynä. Ja minulla on teoriassa sopiva koulutus. Siksi nyt menee avoin hakemus, että jospa kesällä tarvittaisiin ensin sijaista. Myöhemmin voi laittaa hakemuksen avautuvaan paikkaan. Jos paikka siis tulee avoimeen hakuun. Voihan olla, että se annetaan ”tiskin alta” jollekin tutulle, kivalle kaverille. Tai sitten paikka tulee hakuun, ja siihen halutaankin maisteri. Saa nähdä miten käy. Oliko kuntouttavasta kahdesta vuodesta hyötyä. Lyönpä nastarini vetoa, että ei ollut.

 14. Ehdotus asiaan

  Tuli vaan mieleeni, että onkohan kukaan yrittänyt oikeusteitse vaatia palkkansa lain vastaisesta kuntouttavasta työtoiminnasta.

  Eli tarkoitan sitä että, jos oikeusasiamies tai aluehallintovirasto on kantelun perusteella todennut työtoiminnan lainvastaiseksi ja olet kuitenkin siellä ollut, niin eikö silloin ole ihan oikeutettua olettaa, että olet ollutkin kokoajan työsuhteessa etkä kuntouttavassa työtoiminnassa. Muutenhan tuollainen toiminta täyttää ainakin jonkinasteisen kiristyksen merkit (jollet osallistu laittomaan toimintaa poistamme avustuksenne).

  Ehkä, jos tosissaan jostain oikeusasteesta saisi tuollaisen tulkinnan, että lainvastainen kuntouttava työtoiminta tulkittaisiin automaattisesti työsuhteeksi, niin kunnatkin joutuisivat miettimään tekemisiään tarkemmin.

  • Saku Timonen

   Sopiva rikosnimike voisi olla kiskonnantapainen työsyrjintä.

 15. Tuija

  Työkokeilu on mielestäni vielä huonompi juttu. Kokeilija voidaan laittaa pitkäaikaistyöttömyyden perusteella tekemään täysin ammattitaitoaan vastavaa hommaa, tai niitä työpaikan vähäarvosimpia tehtäviä mistä ei kokeilijan ammattitaidon kehityksen tai ammatinvalinnan pohdiskelun kannalta ole mitään hyötyä. Kun kokeiluaika päätyy, työnantajalla ei ole mitään velvollisuutta palkata tätä vaikka olisi osoittautunut kuinka eteväksi työntekijäksi hyvänsä. Aina voi ottaa uuden.

  • töytön

   Työkokeilu on yleensä vapaaehtoista, ellei toisin ole sovittu työnhakusuunnitelmaan. Kesto voi olla esimerkiksi ainoastaan kuukauden minä aikana voi kokeilla jotain itseä kiinnostavaa alaa. ”Kuntouttavaan” pakotetaan karenssin uhalla ja kesto tuntuu olevan vaikkapa useita vuosia, jos näin viisaammat katsovat aiheelliseksi ja ei sitä palkkatyötä löydy. Mikähä lie pisin ”kakku” tässä maassa… Molempia toki käytetään härskisti hyödyksi, ei tule pahemmin työntekijästä kuluja 🙂

   • Tuija

    Te-toimisto käyttää varmastikin ihmisten tietämättömyyttä hyväksi puhumalla kauniisti työkokeilun puolesta ja saa sen näin kirjatuksi työnhakusuunnitelmaan. Ainakin nettikeskusteluista lukemani perusteella karensseja on tullut siitä kieltäytymisestä.

    Minulla se on nimenomaan ammatinvaihtomielessä, mutta eipä virkailija koskaan ole kertonut, voidaanko minulle osoittaa mikä hyvänsä kokeilupaikka mikä ei itseäni kiinnosta tai minkä jo osaan ettei tarvitse kokeilla. Täytyy ottaa asia puheeksi ensi kerralla. Milloin se sitten onkaan, ”te-toimisto ottaa yhtyttä” -päivä on siirtynyt jo 3 kertaa. 300 päivää täytyy tässä keväällä, ehkä ne silloin alkaa aktivoimaan minua 😉

    Hyväksikäyttö olisi joka tapauksessa saatava loppumaan, on sen nimi mikä hyvänsä!

    • 167-176

     Minulla luki aikoinaan työnhakusuunnitelmassa ”työllisyyttä edistävät palvelut”. Kysyin suomennosta tuohon ja vastauksena oli suunnilleen kaikki orjatyön muodot joita oli olemassa. En enää oikein muista sanamuotoa mutta ehdotin että siihen lisätään ehto tapauskohtaisesti erikseen sopmisesta. Ei kelvannut, joten poistatin sieltä nuo ”työllisyyttä edistävät palvelut”, vähän ämpyili virkailija mutta lopulta poisti kun sanoin suoraan mitä mieltä noista ”palveluista” olin. Eli eivät anna asiakkaalle mitän valtaa omista asioistaan vaan tavallaan ottavat sellaista valtaa jota heillä ei lain mukaan ole. Ei vaan onnistu minun kohdalla. Vaikuttaa aivan järjestelmälliseltä harhautukselta ja valitettavan moni menee lankaan ja saa karenssin tai mikä pahinta voi joutua kuntouttavaan työtoimintaan ”valovuosiksi”.

     • töytön

      Joo tosiaan kannattaa vaatia poistamaan ne ”palvelut” sieltä. Voipi Tuija olla oikeassa, että saattaa tulla joku ihan muun alan kokeilupaikka mikä otettava vastaan. Ainoa järki tuossa tosiaan on, että itse haluaa jotain kokeilla ja etsii sen kokeilupaikan. Kannattaa tosiaan tarkastaa molliin kirjautumalla mitä sinne on kirjattu suunnitelmaan, itelläki oli lisätty työkokeilu minkä sitte sain pois sieltä ku soitin toiselle virkailijalle.

 16. Tupu

  Minä olen ikikarenssissa ja aion kieltäytyä pakkotyöstä. Tietenkin toimeentulotuen perusosaani alennetaan sen vuoksi. Olen valittanut päätöksistä Hallinto-oikeuteen, koska jonkun valittajan ensimmäinen ”oikeudenmukainen” päätös voi muuttaa kaikkien työttömien kohtelua.

  Lain tiukan tulkinnan mukaan perusosaani voidaan alentaa. Aikomuksena on kuitenkin selvittää voiko yksittäistä lain kohtaa tulkita muusta lainsäädännöstä irroitettuna. Perusteluiksi laitoin perusosan alentamisen kohtuuttomuuden, päällekkäisen taloudellisen tuomion työmarkkinatuen menettämiseen nähden sekä osalleni kohdistunut viranhaltijoiden asiaton kohtelu (josta olen kirjoittanut omaan blogiini). Yritin myös laittaa, että lakia on tulkittava perusoikeusmyönteisesti ja sen, että kyseistä lain kohtaa ei voida tulkita muusta lainsäädännöstä irroitettuna.

  • 167-176

   Hyviä pointteja olet laittanut pohdittavaksi HaO:lle. Ellei HaO:sta tule voittoa niin kannatta yrittää viedä asia KHO:een.

   Olisi hyvä saada nuo laittommudet kitkettyä oikeuslaitoksen kautta, sillä jossain vaiheessa saattaa ”oodininsoturit” kysellä virkanillkien virkatoimien laillisuuden perään, sitten ei nykyisen kaltainen lässytys auttamisesta enää auta.

   • Tero Salonen

    Tuota pelkään itsekkin. Koska väärinkohdellut ihmiset radikalisoituvat. Joutuminen orjaksi on pahempi rangaistus, kun mitä saa ihmisten tappamisesta. Jos tapat saat täysi ylläpidon ja maata vuosi tolkulla. Ainakaan ei tarvi toimia orjana. Joissain maissa orjana toimiminen saattaa juuri olla rangaistus rikoksesta.

    • Tero Salonen

     Suomessa tällä on tietääkseeni nimi yhdyskuntapalvelu.

    • Tero Salonen

     Pahoinpitelystä tuomio 105 tuntia palkatonta työtä yhdyskuntapalvelua. Jos saat 300 päivää työmarkkinatukea ja vielä otat itsellesi kuuluvan toimeentulotuen voit joutua vuosiksi palkattomaan työhön.

 17. Pekka Rintamäki

  Hallitus teki juuri viisaudessan päätöksen, että sosiaaliturvaa kehitetään ”osallistavammaksi”.

  Koska uusien työpaikkojen syntymistä ei kuitenkaan ole näköpiirissä niin päätös tarkoittaa entistä enemmän työttömien pompottamista ja karenssien määrän kasvua.

 18. AMK

  Niin kuka tai ketkä pääsevät nauttimaan ihan terveinä ja työkykyisinä sopeutumuseläkettä???
  Työkyvyttömien pitää sen sijaan nostaa suomi nousuun???No hehän eivät ole kyvyttömiä työelämään onhan keksitty kuntouttava työtoiminta millä saadaa työttömät pakollaan tkemään töitä ettei tarvi maksaa palkkaa.t”Mitäs ..ai niin hehän eivät aattele muutakuin omaa napaansa.Hain tässä taannoin työkyvyttömyyseläkettä,heidän mielestään en pysty tekemään kahta viimeistä työtäni,mutta sitä työtä pystyn tekemään mitä tein yli 30 vutotta sitten tai sitä vastavaa työtä.(en ole 30 vuoden aikana löytänyt vastaava työtä)Ihme kyllä joku edustaja oli muuten lääkäri,hän antoi oman mielipiteensä en pysty enää olemaan….jne kuinkas kävi,arvata vain saattaa,tavallinen työntekijä on kuin paskakasa kun herroista puhutaan.ei puhettakaan että heidän (ilmiselvästi halusi vain olla muuten vaan)juttuja huomioidaan ei tullut karenssia eikä ilmoitusta ilmoittaudu te-tstoon saat kuntouttavaa työtoimintaa.Missä on tasapuolisuus vai herrat päättävät herrat ovat herroja ja orjat tekevät työtä.

  • AMK

   Ei ollut minusta kysymys entinen lääkärikansanedustaja sai puhuhuttua iteselleen eläkkeen,ja kevanhan on pitänyt rahaa mistä on varaa ns.herroille varaa maksaa,mutta todellisille työkyvöttömille ei,siitähän pitää etupäässä huolta hallitus kaikista ;jos henki kulkee olet työkyvillenin,mutta jos hyväveljistä puhutaan se onkin eri asia.Panama on kutsunut minun eläkkeeni herrojen kukkaroon.On mistä jakaa herroille.

 19. AMK

  En ole ihminen,olen työtön jota on potkittu päähän,niinkuin te<.tston papereissa lukee jos et ole toimittanut sairaus yms papruria heille….heillä ole käsitystä mistä saa lääkärinttodistuksen mutta mutta heille ei kelpaa terveyskeskusten todistus,vaan tulotottaman työttömän pitää hakea todistus kyvyttömyydestä kallimaasta päästä,eikä sekään auta asiaa.Olenhan työkykyinen,paperit voi rututa roskikseen mutta työkykyni ei nouse.Koska tähän työttömien asiaan puututaan.Ai niin työttömät työllistetään ilman palkkaa odotellaan kun lind…mikä mahtaikaa olla nimi keksii,työttömät työllistetään mutta ilman palkkaa,sotvat ei ole enää työttömiä kaikki työttämät tekevät työtä työttömyyskorvauksellla???Suomi pelastuuu ja herroille lisää liksaa.vitsi on se työtön ei saa palkkaa vaan työttömyyskorvauksen vaikka tekee työtä.(mitä moni herra ei tee)

 20. AMK

  Otan muuten kantaa tähän 21,5 .mikä se on jne ,kunhan jaksan.Nimittäin työmarkkinatukea saa 21,5 päivältä kuukaudessa,missäs työtön on ne muut päivät launataisin paastolla ja sunnuitaisin elää pyhällä hengellä.

 21. Jaanap

  Jorma Sipilän määrittelyn mukaan sosiaalipalveluiden on luonteeltaan sellaista, jonka asiakas pystyy valisemaan haluaako vai ei. Sipilän määritelmää on hyväksyttävästi käytetty sieltä 1980 luvun alusta asti. Ymmärtääkseni sen jälkeen on tullut paljon sellaisia sosiaalialan tehtäviä, jotka selvästi eivät ole sosiaalipalvelut, kuten tämä toimintakykyä edistävä kuntouttava työtoiminta. Tämä on insertoitumista ihmisten elämään. Kunnissa hoidetaan aika villisti, vaikka mielestäni tätä esimerkiksi pitäisi toteuttaa ja johtaa sellaiset ihmiset, joilla on sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön mukainen pätevyys. Voit oikaista minua, jos olen väärässä Saku.

 22. Jari Kähkönen

  @ nimimerkki Sossu jossain ylempänä tässä kommenttilaatikossa, mikä kirjoitti pariinkin otteeseen. Alunperin en aikonut sanoa mitään, mutta yksinkertaisesti rupesi ottamaan riittävästi päähän tuo itseäänvahvistava hokemallisuus ja markkinointiviestinnän sekä kaikenvaltiaan viranomaisuuden sekasotku mitä hän tarjoilee tietämättömien hämäykseksi.

  Vai on aktivointisuunnitelmassa muitakin vaihtoehtoja kuin kuntouttava työtoiminta. Höpöhöpö. Siksikö jätettiin sanomatta edes yhden virkahenkilön ja toimipisteen suuntaa antavatkin luvut, että kuinka monta meni minnekin jonakin ajanjaksona. En osta tätä väitettä, koska sosiaalityöntekijän pitäisi tietää, että aloitteen siihen lystikkäästi aksu-lyhenteellä virastoslangissa kutsuttuun juttuun tekee pienessä kunnassa keskushallinnon alainen ja isossa kaupungissa sote-viraston pääkallonpaikan työllistämisyksikkö, joka tiedä mitään mistään muusta kuin kunnan maksuosuudesta. Muka-aktivoinnin tekevä alueellisen toimipisteen tai sosiaalitoimiston sossu taas ei tiedä mitään niistä muka muista käytettävissä olevista palveluista eikä asiakkaastakaan väestökirjanpitoa enempää ellei tämä ole ollut aiemmin aikuissosiaalityön asiakas. Te-toimisto, joka on osallistuvinaan suunnitelman tekemiseen olisi tiennyt jotain sekä asiakkaasta että etenkin vihjaamistasi muista palveluista, mutta ei tässä vaiheessa tee enää mitään, koska pitää asiakasta varttiavaille uloskirjoitettuna saatesanoin ”työvoiman ulkopuolinen” tai ”te-toimiston asiakkuus ei ole ajankohtainen”. Eli toimii ihan pelkkänä kumileimasimena. Oli miten oli niin silti useimmille tuli lähtö sinne työttömien Siperiaan, kuntouttavaan työtoimintaan eli kutyyn.

  Vai sai saa se ammattimies, joka ihan huvinpäiten kävi ottamassa kuntouttavassa työtoiminnassa sosiaalitapauksen leiman otsaansa, peräti tätä kautta ”jalan oven väliin” työllistymisessä? Höpöhöpö. Sitä se ei tee, koska inhoaa ja pelkää tuota leimaa kaiken koskaan kokemansa sekä oppimansa voimin, niinkuin normaaliväestöön kuuluva yleensä tekee ja sen pitäisi sosiaalityöntekijää uskottavasti esittävän tietää. Niinikään pitäisi tietää, että jos kuty on järjestetty keskellä kunnan normaalia työyksikköä, sillä todennäköisesti rikotaan lakia korvaavan työn kiellon kautta. Niin ja sittenhän piti vielä olla kelpoinen kyseiseen tehtäväänkin. Sekä onko kuntouttava työtoiminta muka peruste ottaa suoraan toimeen tai virkaan tehtävää haettavaksi julistamatta? Ei varmasti ole. Miltä se nyt näyttää, kun ainakin asianosaisjulkiseksi asiakirjaksi ajallaan tuleva ansionmittailukin tehdään? Etkai väitä, että suosikkihenkilöä on autettu hommiin väärentämällä työdistus, jossa kuty muuttuu työnteoksi? Syytä itseäsi, mitäs vihjailet. Tai saiko työtoimintaa muka laillisesti ostaa voittoatavoittelevalta yritykseltä? Eipä tainnut. Joku voi ehkä päästä työvalmentajaksi toisia kuntoutettavia santsaamaan johonkin kolmannen sektorin toimijan pajaan, ehkä. Jos siis hanketalous ja määrärahakausi sen suovat. Kaikilta muilta osin: höpöhöpö.

  Sitten tulee rivi-pari palveluiden epäasianmukaisesta käyttämisestä asiakasohjauksella, jossa palveluun työnnetään asiakkaita, jotka eivät sinne kuuluisi. Hyvin sopii sosiaalibyrokraatin puuttuvaan omatuntoon ja vääristyneeseen maailmankuvaan tuokin. Vähän niinkuin alkuperäistä viestiä alempana vedetty löysä puhe kuntouttavan työtoiminnan automaationa korvattavista matkakustannuksista, joka on aivan täyttä roskaa. Se kuuluu etuuden päälle tulevalla ylläpitokorvauksella maksettaviin menoihin siinä kuin ruoka ja kaikki muukin meno mitä ns. aktivointi aiheuttaa. Menoihin saa ehkä toimeentulotukea, mutta vain jos laskelma näyttää/täydentävän kriteerit täyttyvät, ja sen tietäisi kyllä oikea sosiaalityöntekijä. Jos joku kunta antaakin ilmaisen bussilipun, onneksi olkoon, mutta mitään syytä sitä ei ole yleistää, koska kukaan ei tiedä mitä ne muut sadat kunnat tekevät vastaavassa tilanteessa.

  Loppupäätelmäni on, että nimimerkki sossu apinoi uskollisesti sitä markkinointiviestinnällistä suoltoa, jolla mistään mitään ymmärtämätön itseään keskiluokaksi luuleva tavallinen ihminen uskoo, ja alleviivaan sanaa uskoo, kuntouttavan työtoiminnan hyväksi. Osansa sai myös kuvitelma ”jonkun auttamisesta”, joka useimmilla sosiaalitoimen palveluksessa pidempään viihtyvillä on jossain muodossa tallella, vaikka sitten asiakaskohtelu olisikin sitä luokkaa että aina kun kyseisen virkanaisen hälyttimelle annettu tunniste leimahtaa näkyviin, niin vartiokopissa kaivellaan esiin suojakäsineitä ja pitkiä pamppuja. Vaikea sanoa, että oliko kirjoitettu sittenkin pelkkää astroturffausta tai jonkun nettimönkiäisen sosiaalityöntekijänä esiintymistä. Riippuu siitä, että olivatko virheet pelkkää ylimielisyyttä vai eikö kirjoittaja oikeasti tiennyt totuutta siitä missä erehtyi.

  Kuntouttava työtoiminta on silti täyden työnteon vaatimista ilman palkkaa ja niin heikolla tekijänsä suostumuksella, että kyllä sitä saa orjatyöksi sanoa. Ainoakaan oikeasti virkakelpoinen ja tehtäväänsä sopiva koulutettu sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja ei kehtaa sanoa tälläistä useasti asiakkaan pulaan saattavaa, leimaavaa ja tuloksiltaan epävarmaa täyttä pelleilyä aktivoinniksi, kuntoutukseksi tai peräti sosiaalityöksi. Muuten on joko vuorotteluvapaan paikka, koska ihmiskäsitys ja ihmisarvo ovat kadonneet burnoutin partaalle ajavassa työarjen melskeessä. Tai sitten täytyisi käydä joskus katsomassa ihan itse paikan päällä pidemmän kaavan kautta, että minne sitä niitä asiakasparkoja oikein tunkeekaan. Ja minkälaisena sieltä palvelusta tai aktivoinnista oikein palattiinkaan.

 23. Sossu

  Harmi, että sinun kokemuksesi ovat tuollaisia. Kuntouttavan avulla on todellakin työllistynyt ihmisiä. Vakituiseen työpaikkaan ei välttämättä, mutta eipä noita vakituisia ole tietyillä aloilla järin paljoa tarjolla. Mutta määräikainen työkin on työ joka mielestäni kannattaa sekin ottaa vastaan. Ja kuten yllä olen kirjoittanut, niin toden totta, aktivointisuunnitelmassa on sovittu jotain muuta kuin työtoimintaa. Harmi sinänsä, että henkilöt, jotka ovat työtoiminnan kautta saaneet positiivisia vaikutuksia elämäänsä, eivät halua niistä puhua. Mutta toisaalta ymmärrän, jos asenne on työtoimintaa kohtaan tällainen, mistä täällä kirjoitetaan. Niin se vaan menee, että negatiivisuutta on huomattavasti helpompi viljellä kuin positiiviivisuutta ja eikä tämän blogin tarkoituksena illeisestikään ole nostaa asioiden hyviä puolia esille. Ymmärrän sekin. Onhan jonkun nostettava epäkohtiakin esille. Itse jatkan työtäni ja kun ”olen tunkenut ihmisiä työtoimintaan” niin jatkan heidän kanssaa yhteistyötä ja yritän ainakin osaltani varmistaa hyvää laatua ja sitä, että ihmistä autettaisiin mahdollisen jatkopolun löytämiseen, ettei tarkoituksena ole säilöä ihmisiä työtoimintaan loppuelämäksi (vaikka lakikaan ei siihen kyllä anna mahdollisuutta). Eli suomeksi sanottuna tapaan henkilöitä henkilökohtaisesti kun he ovat työtoiminnassa. Tästä on hyviä kokemuksia ja lisäksi ihmiset itse ovat antaneet siitä positiivista palautetta. Jokainen ihminen on yksilö ja tilanteet ovat aina yksilöllisiä. Toivotaan, että henkilöt tulevat kuulluksi kun heidän kanssaa asioita mietitään, ja luonnollisestikin toivotaan, että henkilöt itse avaavat suunsa ja kertovat, mitä haluavat ja mitä ovat itse valmiita tekemään, että heidän elämänlaatu kohentuisi tmv. Aurinkoista kevään jatkoa kaikille!

  • Jari Kähkönen

   Oikaisuna todettakoon, että en ole kirjoittanut enkä väittänytkään kirjoittavani omasta kokemuksestani. Eipäs normaalisteta eli asetuta sosiaalityöntekijätuoliin puhumaan alaspäin asiakkaalle, kun näin ei kerran tosiasiassa ole.

 24. Tupu

  sossu sanoo -nimimerkin mielipide oli sellainen, että on ihan pakko vastata silmä silmästä tasoisella mielipiteellä.

  Etkö koskaan mieti, että ”auttamasi” ihmiset voivat joskus tehdä sinulle vastapalveluksen?

  Eihän kyse ole autettavan työttömän auttamisesta työelämään tai työttömän mielipiteestä. Kyseessä on vain auttajan mielivallasta ja auttajan mielipiteestä: esim. ”autetaan, että henkilön ei tarvitse nähdä köyhyyttä ja tehdään autettavasta henkilöstä sokea”, joka muuten vastaa kyseenalaisuudeltaan keskimääräisen työttömän kuntouttavasta työtoiminnasta saamaa apua. Ärsyttävintä asiassa on, että tämä ”henkilön sokeuttamisesta päättänyt henkilö” väittää auttaneensa ja inttää, että henkilö koki saaneensa positiivista apua. Auttaja on tietenkin sairaan tyytyväinen antamaansa apuun, vaikka kaikki muut epäilevät autetun kiittelevän saamastaan avusta vain sen vuoksi, että ei joutuisi vastaanottamaan lisää samankaltaista apua.

  Kuten tiedät, niin kuntouttavasta ei kukaan työllisty oikeisiin töihin, kuntouttavassa kyykytyksessä olleista noin 1 – 2 %:ia saa valtion tuilla maksettavan työpätkän, johon he olisivat kykeneviä ilman kuntoutustakin. Eiköhän kuntouttavaan työtoimintaan suostuta pääasiassa sen vuoksi ettei menetetä työttömyyskorvauksia eli vielä suoremmin sanoen – työtöntä kiristetään pahimmillaan koko perheelle/työttömän lapsille aiheutetulla kärsimyksellä ellei työtön allekirjoita suostumustaan palkattomiin töihin.

 25. Todellinen ihmettelijä

  Tupulle.

  ”Kuten tiedät, niin kuntouttavasta ei kukaan työllisty oikeisiin töihin”

  Tuo teksti on ihan täyttä valhetta. Meillä on teidossa tapauksia, joissa ihminen on työllistynyt oikeisiin töihin. Mikäli sinä et tiedä sellaisia tapauksia, niin se ei tarkoita ettei niitä olisi olemassa.

  Kaikille muille:

  Miksi ihmeessä uskotaan vain kaikkeen vahingolliseen ja vahingoittavaan tietoon. Miksi hyvillä asioilla ei ole mitään uskottavuusarvoa. Millainen teidän maailmankatsomuksenne on? Minua pelottaa tuollainen negatiivisuuden uskominen ja ihannointi.

  • Tero Salonen

   Muuttakaa kuntouttavatyö vapaa ehtoiseksi. Siihen päätyy sen jälkeen he ketkä uskovat palkattoman työn parantavaan voimaan.

   • töytön

    Todellakin näin. Siinä vaan saattas sitten Ihmettelijällä ja Sossulla loppua palkkatyöt, niin eihä semmonen tietenkään käy.

    • Tero Salonen

     Kuntouttava työtoiminta ei ole sossun ainoa tehtävä. Erittäin harmillista että on tuollainen erittäin voimakkaasti etäännyttävä asia, jossa ihmisiä kohdellaan väärin. Pitää kuitenkin muistaa että sossulla on myös paljon asiaan kuuluvia tehtäviä. Sitä en tiedä miten ne toimivat, eikä se ole minun asia.

    • Todellinen ihmettelijä

     Ei vaikuta minun töihini millään tavalla, vaikka yhtäkään aktivointisuunnitelmaa ei enää tehtäisi ikinä.

     Olen vain huolissani siitä, että kuinka toimeentulotuesta on tullut joillekin ihmisille varsinainen toimeentulo. Minusta vastikeettoman rahan jakaminen pitäisi lopettaa työkykyiselle ihmiselle, joka ei vaan halua tehdä mitään saamansa rahan eteen.

     Eipä noista ilmaistöistä juurikaan ole hyötyä kunnille tehdyn ilmaisen työn muodossa, mutta ihmisten hyvinvointina se jo näkyy niissä kunnissa, joissa asioita tehdään oikein.

     Tupulle ainakin toivotan onnea hänen valitsemaallaan uralla. Ei näytä kovin helppoa työllistymistä ainakaan olevan luvassa tuolla asenteella. Mutta ehkä se ei ole halukaan. Ja miksi sitä turhaan töihin kun voi elää toimeentulotuellakin.

     Oletteko muuten miettineet, että mistä se johtuu, että koulutettuja ihmisia on työttöminä ja monet kouluttamattomat ovat jatkuvasti töissä ja vielä vaihtavat työpaikkaansa omasta halusta aina välillä. Ehkä jotkut eivät vaan halua olla ammatiltaan toimeentulotukiasiakkaita.

     • Tero Salonen

      Suomessa minimi toimeentulo on turvattu aivan kaikenlaisille ihmisille. Niinkuin kuuluu ollakkin. Meillä kaikilla on mielipiteitä, mutta emme voi silti omien mielipiteiden takia kaltoinkohdella muita. Jos joku elää pelkällä toimeentulotuella elämänsä. Kokolailla hänen elämänsä on ollut tiukkaa, joka mielestäni ei ole ihmisarvoista elämää. Kyllä ihmiset pääsääntöisesti pyrkivät tienaamaan.

     • töytön

      No kiva kun on niin varma duunipaikka. On se vaan helpompi elellä ku se tilikirje aina postiluukusta tipahtelee. On kokemusta.

      Ka niin, pitäskö tappaa vaikka nälkään sossupummit? Tekisitkö ite omia hommiasi kuntouttavan tittelillä työmarkkinatuella/toimeentulotuella ja 9€ päivittäisellä kulukorvauksella? Lomia et tarvii etkä eläkekertymiä ja työterveyshuoltokin täysin turhaa höpinää. Näyttää kans aika hienolta siinä CVssä.

     • Tupu

      ”Tupulle ainakin toivotan onnea hänen valitsemaallaan uralla. Ei näytä kovin helppoa työllistymistä ainakaan olevan luvassa tuolla asenteella. Mutta ehkä se ei ole halukaan. Ja miksi sitä turhaan töihin kun voi elää toimeentulotuellakin.”

      Edellinen kertoo sinun kyvyttömyydestäsi tehdä sosiaalityötä – ei ihminen voi toimia sosiaalityössä, jos ihmisellä ei ole mitään käsitystä, että tehdäkseen ihmisestä päätelmiä tarvitaan tietoa ja senkin jälkeen sosiaalityöntekijän pitäisi kyetä asialliseen käyttäytymiseen eikä sortua ala-arvoisten letkausten suoltamiseen.

      Ehkä tuossa seuraavassa linkissä löytyy syy, miksi sosiaalityöntekijät pitävät toimeentulotuella elämistä autuaana ja väittävät sen olevan ”joillekin” kuukausipalkkaa parempi vaihtoehto: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015061819887449_uu.shtml – Sosiaalityöntekijöillähän on valta myöntää harkintansa mukaan perusnormin ylittävää toimeentulotukea tai ”lyhytaikaista” toimeentulotukea.

  • Tupu

   Kun ihminen osallistuu vapaaehtoisesti kuntouttavaan työtoimintaan, niin se on tietenkin hänen kohdallaan sallittua, mutta heillekin pitäis maksaa palkkaa tehdystä työstä eikä käyttää palkattomana työvoimana.

   Kun nykyään kuntouttavaa työtoimintaan PAKOTETAAN pelkästään työttömyyden perusteella, niin tottakai ihmisellä on edelleen mahdollisuudet työllistyä myös oikeisiin töihin, mutta tällaista kuntouttavan jälkeistä tai aikaista työllistymistä ei saa koskaan katsoa kuntouttavan tulokseksi, koska kuntouttavaan määrätyllä ei yleensä ole palveluntarjoajien lupaa poistua kuntouttavan työtoiminnan piiristä palkkatyöhön. Uhkailuista huolimatta muutamat työttömät ovat lähteneet palkattomasta pakkotyöstä palkkatyöhön ja luultavasti nämä henkilöt on kirjattu tilastoissa ”kyykytyksen avulla työllistyneiksi”, vaikka näin ei ole todellisuudessa tapahtunut.

   Lisäksi pitää ymmärtää ettei ”kuntouttavaa työtoimintaan pakottaminen/suostuminen” koskaan näytä työhistoriassa positiiviselta vaan lähinnä leimaa työttömän aina jollakin tasolla työkyvyttömäksi.

   Kannattaisi hiukan miettiä, miltä kyseisen avun vastaanottaminen itsestä tuntuisi, niin kävisi selväksi ettei kyseessä ole missään nimessä työttömän auttaminen. Niin typerä ei pidä olla, että väittäisi ”etten minä itse tarvitse sellaista apua”, mutta työttömät tarvitsee… usein työttömältä puuttuu vain se palkkatyöpaikka.

  • Tero Salonen

   Monen ihmisen maailmankatsomukseen kuuluu lakien noudattaminen ja orjuuden eli pakkotyön kieltäminen, jotka ovat kiellettyjä kansainvälisissä sopimuksissa ja suomen laissa.

 26. Tero Salonen

  Työkykyinen ihminen tuohon joutuessaan ottaa asian rangaistuksena, niinkuin kuuluu. Palkaton työ on rangaistus rikoksesta. Rangaistus kokemus on aina negatiivinen. Ihmisiä on myös vahingossa tuomittu väärinperustein linnaan. He saavat vääryydestä korvauksen. On harvinaista että väärinperustein linnaantuomittu sanoo että en tarvi korvauksia, sain vuorokausirytminkin korjattua. Olipas kiva juttu.

 27. Tero Salonen

  Ymmärtääkseni yhdyskuntapalvelussa kysytään tuomitun suostumus palkattomaan työhön, mutta kuntien työllisyyden hoidossa ei kysytä.

 28. Irma

  Oulussa on pantu tuulemaan ja työttömyydestä ollaan pääsemässä eroon kuntouttavan risusavotan avulla.

  http://yle.fi/uutiset/tekemattomat_tyot_ja_tyottomat_yhteen_ja_tuloksena_saadaan_ekomatkailukeidas/8801482

  • töytön

   Oho! No nyt on mielenkiintonen juttu. Näin sitä ”työllistetään” ja yrittäjätkin kiinnostuneita ilmaisista orjista.

   ”Virallisesti kesäkuun alussa alkava ESR:n hanke työllistää mittavan määrän ihmisiä. Vaaraniemen mukaan kokonaisuudessaan jopa 300 henkilöä. Paitsi kaupunkia, kuntouttavan työtoiminnan tarjoamat mahdollisuudet ovat alkaneet kiinnostaa myös yrittäjiä”

 29. Tero Salonen

  Kun suunnittelee isoa orjatyökeskusta ja mukaan tulee yrittäjiä, sekä uutisoi siitä niin kannattaa kuitenkin kuntoittavan työtoiminnan sisällön määrittäjään eli sosiaali ja terveysministeriöön olla yhteydessä. Thl:n sivuilla aivan selvästi lukee että yritykset eivät saa huotyä kuntoutettavista. Thl:n sivuilta voi sen lukea tuosta https://www.thl.fi/fi/web/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja/kuntouttava-tyotoiminta/kuntouttavan-tyotoiminnan-jarjestaminen

 30. Kupla

  Aivan mahtavaa ja amazing. Jopin kuplassa lienee kuntoutuminen kovassa vauhdissa.

  ” Missä kuplakorkkiprojekti nyt menee?
  – Niitä on nyt kauppojen hyllyllä ja verkkomyynti on aloitettu. Tuotteita kootaan Porin työtoimintayksikkö Jopissa kovalla vauhdilla. BubbleCapeja saa nyt 64 Prismasta ympäri Suomen ja olemme lähestyneet myös muita kotimaisia ketjuja.”

  http://www.satakunnankansa.fi/satakunta/merikarvialaisen-keksijan-kuplakorkit-paasivat-kaupan-hyllylle/

 31. FM

  Hei, onko joku joskus valittanut kuntouttavasta akuehallintovirastoon ja jos on, miten kävi?
  Aiemmin luin, että eduskunnan oikeusasiamiehelle oli valitettu, miten sen kanssa kävi?
  Itse olen 4n kuukauden tappelun jälkeen valittamassa vihdoin ja viimein – kerron tulokset myöhemmin. Olen siis vakituisessa osapäivätyössä ja silti kuntouttavassa.

Kommentoi »

Comments are closed