Salaperäinen konklaavi

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan NN:n ei voida katsoa olleen työsuhteessa osuuskuntaan, vaan kyseessä on ollut omassa työssä työllistyminen.

Näin perusteli työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta merkittävää päätöstään, jolla työosuuskunnan kautta tehty työ katsotaan yrittäjyydeksi. Perustelut ovat sitä luokkaa, että laitetaan vielä kuva alkuperäisestä tekstistä.

outi a-k

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan ei voida katsoa

Perustelut kuuluvat kansankielellä, että asia nyt on näin, koska me sanomme sen olevan näin ja menepäs nyt pois siitä häiritsemästä, kun täällä vedetään koko valtakunnan työvoimapolitiikan suuria linjauksia.

Päätös vie maton monien jalkojen alta. Varsinkin luovilla aloilla työskentelevät ovat voineet kuulua työosuuskuntaan ja kerryttää sitä kautta työttömyysturvan työssäoloehtoa. Lisäksi monet työttömyyskassat ovat mainostaneet jäsenilleen työosuuskuntaa keinona säilyttää oikeus työttömyysturvaan. Nyt asia on muuttunut.

Kuka sen sitten muutti? Mikä on tämä työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta, joka jarruttaa työllistämistä ja ennen kaikkea vaikeuttaa työttömyysturvan saamista näin tehokkaasti?

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnasta säädetään Työttömyysturvalain 12a luvussa ja se toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena työttömyysturvaa koskevissa asioissa. Sinne valitetaan silloin, kun vaikkapa Kela on hylännyt työttömyysetuuden TE-toimiston lausunnon perusteella. Tehtävistä kerrotaan tarkemmin lautakunnan nettisivuilla.

Lautakunta on tuomioistuin ja se toimii sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla. Lautakunnassa on puheenjohtaja, joka voi olla päätoiminen, sekä tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia, lakimiesjäseniä, lääkärijäseniä sekä työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevia jäseniä, jotka toimivat tuomarin vastuulla. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan, varapuheenjohtajat, muut jäsenet ja heidän varajäsenensä viideksi vuodeksi kerrallaan.

Tähän asti kaikki on selvää, mutta keitä he ovat? Ketkä päättävät työttömyysturvasta tehdyistä valituksista? Se ei selviä ihan helposti. Itse asiassa se ei selviä tavalliselle netinkäyttäjälle ollenkaan. Missään ei kerrota jäsenten nimiä ja nettisivut on päivitetty joskus ennen edellisen toimikauden päättymistä 31.12.2015.

mhltk

Varmaankin valtioneuvosto on päättänyt asettaa lautakunnan myös tämän vuoden alusta alkaneelle toimikaudelle, koskapa päätöksiäkin tehdään. Tosin sivujen viimeiset oikeustapaukset ovat vuodelta 2012.

Muutoksenhakulautakunnan toimistossa työskentelee runsaat 30 työntekijää. Toimistopäällikön lisäksi henkilökuntaan kuuluu 18 esittelijää, 8 notaaria ja 6 toimistohenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä, mutta nähtävästi kenenkään tehtäviin ei kuulu pitää nettisivuja ajan tasalla. Jos kuuluukin, niin näiden tuomarinvastuulla toimivien päättäjien nimiä ja yhteystietoja ei ole katsottu tarpeelliseksi kertoa.

Näyttää siltä, että työvoimapolitiikan suuria linjauksia tekee salaperäinen konklaavi, jonka jäsenet eivät ole tiedossa ja joka ei halua esitellä itseään ja toimintaansa julkisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii tuomioistuin, joka noudattaa tsaarinajan käytäntöjä. Jossain tärkeässä virastossa istuu tärkeitä virkamiehiä tekemässä tärkeitä päätöksiä, mutta rahvaan ei tarvitse tietää keitä he ovat. Maan hallitus on johtavinaan työllisyyspolitiikkaa, mutta tämä salaperäinen tuomioistuin voi milloin tahansa mitätöidä minkä tahansa edistysaskeleen.

Koska asiassa esitetyn selvityksen mukaan ei voida katsoa…

Seuraava vaihe on sitten vakuutusoikeus, joka on yhtä salaperäinen tuomioistuin. Olen kerran nähnyt muutoksenhakulautakunnan päätöksen, joka oli kopio TE-toimiston kielteisestä työvoimapoliittisesta lausunnosta kirjoitusvirheineen.  Samasta asiasta aikanaan tulleessa vakuutusoikeuden päätöksessä kirjoitusviheet oli sentään korjattu.

Kommentit (46)
  1. seppo mahkonen
    20.6.2016, 07:53

    Sairasta touhua. Olisiko aika saattaa lainsäädäntö ja sen tulkinta demokratian piiriin. Tämä nimenomainen päätös on suoraan suolesta.

  2. Jari Suominen
    20.6.2016, 08:03

    Nimet pitää saada julki. Tällainen sikailu ei kuulu demokraattiseen yhteiskuntaan.

Kommentointi suljettu.