Aktivointia ja lojumista

-Vielä kun jostain saisi täydelliset ja yksityiskohtaiset vastatoimintaohjeet siihen tilanteeseen, kun tämä homma osuu kohdalle.

Tämä oli ensimmäinen kommentti Facebookissa jakamaani Long Play-artikkeliin kuntouttavasta työtoiminnasta. Nostan hattua jutun tehneille tutkiville journalisteille, sillä ensimmäistä kertaa tähän ongelmaan on paneuduttu kunnolla ja jutussa kerrotaan kuntouttavan työtoiminnan historiaa ja sen nykyisiä käytäntöjä raadollisten esimerkkien avulla. Yksi esimerkki on Vantaan kaupungin palkattomalla työllä pyöritettävä suurpesula, josta olen kertonut täällä ja täällä. Long Playn artikkeli maksaa 4,90 euroa, mutta sen verran kannattaa silmien avaamisesta maksaa.

Niitä toimintaohjeita on kaipailtu ennenkin, mutta täydellisiä neuvoja ei voi antaa. Kuntouttava työtoiminta on lakisääteistä toimintaa, joten paras keino valmistautua on tuntea laki ja sen nojalla annetut soveltamisohjeet. Laki löytyy täältä ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjekirje täältä.

Lakiin ja ohjekirjeeseen kannattaa perehtyä viimeistään siinä vaiheessa, kun tulee kutsu aktiovintisuunnitelman laatimiseen. Siitä se aina alkaa. Lain mukaan työ- ja elinkeinotoimisto ja kunta ovat velvolliset laatimaan aktivointisuunnitelman yhteistyössä työttömän kanssa. Pitäkää huolta siitä, että paikalla oikeasti on myös TE-toimiston edustaja, sillä liian usein työttömältä vain pyydetään nimi valmiiksi tehtyyn aktivointisuunnitelmaan

Lain mukaan aktivointisuunnitelmaan on merkittävä henkilön koulutusta ja työuraa koskevat tiedot, arvio aikaisempien julkisten työvoimapalvelujen vaikuttavuudesta, arvio aikaisempien työllistymissuunnitelmien ja kunnan tekemien henkilöä koskevien suunnitelmien toteutumisesta ja  toimenpiteet, jotka voivat olla työtarjouksia, muita julkisia työvoimapalveluja, kuntouttavaa työtoimintaa, muita sosiaalipalveluja sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja. Jos näitä lakisääteisiä asioita ei ole kirjattu suunnitelmaan, niin vaatikaa niiden kirjaamista.

Ensiksi on selvitettävä mahdollisuus tarjota työtä tai julkisia työvoimapalveluja. Kuntouttava työtoiminta on viimesijainen toimenpide ja se tarkoittaa sitä, että ensin on käytävä läpi kaikki muut mahdollisuudet. Tämä unohtuu valitettavan usein kuntien virkamiehiltä, joiden ainoa toimeksianto omilta esimiehiltään saattaa olla kunnan ns. sakkomaksujen säästäminen ja palkattoman työvoiman haaliminen kunnalle.

On pidettävä mielessä, että kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelua ja tarkoitettu vain niille, jotka jotka eivät kykene palkkatyöhön tai muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Työkykyistä ei saa sijoittaa kuntouttavaan työtoimintaan. Jos teille tarjotaan kuntouttavaa työtoimintaa, niin kysykää kuka, milloin ja millä perusteella on määritellyt teidät palkkatyöhön tai muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin kykenemättömäksi. Jos tällaista määrittelyä ei löydy, niin vaatikaa päästä terveysviranomaisten tutkittavaksi. Jos teidän sanotaan olevan alkoholiongelmainen ja elämänhallintansa menettänyt, niin kysykää perusteluja väitteelle.

Tässä vaiheessa teitä luultavasti uhataan karenssilla. Ei pidä säikähtää, sillä viranomaisten on noudatettava lakia ja olette vain vaatinut lakiin kirjattujen oikeuksienne noudattamista.

Nyt aktivointisuunnitelman teko luultavasti loppuu toteamukseen, että olette työkykyinen ja teille tarjotaan muita työvoimapoliittisia palveluja. Niihin kannattaa suostua.

Nämä ovat ohjeeni niille, joiden työkyvyssä ja -haluissa ei ole mitään vikaa eikä elämänhallinnassa puutteita. Jos koette olevanne sosiaalisen kuntoutuksen tarpeessa, niin vaatikaa saada sitä. Palkatta tehtävä työ rinta rinnan samasta työstä palkkaa saavan kanssa ei ole sosiaalista kuntoutusta, vaan orjuuttamista.

Jos ette valvo oikeuksianne, niin aktivointusuunnitelman laatiminen voi sujua näin:

13342921_1049893725056206_8172528435696528191_n

 Kuva: Facebook/Teppo Palmroos

Kommentit (44)
 1. Oman kokemuksen mukaan ainakin kuty-sopimuksen uusiminen tapahtuu helposti vain työttömän ja kunnan (sos.toimen) välisenä. Paperit sitten kyllä lähetetään TE-toimistoon kolmatta allekirjoitusta varten. Näin ainakin siellä, missä TE-toimistoon voi olla ”vähän” pitempi matka.
  Kuinkahan on, voiko työtön edes päästä työtykyasiassa lääkärin tutkittavaksi, jos sitä vaatii. Työttömän terveystarkastuksen hoitaa terveydenhoitaja. Hän ei kai voi antaa mitään lausuntoja?

 2. Hyvä, että työttömien oikeuksia puolustetaan.

  Saattaisi olla hyödyllistä että Facebookissa olisi ihan oma ryhmänsä omistettuna aiheelle.

  ”TE-toimistoissa asioivat ja heidän läheisensä” tai jotain mielikuvituksellisempaa.

  Itselläni ei ole aikaa (eikä taitoa) ryhtyä ylläpitäjäksi.

  1. Saku Timonen
   11.9.2016, 11:55

   On siellä jo ainakin ”Ei pakkotyölle” ja ”Kuka kuuntelee köyhää”.

   1. Kiitos! Liityin Ei pakkotyölle – ryhmään. En itse olisi keksinyt sopivia hakusanoja noiden ryhmien löytämiseksi.

  2. Myös ”Orjafirmat” -ryhmä ajaa työttömien asiaa.

Kommentointi suljettu.