Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Uusi puserolaki?

Puserolaki eli laki kiellosta käyttää poliittisia tunnusmerkkejä eräissä tilaisuuksissa säädettiin 1934. Lailla pyrittiin ensi sijassa vaikeuttamaan sekä Isänmaallisen Kansanliikkeen että kommunistien julkista toimintaa. Tarkoitus oli viilentää ylikuumentunutta poliittista ilmapiiriä, mutta tulokset jäivät laihoiksi.

Nyt iso osa kansaa ja aivan liian monet päättäjät vaativat jonkinlaisen uuden puserolain säätämistä ilmeisesti kuvitellen, että sillä kiellettäisiin vain natsitunnusten ja -lippujen käyttäminen. Ei siinä niin kävisi, koska lain on aina oltava yleisluonteinen. Mitään Lex Suomen Vastarintaliikettä ei voi säätää, vaan lakia voitaisiin ja sitä pitäisi voida soveltaa muihinkin tilanteisiin. Jokainen rupeaisi vaatimaan sen soveltamista itselleen sopivalla tavalla.

Tästä on nopeasti saatu jo viitteitä. Keskustan kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila ennätti jo vaatia kaikkien eläinaktivistien ja anarkistien julistamista ääriliikkeiksi toimintatapoihin katsomatta ja tulkitsijasta riippuen epäilemättä äärikeskustalaisuuskin voitaisiin katsoa ääriliikkeeksi.

Olen jankuttanut monta vuotta, että meillä on jo tarpeellinen lainsäädäntö, on ollut jo kauan. Meiltä puuttuu vain tahto sen käyttämiseen. Mikko Niskasaari sanoo, että lain käyttämättä jättäminen on ollut poliisin ja syyttäjälaitoksen poliittinen valinta.

Niinpä, poliisi ja syyttäjälaitos eivät toimi irrallaan muusta yhteiskunnasta, mutta ei mennä nyt siihen. Mennään taas kerran siihen olemassaolevaan lainssäädäntöön ihan pykälä kerrallaan.

Rikoslain 6 luvun 5 § määrittelee rangaistuksen koventamisperusteet ja yksi peruste on rikoksen tekeminen osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Pykälän toisen momentin mukaan järjestäytyneellä rikollisryhmällä tarkoitetaan vähintään kolmen henkilön muodostamaa tietyn ajan koossa pysyvää rakenteeltaan jäsentynyttä yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen rikoksia, joista säädetty enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta, taikka 11 luvun 10 §:ssä tai 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettuja rikoksia.

Tuo vahventamani 11 luvun 10 § käsittelee kiihottamista kansanryhmää vastaan.

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Rikoslain 17 luvun 1a §:n mukaan pelkkä osallistuminen järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan on rangaistavaa ja siitä voidaan tuomita maksimissaan kahden vuoden vankeuteen. Pykälä on pitkä, mutta se kannattaa silti lukea:

Se, joka

1) perustamalla tai organisoimalla järjestäytyneen rikollisryhmän taikka värväämällä tai yrittämällä värvätä henkilöitä sitä varten,

2) varustamalla tai yrittämällä varustaa järjestäytynyttä rikollisryhmää räjähteillä, aseilla, ampumatarvikkeilla tai niiden valmistamiseen tarkoitetuilla aineilla tai tarvikkeilla taikka muilla vaarallisilla esineillä tai aineilla,

3) järjestämällä, yrittämällä järjestää tai antamalla järjestäytyneelle rikollisryhmälle koulutusta rikollista toimintaa varten,

4) hankkimalla, yrittämällä hankkia tai luovuttamalla järjestäytyneelle rikollisryhmälle toimitiloja tai muita sen rikollista toimintaa varten tarvitsemia tiloja taikka kulkuvälineitä tai muita ryhmän rikollisen toiminnan kannalta erittäin tärkeitä välineitä,

5) suoraan tai välillisesti antamalla tai keräämällä varoja järjestäytyneen rikollisryhmän rikollisen toiminnan rahoittamiseksi,

6) hoitamalla järjestäytyneen rikollisryhmän tärkeitä taloudellisia asioita tai antamalla ryhmän rikollisen toiminnan kannalta erittäin tärkeitä taloudellisia tai oikeudellisia neuvoja tai

7) järjestäytyneen rikollisryhmän rikollisten tavoitteiden saavuttamista muulla vakavuudeltaan näihin verrattavalla olennaisella tavalla aktiivisesti edistämällä

osallistuu 6 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan, jossa tavoitteena on tehdä yksi tai useampi lainkohdassa mainittu rikos, ja jos tällainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, on tuomittava järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

6-kohdan oikeudellisten neuvojen antaminen ei tarkoita rikoksen esitutkintaan tai tuomioistuinkäsittelyyn taikka rangaistuksen täytäntöönpanoon liittyvää oikeudellisen avustajan tai asiamiehen tehtävien hoitamista. Se sanotaan erikseen omana momenttinaan.

Yhtään paniikissa hosumalla valmisteltua uutta lakipykälää ei tarvita, vaan ruvetaan viimeinkin käyttämään näitä olemassaolevia pykäliä. Niitä voi soveltaa kaikkiin rikollisesti järjestäytyneisiin ja toimiviin ääriryhmiin väriin ja lippuihin katsomatta.

Linkki rikoslakiin löytyy täältä. Katsokaa itse nuo lainkohdat ja kertokaa ne päättäjillemmekin.

***

Kommentoinnissa vanhat säännöt: vain omalla etu- ja sukunimellä, jos kanssani ei ole muuta sovittu. Lisäksi kaikkien pitäisi ymmärtää, että bloggaajalle rähiseminen ja uhkailu a-lehdille kantelemisella eivät edistä kommentin julkaisemista. Laittomat uhkaukset menevät poliisille.

Kommentit (42)

 1. seppo mahkonen

  Nämäkin kollit ovat luultavasti vannoneet sotilasvalan, ajattelematta mitä on tullut vannottua. Onko vala pelkkää sananhelinää?

  • sjt

   Öö – tuota. En olisi ihan varma?

   Rauhanajan puolustusvoimien itsesensuuri on sellainen, ettei rynkkyä anneta sellaisiin käsiin, joilla on valmiudet tappaa ihmisiä, ei vihollisia.

   Hyvinä esimerkkeinä johtotehtäviin päätyneet Halla-aho (sivari) ja ilmeisesti vartiointitehtävissä yleistä turvallisuutta vaarantanut C-mies Immonen.

 2. Reijo Salokannel

  Ilmeisesti lakeja laatiessaan päättäjät saavat haluamaansa mediahuomiota kun taas lakeja soveltava joukko ei huomiota kaipaa.
  Sama älämölö alkaa aina suurten asioiden tapahtuessa ja kansanedustaja toisensa perään vaatii lakeihin muutoksia on kyse sitten ampuma-ase- tai liikenneonnettomuuksista. Lakeja on laadittu pikavauhtia pohtimatta säädettävän lain mielekkyyttä sekä aitoa tehoa.

 3. Antero Pönni

  Eipä tuo vanha laki tarvitse muuta kun päivittää tälle vuosituhannelle. Ilmeisesti tarvinnee selkeyttämistä, jotta poliisit ja syyttäjäviranomaiset osaisivat/ haluaisivat sitä myös käyttää. Nyt mennään ohitse lain rikkomisista pelkällä olan kohautuksella.
  Lisäksi lisättävä velvoite viranomaisille lain käyttöön rangaistuksen uhalla 🙂

  • Jari-Pekka Vuorela

   Alustaja viittasi useisiin lakeihin, joista osa on hyvinkin uusia. Lisää pykäliä ei todellakaan tarvita, vaan sitä, että viranomaiset rupeavat ottamaan lainsäädännön vakavasti.

 4. eeva mclees

  Kiitos Saku! En olisi osannut ajatella että noin kattava laki on jo olemassa. Miks ihmeessä on niin vaikeaa sen käyttäminen?

  • Joonas Mustonen

   Ei ole tullut painetta medialta. Se varmaan suurin syy. Suomessa ei ole samanlaista ”kulttuuria” kuin vaikkapa Jenkeissä, että poliisipäälliköitä tai syyttäjiä ei pidetä samaan tapaan vallankäyttäjinä, joilla olisi vastuu myös kansalle.

   Jenkeissä vallankolmijako – oppi on otettu hiukan enemmän tosissaan kuin Suomessa. Se näkyy juuri tällaisissa tapauksissa kun media ja kansalaisjärjestöt painostavat poliitikkoja vaikka lainsäätäjä on jo hoitanut hommansa ja ongelma on lain valvonnassa ja täytäntöönpanossa.

 5. Juha Mäkelä

  Onko blogista pääteltävissä (rivien välistä) että anarkistit pitäisi näiden lakien perusteella jättää rauhaan? Toivottavasti käsitin väärin.

  Melkoisella varmuudella jälleen kerran 6.12. tapahtuu asioita, joista ainakin ”takkulaisten” kohdalla napsahtaa edellä mainituista rikoslain pykälän kohdista 1, 2, 3, 6 ja 7 hyvin tontille.

  Mm. Suvi Auvisen kommentit vuosien mittaan kertovat varsin yksiselitteisesti mitkä ovat anarkistisen liikkeen päämäärät: siihen kuuluu vallankumous ja väkivalta niin fyysisen kuin materiaalisen tuhotöiden keinoin. Ja onpa niitä kovempiakin keinoja vihjailtu olevan.

  Tarkoitukseni ei ole tässä harjoittaa whataboutismia, vaan tuoda esille se asia, että kaikki ääriliikkeet on saatava järjestäytyneen, rauhaa sekä yleistä vakautta haluavan yhteiskunnan kontrolliin. Tästä tuli Asema-aukion surullisen tapahtuman jälkeen hyvin pian vain tietyn aatesuunnan keskustelu ja mielenosoitus, jossa äärilaidoista vain toinen ollaan yleisesti tuomitsemassa. Ratkaisu on siis vasta puolittainen, miksi ei oteta koko pakettia pöydälle ja keskustella kaikista ongelmien aiheuttajista ääriliike -keskustelussa?

  • Saku Timonen

   Älä lue blogiani rivien välistä. Sanon nimenomaan, että nykyinen lainsäädäntö oikeuttaa kieltämään kaiken järjestäytyneen rikollisuuden. Se pitää vain ensin osoittaa järjestäytyneeksi.

  • jore puusa

   Juha Mäkelä.. Kunnon MV:läisenä olet varmaan lukenut ”lehtenne” kommenttipalstaa. Esim. Pärssisen päivittäistä tappolistaa. Esitäpä inhoamaltasi vasemmistolta vastaava suoritusalue..
   1960 ja 70 vasemmisto sai oikeiston raivokkaasti vastustaessa aikaan mm sosiaaliturvan / työaikalait / ilmaisen koulutuksen ja terveydenhoidon. Unohtuiko?

  • Juha Nordman

   Juha Mäkelä, jälleen kerran toistan ties kuinka monennen kerran: ei ole kahta äärisuuntausta, vaan yksi, ja se on nämä natsit. ”Anarkistit” ja ”äärivasemmisto” ovat tässä ääripäänarratiivin kontekstissa satuolentoja. Huom! En tarkoita, ettei anarkisteja tai vasemmistolaisesti ajattelevia ihmisiä olisi olemassa yleensä. Mutta heitä ei ole olemassa siinä merkityksessä, jossa heitä näissä ääriliikekeskusteluissa käsitellään. Myös vertailu näihin natseihin oireilee vakavasta mittakaavaharhasta.

 6. Simo Seuna

  Tuosta laista kiihottamisesta kansanryhmää vastaan pitäisi poistaa maininta rodusta, koska ihmislajissa ei ole rotuja.

  • Janne M. Korhonen

   ”Tuosta laista kiihottamisesta kansanryhmää vastaan pitäisi poistaa maininta rodusta, koska ihmislajissa ei ole rotuja.”

   Biologiassa tai luonnontieteissä ei ole sellaistakaan otusta kuin esim. osakeyhtiö, mutta silti laissa on määräyksiä jotka koskevat esim. osakeyhtiöitä.

   Rotu-käsitteelle ei oikein ole biologista perustetta kun ihmisistä puhutaan, mutta käsite on silti hyvin usein käytetty sosiaalinen fiktio jolla on merkityksiä samaan tapaan kuin vaikkapa toisella sosiaalisella fiktiolla, osakeyhtiöllä. On ihan täysin perusteltua pitää tämä maininta laissa.

  • Pekka Rantamäki

   Ilmeisesti lakia kirjoitettaessa ei vielä yleisessä käytössä ollut ilmaus ”etninen ryhmä”.

   • Jari-Pekka Vuorela

    Pykälässä sanotaan ihan täsmälleen: ”…jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella…”

    Aika kattava, mielestäni.

    • Pekka Rantamäki

     Näinhän se tosiaan olikin sanasta sanaan. Mutta edelleen, pelkkä etninen ryhmä kattaisi kaikki nuo.

     • Jari-Pekka Vuorela

      Tieteellisestihän on tautologista mainita erikseen etninen ryhmä ja rotu, mutta eipä siitä haittaakaan liene, että käytetään mahdollisimman monia sanoja, jotka käsiteltävissä puheissa ja kirjoituksissa esiintyvät.

 7. Veli Holopainen

  Vaikka rodun käsite on historiallinen jäänne, jolla ei ole vastinetta todellisuudessa, sen perusteella panetteleminen on yleistä. Minusta se sen vuoksi saisi jäädä lakiin.

 8. Mauri Pulkkinen

  Jotain tekemistä rikoslainlain soveltamisherkkyyden heikkenemisessä tai puuttumisessa on sillä, että eettinen käyttäytymiskoodisto on kärsinyt kolhuja. Lähes mitä tahansa voidaan nykyään tehdä yhtään häpeämättä.

  Myönnän, että soveltamisherkkyyden parantamisessa on ongelmia ja suoranaisia vaaranpaikkoja vapaan kansalaisyhteiskunnan kannalta.

  Jos moottoripyöräjengit rahoittavat toimintaansa rikoksilla, jotka kaikki pitävät rikoksina, ei kahta sanaa ole siinä, että ne kiellettäisiin ja tunnusten käyttö kriminalisoitaisiin.

  Rasismiin ja väkivaltaan syyllistyvät poliittiset ääriliikkeet ollaan valmiita tuomitsemaan laajasti, mutta heillä on sympatisoijia ja ideologian kehittäjiä järjestön ulkopuolella.

  Monet aktivistiryhmät turvautuvat laittomiin keinoihin (rikoksiin) asiaansa edistääkseen, mutta niillä saattaa olla teot jollain tasolla hyväksyviä kansalaisia melko runsaasti.

  Laittomuudet ja rikokset täytyy suitsia keinovalikoimista johdonmukaisesti.

  Ratkaisuja voi löytyä rangaistusseuraamuksista. Järjestön lakkauttaminen voi olla yksi, yhteisösakot, määräaikainen toimintakielto yms. voisivat olla osia työkalupakista.

  En tarkistanut, kuinka pitkään juttusi pykälät ovat olleet voimassa. Poliisissa, syyttäjälaitoksessa, poliittisessa johdossa on varmaan ollut jo useita muutoksia, mutta herkkyys soveltaa pykäliä on ollut kaikilta kateissa.

  Sitä en toivo, että vanhaa vitsiä muunnellen päädymme tilanteeseen, että syytetyt vapautetaan ja vainajalle annetaan pienet sakot puukkoon kävelemisestä.

 9. Mikko Virtanen

  Eikö tuo SVL:n toiminta ala täyttämään jo vähitellen rikoslain 34 a luvun mukaisen terroristijärjestön määritelmän? Koska loppuviimenhän siitä on kyse: terroristijärjestöstä, jonka tarkoitusena on kumota nykyinen valtiojärjestys.

 10. Susanna Lehti

  Täytyy ruveta ratkomaan puserosta irti kangasmerkkiä, operaatio saimaan norppa.

 11. Heikki

  Kun poliisiylijohtaja, ministerit ja kansanedustajat ovat antaneet sellaisia lausuntoja, joissa hyväksytään katupartiot ja hyssytellään rasistien suoltamaa vihapuhetta, niin se vaikuttaa yhteiskunnan ilmapiiriin.

  Kun äärioikeistolaiset järjestöt järjestävät väkivaltaan päätyviä mielenosoituksiaan, niin poliisiylijohtaja, ministerit ja kansanedustajat ovat levitelleet käsiään. Osa poliitikoista rinnastaa eläintensuojelijat natseihin, tai kertoo Suomen Sisun olevan samanlainen yhdistys, kuin vaikkapa maamiesseura. Nuo puheet vaikuttavat yhteiskunnan ilmapiiriin.

  Ulkoministeri Soini on vannonut virka- ja tuomarinvalan. Se ei estä häntä puhumasta julkisesti suvakeista, eikä vähättelemästä puoleensa kansanedustajien yhteyksiä rasistisiin ja äärioikeistolaisiin järjestöihin. Sellaisella on vaikutus yhteiskunnalliseen ilmapiiriin.

  Ongelma ei tosiaankaan taida olla lainsäädännössä, vaan lakien soveltamisessa.

 12. Matti Pääkkönen

  Suomen Keskustassa olisi tarpeen miettiä millaisten hallituskumppanien kanssa se maatamme johtaa. Pääministeri puhuu yhä ympäripyöreästi ”äärijärjestöjen” provokaatioista selventämättä tarkemmin mitä sillä tarkoittaa. Hän ei vieläkään saa oikein sanotuksi demokratiaamme uhkaksi uusnatsien poliittisen väkivallan ja rasismin vaikka hänen osallistuessa torilla fasismin vastaiseen mielenosoitukseen torin ympärillä kameroita karkuun juoksenteli muutama ”Soldiers of Odin” joista joku nimitteli ohi juostessaan pääministeriä ”petturiksi”. Perussuomalaisten yhteyksistä äärioikeistolaiseen nationalismiin ja poliittiseen väkivaltaan ei ole saatu uskottavaa selvitystä.

  Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen naamioitui Helsingissä Peli poikki-mielensoituksessa Batmaniksi jakaen siellä järjestäjien ohjeiden vastaisesti puolueensa tunnuksia ja kehuskeli sen jälkeen sillä netissä. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210689914504200&set=a.10200698694489944.1073741825.1238781765&type=3&theater
  Tynkkysen lapsellista provokaatiota on yhtä vaikea ymmärtää vakavasti otettavana ja asiallisena poliittisena vaikuttamisena kuin käsittää taiteellista viestiä perussuomalaisen kansanedustaja Juho Eerolan videolta, missä hänen anukseen lopulta työnnetään dildo.

  Timo Soinin mielestä miehet saavat tehdä ”vapaa-ajallaan” mitä haluavat osallistuvatpa he vaikka fasistien mielenilmaukseen, kuten Olli Immonen. Puheenjohtaja Soinin näkemyksen ymmärtää ainoastaan sitä taustaa vasten, ettei hän itsekään maailmalla esiintyessään etukäteen kerro miten päin pitää takkiaan ja mikä rooliasu hänellä on päällä – ukoministerin, puolueen puheenjohtajan vai onko hän peräti vapaa-ajalla ja tavoittamattomissa.

  Pääministeri Sipilä antaa silti perussuomalaisille täyden tukensa joten en ihmettele, että kansalaiset ovat demokratian tilasta huolestuneina toreilla, koska uusnatsit partiovat kaduilla etsien ihmisiä, jotka ovat eri mieltä kansallissosialisteista…

  Viimeisen vuoden aikana suomalaisia katuja ja toreja ovat täyttäneet mielenosoituksissa niin palkansaajat kuin maanviljelijät traktoreineen sekä hallituksen leikkauksilla kurjistamat opiskelijat, sairaat ja vammaiset, työttömät, jne. Mielenosoitukset kuuluvat demokratiaan ja itse asiassa keskustelusta, puhetaidosta ja ajattelusta toreilla se aikanaan alkoikin..

 13. jore puusa

  OK..oletetaan että SVL kielletään. Mitä luulette tapahtuvan? Kaikki pikku natsit menevät kotiin harmissaan että: ”voivoi nyt se kiellettiin, pitää ruveta kai sitten kasvattaan perunoita” ..Voi jumalauta. Jos sinulta viedään elämän tarkoitus, niin tottakai sinusta tulee salassa toimiva entistä vaarallisempi otus. Koko svl roska tarvitsee apua, pitkäaikaista puuttumista ongelmiin, terapiaa jne. Nyt hallitus ottaa irtopisteet, mutta mikään ei muutu, ei niin mikään. Voi tätä typeryyden supervaltaa suomea. Kiellolla muka ongelmat poistuvat.

  • Juha Nordman

   Jore, olet mielestäni oikeilla jäljillä. Sanoisin silti, että ihan aluksi ne liikkeet pitää kieltää. Asiaa vaan ei saa jättää siihen, vaan sitten on toki yksilökohtaisen avun ja ongelmiin puuttumisen vuoro. Mutta kielto olisi silti tärkeä signaali siitä, ettei tätä kerta kaikkiaan hyväksytä.

  • Jukka Salakari

   Jore: tuolla ajatusmallilla minkään kieltäminen ei johda mihinkään. Miksi sitten on lakeja jotka kieltävät ihmisten tappamisen, vaikka tappamista edelleen tapahtuu? Tai ryöstöjä. Tai varkauksia, raiskauksia,… SVL:n kieltämisellä päästään tilanteeseen jossa poliisi voi puuttua julkirasismiin joka tehdään tuon tunnuksen alla. Se on hyvä alku.

 14. Rintsu

  Pankkopoika on tossa ihan oikeassa.

  Olemassa olevat lait ovat ihan tarpeeksi kattavat moneen tilanteeseen.
  Mitä tuo käytännössä tarkoittaa?

  Neljän vuoden vankeustuomiovaatimus tarkoittaa sitä, että jos kolme kaverusta suunnittelee mielenosoituksessa paiskaavansa pyörätelineen kaupan ikkunasta läpi, niin se ei le järjestäytynyttä rikollisuutta. Samoin ns. ”kettutyttöjen” minkkitarhavierailut eivät useinkaan määritelmää täytä. Sen sijaan bussivarikon polttaminen kylläkin, joten sellaiseen ryhmään kuuluminen on rikos sinällään ihan nykylain mukaankin.

  SVL, suomiensin ja rajatkii voitaisiin samantien kieltää koska toistuvasti levittävät uhkauksia, panettelua ja solvauksia rodun, ihonvärin ja uskonnon perusteella.

  Vastaavasti taas hallituksen/kapitalismin/rahavallan/puolueen/tms rankkakaan arvostelu ei ole kiihotusta kansanryhmää vastaan. Ei olisi maahanmuuttopolitiikankaan arvostelu jos se joltain onnistuisi ilman karvaranne/kamelikuski/mamupatja/suvakkihuora/niskalaukaus/tiedätte kyllä mitä tarkoitan… sonnanlevitystä.

  Ja kyllä. Kieltämisellä olisi vaikutusta. Toiminta ilman tunnuksia on huomattavasti hankalampaa ja uusien jäsenien värvääminen muuttuu todella hankalaksi siinä vaiheessa kun jo järjestöön kuuluminen on rikos.

 15. Ismo Liukko

  Kyllä lakia voidaan tarkentaa. Esimerkiksi perustuslakiasiantuntijat ovat olleet sitä mieltä. Haaste on luoda sääntely, joka on riittävän selkeä, tarkkarajainen ja tehokas.Tarkoitus on vain puuttua ääriliikkeisiin demokraattisia oikeuksia kaventamatta. Nykylaki on ollut ongelmallista soveltamisen suhteen jo rikollisten moottoripyöräjengien tapauksissa. Joidenkin perustuslakioppineiden mukaan on fifty sixty täyttääkö edes Suomen kansainvälisiä sopimusvelvoitteita, Me täällä Suomessa olemme onneksi suhteutuneet niihinkin sääntöihin aika otsa kurtussa.

  • Rintsu

   Ainahan lakia voi tarkentaa, mutta…

   Se, että yhdistyksessä on rikollisia ei tarkoita sitä, että yhdistys olisi järjestäytynyttä rikollisuutta. Jos mp- kerho myy kerhotiloissaan viinaa niin se ei täytä järjestäytyneen rikollisuuden määritelmää.
   Samoin ”elinkautisvangit ry” ei suoranaisesti ole järjestäytynyttä rikollisuutta vaikka jäsenyys vaatisikin tehdyn murhan. Olettaen, että yhdistyksen tarkoitus olisi auttaa heitä sopeutumaan yhteiskuntaan eikä auttaa suunnittelemaan uusia murhia.

   Sen sijaan rasistisen paskan levittäminen on yksiselitteisesti rikos ja yhdistys joka sitä aktiivisesti pyrkii levittämään on lain mukaan järjestäytynyttä rikollisuutta.

 16. Ismo Utriainen

  Lueskelin otteita vanhasta CIA käsikirjasta, jossa käsiteltiin suomalaisiakin.

  Suomalaisten suhdetta lakeihin kuvattiin lähes uskonnolliseksi. Suomalaiset allekirjoittaisivat adressin jossa vaadittaisiin pahuuden lisäämistä rikoslakiin ja vielä uskoisivat sen merkityksellisyyteen.

  SVL on natsi järjestö, myös omasta mielestään, se mitä se ei ole on rekisteröitynyt yhdistys joka voitaisiin lopettaa. Joten jos SVL kielletään, niin miten se käytännössä toteutetaan? Tyyppejä kielletään hengaamasta yhdessä ja lähettelemästä sähköposteja toisilleen, ehkä operaattori estää puhelin soitot? Verkkosivu lopetetaan, jotta se avattaisiin jossain muualla, jonne poliisilla ei ole valtaa?

  • Rintsu

   Rikoslaki ei piittaa tippaakaan siitä onko yhdistys rekisteröity tai ei.
   Jos yhdistyksentapainen todetaan järjestäytyneeksi rikollisuudeksi niin sen toimintaan osallistuminen täällä on rikos.

 17. Olli Heimala

  Eikö tässä ala tulla jo kyseeseen valtiopetos tai sen valmistelu, koska natsien julkilausuttuna tavoitteena on viimekädessä kumota nykyinen valtiojärjestys?:

  ”Suomessa valtiopetos on rikos, jolla väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla, oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkomalla yritetään kumota tai muuttaa Suomen valtiosääntö taikka muuttaa valtiojärjestystä.”
  … …
  ”Valtiopetoksen valmistelu on rikos, jossa ryhdytään valtiopetoksen tekemiseksi yhteydenpitoon vieraan vallan tai sen asiamiehen kanssa, hankitaan aseita, ampumatarvikkeita tai muita vastaavia esineitä, koulutetaan ihmisiä aseiden käyttöön taikka kootaan tai varustetaan väkeä. Myös sellainen henkilö, joka perustaa yhteenliittymän valtiosäännön väkivaltaiseksi muuttamiseksi, toimii siinä johtavassa asemassa tai, tietoisena yhteenliittymän tarkoituksesta, antaa sille merkittävää taloudellista tukea, syyllistyy valtiopetoksen valmisteluun.” (Wikipedia)

 18. Jaakko Lautaoja

  Se on sen mahdollisen uuden lainkin ongelma, että ellei sitäkään haluta noudattaa, sekin on sananhelinää. Ainoa merkitys on, että nykyiset ministerit voivat röyhistellä sillä rintaansa ja sanoa puuttuneensa asiaan.
  Kuinkanahn monta sellaista lakia onkaan viimeaikoina laadittu, kaikenlaisia Lex Karpeloita ja vastaavia.

 19. Jari Kähkönen

  Ääriliikkeiden kieltämisen innostus on nähtävä osoituksena ongelmasta, jossa merkittävä osa merkittävissä asemissa olevia ihmisiä ihan naama vakavana esittää, että vaikeudet ovat aina Jonkun Toisen minkä sisältö ja keiden määrä eivät juurikaan haittaa. Aina siihen asti kunnes tosiaan joku kuolee tai syntyy muu niin vakava tilanne, ettei yläpuolelle tai ulkopuolelle asettuminen yksinkertaisesti enää onnistu. Onhan sitä pykälää ja elävää voimaa ollut sitä ennenkin, mutta ei tahtoa niitä käyttää.

  Sitten vielä itketään, kun kaikki eivät jaakaan valtion vaakunaleijonan tai poliisin miekankuvan arvostusta, mutta tekevät peräti miekkariin bandiksen minkä kuvassa ne asetetaan hyvin kyseenalaiseen riviin odottamaan nyrkkimurskausta. No, jotkut teeskentelevät absurdille nauramista, mutta defenssinsä kullakin sanoi loukkaantunut toiselleen, kun yhdessä todellisuutta kielsivät. Mitä oletat virkakunnalta, jonka edeltäjäpolvi sanoi 1960-luvun uhatulle radikaalipastorille ”pitääkö kirjoittaa niin” kun tämä yritti pyytää apua saamiensa uhkausten vuoksi. Tai veteli ihan kylmästi kumipuunoksalla jo kiinnipidettyä, jonka olemus ei viestinyt pastoriin rinnastettavaa valtaväestönäkökulmasta havaittavaa sosiaalista normaliteettiä ellei suorastaan arvokkuutta.

  Porvarillisen oikeusvaltion ja liberaalin demokratian ruma kääntöpuoli on armoton heikompien sortaminen, heh, kuinka sitä nyt Sakarikin saattoi tästä ilmiöstä kertovan Niskasaaren ylös nostaa, mutta sitten tehdä noinkin taktisen väistön? Kun tosiaan sen klassisen puserolain vaikutukset kantautuivat kolmanteen polveen asti, höntin kakaran mentyä piirtämään 1970-luvun aivan loppuvuosina markkeritussilla kämmeneensä hakaristi, mutta saaneen ojennuksena isovanhemmalta poliisilla pelotteluun keskittyvän saarnan minkä järkytystä piti ikävertaiselle tilittämällä prosessoida. Hyväpä oli pelotella, kun oli kuntaliitosalueella tyystin toista vuosikymmentä ellei suorastaan -sataa elävän poliisilaitoksen partiointi nolla. Ei siis nähtykään ennenkuin pääpoliisiaseman hälytysosastossa kaivettiin esiin pitkiä pamppuja tai hieman konstusta riippuen toisinaan pesäpallomailaakin. Kestäisi vuosikymmen, vähän toistakin ennenkuin luki kirjasta tuosta laista, puserolain nimen kuuli joskus toiste.

  No, tässä päivässä on sitten älähtäneet persukansan edustajien ja heh ”tolkun ihmisten” lisäksi jopa kepun konservatiivijyväjemmarit ottaakseen takaisin vahingon mikä munattomuuksissaan pääsi 1990-luvun EVR-rynnistyksessä tapahtumaan. Saadaanko Kokkareiden klubitakkioikeistoon kuuluva ja jo sosiaaliturvanäkemystensä esittämisestä lähtien ilmeisen häilyvää ihmisarvoa poteva sisäministeri Risikko tekemään katala työ ja väistämään yhteiskunnallisen solidaarisuuden olemattomuus taas jälleen kerran uudella kieltolailla, Puserolaki 2:lla? Sen kuulemme kohta, kun hallituksen pressi alkaa. Sellainen se vallanpitäjä vain on, että valtansa ja etunsa sitä miellyttää aina sekä kaikkialla, mutta kaiken maksava sekä salliva kansalainen on kuin merenpohjan muta, jos ja kun kuuliaisuuden sekä veronmaksun vastineeksi pitäisi saada jotain takaisin.

  Niin kutsuttujen tolkun ihmisten petos ja moraalinen pelkuruus on hyvin läheistä sukua näille vallanpitäjille. Jos autoritäärisyydenpuuskassaan tyhmyyksissään saataisiin vahingossa se porvarillinen oikeusvaltio ja liberaali demokratia vahingossa rikki, niin eikö mitä: molemmat ne olisivat kiivaasti hurraamassa johtajalle pienellä alkukirjaimella, ja ilman määräistä artikkelia edessään jahka käytetyssä tai keikauksen jälkeen viralliseksi muuttuvassa kielessä sellainen on. Ei Suomi kestänyt omin voimin ja omalla uhrautuneisuudella eikä toisessa maailmanrähinässä harjoittanut sen jälkeen mestarillisia idänsuhteita vain näennäisesti itänaapuria mielistellen vaan ei oikeasti taipuen. Vuonna 1944 todellinen natsinposto tekemättä ja sen on muuten nyt näköistäkin.

 20. JKH1975

  Sähän olet Saku ihan sekaisin,ihme juttuja.Nyt loppuu sun blogien lukeminen.Hyvästi ikuisesti.

  • Saku Timonen

   Hyvästi vaan, jos ei lakiasiat kiinnosta.

  • Rintsu

   Siteeraamalla rikoslakia on sekaisin?
   Sittenhän jokseenkin kaikki maan tuomioistuimet ovat sekaisin.

 21. Jani Lassila

  Kuten poliisi hallituksen tiedotustilaisuudessa totesi, ääriliikketä edustavat järjestöt voidaan lakkauttaa vain äärimmäisen poikkeuksellisessa tilanteessa. Jo nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa sen, että melkein kuka tahansa voi ajaa minkä tahansa yhdistyksen lakkauttamista. Koska vaatimukset ovat laissa niin tiukat, sellainen vaade tuskin kuitenkaan menisi läpi muutoin kuin ehkä vastarintaliikkeen kaltaisten äärimmäisten poikkeusten kohdalla. Ja nythän sitä lakia vasta koetellaan, vielä ei ole Vastarintaliiketta lakkautettu, joten senkin osalta jäädään odottelemaan vastaako tämä nykyinen laki poliittista tahtoa Vastarintaliikkeen kieltämiseksi vai vaatiiko se korjauksia.

  Mitä tulee poliittisten tunnusten kieltämiseen, se koskisi kaiketi juurikin näiden kiellettyjen järjestöjen tunnusten ja materiaalin käyttöä, jos tarkoitus on kieltää ääriliikkeiden kannattajien avoin edustaminen julkisilla paikoilla. Jos siihen sisältyisi sitten mahdollisuus kieltää myös kiellettyihin järjestöihin liittymätön symbolien käyttö (esim. ulkomaisten äärijärjestöjen edustaminen tai yleiset ääriajatteluun liittyvät symbolit), sitten ollaan toki tiellä, joka ei liity niinkään poliittisen väkivallan ehkäisemiseen vaan ääriliikkeiden kansankiihottamisen rajoittamiseen, joka on aivan oma problematiikkansa. Toisaalta jos tuo mahdollisuus rajoitettaisiin yhtä tiukasti äärimmäisiin poikkeustapauksiin kuin Vastarintaliikkeen kaltaisten järjestäytyneiden organisaatioiden lakkauttaminen, kieltäminen voisi olla perusteltua vahvimpana mahdollisena viestinä siitä, mikä on yhteiskunnan kannalta hyväksyttävää. Tämä puolestaan voisi antaa esimerkiksi vanhemmille parempia perusteita pitää nuoret pois äärijärjestöjen vaikutuspiiristä ja voisi muutenkin ehkäistä joidenkin ihmisten liukumista radikalismin puolelle, vaikka toisaalta joistakin voi sitten vastaavasti tulla entistäkin radikaalimpia. Se voisi myös vähentää erilaisten ääriliikkeiden edustajien välisiä konflikteja, jos heitä ei voisi ulkoisista tunnusmerkeistä tunnistaa. Ja ennen kaikkea se voisi auttaa suhtautumaan ääriliikkeisiin aiempaa vakavammin, joka lähtee yksilötasolta, siitä että jokainen oikeasti katsoo peiliin mitä voisi tehdä paremmin.

  En usko viettävän pinnan teoriaan, jossa poikkeuksellisia keinoja hiljalleen lavennettaisiin koskemaan yhä uusia ihmisryhmiä. Onhan laissa jo nyt monenlaisia poikkeuskeinoja, eikä niitä ole alettu poliittisin perustein loiventamaan. Tärkeää on tietysti, että laki olisi määritelty niin tiukasti, ettei sen jää mahdollisuutta tulkita sitä vapaammin kuin on ollut tarkoitus.

 22. Jouni Hämäläinen

  Lukematta kommenttiketjua sanon vain tämän:
  ’Puserolaki’ tulee olemaan (uskon vakaasti sellaisen tekeleen pian olevan todellisuutta) vain yksi uusi laki muiden joukossa, jota ei täytäntöönpanna muuten kuin vallitsevien poliittisten motiivien perusteella. Luultavimmin sitä tullaan käyttämään pääasiassa kulloinkin vallassa olevien poliittisten ja taloudellisten tahojen kannalta kiusallisten järjestöjen toiminnan rajoittamiseen tai suoranaiseen kieltämiseen. Kaikenlainen ympäristön- ja eläintensuojelu tulee ensimmäisenä mieleen, samoin ihmisten etenkin taloudellisesti tasa-arvoiseen kohteluun pyrkivät järjestöt.
  Yleistä moraalipaniikkia lietsovat ja keskustelun pois olennaisesta siirtävät ryhmät saavat olla täysin rauhassa. Aivan kuten nytkin.

  Jäljelle jää vain yksi kysymys: mitä NYT pitäisi asialle tehdä?
  Tai ehkä sittenkin kaksi kysymystä: mitä nyt, ja onko kansanedustajiin ja muihin poliitikkoihin yhteyden ottamisella ihan oikeasti yhtään mitään vaikutusta?

  • Jari-Pekka Vuorela

   Käsittääkseni kukaan ei valmistele sellaista lakia. Alustajan esittämät näkökohdat ovat menneet puolueissa perille.

   • Jouni Hämäläinen

    Niin, nähtäväksi jää miten käy. Näissä poliittisissa teattereissa on vaikea nähdä ennalta mihin lopulta päädytään. Edelleen odotan ’puserolain’ syntymää. En välttämättä juuri nyt, mutta lähivuosina. Tämähän ei todellakaan ole ensimmäinen kerta kun asiasta kohkataan. Em. laki olisi tietyille tahoille aivan liian hyödyllinen työkalu jättää toteuttamatta.
    Seuraavaa mediaspektaakkelia odotellessa…

   • Jouni Hämäläinen

    Kaikesta huolimatta esittämäni kysymys on pätevä: mitä nyt? Mitä juuri nyt pitäisi tehdä, että EDES nykyisiä lakeja ylläpidettäisiin? Kehen pitäisi ottaa yhteyttä, ja miten, jotta edes voimassa oleva lainsäädäntö tulisi täytäntöönpannuksi?
    Samaten herää kysymys mitä merkitystä millään laeilla on jos niitä käytetään mielivaltaisesti, vain kun sattuu tekemään mieli/joku riittävän vaikutusvaltainen taho sitä vaatii ties millä perusteella?
    Mitä ihan tavallinen ihminen voi tehdä jotta laki olisi kaikille sama?

Kommentoi »

Comments are closed