Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Lain yli kävellen

Maan hallituksella on vireillä monenlaisia kokeiluhankkeita, joilla kävellään voimassaolevan lainsäädännön yli. Näillä kokeiluilla yritetään siirtää valtion tehtäviä kuntien hoidettavaksi ja kuntia painostetaan kiireeseen vedoten antamaan sitova vastauksensa parissa päivässä.

Kaikki Pohjois-Karjalan kunnanjohtajat saivat 29. marraskuuta klo 16.20 sähköpostiviestin Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta. Viestissä ilmoitetaan, että maakunnassa luovutaan kuntouttavasta työtoiminnasta ja korvataan se työkokeilulla. Kuntien pitäisi ottaa tämä tehtävä vastuulleen ja vastaus pitäisi antaa jo tänään 2.12. klo 15 mennessä.

Koko maakunnallisella kokeilualueella ei sovellettaisi lakia kuntouttavasta työtoiminnasta ollenkaan, vaan otettaisiin kuntouttavan työtoiminnan korvaavien palveluiden järjestäminen käyttöön.

Tämä tarkoittaa, että kunta voisi tehdä työkokeilusopimuksen omiin hallintokuntiinsa ja korvata tällä kuntouttavan työtoiminnan.

Laitetaan vielä kirjeestä kuva:

te

Joku voisi kuvitella minun ilahtuvan tästä ajatuksesta, koska olen kirjoittanut niin paljon kuntouttavan työtoiminnan väärinkäytöksistä. En ilahdu, sillä tällä kokeilulla valtiovalta myöntää suoraan, että kuntouttavan työtoiminnan tarkoitus ei ole mikään muu kuin palkattoman työvoiman saaminen ja kuntien työmarkkintukimaksujen säästäminen. Siis juuri ne väärinkäytökset, joita vastaan olen vuosia kirjoittanut. Kuntouttava työtoiminta joutaa valtion mielestä korvata työkokeilun nimellä tehtävällä palkattomalla työtä.

Näin voitaisiin kiertää sekin lain määräys, jonka mukaan kuntouttavaa työtoimintaa ei saa tehdä yrityksissä. Työkokeilua tehdään nimenomaan yrityksissä, joten kuntien pitäisi antaa sosiaalipalvelun asiakkaansa yritysten palkattomaksi työvoimaksi.

Nyt siis pitäisi unohtaa laki, jonka mukaan kuntouttava työtoiminta on vajaatyökykyisille tarkoitettua sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Enää ei olisi, vaan se korvattaisiin pelkällä palkatta tehtävällä työllä. Monissa kunnissa muutosta nykyiseen ei edes huomaisi, mutta meillä Juuassa huomaisi kyllä. Meillä on ihan oikeasti sisäistetty kuntouttava työtoiminta sosiaalipalveluksi ja tarkoitetuksi niille, joiden työkyvyssä on puutteita.

Sosiaalipalvelu on kunnan lakisääteistä toimintaa ja ensi vuoden alusta juuri työllisyysasioiden hoitoon kuuluva kuntouttava työtoiminta on yksi tärkeimpiä kuntiin jääviä sosiaalipalvelun muotoja. Siis silloin, kun se tehdään oikein ja lakia noudattaen. Nyt kunnan pitäisi luopua yhdestä keskeisesta toiminnastaan ja päättää asiasta neljässä päivässä, koska asialla on kiire.

Yksikään kunta ei voi lakkauttaa yhtä keskeistä toimintaansa ja ottaa sen korvaavaa TE-toimistolle kuuluvaa tehtävää hoitaakseen pelkällä kunnanjohtajan vastauksella ELY-keskuksen sähköpostiin. Ei ainkaan silloin, kun päätös merkitsisi lain yli kävelemistä ihan kokeilumielessä. Kunnan toimialan muutos vaatii valtuustotason päätöksen ja siihen menee aina vähintään kuukausi. En ymmärrä miten ELY-keskus kuvittelee kuntien päätöksenteon oikein etenevän,  mutta ainakaan meidän kunnanjohtajamme ei tällaista päätöstä tule tekemään.

Näillä hallituksen kokeilijoilla ei taida olla hajuakaan kokeilujaan koskevasta lainsäädännöstä enempää kuin kunnallishallinnostakaan.

EDIT 2.12. klo 17.15: Lisätty yrityksissä tapahtuvan kuntouttavan työtoiminnan kieltoa koskeva kappale. Kiitos Meri-Pauliina Sundénille asian ottamisesta esille Facebookissa.

Kommentit (13)

 1. eeva vuola

  en tiedä, koska kuuntelin vain neljänneskorvalla, mutta nnkohan Kelä uuden johtajan aatteet i samoilla linjoilla

 2. Rosa Warski

  Miten tällaista voidaan edes ehdottaa?

  Jos ELY-keskus yrittää painostaa kunnanjohtajia lainvastaiseen toimintaan perusteella ”kokeilu”, ja sen perusteella sosiaalipalvelua tarvitsevat, työkyvyttömät ihmiset laitetaan laittomasti töihin, eivätkö he silloin ole oikeutettuja mittaviin korvauksiin sekä humanitaarisin, lääketieteellisin, että työvoimapoliittisin perustein? Ja eikö korvauksia joutuisi maksamaan sekä ELY-keskus, lainvastaisen päätöksen tehnyt kunnanjohtaja, sekä lainvastaisesti inhimillistä työtä hyödyntänyt työnantaja?

  Eihän ”kokeilu” edes voi olla minkäänlainen peruste lainvastaiselle toiminnalle? Muutenhan laki käytännössä menettäisi merkityksensä. ”Hyvät poliisit, kokeilin varastamista”, ”Ai kyseessä oli kokeilu, no sittenhän asia on ok. Ei tästä kauppiaalta tarvitse enää kysyä.”
  Eikä tarvitse kysyä pakkotyöllistetyiltäkään.

  Mitä on tapahtunut yhteiskunnalle, jonka muodostavat ihmiset yksilöllisine oikeuksineen ?

  • Eetu S.

   On kyl jännä. Jos joku joskus päättäis nostaa haloon lainvastasuuden suhteen, ni ois vähän turhaa johdolle sanoo et kyl me ELYltä lupa saatiin, ku se on sit todennäkösesti vähän niinku laittomasti otettu käyttöön ilman valtuuston päätöstä.

 3. Papi

  Kovin on epämääräinen ja epävarma kirje. Voihan tuohon vastata, että kiitos postistasi se tuli

  kyllä perille, mutta…

  Aika paljon sanojen joukossa konditionaaleja, kuten poliitikoilla : https://fi.wikipedia.org/wiki/Konditionaali

 4. Jyrki

  Eli ymmärsinkö oikein. Sosiaalisen kuntoutukseen osallistuvat eli nämä kuntouttavassa työtoiminnassa olevat. Niin eivät tämän kokeilun aikana saa tätä 9e/pvä. Vaan nyt sen saa vain työkokeilussa olevat. Joiden työaikahan voi olla 4-6h/pvä 5pvä/vko jos oikein olen ymmärtänyt.

  Eli suomeksi, kuntouttavassa työssä oleville annetaan keppiä ottamalla 9e/pvä korvaus pois. Ja antamalla se takaisin jos suostuu orjatöihin 4-6h/pvä 5pvä viikossa. Meneekö tuossa kokeilussa homma nyt noin? Vai laitetaanko työpäiväksi jopa 8h/pvä?

  Kepitys tietty nerokas idea saada kuntouttavassa orjatyössä olevat siirtymään työkokeiluun saadakseen 9e/pvä ylimäärästä, joka muuten työttömälle iso raha loppujen lopulta. Ja kas näin saadaan orjatyövoimaa lisättyä sekä niiden työtuntimäärää. Ja koska kätevästi paljon parjattu kuntouttava työtoiminta nimike saadaan haudattua. Niin työkokeilussahan orjia voidaan sumeilematta käyttää firmoissa ilmaisena orjatyövoimana loputtomiin ja ikuisesti?

  Sellainenko keksintö ja siksi myös kireä aikataulu?

  Vai olenko ymmärtänyt väärin?

  • Rosa Warski

   Selvitin asioita hieman.

   Työkokeilun kesto voi olla 12 kuukautta, 5 päivää viikossa + vuorotyöt + viikonloput, 8 tuntia päivässä.

   Viite: http://te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html

   Lisää sanotaan hallituksen esityksessä:

   ”Työkokeilun käyttötarkoitusta laajennettaisiin kokeiluluonteisesti siten, että työkokeilua olisi mahdollista käyttää työnhakijan soveltuvuuden arvioimiseksi ennen työsopimuksen tekemistä.” (sivu 1).

   Tämä soveltuvuuden arvioimiseksi tehtävä työkokeilun uusi muoto nimetään sivulla 41 rekrytointikokeiluksi, ja sanotaan edelleen: ”Koska rekrytointikokeilu ei olisi työttömyysturvalaissa tarkoitettu työllistymistä edistävä palvelu, sen ajalta ei maksettaisi korotettua työttömyysetuutta palveluun osallistumisen perusteella, työttömyysetuuden maksamisen esteet eivät väistyisi, eikä palvelua voitaisi lukea mukaan työssäolovelvoitteeseen.”

   Rekrytointikokeilusta osallistumisesta ei siis makseta 9e / päivä -kulukorvausta, eikä se esim. vähennä karenssin pituutta.

   Kestoltaan rekrytointikokeilu olisi enintään kuukauden:

   ”Rekrytointikokeilu olisi muuta työkokeilua lyhytkestoisempi. Rekrytointikokeilu voisi kestää samalla kokeilun järjestäjällä enintään kuukauden.” (sivu 42)

   Rekrytointikokeilusta kieltäytymisestä ei seuraisi karenssia:

   ”Työnhakijalla ei olisi velvollisuutta osallistua soveltuvuuden arvioimiseksi järjestettävään työkokeiluun työttömyysetuuden menettämisen uhalla.” (sivu 80)

   Viite: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_209+2016.pdf

   Muilta kuin soveltuvuuden arvioimisen osalta – eli rekrytointikokeiluna – työkokeilu säilyisi ennallaan olemassaolevan lainsäädännön mukaisena, eli sitä pidetään työllistymistä edistävänä palveluna:

   ”työllistymistä edistävällä palvelulla (tarkoitetaan) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettua työnhakuvalmennusta, uravalmennusta, kokeilua, työvoimakoulutusta ja työttömyysetuudella tuettua työnhakijan omaehtoista opiskelua, kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22–24 §:ssä tarkoitettua omaehtoista opiskelua ja kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua kuntouttavaa työtoimintaa.” ( 1 luku, 5 § 15) )

   Työkokeiluun osallistumiseen on velvoite, koska se on työllistymistä edistävä palvelu:

   ”Etuuden saajan yleisenä velvollisuutena on hakea aktiivisesti työtä ja koulutusta, antaa työ- ja elinkeinotoimistolle ammatillista osaamistaan, työhistoriaansa, koulutustaan ja työkykyään koskevat tiedot ja selvitykset, toteuttaa yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa laadittua työllistymissuunnitelmaa sekä tarvittaessa hakeutua ja osallistua työllistymistään edistäviin palveluihin ja toimenpiteisiin.” ( 1 luku, 3 § )

   Mikäli työkokeilusta kieltäytyy, seuraa karenssi:

   ”Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta palvelusta kieltäytymisestä lukien, jos hän ilman pätevää syytä kieltäytyy muusta työllistymistä edistävästä palvelusta kuin työttömyysetuudella tuetusta työnhakijan omaehtoisesta opiskelusta tai kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22–24 §:ssä tarkoitetusta omaehtoisesta opiskelusta.” ( 2 a luku, 12 § )

   Viite: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290

   En löytänyt hallituksen esityksestä kohtaa, missä karenssi pitenee –> 90 päivään, mutta olen ymmärtänyt että näin tapahtuu.

 5. Pekka Rantamäki

  Heh, Juha Sipilä sai itkupotkuraivarin, kun hänelle annettiin liian vähän aikaa kommentoida YLEssä tekeillä olevaa juttua hänen korruptiokytköksistään. Kuitenkin hallitukselle ja Sipilälle tuntuu olevan ihan okei antaa näin tärkeässä ja kauaskantoisessa, teoriassa satojatuhansia ihmisiä koskettavassa asiassa kunnille päätäntäaikaa VAIN NELJÄ PÄIVÄÄ! Suhteellisuudentaju heittää taas pahasti wannabe-diktaattorilla. Kuulinko muuten Sipilän sähköposti-keissin tiimoilta antamassaan tiedotustilaisuudessa, että hän meinasi vahingossa tituleerata itseään presidentiksi?? Uusi Kekkonen on syntynyt!

 6. Rintsu

  Mistä lähtien Ely- keskuksella on ollut lihakset ilmoittaa, että voimassa olevaa lainsäädäntöä ei maakunnassa tarvitse noudattaa? Ymmärtääkseni tuommoinen asia vaatii joko asetuksen tai vähimmilläänkin valtioneuvoston päätöksen.

  Toinen juttu tosiaan on se, että kunnanjohtajalla ei tosiaankaan ole toimivaltaa tehdä tuollaista päätöstä. Ja mitä tulee voimassa olevaan lainsäädäntöön niin sitä ei ole kunnanhallituksella eikä kunnanvaltuustollakaan. Vielä toistaiseksi lait säädetään eduskunnassa, ei kunnassa tai Ely- keskuksessa.

  Sosiaali- ja terveysministeriö on tietääkseni tartuntatautien vastuuviranomainen? Eivät vaan vissiin voi mitään maassa leviävälle hulluudelle?

 7. Asko Mertanen

  Koska maan hallitus toistuvasti venyttää lain rajoja,lain noudattamista ei voi odottaa siis enää Kansalaisiltakaan.
  Kun samaan aikaan maan rosvohallitus yksityistää yhteistä omaisuutta ulkomaisille yhtiöille minkä suinkin ehtii,
  tästä ei voi seurata kuin yhteiskunnallista epäjärjestystä.
  Alan epäillä että se ei rosvohallitusta haittaisi koska silloin saataisiin poikkeuslakeja käyttöön ja keinot olisivat vapaat.

 8. Jari Kähkönen

  Sakarin bloggaamassa tapauksessa Ely pyrkinee vain hyväksikäyttämään maakunnallista muotia. Kunnallisjohtajuuden kaikkivaltiuskuvitelma on ikiaikainen asia, mutta tämän lisäksi lähes kunta kuin kunta on katsonut tarpeelliseksi palkata yhden ilman todellisen elämän työkokemusta olevan ammattisurkeakoulun käyneen puppunomin tai jonkun hankeryteiköstä kieron näreen kampittamana päivänvaloon nenälleen lentäneen puolivälihallinnollisen viidennen dimension pätkätyöläisen työllisyyskoordinaattoriksi. Siis palkattavia on Yksi Henkilö per aluehallinnollinen suurpiiri(ent. kunta) ja jaossa on Pari-Kolme Vuotta Kestävä Työsuhde(ent. pätkätyö).

  En ole suuremmin ollut vetoalyövä mies missään elämäni vaiheissa, mutta saattaisin lähes varmaksi sanoa, että siihen jää tämänkin joutavan villityksen ainoat vaikutukset. Puppugeneraatorin parpattaessa hoputetaan ”nimet alle” ja sitten delegoidaan eli annetaan kakka kämmenelle seuraavalle onnettomalle, kun totuus paljastuu. Siinäkin suhteessa on asiainhoidon taso laskenut, että enää ei näy edes maaherran virka-auton takavaloja kylänraitilla. Tuskin on sähköpostiaikana Elyn pomomies enää edes peräpääkohtaisesti Torikadun tiililäävässä vaan lähetys lienee ajastettu. Tämä siksi, että hitaat eivät ehtisi ja häveliäät eivät kehtaisi vastata tai kysyä mitään. Lainattu meili on saman veivauksen kuvaus latvasta, työllisyyskoheloiden rekry oli tyvipäästä.

  Siitäpä johtui mieleeni omakohtainen kokemus yli parinkymmenen vuoden takaa, kun kolmeen pekkaan istuimme kaupunginhallituksen käytävällä uutisia odottamassa. Tuolloin kunnallinen käsitys avoimuudesta ja tiedottamisesta oli, että posti toi pussillisen paperisia esityslistoja ja mitään kokoustiedottamista ei ollut. Tässä välissä työnkulun normaali joutuisuus ei ole edistynyt mihinkään, se on kunta-alalla yhä täysin omaa luokkaansa. No, syy miksi siellä oltiin oli tontin etuosto-oikeuden käyttäminen, jolla oli viikon mittaan vihjattu olevan työllisyysvaikutus(karkaavat jos kaupunki käyttää oikeuttaan). Vähemmistöön napinpainon hetkellä kohta jäävä ”opposition kunnallisneuvos” päätti käytäväpenkillä istuen haastattelun sanoen nauhuriini jotakuinkin näin, ettei mikään työnantaja pidä ketään töissä ellei töitä ole ja että asiassa on turha uhkailla. Sitten hän katosi kabinettiin, jonne pressi ei päässyt.

  Jos palataan takaisin nykyhetkeen, jää jäljelle vain yksi kysymys. Missä ne s-tanan työpaikat sitten? Ei ne mahtane siellä Elyssäkään olla. Ei tule käymään niin, että rekka- ja junarahti tuo kuhunkin taajamaan työpaikkoja, että varmasti jokaiselle tarvitsijalle riittää omansa, kunhan vain hetki jaksetaan malttaa mielensä. Jonninjoutavuutta tämä on, käytänteitä toteutetaan ja suoritetta syntyy, mutta vaikutukset ovat yksinomaan tilastollisia. Todellisessa elämässä niitä ei tule näkymään. Ei ole päivän epistolassa muuta tarjolla kuin olemattomia jaloissajuoksevan työkokeilijan paikkoja, jotka ovat kuin kuntouttava työ-ska konsanaan, mutta vähän huonompi: nyt saa bussilippunsa/kokeilupaikkaruokailunsakin maksaa omistaan koskei vällynpitokorvausta tule. On se, koska ei saa palkkaa.

  Hittoako sitä tuommoisen takia toimeentulotuen sähköisiä pdf-liitteineen rupeaa työpöydälle kasaamaan, jos nyt on edes värkit(mylly ja monitoimilaite) ja proopuskat(vahvan tunnistuksen mahdollistava menetelmä) olemassa? Jos ei siis ole jo valmiiksi asiakkuus olemassa ja siten seuraava vastaanottoaika tiedossa, jolloin asioinnin laatu voidaan sopeuttaa asiakkaan edellytyksiin. Se siinä vaan on, että jos vastoin ennakkoluuloa kokeilupaikkayhteisöstä löytyy joku mentorointiin kykenevä/halukas(aina ei löydy edes sisäsiistejä käytöstapoja, on ne sellaisia legendoja), niin mitä siitä seuraa kun joka hommaan pitää nykyää olla monivuotinen koulutus? Muuten ei rekryissä pärjää, jos sellainenkin ihme tapahtuu, että toimi tai virka tulee hakuun. Sehän se oli työkokeilun tarkoitus, testata olisiko tämä tie onneen.

  Noilla lähtökohdilla on kyllin tuskallista päästä edes ajallaan paikalle ammattiopistoon, joka on kaiken perusedellytys. Siitä se vasta alkaa. Tekemistä, maksamista, hoitamista ja sun muuta riittää. Esimerkiksi: kuka ostaa koulun aikaiset työvaatteet+välineet ja mistä saa läppärin nettiyhteyksin? Kyllä siinä joku katkerasti pettyy, kun kaiken tehtyään palkinnoksi lentää koreasti turvalleen. Ei ihmisen elämän tarkoitus ole olla vuoronperään kunnan, TE:n tai Elyn sätkynukkena.

 9. AMK

  Vetääkö niin sanotust ikäteen,koska uusi työllisyys laki velvoittaa jos omistat auton sinulla velvollisuus mennä töihin vaikka jäisit tappiolle =näkiset nälkää,mutta töitä on mutta siitä ei palkkaa makseta.Työ on parasta niin mitä??.. ainakaan herrat eivät ilmatteeksi tee mittään,mutta vähävaraisten pitää se tehdä köyhät kyykkyyn periaatteella jne ihmekkös on jos minkäläistälakia pukattu jos omistat auton,(sekin on nähtävästi rikos)jos saat vähempi palkkaa muuten menetät korvauksesi,firman johtaja sanelee ehdot.ihmeskö tuo on ahne käy nyt vielä härksimmin,kun ei mikään riitä otetaan kaikki pois,vielä kun kerkee.Työ on parasta lääkettä ei palkka millä sitä lääkettä saa.Koska loppuu kyykytys.Vertaa sananaan terrame,näyttää olevan pmmän lempilapsonen ja kaikki tiet johtavat osoitteeseen.Paskat sanon minä mutta mitä köyhä voi,tulis edes katsastamaan ja tankkaamaan auton,mutta ei kaikki pittää tehä hänelle ilmatteeks,onko kuntouttaavaa työtoimintaa ja nyt ajattelit??että???pannaanpa työttömät tekemään työtä mistä itsekin hyödyn ainakin välisesti Ja kaverit kiittää autoit häntä pulassa,kiitos pm.kiero oot kuin korkkiruuvi.

 10. AikaMies

  Kaikenlaista pilailupostia sitä emailina lähetetäänkin?
  Meinaan jotta sähköpostillako sita hallintoa johdetaan.

  Tulee minullekin sähköpostia, mutta suurin osa menee sellaisenaan bittiavaruuteen eli jätän huippuedulliset tarjoukset ja houkutukset klikkaamatta.
  Olisiko sähköpostikomentoihin/ehdototuksiin/tarjouksiin/houkutuksiin toisin suhtauduttava eli oletetun lähettäjän mukaan olisi toimiminen?
  Tosin lähetteleehän se pääministerikin naistoimittajille mitälienee viestiä.
  Lähettäkää vaan minullekin – kyllä (tieto)tekniikka suodattaa ”käsin koskematta ja silmän katsomatta”
  hukkaputki@aikamies.fi

 11. ei oo

  http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2016/12/01122016_9.html

  ”Tampereen kaupunki nimitti 1.1.2017 alkaen Regina Saaren ohjelmajohtajaksi ja Mika Itäsen kehitysjohtajaksi Tampereen kaupunkiseudun työllisyyskokeiluun. Kokeilu kestää vuoden 2018 loppuun asti.

  TE-toimiston johtajan tehtävästä työllisyyskokeiluun ohjelmajohtajaksi siirtyvä Regina Saari on päävastuussa kokeilun johtamisesta ja tuloksista. Hän toimii samalla Tampereen yksikön johtajana työllisyyskokeilun ajan.

  Kehitysjohtaja Mika Itänen toimii kaupunkiseudun työllisyyskokeilun varajohtajana. Hän johtaa samalla Tampereen yksikön hallinto-, henkilöstö- ja talouspalveluita sekä yksikön kehittämistyötä.”

  Tietenkään minkäänlaista avointa hakua ei järjestetty vaan nimitykset sovittiin sisäpiirissä.

  Pirkanmaan TE-toimiston henkilökuntaa on toistuvasti kehotettu hakeutumaan muualle töihin. Oletettavasti, jotta tulevilta irtisanomiskustannuksilta vältyttäisiin. Johtajat varmistavat tulevaisuutensa ensimmäisinä.

Kommentoi »

Comments are closed