Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Kantelu vai rikosilmoitus?

Kun kirjoitan vaikkapa kuntouttavan työtoiminnan lainvastaisuuksista, niin monet kommentoijat vaativat näitä päätöksiä tehneitä virkamiehiä ja työttömiä palkattomana työvoimana käyttäviä työnantajia tuomiolle. Tämä ajattelu on sinänsä loogista, sillä lakia vastaan toimiminen mielletään rikokseksi ja rikoksesta pitää seurata rangaistus.

Asia ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen. Tämän lyhyen yhteenvedon kirjoitan siksi, että en jaksa selittää näitä perusasioita jokaisen jutun yhteydessä. Toivottavasti tämä valaisee edes vähän asiaa, vaikka tiedänkin olevani kammottavan huono opettaja. Itselle selviä asioita on yllättävän vaikea selittää sellaiselle, joka ei niitä tunne.

Hallinto- ja rikoslainsäädäntö ovat kaksi eri asiaa. Hallintoa on kaikki julkisen sektorin toiminta, kuten vaikkapa kuntien ja TE-toimistojen toiminta kuntouttavassa työtoiminnassa. Hallinnollisista päätöksistä ei tehdä rikosilmoituksia, vaan niistä valitetaan hallintotuomioistuimiin. Valituskelpoisen päätöksen mukana tulee aina valitusosoitus, jossa annetaan valitusohjeet.

Rikoksia ovat vain rikoslainsäädännössä rikoksiksi määritellyt teot, jotka täyttävät jonkin rikoksen tunnusmerkistön.

Hallinnossa kaikista asioista ei tehdä valituskelpoisia päätöksiä. Esimerkiksi kuntouttavaa työtoimintaa edeltävä aktivointisuunnitelma tehdään ainakin periaatteessa asiakkaan ja viranomaisten kanssa yhteistyössä, joten kyseessä on sopimus. Myös kuntouttavasta työtoiminnasta tehdään sopimus, mutta se ei ole työsopimus. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevalla ei ole työsuhdetta eikä mitään sen tuomia oikeuksia, kuten vaikkapa oikeutta palkkaan. Siksi mitään palkkavaatimusta ei voi esittää edes siinä tapauksessa, että työtoiminta järjestetään lainvastaisesti.

Palkattoman työn teettäminen täyttäisi periaatteessa kiskonnantapaisen työsyrjinnän tunnusmerkistön, mutta koska siitä on säädetty ihan oma lakinsa, niin toiminta itsessään on laillista. Se voidaan kyllä järjestää lainvastaisella tavalla, mutta silloinkaan se ei ole rikos.

Näissä tapauksissa ainoa keino on kantelu. Se voidaan tehdä joko Aluehallintovirastolle tai suoraan Eduskunnan oikeusasiamiehelle. Jos minulta kysytään, niin suosittelen oikeusasiamiestä. Kokemukseni mukaan aluehallintovirastot löytävät hyvin huonosti lainvastaisuuksia kuntien ja TE-toimistojen toiminnasta, tai ovat ainakin hyviä tulkitsemaan lakia viranomaisille myönteisellä tavalla.

Voivatko virkamiehet sitten tehtailla lainvastaisia päätöksiä ilman pelkoa rikosoikeudellisista seuraamuksista? Rikoslaissa on asetettu raja tällaiselle toiminnalle virkarikoksia koskevassa luvussa. Virkarikoksille tunnusomaista yleensä on, että lakia rikotaan tahallisesti ja usein vieläpä hyötymistarkoituksessa.

Huono hallinto ei ole rikos, vaan se on vain huonoa hallintoa. Tässä tulevat kuvaan mukaan virheelliset toimintaohjeet, vakiintuneet väärät menettelytavat ja päätöksen tekevän virkamiehen osaamattomuus. Tämä on sitä monelle tuttua selittelyä, jossa vedotaan sisäisiin menettelyohjeisiin, esimiesten määräyksiin ja siihen, että näin meillä on aina nämä asiat tehty.

Jos ja kun huomaatte vaikkapa terveen ja työkykyisen olevan palkkatyötä korvaavassa työssä kuntouttavan työtoiminnan nimellä, niin se ei ole poliisiasia. Siitä ei myöskään voi tehdä hallintovalitusta, sillä asiasta tuskin on valituskelpoista päätöstä. Siitä pitää tehdä kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Hän voi antaa huomautuksen, joka johtaa laittoman käytännön lopettamiseen. Kantelun voi tehdä kuka tahansa.

Sanottu pätee kaikkeen viranomaistoimintaan, mutta kun nämä asiat nyt tulivat esille kuntouttavan työtoiminnan yhteydessä, niin käytin esimerkkinä sitä.

Siitä sitten vain kantelemaan. Taas kerran Jope Ruonansuun sanoin:

-En minä tiijä toimiiko se, mutta saapihan sitä kokeilla.

Kommentit (19)

 1. T,K, Lehtinen

  Kiitos, Sakari, tuo on taitoa, kun pystyy antamaan kosketuspintaa asioille! Vaikka pidän itseäni (ilmeisen erheellisesti) suhteellisen viksuna ja tolkun ihmisenä, hermot menee. Sain lottovoiton, eli taas vuorotteluvapaasijaisuuden. Samaan aikaan alkoi täyttymään peruspäivärahan 500 päivää ja lisänumerot lotossa: samana päivänä kuin sijaisuus alkaa. Ei rautalankaohjeita löydy ja te-toimiston, kelan tai työttömyyskassan sivut kertovat jotain, mutta..sain onneksi kassalta tietoa, viikko vierähti, ruuhkaa.
  No, vuorotteluvapaasijaisuuteen työnantaja pyysi toditsusta, että täytän ehdot. Te-toimiston nettisivut nurin, maksullisen jonottamisen (15 min) sain virkailijan kiinni, hänen mielestään minun ei tarvitse, työnantajan pyynnöstä huolimatta, todistusta toimittaa. Pyysin omille sivuilleni edes maininnan asiasta. Löytyi todistuskin, kun tuleva lähiesimies laittoi oikean s-postiosoitteen, jota ei siis virkailija osannut antaa.
  Kannustinloukkuja ja työllisyyden esteitä pitää purkaa, normien säätelyä helpottaa… Ei tunnu siltä. Nyt laitankin te-toimistoon ehdotuksen, jossa todistukseen statuksesta voisi päivittää suoraan tiedon vuorotteluvapaasijaisuuden kelpoisuudesta. Mielestäni aika simppeliä!

 2. Marko Rantaiso

  Minä taasen en luota sattuneesta syytä lainkaan oikeusasiamieheen. Puolustaa kaikessa viranomaisia, vaikka olis kyse tilanteesta, jossa on vain sana sanaa vastaan.

  • AikaMies

   Jonkusen kirjeen ja sittemmin mailin olen vuosikymmenten mittaan oikeusasiamiehen suuntaan lähetellyt. Taannoin kyselin vuoden viipynyttä vastausta…
   Minä, J Okaisen roolissa kyselin jotta pitääkö lehdistö laittaa viiveitä kyselemään. Lakimies luki luonnoksensa ja lausui (tosin todistaamaan en pysty) että uhkaatteko lehdistöllä. Kysyin onko lehdistö uhka oikeusasiamiehelle. Vastaus , joka tosin oli aivan eri kuin lakimiehen minulle kuvailema, tuli seuraavalla viikolla itse silloisen pomon allekirjoittamana. Lehdistö siis oli ”uhka”.
   Sittemmin tuo valittamani asia on korjautunut!
   Myöhemmät kokemukset B-ministerin tai kunnan virkamiesten valehtelusta (jompikumpi valehteli) eivät tuottaneet kuin lauseen ”lähetetään ministeriölle tiedoksi”. Sekin selvästi oli huomioitu ja sai kuulemani mukaan vastaavassa tilanteessa B-ministerin lausumaan ”nyt menetellään näin”. Joku oli avannut lakikirjan!
   Meinaan jotta pikku vihjein virkakoneistoa ja ministeriötäkin voidaan ohjailla lainlaatijoiden (eduskunta) haluamaan menettelyyn vaikkei selvää ohjailevaa päätöstä tulisikaan…

   Viestin eduskunnan oikeusaiamiehen suuntaankin voi aloitta vaikka ”Tyytymäätömänä siihen, että … ” tai ”Mun mielestä on tehty väärin, kun…”.
   [Hallintolakia tulkiten] muotoseikat eivät ole syy jättää kannanottoasi huomiotta!

 3. Marko Rantaiso

  …mutta jos ei tee mitään, niin asia ei ainakaan korjaannu. Siispä kannatan Jopen ohjetta.

 4. Rosa Warski

  ”Huono hallinto ei ole rikos, vaan se on vain huonoa hallintoa. Tässä tulevat kuvaan mukaan virheelliset toimintaohjeet, vakiintuneet väärät menettelytavat ja päätöksen tekevän virkamiehen osaamattomuus. Tämä on sitä monelle tuttua selittelyä, jossa vedotaan sisäisiin menettelyohjeisiin, esimiesten määräyksiin ja siihen, että näin meillä on aina nämä asiat tehty.”

  Mutta eikö tähän menisi lainkohta ”Virkavelvollisuuden rikkominen” (40 luku, 9 §) ?
  Erityisesti toistuvana ja järjestelmällisenä toimintana, vaikka itse heille siteeraisi lakia, lainkohdan vaatima tahallisuus täyttynee todennäköisin perustein. Ja tuskin tällöin auttaa selittely, että ”pomo käski”, koska virkavelvollisuushan perustuu lakiin ja on jokaisella? Lain myös pitäisi olla sama kaikille, eikä rivikansalaisellakaan ”en tiennyt” tai ”näin me ollaan aina tehty” ole lain kumoava perustelu. Mikäli koko osasto rikkoo lakia, syyllistyy koko osasto ko. rikokseen.

  Ellei tällöinkään joudu vastuuseen, vaikuttaa toiminta järjestelmälliseltä korruptiolta. Ja missä korruptio alkaa, siellä oikeusvaltio loppuu.

  • Matti Kallio

   Rosa, samaa mieltä mutta paremmin teon kuvaukseen sopisi rikoslain 40:7§, Virka-aseman väärinkäyttäminen. ”Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa” Tuossa ei tahallisuudesta puhuta mitään ja hyöty voi olla itselle tai toiselle, näissä tapauksissa yleensä työnanatajalle ja orjalle tulee kyllä haittaa ja vahinkoa. Kyllä lähtisin siitä että selvästi vastoin lakeja ja lakiin perustumattomia ohjeita noudattaen virka-aseman väärinkäyttäminen toteutuu ja tuo tahallisuuskin ellei virkamies ole ihan lukutaidoton kuten joskus olen sellaista epäillyt.

 5. Linnea Lindholm

  Kiitos tästä sivistävästä tietopläjäyjsestä. Ei näitä asioita ainakaan minun aikana peruskoulussa kerrottu. 😀

 6. elm

  Ja tuollaisen kantelun tehdä myös täällä: http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/kantelu/index.htx

  ”Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä, kun epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai jos kantelija epäilee, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti.

  Oikeusasiamiehelle voi kannella kuka hyvänsä. Kantelun voi tehdä itseään koskevasta asiasta, mutta kannella voi myös toisen puolesta tai yhdessä muiden kanssa. Tällöin on syytä liittää mukaan valtakirja.

  Oikeusasiamies tutkii kantelun, jos sen perusteella on aihetta epäillä, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti tai jos oikeusasiamies muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta.

  Kantelun tutkinta on maksutonta. Kantelun käsittelyaika on keskimäärin kuusi kuukautta.”

  ——

  Itse suosittelen sen tekemistä, jos oma tai läheisen tilanne on selvästi vastoin ohjeita. Oikeus pitää saada toteutumaan. On uskomatonta, ettei esimerkiksi kuntaministeri puutu näihin tai ettei yksikään johtavista tiedotusvälineistä haasta kunta- tai työministeriä tämän asian johdosta. Ja on myös uskomatonta, ettei tiedotusvälineet ota tätä ”kuntien tapaa” tutkiakseen. Kyllähän tästä jo melko monta lööppiä saisi, jos niikseen!

  • svik

   Suomen Kuvalehti kehottaa lukijoitaan kertomaan heille kotikuntiensa ”suhmuroinneista”. Lupaavat tehdä jutun.

   • elm

    Loistavaa! Suomen Kuvalehti voisi olla hyvä taho ruotimaan tätä asiaa! Kiitos tästä tiedosta, svik.

    (ilmoittakaa ihmiset, tuskin siinä voi ainakaan hävitä).

    Viranomaisenhan pitäisi toimia esimerkillisesti – aina. Vaan ajatelkaa minkälaiseen maahan me – ja lapsemme – kasvavat jos esimerkkinä on tällainen, että viranomainen kynsin hampain itse etsii porsaanreikiä laeista ja ohjeistuksista (sen sijaan että esimerkiksi yritettäisiin muuttaa lakia vaikkapa tuosta kuntien per työtön maksamasta osuudesta..!)

    Siis käsittääkseni kunnan viranomaiset (TE-toimistojen virkailijat mukaan lukien) voisivat vallan hyvin olla aktiivisia ja vedota päättäjiin, jos käytännöt eivät heidän mielestään ole rakentavia. Tätä kutsutaan aktiivisuudeksi ja aloitteellisuudeksi. Yhteiskunnan rakentamiseksi.

    Häpeän kuntien viranomaisten käytöstä tässä asiassa. Häpeän todella, häpeän heidän puolestaan. Ei voi sanoa, että he tätä maata rakentavat. Pikemminkin: syövät tämän maan kivijalkaa, luottamustamme yhteiskunnan toimintoja kohtaan.

    Kunnat eivät ole esimerkillisiä.

 7. Tapio Peltonen

  Mitäs mieltä olette tällaisesta menettelyohjeesta, jos joutuu lainvastaisen menettelyn kohteeksi:

  1. Äänitä kaikki viranomaistahon kanssa käydyt keskustelut.
  2. Jos joudut lainvastaisen menettelyn kohteeksi, tiedustele viranomaiselta, tietääkö hän, että menettely on lainvastainen. Jos menettely perustuu ylemmän tahon laatimaan ohjeeseen, pitää myös tiedustella, onko tämä ylempi taho tietoinen. Tässä nimittäin saadaan todistusaineistoa, joka erottaa tahallisuuden tuottamuksellisuudesta.
  3. Mikäli kaikesta huolimatta joudut menettelyn kohteeksi, ota kaikki todistusaineisto mukaan ja laadi rikosilmoitus.

  Toki varmasti kantelu oikeusasiamiehelle tuottaa suuremmalla todennäköisyydellä tulosta, mutta rikostutkinnalla on jossain määrin merkittävä pelotevaikutus.

  Poliisi muuten voi yrittää nauraa rikosilmoituksen tekijän ulos, ”maan tapa” nimittäin on myös monen poliisin mielestä lupa rikkoa lakia. Eli tässäkin kannattaa pitää kynsin hampain oikeuksistaan kiinni.

 8. Kirsi Virtanen

  Autoin kerran erästä perhettä kanteluasiassa oikeusapumiehelle ja päätös tuli ihmeen nopeasti, alle puolesa vuodessa. Asuinkuntamme sosiaalilautakunta sai nuhtelun ja muutamia ”kehotuksia”, että VpLaki toteutuisi. Ajattelin silloin, että hieno homma, nyt kaikkien muidenkin ko. tilanteessa olevien asiat on ”pakko laittaa kuntoon”.. mutta eipä niin tapahtunutkaan.. eikä tietoa lautakunnan päätösten saamasta nuhtelusta julkistettu. Virkamies tuumasi, että se on ”salassapidettävää”…. ymmärrän toki, ettei asianomistajien nimiä pitäisi kertoa, mutta itse asia, että lautakunta on tietynlaisella menettelytavalla toiminut lainvastaisesti olisi mielestäni pitänyt olla julkinen !? Samaan aikaan ko. perhe sai myös korkeimmalta oikeudelta päätöksen laittomista päätöksistä, joita lautakunta oli tehnyt. Sitä vain jäin pohtimaan, että eikö siinä tapauksessa esittelevä virkamies ole rikosoikeudellisessa vastuussa, jos hän tekee vastaavanlaisia päätösehdotuksia muiden asiakkaiden kohdalla.. siis jos täysin samasta asiasta on korkeimman päätös, että ko.menettely on laiton?!

 9. Jyrki

  Uskoisin, että aika moni työtön, joka nähnyt tai joutunut itse väärin toteutetun hallintolain kaltoin kohtelemaksi tekisi ilmoituksen, vaikka nyt kuntouttavan työn väärinkäytöksistä. Niin jos joku taho turvaisi selustan ja sellaista tahoa ei siis minusta nyt ole. Mutta jos olisi niin ehkä kanteluita alkaisi tulemaankin enemmänkin. Itse olen edelleen siinä käsityksessä, että kantelun kohde saa selville kantelun tehneen nimen jne.

  Ja koska suomi nyt vain on pieni paikka. Niin kantelun kohde voi aivan hyvin pitää huolen, että kantelun tekijän elämästä joltain osin tulee lopulta jos ei mahdotonta niin hankalaa. Koska jo pelkästään näillä kantelun kohteilla on varmasti suhteita ja muita edellytyksiä, joiden avulla he voivat tehdä selväksi. Että heille ei kannata alkaa kertomaan mikä on oikein ja väärin. Ja heillä on myös ehkä selusta turvattu kirjoittamattoman lain ”Korppi ei korpin silmää noki!” mukaan.

  Itse tästä syystä jättänyt jo pitkään miettimäni ainakin yhden kantelun tekemättä. Joka liittyy juuri kuntouttavan työn väärinkäyttöön hyvin selkeästi. Vaikka jopa eräs kansanedustaja kehotti asiasta kantelun tekemään oikeusasiamiehelle.

  Mutta pelko tosiaan siitä, miten vaikeaksi asiat voikaan tämän jälkeen muuttua. Niin kantelu on minun mielestä parempi jättää tekemättä, koska vaikka sitä ei ääneen sanottaisikaan, niin moni asia saattaisi hyvinkin hankaloitua omassa elämässä. Enkä usko olevani väärässä.

  Pelko kun on hyvä keino, jolla myös kuntouttavaa työtä ”myydään” ihan PALKKAtyö kuntoisillekin työttömille. Niin pelko on todella voimakas ase hiljentämään monet. Onneksi on kumminkin joita ei hiljennetä. Toivottovasti itsekin on joku päivä yksi niistä joita ei enää hiljennetä ”uhkailemalla” ja uhkailemalla.

 10. Jari Kähkönen

  Joskus pikkupoikana koulussa luettiin kaukoidän uskonnoista ja eräässä sellaisessa tuli vastaan opinkappale, jonka mukaan laki tekee rikoksen. Olipa muuten melkoinen oho -hetki. Olinhan siihen asti ollut kaikkitietävän teinin varmuudella sitä mieltä, että lakia on aina noudatettava ja lässynlässyn, eli siis kokolailla sokea sille kuinka yhteiskunta oikeasti toimii sekä kuinka sen sisällä käytetään valtaa. Vaikka johan nyt työn, työttömyyden, omistamisen ja perusturvan asioihin liittyvät keskeiset ongelmat pantiin nekin paperille jo 1700- sekä 1800-luvuilla. Edistystä tai ratkaisuja vain on ollut vähänlaiseen, ainoa mikä on vähänkään parantunut on pienentynyt brutaliteetin aste asiakasrajapinnassa. Väärinkäytös vai vallankäyttö, sehän on aina ihan vain näkökulmasta ja teeskentelyn määrästä kiinni.

  Myöntäisikö suomalainen julkinen valta muka tosiaan, ettei sillä ole vähääkään valtaa lisätä maahan työtä eikä edes oikeasti tietoa onko näin koskaan tapahtumassakaan? Tai että kaikki mitä se työttömien ihmisten hyväksi niin sanotusti tekee on ihan fifty-sixty jonninjoutavaa tättähääräämistä, jolla on lähinnä itsetarkoituksellisen kulissin…hehe…virka? Tämäkin sahaa edestakaisin vuosien ja vuosikymmenten mittaan, joskus työttömyys pitää muka kouluttaa pois ja nyt ollaan siitä elämänhallinnasta muka huolissaan. Suomessa eivät vain ole vielä keksineet, että ei tekemällä tehty työpaikka työelämässä pysy. Joko ihan olemassaolevaa työtä pyöritetään pelkillä tukiaisilla eli ei viitsitä palkata tai sitten se oli ihan silkkaa fuulaa eli leikkiyrittäjät teetättivät olematonta työtä siksi kunnes tukiaisia kesti. Siitä seuraa otteiden koventumista, mutta uusi regime ei ole mitenkään vanhaa parempi, silloin enää palkkatyötä ei edes leikittäisi. Joka tietää Ruotsin työvoimapoliittisen Fas -vammaisuuden, hän ymmärtää asian jo tällä sanomisella.

  Vedetäänpä vähän vertailuviivaa menneeseen päin. Kuka olisi suostunut ruokapalkkaan, antamaan lyödä itseään kurinpidon nimissä tai vuoden ”työsuhteeseen” mistä poikkeamisesta seuraisi palautus ”työpaikalle” raudoissa/linnatuomio, jos tarjolla ei olisi ollut jotain vielä sitäkin pahempaa? Linnoitusvankeutta, kidutusta tai jopa kuolema. Niin juuri. Kyllä tämä meidän aikanamme työttömyyden ja työllisyydenhoidon koreilla nimillä tunnettu häksytin on vain ihan ennustettava seuraus siitä, että yhdet omistavat ja toiset eivät. Siitä ja sen pyörittämisestä aiheutuu aina liikaväestöä, mutta valitettavasti ei suostuta uskomaan ettei l-sana oikeuta kohtelemaan siksi luettavia miten sattuu. Ei se ihmisarvottomutta tarkoita, pelkästään sitä ettei puhuteltu pysty elättämään itseään työllään tai omistuksellaan. Välillä tarvitaan, välillä ei. Teollisen vallankumouksen aikaan koneet saattoivat vanhentua valmistajan pihaan jo ennen kuin ne ehdittiin toimittaa tilaajalle. Työttömät ovat siis tuotannon reservi, jolle ei ole nyt käyttöä. Repikää siitä.

  Toistan usein viisaampani kirjasta lukemaani varoitusta länsimaisen filosofian autoritäärisestä alavirrasta, ja tarpeenpa tuo näkyy olevan, vaikka enää ei sentään työttömän tai köyhän korvanlehtiä revitä irti, selkänahkaa ruoskita ja kasvoja polttomerkitä. Apua ei silti tipu vieläkään tai sen laatu on ihan mitä sattuu. Ei kaupunkipahasen ammatisurkeakoulun sosiaalipaskanjauhamisen koulutusohjelmasta valmistunut mikänomi(amk) ole kuin mitään osaamaton ja alipätevä wannebesossu, josta tuli kuukausipalkkansa puolesta pelkäävä pikkunainen, kun hänet nimitettiin kunnan määräaikaiseksi työllisyyskoordinaattoriksi. Ja te- hahahaha ”palveluiden” täti on pikkuisen liikaa urautunut kaavamaisuuden sekä tottelevaisuuden maisteri, vaikka nimikirjassa taitaa silti lukea vuosikymmeniä sitten lakkautetun entisen kunnan kirkonkylän yhteiskoulun ylioppilas. No, sossun kaikkitietävä sotanorsu höökii päälle painostaen, eikä ota opikseen vaikka välillä joku ilmeisen impulssikontrolliton persoonallisuushäiriöpoika ja Kivitalon yliopiston alumni pamauttaisikin sen koukkulyönnillä virkahuoneen lattialle varttitunniksi sätkyttelemään happivajauksen tähden. Mokomatkin sarjakuvasankarit. Osannekovat auttaa itseäänkään?

  Eivät nämä Sakarin tällä kertaa bloggaamat kuvottavan työkidutustoiminnan väärinkäytökset ole siten yhtään sen vaikeampi asia kuin puhelimessa ”mitä sillä on väliä” huutava rikoskomisarion virassa oleva notkeakielinen nolla, joka pulttasi kun oli jäädä kiinni tietämättömyydestään, heh, poliisitiedotteen lisätietojen antajana. Tai sellainen partiomiesten kenttäoikeuskaan, jossa sakkolaput ja säilöönottoilmoitukset stemmaavat aina niin täysin, että koskaan ei muka jää mistään epäselvyyttä. No, ehkä sen verran, että joko kumpikaan konstaapeli kenen nimet on paperijäljessä, ei oikeasti kysyttäessä koskaan muista mitään tai sitten tarina vaihtelee. Amerikkalainen muistuttaa, että ei kukaan väärennä arkirikoksen todisteita, mutta unohtaa lisätä ettei mikään takaa että kukaan edes oikeasti tutkii ko. jutun. Onnea siis matkaan, jos yrittää nämä työvoimapolitiikan puolen hallintovallan väärinkäyttäjät saada vastuuseen tekemisistään, se tulee olemaan vaikeaa, mutta ei mahdotonta. Siihenhän ne tähtäävätkin, että öykkäröivät ja teutaroivat heikompansa alistumaan kohtaloonsa hiljaisuudessa tekemättä kantelua/valitusta.

 11. Tupu

  Kuten kirjoitit, niin suomessa tuosta orjatyöstä vastaavia virkamiehiä on ihan turha yrittää saada rikosoikeudelliseen vastuuseen.

  Eikö kuitenkin pitäisi olla mahdollista, että kansainvälinen ihmisoikeustuomioistuin voi puuttua suomen pakkotyön teettämiseen? Eikö lainsäädännöllinen ”marssijärjestys” mene siten, että kansallinen lainsäädäntö ei saa loukata ihmisoikeuksia ja perustuslain kanssa ristiriitainen laki ei voi kumota perustuslain määrittelemiä perusoikeuksia?

  Eikö aikoinaan natsisaksassa juutalaisten ihmisoikeuksia loukattu sen aikaisella ”ihan laillisella päätösvallalla”? Aivan kuten nykysuomessa lakia muutetaan yleisellä hyväksynnällä ja laillisuusvalvojien puuttumatta asiaan sellaiseksi, että työttömyydestä seuraa aina pakkotyövelvollisuus, jota tehdään muodollisesti lailliseksi harhauttavalla terminologialla ja muodollisella vapaaehtoisuudella valita pakkotyö tai kärsiä ”ihmisarvoa loukkaavat” -seuraamukset.

  Esimerkiksi eräs natsien kirjanpitäjä sai tuomion ihmisoikeusloukkauksista, vaikka hän itse ei osallistunut suoraan toimintaan ja kieltäytyminen määrätyistä kirjanpitäjän tehtävistä olisi johtanut teloitukseen.

  Minä ainakin odotan, että joskus tulevaisuudessa kansainvälinen ihmisoikeustuomioistuin puuttuu suomen pakkotyön teettämiseen, jonka jälkeen syylliset joutuvat vastaamaan teoistaan, joiden pohjalta löytyy vain fanaattinen viha työttömiä kohtaan. Kyllähän jokainen ymmärtää, että nykyisen kaltainen työttömien kyykytys vain huonontaa työllisyystilannetta ja talouskasvu uhrataan työttömien maksimaalisen kyykyttämisen tavoittelemisessa.

 12. Zippo Marx

  Jos ammatitaitoinen, täysin terve ihminen määrätään ”kuntouttavaan työhön” ilman palkkaa, on lakia ja tervettä järkeä rikottu. Onko kyseessä hallinnollinen moka vai rikos, on saivartelua, rangaistavaa joka tapuksessa.
  Olisi työvoimahallintoa tervehdyttävää, että näitä tapauksia voitaisiin käsitellä rikoksina; ylempänä ketjussa on viitattu rikoslain kohtiin, jotka voisivat tulla tällaisissa tapauksissa kysymykseen.

 13. Markku T.

  ”Jos ammatitaitoinen, täysin terve ihminen määrätään ”kuntouttavaan työhön” ilman palkkaa, on lakia ja tervettä järkeä rikottu. Onko kyseessä hallinnollinen moka vai rikos, on saivartelua, rangaistavaa joka tapuksessa.”

  ”Huono hallinto ei ole rikos, vaan se on vain huonoa hallintoa. Tässä tulevat kuvaan mukaan virheelliset toimintaohjeet, vakiintuneet väärät menettelytavat ja päätöksen tekevän virkamiehen osaamattomuus.”

  ”Jos ammatitaitoinen, täysin terve ihminen määrätään ”kuntouttavaan työhön” ilman palkkaa niin ” toki täysin terveen ammatitaitoisen ihmisen kannattaa lupautua ”kuntouttavaan työhön” ilman palkkaa mutta ehdottomasti tietenkin vain siinä tapauksessa että kaikki muutkin tekevät työt jatkossa samoilla ehdoilla ilman palkkaa. Kuka sitä muuten.

 14. AMK

  Minä itse olen tehnyt valituksen vakuutusoikeuteen,ei mitäään oikesturvaa ,lääkärintodistus on :ei.Taitaa ylijohtajat ja ihmioikeusjohtajat päättäneet ihan omissa saunailloissaan …työttömät ovat orjian ….että meillä pientä palkkaa saavien
  saadaan köyhien kustannuksella herroille lissäå liksaa.Missä on ajatus (ei ole) kansalaisten hyvinvoiti,nykyinen hallitusta vain ajatteelee oma hyväistesti vain omaa tuomeetuloaan.Kuis kävis että edes jossakin ajattelevisis saavasta vain työmarkkinatuen+9 ekee kulukorvauksen,ihan varmasti tekesivät niin paljon tytötä mitä nyt tekevät jos omasta palkasta joutuisivat luopumaan.Siinähän se juttu onkin …ei itteltä mutta muilta ..se sopii kyllä herra päättäjiltä.Työttömät suomessa olevat pahempia kuin raiskaajat,murhan tehneet:::Koska tähän tulee muutos:luultavasti ei koskaan toimitusjohtajakun ajaa ….niin mitä:Suoraan sanottuna…mitä kaikki eivät tajua…”mitä sitä ajattelee muita jos itellä menee helkutekin hienosti.Varmaan on jonkun tai monekin päättäjän motto,ja sillä mennään……

 15. AMK

  Oma kommettini tai kysymys: onko työtön ihminen niin mitä-nykyisen hallituksen mukaan ei,heidän mielestään työttömien pitää tehdä työtäilman palkkaa ,heidän milestään työtön on työllistetty- mutta palkkaa ei saa–olisko ajatus työ on parasta sosiaaliturvaa,mitä jos sillä ei elä,no sorry siitä ajattelin vaan ittiäni.Aika kaukana ovat herrat ja päättäjät mutta ei hätää kyllä he itse pärjäävät jos eivät muuten otetan köyhimmältä pois++HYVIN MENEE,KUNHAN eivätvOLE itse ole leikkkurissa,pienituloisilta voi aina ottaa.Työtön saa työttömyyskorvausta koska hänellä ei ole työtä,laki…heidän mielestään työttömän pitää tehdä työtä mistä ei makseta palkkaa….kuinka kauan te palkansaajat meinaatte saada palkkaa..herätkää …???

Kommentoi »

Comments are closed