Täydellinen ansa

Mikä on se maa, jossa mihinkään rikokseen syyllistymätön henkilö etsintäkuulutetaan, poliisi tekee kotietsinnän hänen tuttunsa asuntoon ja vie etsintäkuulutetun? Mikä on se maa, joka velvoittaa mihinkään rikokseen syyllistymättömän asumaan tietyssä paikassa ja ilmoittautumaan henkilökunnalle jopa neljä kertaa vuorokaudessa? Poistumiseen hänen on saatava poliisin lupa. Jos lupaa ei ole kysytty, niin henkilökunnan on rikosoikeudellisen virkavastuun uhalla ilmoitettava luvattomasta poistumisesta poliisille.

Mikä maa tosiaan rajoittaa tällä tavalla liikkumisvapautta? Onko se Natsi-Saksa, Neuvostoliitto, Unkari vai Puola? Ei ole, se on Suomi vuonna 2017. Tässä maassa voidaan lounasvieras viedä poliisivoimin turvasäilöön ihan vain sen takia, että hän ei ole pyytänyt lupaa poistua omasta asunnostaan. Turvasäilöstä hänen tiensä voi johtaa pakkokäännytettynä takasin maahan, josta hän on saattanut paeta jo kymmenen vuotta sitten.

Tällaisen toiminnan oikeuttaa ulkomaalaislakiin tammikuussa tehty lisäys. Vähin äänin lisättiin lakiin 120a §, jossa säädetään asumisvelvollisuudesta. Laitetaan se kokonaan näkyviin:

120a § Asumisvelvollisuus

Jos 118–120 §:ssä tarkoitetut turvaamistoimet eivät ole riittäviä, kansainvälistä suojelua hakenut ulkomaalainen voidaan määrätä asumaan nimetyssä vastaanottokeskuksessa ja ilmoittautumaan siellä yhdestä neljään kertaa vuorokaudessa. Ilmoittautumiskertojen määrää päätettäessä tulee yksilöllisen arvioinnin perusteella varmistaa, että asumisvelvollisuuteen määrätyn oikeuksia ei rajoiteta enempää kuin se on välttämätöntä ja että turvaamistoimen tarkoitus toteutuu.

Asumisvelvollisuus on voimassa enintään 14 kuukautta asumisvelvollisuuden alkamisesta.

Turvaamistoimen määrännyt viranomainen voi vastaanottokeskuksen johtajaa kuultuaan myöntää vastaanottokeskuksessa asumaan määrätylle ulkomaalaiselle luvan jättää tilapäisesti ilmoittautumatta painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Jos vastaanottokeskuksessa asumaan määrätty ulkomaalainen ei noudata asumisvelvollisuuttaan, on vastaanottokeskuksen ilmoitettava velvollisuuden laiminlyönnistä välittömästi velvoitteen määränneelle viranomaiselle.

Asumisvelvollisuuden toteutumista valvovaan vastaanottokeskuksen henkilökuntaan kuuluvaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa.

Tämä on täydellinen ansa. Lainkohdasta pääsi unohtumaan kokonaan velvollisuus ilmoittaa turvapaikanhakijalle asumisvelvollisuuden alkamisesta ja sisällöstä. Pääsi unohtumaan myös oikeussuoja eli mahdollisuus saattaa asumisvelvollisuuden määrääminen tuomioistuimen tutkittavaksi. Se toteutuu vasta siinä vaiheessa, kun asumisvelvollisuuteen määrätty otetaan säilöön.

Sen sijaan muistettiin antaa virkavallalle järeät keinot. Muistettiin velvoittaa vastaanottokeskuksen henkilökunta rangaistuksen uhalla ilmiantamaan se hallinnolliseen arestiin määrätty asumisvelvollinen, joka jättää väliin yhdenkin päivittäisen ilmoittautumisen. Muistettiin velvoittaa henkilökonta rikkomaan salassapitovelvollisuutensa ja kertomaan tiedossaan olevat turvapaikanhakijan tuttujen osoitteet.

Muistutan vielä, että asumisvelvollisuuteen määrätty  turvapaikanhakija ei ole syyllistynyt mihinkään rikokseen. Kyseessä on turvaamistoimi maahan tulon tai maassaolon edellytysten selvittämiseksi tai poistamista koskevan päätöksen valmistelemiseksi. Silti hänet voidaan etsintäkuuluttaa vaikkapa siitä syystä, että hän ei tiennyt olevansa velvollinen ilmoittautumaan ja päätti lähteä suomalaisen tuttunsa luokse lounaalle. Tämä tuttu sitten saa yllätysvieraaksi kotiestinnän tekevän poliisin.

Miettikääpä vähän millaiseksi tämä maa on muuttunut tämän hallituksen aikana. Turvapaikanhakijoita jahdataan kuin pahimpia rikollisia, vastaanottokeskuksen henkilökunta velvoitetaan rikosvastuun uhalla toimimaan ilmiantajana ja kotietsintä voidaan tulla tekemään kenen tahansa turvapaikanhakijan tuttavaksi epäillyn kotiin.

***
Kommentoinnissa entiset säännöt. Vain omalla etu- ja sukunimellä, jos kanssani ei ole muuta sovittu. Moderoinnista ei ole valitusoikeutta.

Kommentit (41)
 1. Hanna Sipponen
  21.4.2017, 19:08

  Hävetkää Orpo, Soini ja Sipilä! Hävetkää kaikki Risikot sun muut suhmurat! Toivottavasti ei oppositio suostu nopeutetusti muuttamaan perustuslakia. Pykäliä heitellään lisää suit-sait-sukkelaan kun vaan siltä tuntuu! !)(&#!/&%#!&(%

 2. Maria Virtanen
  21.4.2017, 19:20

  Maalistauksesi ei ole täydellinen. Unohdit Australian. Siellä tietääkseni joutuu saarelle “säilöön” vaikka se on vankila. Vähän kuten Unkarissa. Unkarin ja Australian ero on siinä, että Australia pitää niitä saarella, ei omalla mantereella. Eli vakavampi kuin Unkari. Mutta kukaan ei ole puuttunut tuohon, ei edes EU tai YK.

  1. Jaakko Rustanius
   21.4.2017, 23:21

   “kukaan ei ole puuttunut tuohon, ei edes EU tai YK”

   – kröhöm…

   “In 2015, Australia’s practices of mandatory detention of asylum seekers, abuses related to offshore processing, and outsourcing of refugee obligations to other countries were heavily criticized by United Nations experts, foreign governments, and even some Australian government-funded inquiries.”

   https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/australia

   “Last August, the United Nations Human Rights Committee found that the detainees were being illegally held, without proof or judicial protection, in cruel, inhuman or degrading circumstances. A committee report identified some 150 violations of the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights, which Australia accepted in 1980. It set a Feb. 18 deadline for the detainees’ release into Australia, on security conditions as appropriate, which Australia summarily ignored. This flouting of United Nations recommendations is unacceptable: Australia should immediately release the detainees and guarantee them due process under national law.”

   https://www.nytimes.com/2014/03/26/opinion/australias-guantanamo-problem.html?_r=0

   – että semmosta…

  2. Harri Muttilainen
   21.4.2017, 23:36

   Miten niin kukaan ei ole puuttunut??? Aloita lukeminen vaikka oheisesta jutusta: http://www.abc.net.au/news/2015-11-10/australias-asylum-policies-heavily-criticised-at-united-nations/6926032

Kommentointi suljettu.