Kansalaistottelevaisuus

Uusi oikeusministeri Antti Häkkänen näyttää kuuluvan siihen koulukuntaan, jonka mielestä perustuslaki ei saa estää lainsäädäntöä, vaan sen on joustettava vaalitulosten mukaan. Tämä näkemys on aika harvinen juristeilla, mutta sitäkin tavallisempi oikeistopoliitikoilla. Heillä on kiire muokata yhteiskuntaa mieleisekseen. Tästä nykyhallituksella on kipeitä kokemuksia sen lyötyä päätään monta kertaa perustuslain kulmaan, ja siitä kivusta kumpuavat katkerat puheet perustuslakifundamentalismista.

Häkkänen on myös huolestunut kansalaistottelemattomuudesta, jota harjoittavat kansalaisten lisäksi monet poliitikot.

häkkänen

Perustuslaki on säädetty juuri nykyhallituksen kaltaisten päättäjien varalle, jotka haluavat yhdessä vaalikaudessa runnoa läpi perustuslain kannalta kyseenalaisia lakeja. Kansalaistottelemattomuudella Häkkänen tarkoittanee lakien tarkoituksellista rikkomista siksi, että niitä ei hyväksytä. Jos hän tätä tarkoittaa, niin olen samaa mieltä. Lait on tehty noudatettaviksi ja niitä rikkomalla hankkii vain hankaluuksia itselleen. Sen ovat saaneet nähdä kansalaisten lisäksi myös Häkkäsen huolen aiheena olevat poliitikot. Silti varsinkin Teuvo Hakkarainen on julistanut rikkovansa lakia jatkossakin.

Kansalaistottelemattomuutta on kuitenkin monenlaista. Lakia ei kannata tahallaan rikkoa, mutta mielenosoitukset, boikotit ja yleensä kaikenlainen kritiikki ovat täysin laillista kansalaistottelemattomuutta. Niitäkin tehokkaampi keino on kansalaistottelevaisuus.

Se on sitä, että vaaditaan maan hallitusta ja eduskuntaa säätämään vain perustuslain mukaisia lakeja. Se on sitä, että vaaditaan poliitikkoja ja viranomaisia noudattamaan kaikissa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa lakia ehdottomasti. Se on sitä, että pidetään huoli perustuslain ja muiden lakien takaamien oikeuksien toteutumisesta.

Otetaanpa pari ruohonjuuritason esimerkkiä. Kun terveelle ja työkykyiselle työttömälle tarjotaan palkatonta työtä kuntouttavan työtoiminnan nimellä, niin kansalaistottelevainen vaatii viranomaisia noudattamaan kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 8 §:n 3 momenttia. Sen mukaan kuntouttava työtoiminta on mahdollista vain siinä tapauksessa, että  henkilö ei työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön.

Kun Migri tekee turvapaikkahakemuksiin kielteisiä päätöksiä malliasiakirjojen mukaan, niin kansalaistottelevaisilla on oikeus vaatia viranomaista noudattamaan hallintolakia ja hyvää hallintotapaa. Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

Saman lain 45 §:n mukaan päätös on perusteltava ja perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Malliasiakirjan pohjalta tehty päätös ei täytä lain vaatimuksia.

Kun kansanedustaja kirjoittelee rasistisia kommentteja, niin kansalaistottelevainen voi vaatia rikoslain ehdottoman tarkkaa noudattamista. Kansanedustajan asema ei anna erioikeuksia eduskunnan ulkopuolella, vaan lainsäätäjällä on erityisvelvollisuus noudattaa lakia.

Voitte itse keksiä lisää asiota, joissa kansalaistottelevaisuutta voi ja pitää käyttää. Ihan kokemuksesta voin kertoa, että kansalaistottelevaisuus toimii tehokkaammin kuin kapinointi. Halutessaan sillä voi Pahkasikaa siteeraten ajaa viranomaiset hulluuden partaalle ja ylikin, mutta ainakin lakia noudatetaan. Sitä varten lait on säädetty, joten kenenkään ei tarvitse kuunnella selityksiä “meillä on tällaiset ohjeet” ja “näin meillä on aina tehty”.

 

 

Kommentit (28)
 1. korjausehdotus
  5.5.2017, 08:45

  ” Kun terveelle ja työkykyiselle työttömälle tarjotaan palkatonta työtä kuntouttavan työtoiminnan nimellä, niin kansalaistottelematon vaatii viranomaisia noudattamaan kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 8 §:n 3 momenttia.”

  Tässä ensimmäisessä esimerkissä sanan ‘kansalaistotettelematon’ pitäisi asiayhteyden ja lopputekstin mukaisesti olla ‘kansalaistottelevainen’.

  1. Saku Timonen
   5.5.2017, 08:59

   Olet oikeassa. Niin piti kirjoittaa ja nyt virhe on korjattu.

 2. Jan Kirjavainen
  5.5.2017, 08:52

  Jälleen loistava kirjoitus!! 👍😊

Kommentointi suljettu.