Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Taas se Dublin

EU:n tuomioistuin on linjannut, että turvapaikanhakijat voidaan palauttaa siihen ensimmäiseen EU-maahan, jossa heidät on rekisteröity tai johon he muuten todistettavasti ovat ensiksi tulleet. Tässä ei sinänsä ole mitään uutta, eikä linjaus vaikuta Suomeen millään tavalla. Dublin-sopimuksen mukaan turvapaikanhakija voidaan palauttaa siihen maahan, jossa hänet on ensimmäiseksi rekisteröity tai johon hän muuten on todistettavasti tullut ensimmäiseksi. Todistaminen perustuu vaikkapa rajaa ylitettäessä otettuihin sormenjälkiin.

Ilmeisesti uutisen huono lukeminen ja Dublin-sopimuksen sisällöstä tietämättömyys ovat innoittaneet Perussuomalaiset Nuoret käyttämään Suomi-ensin porukoista ja Hommafoorumilta ikävän tuttua retoriikkaa. Kaikki Suomeen tulleet on palautettava tutkimatta.

persunuoret

Julistakaa mitä julistatte, mutta ei se näin mene, hyvät nuoret. Dublin-sopimus ei oikeuta palauttamaan ketään vain sillä perusteella, että hän on tullut Suomeen muiden maiden läpi ja on tietenkin tullut johonkin EU-maahan ensimmäiseksi. Se ensimmäiseen EU-maahan tuleminen pitää pystyä todistamaan.

Dublin-sopimus tunnetaan yleensäkin huonosti. Tavallisin virhe on väittää, että se velvoittaisi turvapaikanhakijan ilmoittautumaan sen sopimusmaan viranomaisille, johon hän ensimmäiseksi saapuu.  Ei velvoita. Kansainväliset sopimukset velvoittavat vain sopimusmaita ja niiden viranomaisia. Sopimuksilla määritellään eri maiden viranomaisten välinen vastuunjako ja toimivalta, mutta kansallisesta lainsäädännöstä poiketen sopimukset eivät aseta yksittäisille ihmisille mitään velvollisuuksia.

Jos henkilö ei ilmoittaudu sen ensimmäisen maan viranomaisille, niin hän voi käytännössä matkustaa vaikka halki Euroopan ja pyytää turvapaikkaa missä tahansa. Schengen-alueella ei rajavalvontaa ole, joten kukaan ei tutki matkustusasiakirjoja. Dublin III-asetuksen mukaan hakemuksen käsittelystä vastaa se ensimmäinen jäsenvaltio, jossa turvapaikanhakijan sormenjäljet on tallennettu tai jossa hän on jättänyt turvapaikkahakemuksen.

Sen maan viranomaisten tehtävänä sitten on selvittää, mitä reittiä hän on tullut ja kuuluuko hänen hakemuksensa käsitteleminen mahdollisesti jollekin toiselle maalle. Jos jäsenvaltio katsoo asian kuuluvan toisen maan viranomaisille, niin se voi pyytää ottamaan hakijan vastaan. Vastaanottopyynnön yhteydessä on esitettävä ne aihetodisteet, joiden perusteella velvollisuus käsitellä hakemus kuuluu mulle maalle kuin sille, jossa hakija on. Koko vastaanottopyynnön käsittelyn ajan hakijalla on oikeus oleskella maassa.

Ruotsista Suomeen tullutta ja täällä turvapaikkaa hakenutta ei voida palauttaa minnekään tutkimatta ensin minkä maan viranomaisille hakemuksen käsittely kuuluu. Jos hakija on rekisteröity Ruotsiin, niin hänet voidaan palauttaa sinne. Jos hänet on rekisteröity tai hänen voidaan muuten todistaa saapuneen ensimmäiseksi johonkin muuhun maahan, niin sitten hänet voidaan palauttaa siihen maahan. Missään rekisteröimätöntä tai sellaista henkilöä, jonka ensimmäistä saapumismaata ei voida todistaa, ei voida palauttaa minnekään, vaan hänen hakemuksensa tutkitaan täällä.

Ensimmäinen maa tai mikään läpikulkumaa ei ole automaattisesti vastuussa hakemuksen käsittelystä. Lisäksi pitää muistaa, että Dublin-asetus määrittelee yhdeksi selkeäksi tavoitteekseen perheiden yhdistämisen. Perhesuhteet ja perheenjäsenten mahdolliset sijainnit eri maissa määrittelevät hakemuksen käsittelystä vastaavan maan.

Laitetaan vielä ne perusperiaatteet, jotka määrittelevät mille valtiolle hakemuksen käsittely kuuluu. Se kuuluu sille jäsenvaltiolle:

 • Jossa ihmisellä on jo laillisesti oleskelevia perheenjäseniä.
 • Joka on myöntänyt hakijalle oleskeluluvan tai viisumin.
 • Jonka kautta hakija on tullut maahan kolmannesta maasta. (Kolmannen maan kansalaisella tarkoitetaan muun kuin EU-valtioiden tai näihin rinnastettavien valtioiden kansalaisia.)
 • Jossa hakija on aikaisemmin hakenut turvapaikkaa.
 • Jossa hakija on viettänyt yli 5 kuukautta eikä tulomaata kyetä osoittamaan.
 • Jossa hakija on viimeksi asunut, jos hän on asunut vähintään viiden kuukauden jaksoja useissa jäsenvaltioissa.

Jos palautus ei onnistu tai palautusta ensimmäiseen maahan ei saa tehdä,  niin vastuu siirtyy taas sille maalle, jossa hakemus on tehty. Näin voi käydä vaikkapa silloin, jos sen ensimmäisen maan vastaanotto-olosuhteissa on puutteita.

Tuomioistuinen päätös ei siis muuta mitään, vaan pelkästään vahvistaa Dublin-sopimusta. Siinä kun on se sama vika kuin kaikissa muissakin kansainvälisissä sopimuksissa, eli kaikki maat eivät niitä noudata eikä sopimuksissa ole määrätty sanktioita noudattamatta jättämisestä.

Kommentoinnissa edellytän sitä asiallista maahanmuuttokeskustelua. Nyt puhutaan kansainvälisestä juridiikasta, ei saunan taakse viemisestä.

EDIT 28.7.2017 klo 00.30: Täsmennetty Ruotsista saapuneita koskevaa kappaletta.

Kommentit (16)

 1. Juhani Aro

  Näillehän kelpaavat vain sellaiset seikat, jotka tukevat heidän näkemyksiään. Jos sellaisia ei löydy, ne keksitään. Jos jostain syystä totuus paljastuukin, sen pahempi totuudelle.

  • liisa hirvonen

   Samuli ja Juha vaikuttavat elävän kuvitelemansa hollituvan isäntinä. Aikalailla väkevät fiktiot on pojilla. Suomi ei ole koskaan ollut hollitupa. Mahtaa se olla ahdistavaa elää omatekoisten viholliskuvien keskellä. Kyllä näidenkin nuorten olisi syytä käyttää lukutaitoaan, vaikka ei sekään kyllä aina riitä, valitettavasti.

  • Pasi Karonen

   Näissä – tai näissäkään – asioissa ei kannata kovasti riekkua. Suomi on EU:n ulkorajalla, ja eräs naapurimaa on jo kokeillut valmiiksi pakolaisten hyväksikäytön mahdollisuutta hybridiaseena täällä. Sotaa tai muuta hätää pakenevien onnettomien syytä tämä ei tietenkään ole. Pitää kyetä erottamaan eri asiat toisistaan.

   ”Elintasosurffari”-puheista taas tuli mieleen se, että kyllä Suomestakin on 1860–2016 lähtenyt noin 1,4 miljoonaa ihmistä siirtolaisiksi muihin maihin (http://www.siirtolaisuusinstituutti.fi/files/jpg/maahan-_ja_maastamuutto/suomen-siirtolaisuus-ja-ulkosuomalaiset.jpg). On paettu nälkää, sortokausien sotaväenottoja, ties mitä. On haettu parempaa tulevaisuutta.

   Nähdäkseni ei Suomella ja suomalaisilla olisi ollut eikä ole tulevaisuutta umpipimeänä takapersulana.

  • Esko Palosvirta

   Eipä tätä ole aiemmin näin hyvin tarkennettu, kiitos siitä. Olenkin ihmetellyt miten aikoinaan niin vapaasti Ruotsista tulivat eikä palautettu takaisin Ruotsiin.

 2. pena

  Vai että Suomi oikein koko maailman sosiaalitoimisto, kun tänne tyhjää täynnä olevaan vanhainkotiin on rantautunut promillen kymmenesosa maailman pakolaisista, neljäskymmenesosa siitä mitä Varsinais-Suomen kokoiseen Libanoniin. Mutta jos tämä Halla-ahon päiväkotiosasto on yllättäen ja pyytämättä kiinnostunut ja huolestunut kansantaloudesta, niin löytyisikö suurempaa huolen aihetta kuin jalkapallokatsomollinen muukalaisia, joille tietämän mukaan kelpaa työ kuin työ, toisin kuin esimerkiksi viinanhuuruisille polttopullohörhöille ja muille ”maahanmuuttokriittisille” nuiville uhkailijoille. Ainakin meikäläinen korvamerkitsisi verovarojaan mieluummin täältä turvapaikkaa hakeneelle irakilaisille it-insinöörille, kuin junttikansan muukalaiskammolla entiset tulonsa kymmenkertaistaneelle, työpaikallaan viihtymättömälle ja natsien kanssa vahingossa valokuviin eksyneelle kansanedustajalle. Mutta jos turvapaikanhakijoiden aiheuttaama suonenisku kansantaloudelle huolettaa, niin miten olisi suomalaiset turvapaikanhakijat? Siis ne jotka eivät hae turvapaikkaa niin turhalle asialle kuin hengelleen, vaan todelliseen hätään, eli mihin turvalliseksi lukiteltuun maahan piilottaa vainoojalta eli verohallinnolta isänmaassa keinotellut miljoonat.

 3. Sami Jaakko

  ”Missään rekisteröimätöntä ei voida palauttaa minnekään, vaan hänen hakemuksensa tutkitaan täällä.”

  Olet Sakari tämän ymmärtänyt väärin.

  Juuri tuomioistuimen päätös tarkoittaa juuri sitä, mitä PS-nuoret kirjoitti.

  Kun tp-hakija rekisteröidään se tarkoittaa sitä, että turvapaikkahakemus jätetään, jonka yhteydessä annetaan mm. sormenjäljet ja selvitetään matkareitti.Matkareitin selvittäminen ei ole kauhean vaikeaa, jos osaa maantietoa: joko tuut veneellä, lentokoneella, kävellen tai ajoneuvolla. Se ei ole vaikeaa päätellä, erityisesti jos ei ole esim. merta lähellä.

  Tässä tapauksessa kyse oli siitä, että Kroatian viranomaiset eli poliisit ja muut tiesivät hyvin, että tp-hakijoita on tulossa, näkivät he, heillä oli mahdollisuus ottaa sormenjäljet ja rekisteröidä niitä, mutta he eivät niitä tehneet, vaan ohjasivat ja kuljettivat niitä eteenpäin.

  Tässä tapauksessa muut maat, eli Slovenia ja Itävalta ohjasivat ne takaisin. EU-tuomioistuin totesi toiminnnan lailliseksi ja oikein. Myöskin totesi, että Dublin-sopimukselta katoaa pohja, jos valtiot ohjaavat eteenpäin ihmisiä jatkuvasti.

  Pari poikkeusta on, jos esim. vastaanottopalvelut ovat kuormittuneita, kuten Kreikassa. Muissa maissa tätä ongelmaa ei ollut, esim. Kroatiassa.

  Lue siis uudestaan EU-tuomioistuimen päätökset ja pohdi mitä olet kirjoittanut.

  • Saku Timonen

   Henkilöä ei voida palauttaa minnekään, jos häntä ei ole rekisteröity mihinkään maahan eikä häneltä ole edes otettu sormwnjälkiä. Lue Dublin-asetus, niin ymmärrät.

   • Sami Jaakko

    Minä luin ja siellä lukee tällaista:

    ”1. Jos tämän asetuksen 22 artiklan 3 kohdassa mainituissa kahdessa luettelossa selostettujen todisteiden tai aihetodisteiden, myös asetuksessa (EU) N:o 603/2013 tarkoitettujen tietojen, perusteella voidaan todeta, että hakija on ylittänyt jäsenvaltion rajan luvattomasti maitse, meritse tai lentoteitse kolmannesta maasta käsin, on kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa se jäsenvaltio, johon hän on tällä tavoin tullut. Tämä vastuu päättyy 12 kuukauden kuluttua päivästä, jona luvaton rajan ylittäminen tapahtui.”

    Ei vaadita missään rekisteröitymistä, vaan pelkästään todisteet riittävät kyllä, että on käynyt niissä maassa.

    Kerro mulle muuten, miksi tuomioistuin tässä tapauksessa meni Slovenian/Itävallan kannalle? Eihän niitä Kroatiassa rekisteröity (he jättivät vasta hakemuksensa Slovenniassa/Itävallassa)… ja silti tuomioistuin totesi, että palauttaminen on sallittua? Sinun tekstin mukaan ei voida palauttaa, jos niitä ei ole rekisteröity? Nyt kuitenkin tuomioistuin totesi, että voidaan??

    Lue myös Hesarin uutinen: http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005303924.html

    ”Itävalta ja Slovenia päättivät palauttaa turvapaikanhakijat Kroatiaan, koska Dublinin sopimuksen mukaan turvapaikkaa on haettava ensimmäisessä EU-maassa, johon hakija saapuu.”

    • Saku Timonen

     Sanoin näin: ”Dublin-sopimuksen mukaan turvapaikanhakija voidaan palauttaa siihen maahan, jossa hänet on ensimmäiseksi rekisteröity tai johon hän muuten on todistettavasti tullut ensimmäiseksi. Todistaminen perustuu vaikkapa rajaa ylitettäessä otettuihin sormenjälkiin.”

     Ja näin: ”Sen maan viranomaisten tehtävänä sitten on selvittää, mitä reittiä hän on tullut ja kuuluuko hänen hakemuksensa käsitteleminen mahdollisesti jollekin toiselle maalle. Jos jäsenvaltio katsoo asian kuuluvan toisen maan viranomaisille, niin se voi pyytää ottamaan hakijan vastaan. Vastaanottopyynnön yhteydessä on esitettävä ne aihetodisteet, joiden perusteella velvollisuus käsitellä hakemus kuuluu mulle maalle kuin sille, jossa hakija on. Koko vastaanottopyynnön käsittelyn ajan hakijalla on oikeus oleskella maassa.”

     En siis väitäkään, että pitäisi välttämättä rekisteröityä tai antaa sormenjäljet, vaan aihetodisteet voivat riittää. Tästä oli kyse tässä oikeustapauksessa.

     • Mika Virtanen

      Eli koko se porukka joka tuli Ruotsista maarajan yli Suomeen voidaan palauttaa Ruotsiin.

      Toisin sanottuna suurin osa vuoden 2015 turvapaikanhakijoista voidaan palauttaa.

      Miksi näin ei tehdä? Todisteet kuitenkin ovat jokseenkin täydelliset.

      • Saku Timonen

       Ei voida. He eivät ole tulleet Ruotsiin ensimmäiseksi. Heidät voidaan palauttaa vain ensimmäiseen tulomaahan ja vain siinä tapauksessa, että se maa pystytään yksilöimään. Tuomioistuimessa käsitellyssä tapauksessa ensimmäinen maa oli todistetusti Kroatia, ja heidät voitiin palauttaa sinne.

     • Mikko Oksanen

      Jonka kautta hakija on tullut maahan kolmannesta maasta. (Kolmannen maan kansalaisella tarkoitetaan muun kuin EU-valtioiden tai näihin rinnastettavien valtioiden kansalaisia.)

      Eikö tämä oikeuta palauttamaan Ruotsin kautta tulevat Ruotsiin? Ja tähän juuri mainittu päätös perustuu?

      • Saku Timonen

       Ei oikeuta. Kyseisessä päätöksessä voitiin palauttaa Kroatiaan, koska se oli ensimmäinen maa. Ruotsin kautta tulleiden ensimmäinen maa ei ole Ruotsi.

 4. Rintsu

  Asiassa ei tarvitse miettiä edes juridiikkaa. Ihan terve järki riittää.

  J o s Dublin- sopimuksessa lukisi, että Italia on yksin vastuussa kaikista välimeren yli pyrkivistä pakolaisista – niin allekirjoittaisiko Italia moisen sopimuksen? No ei.
  Niinpä sopimuksessa ei taatusti lue niin, vaikka se olisi nuorpersujen mielestä kuinka kivaa.

 5. Esa J.

  Persunuoret leikkivät ”kuka pelkää mustaa miestä”-leikkiä tosissaan…

 6. Enpä tiiä

  Maailman tila on kokonaisuudessaan kyllä aika huolestuttava. Näiden nykyisten pakolaismäärien kanssa kyllä pärjätään, ja haluan hintelänä miehenä kovasti pitää kiinni ihmisoikeuksista ja oikeusvaltiosta. Mutta jos esimerkiksi vaikka 1 % afrikkalaisista keksii hakea turvapaikkaa Suomesta, meillä on potentiaalinen ongelma – tai ihan ajatusleikkinä 10 % venäläisistä saisi saman ajatuksen. Johtopäätös on, että ongelmat pitäisi hoitaa syntyalueella, mutta millä ihmeellä hoidat? Globaalia yhteistyötä ja idealismia tarvitaan enemmän kuin sitä näyttäisi olevan saatavilla, ainakin kun maailman johtajia, näitä trumppeja, putineita ja erdöganeja kuuntelee.

Kommentoi »

Comments are closed